คานาสือ | คานาส : ทัวร์คานาสือ 2560 | Kanas Lake 2017 | เส้นทางสายไหม ทัวร์ ต่างประเทศ : ญี่ปุ่น จีน ยุโรป เกาหลี ฮ่องกง ลาว พม่า สิงคโปร์ ทิเบต ภูฏาน มัลดีฟ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จัดกรุ๊ปเหมา สัมมนา ดูงาน ในประเทศและต่างประเทศ http://www.travelprothai.com Wed, 20 Sep 2017 12:32:20 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management th-th ทัวร์คานาสือ กันยายน 2560 (SEP 2017) : ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม อูรุมฉี คานาสือ หมู่บ้านเหอมู่ 10วัน 9คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล http://www.travelprothai.com/index.php/package-tour/china-rooting/xinjiang-kanas/item/859-xinjiang-kanas-2017 http://www.travelprothai.com/index.php/package-tour/china-rooting/xinjiang-kanas/item/859-xinjiang-kanas-2017 ทัวร์คานาสือ กันยายน 2560 (SEP 2017) : ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม อูรุมฉี คานาสือ หมู่บ้านเหอมู่ 10วัน 9คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล
ทัวร์คานาสือ กันยายน 2560 | ทัวร์ซินเจียง : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ชลประทานใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง ภูเขาเปลวไฟ ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ทะเลทรายหมิงซาซาน สวนหงซาน-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา | พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล
 • คานาสือ
 • กันยายน
 • ทริปถ่ายภาพ
 • อูรูมู่ฉี
 • ทูรูฟาน
 • kanas
 • กวางเจา
 • เส้นทางสายไหม
 • ปู้เอ่อจิ้น
 • เค่อลามาอี้
 • อุทยานคานาสือ
 • ศาลาชมปลา
 • สวนหงซาน
 • ทะเลสาบมังกรหลับ
 • ทะเลสาบวงพระจันทร์
 • ทะเลสาบเทวดาธารน้ำห้าสี
 • หมู่บ้านเหอมู่ชุน
 • ทัวร์ถ่ายภาพ
 • ทะเลสาบเทียนฉือ
 • ภูเขาน้ำมันดำ
 • อู๋ไฉ่ทาน
 • เมืองผีอู่เอ้อ
 • ทะเลสาบเทวดา
 • หมิงซาซาน
 • เมืองโบราณเจียวเหอ
 • หุบเขาองุ่น
 • เคอลาหม่ายี
 • ภูเขาเปลวไฟ
 • ภูเขาทราย
 • ทัวร์ถ่ายรูป
 • หมู่บ้านเหอมู่
 • ทริปถ่ายรูป
 • 2017
 • 2560
 • กันยายน 2560
 • ดินแดนแห่งทุ่งหญ้าอันสวยงาม
 • เทือกเขาเทียนซาน
 • เขตปกครองตนเองซินเจียง
 • เหวยอู๋เอ่อ
 • เหวยเหว่อ
 • เคอลามาอี
 • Karamay
 • สวนน้ำพุเก้ามังกร
 • สวนภูเขาน้ำมันมังกรดำ
 • มืองผีอู่เอ้อ
 • ทะเลทรายโกบี
 • ทะเลทรายเกอบี่ทา
 • ชายหาดห้าสี
 • แม่น้ำเคอเอ๋อฉี่ซื่อเห่อ
 • บ่อน้ำคานเอ๋อจิ่ง
 • เมืองต้าปั่นเฉิน
 • ฝอเยี่ยนซาน
 • เชียนฝอต้ง
 • ถ้ำพระพันองค์
 • ตลาดต้าปาจาร์
 • ตลาดบาซาร์
  ]]>
  info@travelprothai.com (บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com) ทัวร์คานาสือ : คานาสือ | 喀纳斯 | Kanas Lake Sat, 01 Apr 2017 17:00:00 +0000
