วันเวลาปัจจุบัน จันทร์ 19 ส.ค. 2019 12:05 pm
Font Size
   
TravelProTeam

Moderator Control Panel ]

ความหมายกับความสาคัญของ "ของที่ระลึก" และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

[ COMMENT จาก FaceBook]

พูดคุยเรื่องทั่วไป, แนะนำตัวเอง, คุยกันตามประสาคนรักทราเวิลโปร หรือ จะนัดแนะกัน ออกไปพบปะสังสรรค์ หลังจากกลับจาก Trip ท่องเที่ยวมาแล้ว ก็ตามสะดวก นะคร้าบบบ

Moderator: TravelPro Staff

ความหมายกับความสาคัญของ "ของที่ระลึก" และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

โพสต์โดย FabricMan » อังคาร 16 ต.ค. 2012 6:10 pm

ความหมายของ "ของที่ระลึก"

ของที่ระลึก (Souvenir) หมายถึง.. ส่ิงต่างๆ ทีเก็บรักษาไว้ หรือใช้เป็นเครื่องเตือนความจำ เกี่ยวกับเรื่องราว หรือเหตุการณ์ต่างๆ หมายถึงสิงต่างๆ ที่นำมาใช้่เป็นตัวจูงใจ ให้เกิดการคิดถึงหรือนึกถึงเรื่องราวที่ได้เกี่ยวข้อง

ของที่ระลึก.jpg


ความสาคัญ "ของที่ระลึก" สินค้าของที่ระลึกมีความสาคัญ.. ต่อชุมชน ต่อประเทศ ต่อการท่องเที่ยว ดังต่อไปนี้..

ความสาคัญต่อสังคมและวัฒนธรรม ในสัดส่วนขององค์ประกอบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจของที่ระลึกมีบทบาทสาคัญ ในการสร้างงาน อาชีพใหม่ๆ บางชนิด เป็นการผลิตสินค้าที่อาศัยแรงงาน ในช่วงนอกฤดูกาล เช่นหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว เป็นการช่วยแก้ปัญหาสังคมท้องถิ่น และสกัดกันการอพยพที่ไปหางานในเมืองใหญ่ๆ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศ ให้คงอยูสืบทอดไปสู่คนรุ่นหลัง


ความสาคัญต่อสังคมและวัฒนธรรม

ความสาคัญต่อเศรษฐกิจ ธุรกิจของที่ระลึกเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ ให้กับชุมชนและประเทศ เป็นแหล่งใช้จ่ายที่สาคัญของนักท่องเที่ยวมากที่สุด จากสถิติหมวดค่าใช้จ่่ายนักท่องเที่ยว ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เก็บรวบรวมในปี พ.ศ. 2547 พบว่า.. นักท่องเที่ยวจ่ายเงินซื้อ ของที่ระลึกเป็นเงินประมาณ 1,149.20 บาท (ต่อคนต่อวัน) หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 28.32 ของสัดส่วนรายจ่ายทังหมดที่ ้ นักท่องเที่ยวใช้จ่ายไป เเละเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2546 ร้อยละ 6.99


ความสาคัญต่อระบบการท่องเที่ยว

ของที่ระลึกเป็นส่วนประกอบที่สาคัญในระบบการท่องเที่ยว ถ้านักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยว ในประเทศใดก็ตามไม่มีสินค้าที่ระลึก อาจทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าการท่องเที่ยว ยังไม่สมบูรณ์ ไม่มีสินค้าที่สร้างความประทับใจ หรือความทรงจำ ในถิ่นที่เคยไปท่องเที่ยวในอดีต นักท่องเที่ยวบางคนเมื่อได้ซื้อ ได้จ่ายเงินไปจะมีความสุข บางคนซื้อสินค้าไปเพื่อเป็น ของฝาก และเป็นการแสดงความมีน้ำใจธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ธุรกิจจัดการประชุม เป็นการประชุมเพื่อปรึกษาหารือตามหัวข้อที่กำหนด ซึงมีหลายลักษณะ ได้แก่่.. การประชุมทางวิชาการ การประชุมทางธุรกิจ การประชุมระหว่างประเทศ การประชุมด้านการกีฬาความสาคัญของธุรกิจจัดประชุม

