วันเวลาปัจจุบัน จันทร์ 19 ส.ค. 2019 11:40 am
Font Size
   
TravelProTeam

Moderator Control Panel ]

บทบาทและความสำคัญของการท่องเที่ยว

[ COMMENT จาก FaceBook]

พูดคุยเรื่องทั่วไป, แนะนำตัวเอง, คุยกันตามประสาคนรักทราเวิลโปร หรือ จะนัดแนะกัน ออกไปพบปะสังสรรค์ หลังจากกลับจาก Trip ท่องเที่ยวมาแล้ว ก็ตามสะดวก นะคร้าบบบ

Moderator: TravelPro Staff

บทบาทและความสำคัญของการท่องเที่ยว

โพสต์โดย FabricMan » ศุกร์ 12 ต.ค. 2012 1:40 pm

การเดินทางท่องเที่ยวแม้ว่าจะไม่ใช่ สิ่งจำเป็นพืนฐานหรือปัจจัย 4 ของการดาเนินชีวต แตก็เป็นเรื่องขอการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นนันทนาการ เป็นสิ่งที่พึงปราราถนาในการเสริมคุณภาพชีวิต การท่องเทียวก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้ ..

เกาะช้าง-2012-02-22-0083.jpg


(๑.) เกิดประโยชน์ ต่อคนในชุมชนในท้องถิ่น

(๒.) เกิดประโยชน์ ต่อแหล่งท่องเทียว

(๓.) เกิดประโยชน์ ต่อนักท่องเทียวโดยตรง


เกาะช้าง-2012-02-21-0030.jpg


นักท่องเทียวได้ อะไรจากการเดินทางท่องเทียวทุกคน จะมีความคิดเห็นตรงกันคือ

(๑.) ได้ ประสบการณ์ ที่แปลกใหม่

(๒.) ได้ พบได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

(๓.) ได้ สัมผัสกับวิถีทางการดาเนินชีวิตของผู้คนที่ผดแผกแตกต่างไปจากเดิม

(๔.) ได้ พกผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อย จากความเคร่งเครียดในชีวตประจำวัน

(๕.) ได้ รับความรู้ ความเข้าใจเกียวกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

(๖.) ได้ มีโอกาสสังสรรค์ สร้างความเป็นมิตรไมตรีกับเจ้าของท้องถิ่น

(๗.) ตระหนักในคุณค่าของความสามัคคี ในระหว่างทีเดินทางท่องเทียวในกลุ่มในหมู่คณะเดียวกัน


เกาะช้าง-2012-02-20-0026.jpg


ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมท่องเทียวได้ กลายมาเป็นอุตสาหกรรมทีมีความสาคัญอย่างยิงต่อระบบเศรษฐกิจของโลกไปแล้ว เป็นที่ยอมรับกันว่าเกือบจะทุกประเทศในโลกนี้ อุตสาหกรรมท่องเทียวได้ เจริญเติบโตจนกลายมาเป็นสินค้าหลัก ในระบบการค้าระหว่างประเทศอย่างรวดเร็วและในหลายประเทศ อุตสาหกรรมท่องเทียวเป็นอุตสาหกรรมทีมีความสาคัญ อยู่ในระดับที่ 1-3 ของ 10 อันดับแรกในอุตสาหกรรมสาคัญของประเทศนั้นๆ อีกด้ วย

เกาะช้าง-2012-02-21-0051.jpg


ขยายวงกว้างออกไป โดยมีวัตถุประสงค์ต่าง ๆ หลากหลายกัน ไม่ว่าเพือธุรกิจ เพือนันทนาการ และเพือศึกษาหาความรู้ ในสิ่งทีไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น การเดินทางท่องเทียวซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นส่วนบุคคลเหล่านี ได้เติบโตรวมกันเป็นกลุ่มก้อนขึ้น จนกระทังต้องอาศัยเทคนิควิชาการเฉพาะ การวางแผน การจัดองค์กรและการตลาด รวมเข้าแล้วเรียกว่า “อุตสาหกรรมการท่องเทียว” ซึ่งจะมีบทบาทสาคัญ ่อย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของนานาประเทศในปัจจุบัน

เกาะช้าง-2012-02-20-0045.jpg


นอกจากนีทางด้านสังคม การท่องเที่ยวก็เป็นการพักผ่อน ทีช่วยลดความตึงเครียด พร้อมๆกับสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง ผู้มาเยือนและเจ้าของท้องถิน จึงเห็นได้ว่า.. อุตสาหกรรมการท่องเทียวมี บทบาทสาคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

เกาะช้าง-2012-02-20-0063.jpg


อุตสาหกรรมท่องเทียวจึงถือได้ว่าเป็นพลังขับเคลือนทางเศรษฐกิจ ทีแสดงบทบาทเด่นชัด ในแต่ละปีที่ผ่านมา ความสาเร็จโดยรวมหรือบางส่วนนั้น ย่อมมาจากพลังของฟันเฟืองหรือพลังขับเคลือนทั้งส่วนเล็กและส่วนน้อย ที่ช่วยกันผลักช่วยกันดันให้ อุตสาหกรรมนี้ได้เคลือนไหวไปข้างหน้าอย่างไม่่หยุดยั้ง

เกาะช้าง-2012-02-20-0035.jpg


..และแสดงบทบาทนาในการเป็น ตัวกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งนำไปสู่.. การจ้างงาน สร้างอาชีพ การกระจายรายได้ และการลงทุนในธุรกิจที่เกียวเนื่องมากมายหลายร้อยสาขา เป็นการสร้างความมั่งคังให้กับประชาชน และประเทศชาติอย่างเอนกอนันต์ และนำไปสู่ ความสาเร็จ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย


เกาะช้าง-2012-02-22-0089.jpg


TRAVELPRO TEAM. ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก slideshare.net

คลิ๊กข้อมูลเพิ่มเติม >> ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ
ภาพประจำตัวสมาชิก
FabricMan
 
โพสต์: 167
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 18 ม.ค. 2012 4:17 pm

 

เที่ยวกับเราได้ภาพสวย www.TravelProThai.com


ย้อนกลับไปยัง พูดคุยสัพเพเหระ

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน

cron

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังออนไลน์ทั้งหมด 2 ท่าน :: ไม่มีผู้ใช้งานที่เป็นสมาชิก, ไม่มีผู้ซ่อนตัว และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน (ภายใน 5 นาทีที่ผ่านมาี)
ออนไลน์มากที่สุด 185 ท่าน เมื่อ อาทิตย์ 12 พ.ค. 2013 12:59 pm

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 2 ท่าน