  ทัวร์คานาสือ กันยายน 2559 (SEP 2016) : ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม อูรุมฉี คานาสือ หมู่บ้านเหอมู่ 9 วัน 8 คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล http://www.travelprothai.com/index.php/package-tour/china-rooting/xinjiang-kanas/item/848-xinjiang-kanas-2016 http://www.travelprothai.com/index.php/package-tour/china-rooting/xinjiang-kanas/item/848-xinjiang-kanas-2016 ทัวร์คานาสือ กันยายน 2559 (SEP 2016) : ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม อูรุมฉี คานาสือ หมู่บ้านเหอมู่ 9 วัน 8 คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล
  ทัวร์คานาสือ กันยายน 2559 | ทัวร์ซินเจียง : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 9วัน 8คืน พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ชลประทานใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง ภูเขาเปลวไฟ ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ทะเลทรายหมิงซาซาน สวนหงซาน-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา | พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล
  • คานาสือ
  • กันยายน
  • ทริปถ่ายภาพ
  • อูรูมู่ฉี
  • ทูรูฟาน
  • กวางเจา
  • เส้นทางสายไหม
  • ปู้เอ่อจิ้น
  • เค่อลามาอี้
  • ทะเลสาบมังกรหลับ
  • ทะเลสาบวงพระจันทร์
  • ทัวร์ถ่ายภาพ
  • ทะเลสาบเทียนฉือ
  • ภูเขาน้ำมันดำ
  • อู๋ไฉ่ทาน
  • เมืองผีอู่เอ้อ
  • เมืองโบราณเจียวเหอ
  • หุบเขาองุ่น
  • ภูเขาเปลวไฟ
  • ภูเขาทราย
  • ทัวร์ถ่ายรูป
  • 2015
  • 2558
  • หมู่บ้านเหอมู่
  • ทริปถ่ายรูป
   ]]>
   info@travelprothai.com (บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com) ทัวร์คานาสือ : คานาสือ | 喀纳斯 | Kanas Lake Wed, 13 Jul 2016 17:00:00 +0000
   ทัวร์คานาสือ กันยายน 2558 (SEP 2015) : ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม กวางเจา อูรูมู่ฉี คานาสือ หมู่บ้านเหอมู่ 9 วัน 8 คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล http://www.travelprothai.com/index.php/package-tour/china-rooting/xinjiang-kanas/item/783-ทัวร์คานาสือ-กันยายน-2558-sep-2015-ทัวร์จีน-เส้นทางสายไหม-กวางเจา-อูรูมู่ฉี-คานาสือ-หมู่บ้านเหอมู่-9-วัน-8-คืน-ไม่เข้าร้านรัฐบาล http://www.travelprothai.com/index.php/package-tour/china-rooting/xinjiang-kanas/item/783-ทัวร์คานาสือ-กันยายน-2558-sep-2015-ทัวร์จีน-เส้นทางสายไหม-กวางเจา-อูรูมู่ฉี-คานาสือ-หมู่บ้านเหอมู่-9-วัน-8-คืน-ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์คานาสือ กันยายน 2558 (SEP 2015) : ทัวร์จีน เส้นทางสายไหม กวางเจา อูรูมู่ฉี คานาสือ หมู่บ้านเหอมู่ 9 วัน 8 คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล
   รหัสทัวร์ 783 : ทัวร์จีน กันยายน 2558 คานาสือ : เส้นทางสายไหม 9 วัน 8 คืน ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ภูเขาเปลวไฟ ทะเลทรายหมิงซาซาน | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง 18-26 กันยายน 2558 ราคาท่านละ 79,900฿| กรุ๊ปนี้เต็มแล้วครับ เจอกันอีกครั้งปี 2016 ครับ TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย
   • คานาสือ
   • กันยายน
   • ทริปถ่ายภาพ
   • อูรูมู่ฉี
   • ทูรูฟาน
   • กวางเจา
   • เส้นทางสายไหม
   • ปู้เอ่อจิ้น
   • เค่อลามาอี้
   • ทะเลสาบมังกรหลับ
   • ทะเลสาบวงพระจันทร์
   • ทัวร์ถ่ายภาพ
   • ทะเลสาบเทียนฉือ
   • ภูเขาน้ำมันดำ
   • อู๋ไฉ่ทาน
   • เมืองผีอู่เอ้อ
   • เมืองโบราณเจียวเหอ
   • หุบเขาองุ่น
   • ภูเขาเปลวไฟ
   • ภูเขาทราย
   • ทัวร์ถ่ายรูป
   • 2015
   • 2558
   • หมู่บ้านเหอมู่
   • ทริปถ่ายรูป
    ]]>
    info@travelprothai.com (บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com) ทัวร์คานาสือ : คานาสือ | 喀纳斯 | Kanas Lake Tue, 12 May 2015 09:06:24 +0000
    SEP 2014 | ทัวร์จีน กันยายน 2557 เส้นทางสายไหม กวางเจา อูรูมู่ฉี คานาสือ 9 วัน ไม่เข้าร้านรัฐบาล http://www.travelprothai.com/index.php/package-tour/china-rooting/xinjiang-kanas/item/675-canas14 http://www.travelprothai.com/index.php/package-tour/china-rooting/xinjiang-kanas/item/675-canas14 SEP 2014 | ทัวร์จีน กันยายน 2557 เส้นทางสายไหม กวางเจา อูรูมู่ฉี คานาสือ 9 วัน ไม่เข้าร้านรัฐบาล
    ทัวร์จีน 2557 คานาสือ กันยายน : เส้นทางสายไหม 9 วัน 8 คืน กวางเจา อุรูมู่ฉี ทะเลสาบเทียนฉือ  ภูเขาน้ำมันดำ เมืองผีอู่เอ้อ หวู่ไฉ่ทาน  ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี ล่องทะเลสาบคานาสือ เมืองโบราณเจียวเหอ หมิงซาซาน 9 วันเต็ม | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย ที่สำคัญ พักโรงแรม 5 หรือ 4ดาวในบางเมืองที่ดีที่สุดในเมืองนั้น ไม่เข้าร้านรัฐบาล | เปิดให้จองแล้ววันนี้
    • คานาสือ
    • กันยายน
    • อูรูมู่ฉี
    • ทูรูฟาน
    • กวางเจา
    • ถนนปักกิ่ง
    • ปู้เอ่อจิ้น
    • เค่อลามาอี้
    • อุทยานคานาสือ
    • ศาลาชมปลา
    • ทะเลสาบมังกรหลับ
    • ทะเลสาบวงพระจันทร์
    • ทะเลสาบเทียนฉือ
    • ภูเขาน้ำมันดำ
    • อู๋ไฉ่ทาน
    • เมืองผีอู่เอ้อ
    • ทะเลสาบเทวดา
    • หุบเขาองุ่น
    • ล่องเรือทะเลสาบคานาสือ
    • ชมโชว์ชนเผ่า
    • ภูเขาเปลวไฟ
    • ภูเขาทราย
    • หอระลึก ดรซุนยัดเซ็น
    • 2014
    • 2557
    • ซากเมืองโบราณเจียวเหอ
     ]]>
     lanny@travelprothai.com (lanny) ทัวร์คานาสือ : คานาสือ | 喀纳斯 | Kanas Lake Mon, 28 Apr 2014 08:06:30 +0000
     SEP 2013 :เส้นทางสายไหม กวางเจา คานาสือ อูรูมู่ฉี 9 วันเต็ม โดย CZ ไม่เข้าร้านรัฐบาล รวมทิปแล้ว http://www.travelprothai.com/index.php/package-tour/china-rooting/xinjiang-kanas/item/468-kanassep2013 http://www.travelprothai.com/index.php/package-tour/china-rooting/xinjiang-kanas/item/468-kanassep2013 SEP 2013 :เส้นทางสายไหม กวางเจา คานาสือ อูรูมู่ฉี 9 วันเต็ม โดย CZ ไม่เข้าร้านรัฐบาล รวมทิปแล้ว
     ทัวร์คานาสือ กันยายน 2556 : กวางเจา อุรูมู่ฉี ทะเลสาบเทียนฉือ  ภูเขาน้ำมันดำ เมืองผีอู่เอ้อ หวู่ไฉ่ทาน  ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี ล่องทะเลสาบคานาสือ เมืองโบราณเจียวเหอ หมิงซาซาน 9 วันเต็ม | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย ที่สำคัญ พักโรงแรม 5 หรือ 4ดาวในบางเมืองที่ดีที่สุดในเมืองนั้น ไม่เข้าร้านรัฐบาล และรวม ทิปแล้ว !! | เปิดให้จองแล้ววันนี้
     • คานาสือ
     • กันยายน
     • อูรูมู่ฉี
     • ทูรูฟาน
     • กวางเจา
     • เส้นทางสายไหม
     • ถนนปักกิ่ง
     • ปู้เอ่อจิ้น
     • เค่อลามาอี้
     • ศาลาชมปลา
     • ทะเลสาบมังกรหลับ
     • ทะเลสาบวงพระจันทร์
     • 2013
     • 2556
     • อนุสาวรีย์ 5 แพะ
     • ทะเลสาบเทียนฉือ
     • ภูเขาน้ำมันดำ
     • อู๋ไฉ่ทาน
     • เมืองผีอู่เอ้อ
     • ทะเลสาบเทวดา
     • เมืองโบราณเจียวเหอ
     • หุบเขาองุ่น
     • ล่องเรือทะเลสาบคานาสือ
     • ชมโชว์ชนเผ่า
     • ภูเขาเปลวไฟ
     • ภูเขาทราย
     • หอระลึก ดรซุนยัดเซ็น
     • Autumn2013
      ]]>
      lanny@travelprothai.com (lanny) ทัวร์คานาสือ : คานาสือ | 喀纳斯 | Kanas Lake Mon, 27 May 2013 06:26:43 +0000
      คานาสือ : ทัวร์คานาสือ 2556 | JUNE 2013 : เส้นทางสายไหม เที่ยวถ่ายภาพในแบบทราเวิลโปร 9 วัน 8 คืน http://www.travelprothai.com/index.php/package-tour/china-rooting/xinjiang-kanas/item/451-kanas-lake http://www.travelprothai.com/index.php/package-tour/china-rooting/xinjiang-kanas/item/451-kanas-lake คานาสือ : ทัวร์คานาสือ 2556 | JUNE 2013 : เส้นทางสายไหม เที่ยวถ่ายภาพในแบบทราเวิลโปร 9 วัน 8 คืน
      กวางเจา อุรูมู่ฉี ทะเลสาบเทียนฉือ  ภูเขาน้ำมันดำ เมืองปีอู่เอ้อ หวู่ไฉ่ทาน  ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี ล่องทะเลสาบคานาสือ เมืองโบราณเจียวเหอ หมิงซาซาน 9 วันเต็ม !! เปิดให้จองแล้ว เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย ที่สำคัญ ไม่เข้าร้านรัฐบาล !!
      • ทัวร์จีน
      • คานาสือ
      • มิถุนายน
      • อูรูมู่ฉี
      • ทูรูฟาน
      • ทัวร์คานาสือ
      • ไม่เข้าร้านรัฐบาล
      • กวางเจา
      • เส้นทางสายไหม
      • ปู้เอ่อจิ้น
      • เค่อลามาอี้
      • อุทยานคานาสือ
      • ทะเลสาบมังกรหลับ
      • ทะเลสาบวงพระจันทร์
      • 2013
      • 2556
      • ทะเลสาบเทียนฉือ
      • ภูเขาน้ำมันดำ
      • อู๋ไฉ่ทาน
      • เมืองผีอู่เอ้อ
      • ทะเลสาบเทวดา
      • หมิงซาซาน
      • เมืองโบราณเจียวเหอ
      • หุบเขาองุ่น
      • ภูเขาเปลวงไฟ
      • มิถุนายน 2556
      • เคอลาหม่ายี
       ]]>
       lanny@travelprothai.com (lanny) ทัวร์คานาสือ : คานาสือ | 喀纳斯 | Kanas Lake Wed, 06 Feb 2013 11:46:43 +0000
       JULY PROMOTION !! : เส้นทางสายไหม คุนหมิง คานาสือ อูรูมู่ฉี 7 วัน 6 คืน MU ราคาพิเศษสุดๆ http://www.travelprothai.com/index.php/package-tour/china-rooting/xinjiang-kanas/item/341-kmgurc-2012-pro http://www.travelprothai.com/index.php/package-tour/china-rooting/xinjiang-kanas/item/341-kmgurc-2012-pro JULY PROMOTION !! : เส้นทางสายไหม คุนหมิง คานาสือ อูรูมู่ฉี 7 วัน 6 คืน MU ราคาพิเศษสุดๆ
        JULY SPECIAL PROMOTION !!   เส้นทางสายไหมออกแล้ว คุนหมิง ราคาพิเศษสุดๆ  ชมสือเหอจือ พิพิธภัณฑ์ทหาร คาลาหม่าอี้ ธารน้ำห้าสี ฯลฯ TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา คุ้มค่า ได้ภาพสวย
       • คุนหมิง
       • คานาสือ
       • JULY
       • สิงหาคม
       • กรกฎาคม
       • อูรูมู่ฉี
       • TravelProThai.com
       • เส้นทางสายไหม
       • ราคาพิเศษ
       • ธารน้ำห้าสี
       • TravelPro
       • travelproteam
       • โปรโมชั่น
       • คานาส
       • Promotion
       • travelprothai
       • เที่ยวกับเราได้ภาพสวย
       • ทราเวิลโปร
       • พิพิธภัณฑ์ทหาร
       • เมืองคาร์ลามาร์
       • เมืองผีอูเหอเอ่อ
       • เมืองเบอร์จิ้น
       • ปากหุบเขาเจียเติงยวี่
       • อุทยานคานาสือ
       • ล่องเรือชมทะเลสาบคานาส
       • ศาลาชมปลา
       • เมืองอูหลู่มู่ฉี
       • สวนหงซาน
       • ตลาดพื้นเมืองบาซาร์
       • CHINA EASTERN AIRLINES
        ]]>
        lanny@travelprothai.com (lanny) ทัวร์คานาสือ : คานาสือ | 喀纳斯 | Kanas Lake Mon, 14 May 2012 10:51:07 +0000
        MAY 2012 : เส้นทางสายไหม กวางเจา-คานาสือ-อุรูมู่ฉี 8 วัน 7 คืน http://www.travelprothai.com/index.php/package-tour/china-rooting/xinjiang-kanas/item/329-2012-เส้นทางสายไหม-กวางเจา-คานาสือ-อุรูมู่ฉี-8-วัน-7-คืน http://www.travelprothai.com/index.php/package-tour/china-rooting/xinjiang-kanas/item/329-2012-เส้นทางสายไหม-กวางเจา-คานาสือ-อุรูมู่ฉี-8-วัน-7-คืน MAY 2012 : เส้นทางสายไหม กวางเจา-คานาสือ-อุรูมู่ฉี 8 วัน 7 คืน
          เส้นทางสายไหม 8 วัน เดือน พฤษภาคม มาแล้วววว!!! อุทยานเหอมู่ชุน ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดาธารน้ำห้าสี ล่องทะเลสาบคานาสือ 8 วันเต็ม  19-26 พฤษภาคม 2555 ---> 61,900 บาท
        • คานาสือ
        • MAY
        • สิงหาคม
        • กันยายน
        • มิถุนายน
        • พฤษภาคม
        • กรกฎาคม
        • อูรูมู่ฉี
        • ทูรูฟาน
        • หวู่ไฉ่ทาน
        • กวางเจา
        • เส้นทางสายไหม
        • 2012
        • 2555
        • จัตุรัสฮวาเฉิง
        • ทะเลทรายซาซาน
        • สือหลินสือกวน
        • ทะเลสาปเทียนฉือ
        • ทะเลสาบมังกรหลับ
        • ทะเลสาบวงพระจันทร์
        • อุทยานเหอมู่ชุน
        • ทะเลสาบเทวดาธารน้ำห้าสี
        • ทะเลสาบคานาสือ
        • ซ่านซ่าน
        • ขี่อูฐ
        • ปู้เอ่อจิน
        • ภูเขาห้าสี
        • ทะเลทรายกู๋เอ๋อปานถง
        • ปู้หือจิน
        • หมู่บ้านเหอมู่ชุน
        • สะพานเหอมู่
        • บ่อน้ำแร่ติงตง
        • ผีอู่เอ้อ
        • บ่อน้ำมันเค่อลามาอี้
        • ตลาดต้าปาจา
        • บ้านตระกูลเฉิน
         ]]>
         lanny@travelprothai.com (lanny) ทัวร์คานาสือ : คานาสือ | 喀纳斯 | Kanas Lake Mon, 23 Apr 2012 13:31:47 +0000
         SEP 2012: ทริปเส้นทางสายไหมออกแล้ว กวางเจา-คานาสือ-อูรูมู่ฉี-ทูรูฟาน-เทือกเขาอัลไต 10 วัน 9 คืน http://www.travelprothai.com/index.php/package-tour/china-rooting/xinjiang-kanas/item/295-kanas10d-2012 http://www.travelprothai.com/index.php/package-tour/china-rooting/xinjiang-kanas/item/295-kanas10d-2012 SEP 2012: ทริปเส้นทางสายไหมออกแล้ว กวางเจา-คานาสือ-อูรูมู่ฉี-ทูรูฟาน-เทือกเขาอัลไต 10 วัน 9 คืน
           ออกแล้ว..!!   กวางเจา คานาสือ  ทริปเส้นทางสายไหม 2012  อุรูมู่ฉี | ทูรูฟาน | ทะเลสาปเทียนฉือ | หมู่บ้านโบราณต๋าป๋านเฉิง | ภูเขาเปลวไฟ | หวู่ไฉ่ทาน | ทะเลทรายกู๋เอ๋อปานถง | ภูเขาอัลไต | อุทยานเหอมู่ชุน ทะเลสาบวงพระจันทร์ | ทะเลสาบเทวดา | ธารน้ำห้าสี | ล่องทะเลสาบคานาสือ 10 วันเต็มๆ  21-30 กันยายน 2555 ---> 68,900 บาท 
         • ทัวร์จีน
         • คานาสือ
         • ซินเกียง
         • ทูรูฟาน
         • กวางเจา
         • 2012
         • 2555
         • เทืิอกเขาอัลไต
         • เขาเทียนซาน
         • ทะเลทรายซาซาน
         • กู้เอ๋อปานถง
         • ปู้เอ่อจิ้น
         • สือหลินสือกวน
         • เหอมู่ชุน
         • ทะเลสาปมังกรหลับ
         • ทะเลสาปเทวดา
         • ธารน้ำห้าสี
         • เมืองผี
         • เค่อลามาอี้
         • ต้าจาปา
          ]]>
          lanny@travelprothai.com (lanny) ทัวร์คานาสือ : คานาสือ | 喀纳斯 | Kanas Lake Thu, 15 Mar 2012 17:00:00 +0000
          ทัวร์จีน | ซินเกียง | เส้นทางสายไหม กวางเจา-อูรูมู่ฉี-คานาสือ : 10 วัน 9 คืน http://www.travelprothai.com/index.php/package-tour/china-rooting/xinjiang-kanas/item/214-kanas http://www.travelprothai.com/index.php/package-tour/china-rooting/xinjiang-kanas/item/214-kanas ทัวร์จีน | ซินเกียง | เส้นทางสายไหม กวางเจา-อูรูมู่ฉี-คานาสือ : 10 วัน 9 คืน
          ทัวร์จีน | คานาสือ | เริ่มจาก กวางเจา อุรูมู่ฉี ทูรูฟาน ทะเลสาปเทียนฉือ ... ปลายทางที่ คานาสือ : ท่องเที่ยวธรรมชาติที่ซินเกียง สวยงาม ตลอดเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็น ภูเขาเทียนซาน ทะเลสาบเทียนฉือ ทะเลทรายกู๋เอ๋อปานถง ภูเขาอัลไต อุทยานเหอมู่ชุน ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา อุทยานคานาสือ กวางเจา อุรูมู่ฉี ทูรูฟาน ทะเลสาปเทียนฉือ หมู่บ้านโบราณต๋าป๋านเฉิง ภูเขาเปลวไฟ หวู่ไฉ่ทาน ทะเลทรายกู๋เอ๋อปานถง ภูเขาอัลไต อุทยานเหอมู่ชุน ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี ล่องทะเลสาบคานาสือ 10 วันเต็ม เดินทาง 17 - 26  กันยายน 2554 ---> 62,900 บาท ออกแน่นอน ยังรับได้อีก 4 ท่านเท่านั้นค่ะ
          • คานาสือ
          • ซินเกียง
          • 2011
          • กวางเจา
          • เส้นทางสายไหม
           ]]>
           info@travelprothai.com (บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com) ทัวร์คานาสือ : คานาสือ | 喀纳斯 | Kanas Lake Wed, 27 Apr 2011 08:58:23 +0000
           ทัวร์จีน | ซินเกียง | เริ่มต้นเส้นทางสายไหม | ปลายทางที่ คานาสือ : 10 วัน 9 คืน http://www.travelprothai.com/index.php/package-tour/china-rooting/xinjiang-kanas/item/209-kanas http://www.travelprothai.com/index.php/package-tour/china-rooting/xinjiang-kanas/item/209-kanas ทัวร์จีน | ซินเกียง | เริ่มต้นเส้นทางสายไหม | ปลายทางที่ คานาสือ : 10 วัน 9 คืน
           ทัวร์จีน | ซินเกียง | เริ่มต้นเส้นทางสายไหม | ปลายทางที่ คานาสือ : วัดหยวนทง ทะเลสาปเทียนฉือ หมู่บ้านโบราณต๋าป๋านเฉิง ภูเขาเปลวไฟ หวู่ไฉ่ทาน ทะเลทรายกู๋เอ๋อปานถง ภูเขาอัลไต อุทยานเหอมู่ชุน ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี ล่องทะเลสาบคานาสือ 10 วันเต็มเดินทาง 16-25 กันยายน 2554 ---> 55,900 บาท (ปีนี้ยกเลิกทริปนี้ค่ะ เนื่องจากสายการบินยกเลิกไฟน์ จาก คุนหมิงไปอูรูมู่ฉีแล้ว)
           • กันยายน
           • คานาสือ, เส้นทางสายไหม, ซินเกียง, อัลไต
            ]]>
            lanny@travelprothai.com (lanny) ทัวร์คานาสือ : คานาสือ | 喀纳斯 | Kanas Lake Fri, 08 Apr 2011 09:49:44 +0000
            ทัวร์จีน | คุนหมิง - อูรูมู่ฉี - คานาสือ 10 วัน 9 คืน http://www.travelprothai.com/index.php/package-tour/china-rooting/xinjiang-kanas/item/99-คุนหมิง-อูรูมู่ฉี-คานาสือ http://www.travelprothai.com/index.php/package-tour/china-rooting/xinjiang-kanas/item/99-คุนหมิง-อูรูมู่ฉี-คานาสือ ทัวร์จีน | คุนหมิง - อูรูมู่ฉี - คานาสือ 10 วัน 9 คืน
            เที่ยวกับเรา มั่นใจได้ภาพสวย วัดหยวนทง โรงงานผลิตไฟฟ้า หมู่บ้านโบราณต๋าป๋านเฉิง ภูเขาเปลวไฟ หวู่ไฉ่ทาน ทะเลทรายกู๋เอ๋อปานถง ภูเขาอัลไต อุทยานเหอมู่ชุน ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี ล่องทะเลสาบคานาสือ เดินทาง 10-19 กันยายน 2553 ==> 55,000 บาท
            • ทัวร์จีน
            • 2010
            • คุนหมิง
            • คานาสือ
            • 2553
            • kunming
            • กันยายน
            • โปรแกรมท่องเที่ยว
            • sep
            • september
            • ท่องเที่ยวถ่ายภาพ
            • อูรูมู่ฉี
            • ทูรูฟาน
            • หวู่ไฉ่ทาน
            • ภูเขาอัลไต
            • ทัวร์คานาสือ
            • ท่องเที่ยวจีน
            • kanas
            • khunming
            • china
             ]]>
             ทัวร์คานาสือ : คานาสือ | 喀纳斯 | Kanas Lake Tue, 01 Jun 2010 07:38:38 +0000
             เส้นทางสายไหม : กวางเจา-อูรู่มูฉี่-คานาสือ 11 วัน 10 คืน http://www.travelprothai.com/index.php/package-tour/china-rooting/xinjiang-kanas/item/18-เส้นทางสายไหม-กวางเจา-อูรู่มูฉี่-คานาสือ-11-วัน-10-คืน http://www.travelprothai.com/index.php/package-tour/china-rooting/xinjiang-kanas/item/18-เส้นทางสายไหม-กวางเจา-อูรู่มูฉี่-คานาสือ-11-วัน-10-คืน เส้นทางสายไหม : กวางเจา-อูรู่มูฉี่-คานาสือ 11 วัน 10 คืน
             ท่องเที่ยวดินแดนบริสุทธิ์แหล่งสุดท้ายของมวลมนุษย์ "คานาสือ" ภาคเหนือแห่งมณฑลซินเจียง สุดยอดม้าป่า ชิมปลาน้ำเย็น เดินทาง 15-25 พ.ค. //12-22 มิ.ย. // 27 มิ.ย.-7 ก.ค. 52 ราคาเพียง ~~~> 55,900 บาท
             • ทัวร์จีน
             • 2009
             • คานาสือ
             • ซินเกียง
             • กันยายน
             • เส้นทางสายไหม
              ]]>
              ทัวร์คานาสือ : คานาสือ | 喀纳斯 | Kanas Lake Sun, 01 Mar 2009 04:46:00 +0000