เป็นธุรกิจที่เสริมรายได้ให้กับธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจโรงแรมธุรกิจจัดนาเที่ยว ธุรกิจสินค้าที่ระลึก ช่วยกระตุ้นการตลาดท่องเที่ยว และช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวธุรกิจจัดแสดงนิทรรศการ

ธุรกิจการจัดนิทรรศการ เป็นธุรกิจหนึงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่สาคัญต่อการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ซึงเริ่มจัดนาเที่ยวนอก ประเทศโดยนำเที่ยวงานแสดงมหกรรมสินค้า ช่วยทำให้การท่องเที่ยวขยายตัว

..มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยว ในประเทศที่มีการจัดนิทรรศการ และธุรกิจแสดงสินค้าหรือจัดนิทรรศการด้านการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการเชิญชวน หรือให้ลูกค้ามีเป้าหมายเข้าชมธุรกิจนันทนาการและบันเทิง

กิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมที่จำเป็นสาหรับมนุษย์ทกคน เพราะเป็นกิจกรรมที่ให้คุณค่า พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม เช่น เล่นดนตรี การร้องเพลง กิจกรรมทางด้านบันเทิงมีหลายชนิด เช่น ธุรกิจสวนสนุก ธุรกิจคอนเสิร์ต ธุรกิจการแสดง และการละคร ธุรกิจเหล่านี้เป็นหลักๆ ที่หารายได้ให้กับประเทศ นักท่องเที่ยวจ่ายเงินเพื่อความบันเทิง ตลอดจนการเข้าพักเสร็จสิ้นลงธุรกิจพิพิธภัณฑ์ และแกลลอรีิ

* พิพิธภัณฑ์มีหลายประเภท ได้แก่.. พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ฯลฯ

* แกลอรี ธุรกิจแกลอรีเป็นธุรกิจที่เอาแนวคิด ของพิพิธภัณฑ์ศิลปะมาปรับเปลี่ยนเป็น แกลอรี เพื่อผลกำไรทางธุรกิจ เพราะที่บุคคลชันสูงหรือ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ สนใจคือศิลปะของท้องถิ่น มีการแสดงงานฝีมือฯลฯ นอกจากนี้ปัจจุบัน มีการนำเกลอรีไปในรูปแบบ เช่น ที่ห้างสยามพาราก้อนเปิดบิวตี้แกลอรี เป็นศูนย์รวมแกลอรี บิวตี้แอนสปา ขายสินค้าที่เกี่ยวกับ สุขภาพ ความสวย ความงามธุรกิจด้านการแพทย์ และสุขภาพ

ธุรกิจการแพทย์และธุรกิจสุขภาพ มีความเชื่อมโยงกันในยุคก่อน คนจะพึงพาการแพทย์ เพื่อรักษามากกว่าป้องกัน แต่ระดับการศึกษาของ คนในยุคใหม่สูงขึ้น ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยมากขึ้น มีแนวคิดปองกันมากกว่ารักษา นี่คือการเริ่มต้นการทำธุรกิจ ซ่ึงมีการจัดนำเที่ยว กลายเป็ นธุรกิจด้านสุขภาพ

นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติแวดล้อม สดชื่น และยังมีกิจกรรมเสริมเรื่องสุขภาพอีก เช่น กิจกรรมนวดสปา เพื่อ สุขภาพ ฝึกสมาธิ ฟิตเนส โยคะ การบำบัด ธรรมชาติบำบัด


TRAVELPRO TEAM. ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก นางสาวมยุรี ชูชีพ

ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ
ภาพประจำตัวสมาชิก
FabricMan
 
โพสต์: 167
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 18 ม.ค. 2012 4:17 pm

 

เที่ยวกับเราได้ภาพสวย www.TravelProThai.com


ย้อนกลับไปยัง พูดคุยสัพเพเหระ

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: Bing [Bot], Google [Bot] และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังออนไลน์ทั้งหมด 3 ท่าน :: สมาชิก 2 ท่าน ไม่มีผู้ซ่อนตัว และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน (ภายใน 5 นาทีที่ผ่านมาี)
ออนไลน์มากที่สุด 185 ท่าน เมื่อ อาทิตย์ 12 พ.ค. 2013 12:59 pm

่กำลังดูบอร์ดนี้: Bing [Bot], Google [Bot] และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน