วันเวลาปัจจุบัน พุธ 15 ก.ค. 2020 3:40 pm
Font Size
   
TravelProTeam

Moderator Control Panel ]

Update ยอดจอง&จำนวน ที่รับได้ | รวมสุดยอดโปรแกรมท่องเที่ยว ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี ทัวร์หน้าหนาว 2557-58

[ COMMENT จาก FaceBook]

เว็บบอร์ดหลักในการแจ้งข่าวสารต่างๆของ ทราเวิลโปร

Moderator: TravelPro Staff

Update ยอดจอง&จำนวน ที่รับได้ | รวมสุดยอดโปรแกรมท่องเที่ยว ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี ทัวร์หน้าหนาว 2557-58

โพสต์โดย admin » พุธ 20 ส.ค. 2014 7:52 am

Pic-AD-2014-Mix-Program-New-900.jpg

Update ยอดจอง & จำนวนที่ ที่ยังรับได้ในแต่ละกรุ๊ป | รวมสุดยอดโปรแกรมท่องเที่ยว ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี ทัวร์ใบไม้แดง ทัวร์หน้าหนาว : ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์จีน | ทัวร์ฮ่องกง

ช่วงเวลาเดินทาง ตั้งแต่ กันยายน - ธันวาคม 2557 และ มกราคม 2558
:lol:

1.ทริปถ่ายภาพ : เฉินตู เชอต๋า | 9-15 ก.ย. | บิน TG | Confirm เดินทางแบบ FIT 4 ท่าน

2.1 ปักกิ่ง ต้าถง อู่ไถซาน 8 วัน 7 คืน (678) ไม่เข้าร้านรัฐบาล | 14-21 ก.ย. | บิน TG | จองแล้ว 8 รับได้อีก 7-8 ที่ : โปรแกรมทัวร์ Click
2.2 ปักกิ่ง ต้าถง อู่ไถซาน 8 วัน 7 คืน (678) ไม่เข้าร้านรัฐบาล | 18-25 ก.ย. | บิน TG | จองแล้ว 24 (เต็ม)

3. กวางเจา คานาสือ อูรูมู่ฉี 9 วัน 8 คืน (675) ไม่เข้าร้านรัฐบาล |20-28 ก.ย. | บิน CZ | จองแล้ว 14 (Confirm ออกกรุ๊ป) รับได้อีก 2-5 ที่ : โปรแกรมทัวร์ Click

4. ตุรกี 8 วัน 6 คืน | 28 ก.ย. - 5 ต.ค. | บิน TK | จองแล้ว 27 (เต็ม)

5.1 แพ็คเก็จ ฉางซา จางเจียเจี้ย 5 วัน (686) ไม่เข้าร้านรัฐบาล | 8-12 ต.ค. | บิน TD | Confirm เดินทาง FIT 5 ท่าน
5.2 แพ็คเก็จ ฉางซา จางเจียเจี้ย 5 วัน (686) ไม่เข้าร้านรัฐบาล | 30 ต.ค.-3 พ.ย. | บิน TD | Confirm เดินทาง FIT 5 ท่าน
โปรแกรมทัวร์ Click

6.1 เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว 6วัน เข้าอุทยานจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ (673) ไม่เข้าร้านรัฐบาล | 12-17 ต.ค. | บิน TG | จองและ Confirm เดินทางแล้ว 18 รับได้อีก 1-2 ที่
6.2 เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว 6วัน เข้าอุทยานจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ (673) ไม่เข้าร้านรัฐบาล | 19-24 ต.ค. | บิน TG | จองและ Confirm เดินทางแล้ว 18 รับได้อีก 1-2 ที่
6.3 เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว 6วัน เข้าอุทยานจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ (673) ไม่เข้าร้านรัฐบาล | 26-31 ต.ค. | บิน TG | จองและ Confirm เดินทางแล้ว 14 รับได้อีก 1-6 ที่
โปรแกรมทัวร์ Click

7. เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว เข้าอุทยานจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ โปรโมชั่นราคาพิเศษ ราคา 49,000 บาท (687) เข้าร้านรัฐบาล 3 ร้าน | 17-22 ต.ค. | บิน TG | จองและ Confirm เดินทางแล้ว 15 ท่าน รับได้อีก 1-5 ที่ : โปรแกรมทัวร์ Click

8.1 เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ๊ เล่อซาน 8วัน 7คืน (674) ไม่เข้าร้านรัฐบาล | 12-19 ต.ค. | บิน TG | จองและ Confirm เดินทางแล้ว 19 ที่ (เต็ม) หรือรับได้อีก 1ที่สุดท้าย

8.2 เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ๊ เล่อซาน 8วัน 7คืน (674) ไม่เข้าร้านรัฐบาล | 20-27 ต.ค. กรุ๊ป1 | บิน TG | จองและ Confirm เดินทางแล้ว 18 ที่ รับได้อีก 1-2 ที่

