China | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อังคาร มกราคม 23 , 2018
Font Size
   

ทัวร์จีน 2558 : ทัวร์คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง 5วัน 4คืน | บินTG

นำท่านสัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติคของสวิตเซอร์แลนด์แห่งประเทศจีน : ทัวร์จีน 2558 : ทัวร์คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง 5วัน 4คืน | บินTG

คุนหมิง-วัดหยวนทง-เขาซีซาน-ต้าหลี่-เจดีย์ 3 องค์-เมืองเก่าต้าหลี่-ลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) -โชว์จางอี้โหมว เดินทางวันที่ 8-12, 21-25 เมษายน 2558 ราคาท่านละ 27,900 บาท

รายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม Click

ทัวร์จีน 2558 : ทัวร์เซี่ยงไฮ้ สงกรานต์ 5วัน 4คืน | บินTG : เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-ซูโจว-โจวจวง+ล่องเรือ-หังโจว

เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-ซูโจว-โจวจวง+ล่องเรือ-หังโจว : พิเศษ... นั่งรถไฟแม่เหล็ก ชิมกุ้งมังกร ไก่เศรษฐี ขาหมูโจวจวง กระดูกหมูอู๋ซี | ราคาทัวร์เริ่มต้น 31,900 บาท/ท่าน | ราคาทัวร์สงกรานต์ 38,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม Click

ทัวร์จีน 2558 : ทัวร์ปักกิ่ง 5วัน4คืน | ทัวร์ปักกิ่งช่วงสงกรานต์ บินTG

ชมกำแพงเมืองจีน สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก | พิเศษ... ลิ้มรสเป็ดปักกิ่ง+ไวน์แดง, สุกี้ปักกิ่งและเมนูพิเศษกุ้งมังกร, กายกรรมปักกิ่ง | ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน–กู้กง–วัดลํามะ-THE PLACE-กำแพงเมืองจีน–พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง | ผ่านชมสนํามกีฬําโอลิมปิค 2008–พระรําชวังฤดูร้อน–หอฟ้าเทียนถาน–หวังฝูจิ่ง
ถนนวัฒนธรรมเฉียนเหมิน–ชอ้ปปิ้งตลาดรัสเซีย | ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท/ท่าน | ราคาทัวร์ช่วงสงกรานต์ 35,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม Click