8.3 เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ๊ เล่อซาน 8วัน 7คืน (674) ไม่เข้าร้านรัฐบาล | 20-27 ต.ค. กรุ๊ป2 | บิน TG | จองและ Confirm เดินทางแล้ว 17 ที่ รับได้อีก 1-2 ที่

โปรแกรมทัวร์ Click

9. เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว ต้ากู๋ปิงชวน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน (NO CODE) ไม่เข้าร้านรัฐบาล | 20-27 ต.ค. กรุ๊ปเหมา | บิน TG | จองและ Confirm เดินทาง 20 ที่ (เต็ม)

10. เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว ง๊อไบ๊ เล่อซาน 8วัน 7คืน (NO CODE) ไม่เข้าร้านรัฐบาล | 14-21 ต.ค. กรุ๊ปเหมา | บิน TG | จองและ Confirm เดินทาง 20 ที่ (เต็ม)

11. กวางเจา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 6 วัน 5คืน (698) ไม่เข้าร้านรัฐบาล | 18-23 ต.ค. | บิน CZ | จองและ Confirm เดินทาง 13 ที่ รับได้อีก 2-4 ที่ : โปรแกรมทัวร์ Click

12.1 ทัวร์จีน โปรโมชั่น บินตรง ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน (709) เหมาลำ ไม่เข้าร้านรัฐบาล | 18-23 ต.ค. | บิน MU | ราคาท่านละ 25,900บาท เปิดกรุ๊ปใหม่ รับจอง

12.2 ทัวร์จีน โปรโมชั่น บินตรง ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน (709) เหมาลำ ไม่เข้าร้านรัฐบาล | 2-6 ธ.ค. | บิน MU | ราคาท่านละ 25,900บาท เปิดกรุ๊ปใหม่ รับจอง

12.3 ทัวร์จีน โปรโมชั่น บินตรง ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน (709) เหมาลำ ไม่เข้าร้านรัฐบาล | 30 ธ.ค.-3 ม.ค. | บิน MU | ราคาท่านละ 25,900บาท เปิดกรุ๊ปใหม่ รับจอง
โปรแกรมทัวร์ Click

13. ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี มรดกโลกนิกโก้ (พิเศษกรุ๊ปนี้พักที่ นิกโก้ 2คืน) Autumn Nikko 7วัน 5คืน (688) | 22-28 ตุลาคม | บิน TG | ยอดจอง 13(+5) รับได้อีก 2-5 ท่านสุดท้าย : โปรแกรมทัวร์ Click

14. ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พักในหมู่บ้านชิราคาว่า และ พิเศษ พักในอุทยานคามิโคจิ : Autumn Shirakawa-Kamikochi 6วัน 4คืน (691) | 20-25 ตุลาคม | บิน TG | ยอดจอง 12 (+2) รับได้อีก 4-8 ที่สุดท้าย : โปรแกรมทัวร์ Click

15. ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง นาโกย่า โครันเค เกียวโต อาราชิยาม่า วัดเทนริวจิ ป่าไผ่ วัดคินคาคุจิ วัดชินเนียวโด วัดคิโยมิสึ โทฟุคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ วนอุทยานมิโน ปราสาทโอซาก้า (เข้าชมด้านใน) ช้อปปิ้งชินไซบาชิ วัดโทไดจิ สวนสาธารณะนารา 7วัน 4คืน (689) | 21-27 พ.ย. | บิน TG | ยอดจอง 8 รับได้อีก 12 ที่ : โปรแกรมทัวร์ Click

16. ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง Autumn Golden Route 7วัน 5คืน | โอซาก้า สวนมิโน ปราสาทโอซาก้า ซินไซบาชิ เกียวโต อาราชิยาม่า วัดคิโยมิสึ วัดชินเนียวโด วัดโทฟุคุจิ ฟูชิมิ อินาริ โครันเค ฟูจิ คาวาคูจิโกะ โอชิโนะฮักไค โตเกียว วัดอาซากุสะ ชินจูกุ วัดนาริตาะ อิออน | 7วัน 5คืน (692) | เดินทาง 17-23, 23-29 พฤศจิกายน | เปิดจอง : โปรแกรมทัวร์ Click | กรุ๊ปวันที่ 17-23 พ.ย. 57 เต็มแล้วครับ | เปิดกรุ๊ปใหม่วันที่ 23-29 พ.ย. 2557 ตอนนี้ยอดจอง 8/20 ครับ

17. Autumn Kansai 7 วัน 5 คืน **Wakayama - Osaka - Kyoto** คันไซ - วาคายาม่า - สถานีคิชิ - ชิราฮาม่า - โคยะซัน - น้ำตกนาจิ - ตลาดปลาคุโรชิโอะ เกียวโต - อาราชิยาม่า - วัดชินเนียวโด - ปราสาทโอซาก้า - ชินไซบาชิ - อิออน | 7วัน 5คืน (708) | 24-30 พฤศจิกายน | บิน TG | แนะนำเส้นทางใหม่ เปิดจอง
: โปรแกรมทัวร์ Click

18. ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง) แนะนำเส้นทางใหม่ มินากามิ แห่ง จังหวัด กุนมะ 5วัน 3คืน (706) | นาริตะ - ตลาดปลาสึคิจิ - คาวาโกเอะ - มินากามิ - สกีรีสอร์ท - Dole Land (โดล์แลนด์) - ทาคุมิโนซาโตะ - อิสสระโตเกียว 1วัน หรือ ซื้อ Option Disney เพิ่ม 2,200 บาท | เดินทาง 5-9,16-20 พฤศจิกายน 2557 | บิน Jet Asia (JF) โปรโมชั่น พิเศษ เปิดเส้นทางใหม่ ด้วยการเข้าพักที่ Hoshi Onsen (ออนเซ็น ระดับ 5ดาว) ติด 1ใน3 ของ ออนเซ็นที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น ด้วยราคาพิเศษ เพียง 55,900 บาทเท่านั้น จองด่วน : โปรแกรมทัวร์ Click

19. ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว มินากามิ DEC 2014 – MAR 2015 : ทัวร์ญี่ปุ่นฤดูหนาว 2557 (JF) | WINTER MINAKAMI 5 วัน 3 คืน (707) | เที่ยวญี่ปุ่นเล่นหิมะสนุกทั้งครอบครัว เที่ยวเมืองโบราณคาวาโกเอะหรือลิตเติ้ลเอโดะ เมืองแห่งมันหวาน | เที่ยวเมืองมินาคามิ พักสกีรีสอร์ทพร้อมแช่ออนเซ็นในบ่อส่วนตัว สนุกกับกระดานลื่นหิมะ และกิจกรรมสกี | เก็บผลไม้จากสวน Dole Land | เดินเล่นในหมู่บ้านหัตถกรรมทาคุมิ โน ซาโตะ | เดินเที่ยวตลาดปลาทสึคิจิ อิสระกิน เที่ยว ช้อป ในโตเกียว 1 วัน พร้อมตั๋ว JR ONE DAY PASS | เดินทางวันที่ 31 ธ.ค. 57 - 4 ม.ค. 58 | 7-11, 14-18, 21-25 ม.ค. 2558 | 4-8, 18-22 ก.พ. 2558 | 25 ก.พ. - 1 มี.ค. 2558
โปรแกรมทัวร์ Click.....Admin กำลังทะยอย Update เพิ่มเรื่อยๆครับ
ภาพประจำตัวสมาชิก
admin
Administrator
 
โพสต์: 41
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 07 ต.ค. 2009 6:28 pm

 

เที่ยวกับเราได้ภาพสวย www.TravelProThai.com


Update ยอดจอง&จำนวน ที่รับได้ | รวมสุดยอดโปรแกรมท่องเที่ยว ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสี ทัวร์หน้าหนาว 2557-58

โพสต์โดย admin » จันทร์ 06 ต.ค. 2014 3:37 pm

Pic-AD-2014-Japan-710-Shirakawa-Winter3-1200x628-Facebook.jpg
20. ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว หมู่บ้านชิราคาว่า (Shirakawa-go) 6วัน 4คืน บิน TG เดินทางวันที่ 5-10 ธันวาคม 2557 | เดินทางช่วงวันพ่อ | พักในหมู่บ้านชิราคาวาโกะ | บุฟเฟ่ต์ขาปู | อิสระช๊อปปปิ้งที่ โตเกียว พร้องตั๋ว DAY PASS | CODE : 710 ราคาท่านละ 69,900 บาท

20. ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว หมู่บ้านชิราคาว่า (Shirakawa-go) 6วัน 4คืน บิน TG เดินทางวันที่ 5-10 ธันวาคม 2557 | เดินทางช่วงวันพ่อ | พักในหมู่บ้านชิราคาวาโกะ | บุฟเฟ่ต์ขาปู | อิสระช๊อปปปิ้งที่ โตเกียว พร้องตั๋ว DAY PASS | CODE : 710 ราคาท่านละ 69,900 บาท | รายละเอียดการเดินทาง : Click
ภาพประจำตัวสมาชิก
admin
Administrator
 
โพสต์: 41
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 07 ต.ค. 2009 6:28 pm

 

เที่ยวกับเราได้ภาพสวย www.TravelProThai.comย้อนกลับไปยัง ประกาศและข่าวสารจากทราเวิลโปร

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 4 ท่าน

cron

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังออนไลน์ทั้งหมด 4 ท่าน :: ไม่มีผู้ใช้งานที่เป็นสมาชิก, ไม่มีผู้ซ่อนตัว และ บุคคลทั่วไป 4 ท่าน (ภายใน 5 นาทีที่ผ่านมาี)
ออนไลน์มากที่สุด 185 ท่าน เมื่อ อาทิตย์ 12 พ.ค. 2013 12:59 pm

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 4 ท่าน