SHOCK PRICE : ฮ่องกง ช๊อป ชิม ชิลล์ 4 วัน 3 คืน (ช่วงวันแม่) | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อังคารเมษายน25 ,2017
Font Size

SHOCK PRICE : ฮ่องกง ช๊อป ชิม ชิลล์ 4 วัน 3 คืน (ช่วงวันแม่)

เขียนโดย lanny
Rate this item
(1 โหวต)
ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง ไหว้พระเสริมดวง เพิ่มบารมี

 SHOCK PRICE !! HONGKONG 4DAY 3NIGHT. FLY PC AIR

 เดินทาง 10-13 AUG 2012 บินเช้า|กลับเย็น .... 

 ช๊อป ชิม ชิลล์ คุ้มสุดๆ เทศกาล ฮ่องกงลดทั้งเกาะ 

 *** แถมพิเศษ!! บริการอาหารติ่มซำ เริศรส 1 มื้อ พร้อมนั่งรถรางแทรม ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา  ***

ไหว้เจ้าแม่กวนอิม หาดรีพัสเบย์ ขึ้นเดอะพีค โดยรถรางแทรม ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ไหว้พระใหญ่ขอพรเสริมบารมี นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา และช้อปปิ้ง ซิตี้เกท เอาท์เล็ต ชมโชว์แสง สี เสียง มัลติมีเดีย SYMPHONY OF LIGHT  พักโรงแรมระดับมาตรฐาน พักฮ่องกง 3 คืน

KIMBERLEY | IMPERIAL | THE CITY VIEW ที่พักฝั่งเกาลูน กลางแหล่งช้อปปิ้ง 

** พิเศษรับของสมนาคุณรวมมูลค่ามากมาย **

1. ฟรีซิมโทรศัพท์ของ HK มูลค่า 450 บาท (ห้องละ1ซิม)

2. กระเป๋าเป้ ท่านละ 1 ใบ 

3. ฟรีประกันอุบัติเหตุ วงเงิน1ล้านบาท

4. ฟรีคูปองเงินสดช้อปปิ้ง ที่ King power Airport และ Downtown

วันเดินทาง
10 - 13 สิงหาคม 2555
ราคาท่านละ
15,999 .- บาท

กำหนดการเดินทาง


วันแรก   กรุงเทพ - ฮ่องกง - SYMPHONY OF LIGHT

  • 07.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินพีซี แอร์ ประตู...... เจ้าหน้าที่คอย อำนวยความสะดวก เรื่องการเช็คอิน และเช็คสัมภาระที่สนามบิน
  • 09.30 น. เดินทางโดยสายการบินพีซี แอร์ เที่ยวบินที่ GT210
  • 13.55 น. เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok ท่าอากาศยานแห่งใหม่ของฮ่องกง ที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง ออกทางประตู EXIT B สังเกตป้ายต้อนรับ HKG TIMES
  • * นำท่านเข้าสู่ที่พัก …………………

       จากนั้นเวลาประมาณ 20.00 น. ท่านจะได้ชม สุดยอดตระการตากับความมหัศจรรย์การ แสดงมัลติมีเดีย Symphony Of Light  ที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่า เป็นการแสดง แสงและเสียงถาวร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่ง ของอ่าววิคตอเรีย

   * โดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ จะประดับประดาด้วยแสงไฟ ซึงเพียงกดสวิตช ์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตา เป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของ.. ฮ่องกง

    

  วันที่สอง  พีคแทรม - รีพลัสเบย์ - กระเช้านองปิง - ช้อปปิ้งซิตี้เก็ท                             (ติ่มซำ/-/-)

  เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร บริการด้วยเมนูอาหาร ติ่มซำร้อนๆ พร้อมโจ๊กหอมกรุ่น

  • นำท่านสู่ สถานีพีคแทรมเพื่อขึ้นรถราง ที่จะนำท่านขึ้นไปยังยอดเขา วิคตอเรียพีค ตื่นตาตื่นใจกับการชมทัศนียภาพ ที่สวยงาม กับความสูง 396 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ท่านจะได้สัมผัสความใกล้ชิด กับบรรยากาศของฮ่องกง แบบพาโนราม่า 360 องศา

  * ชมตึกพีคทาวเวอร์ อาคารรูปร่างครึ่งวงกลมที่มีเอกลักษณ์เด่นที่สุด พร้อมชมอาคารระฟ้าที่มีอยู่ทั่วไปบริเวณทั้งสองฝั่ง ฮ่องกงและเกาลูน

  • หลังจากนั้นนำท่านสู่ รีพัลส์เบย์ ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเอง ที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเล และที่น่าสนใจคือ ด้านหนึ่งของอ่าวมีวัดพระพุทธรูป และเทพเจ้าต่างๆ ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมาย

  * ตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังกัจจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง เหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพ แห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง ข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งมีความเชื่อว่าเมื่อเดินข้ามแล้วก็จะอายุยืนเพิ่มขึ้นอีก 3 ปี และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ

  • จากนั้นนำท่านหมุนกังหันทองแดง ที่ วัดแชกงหมิว ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้าย หรือสิ่งไม่เป็นมงคลออกไป และนำแต่สิ่งดี ๆ มาให้ ชาวฮ่องกง นิยมไปสักการะที่วัดแห่งนี้เป็นจำนวนมาก

  ** นำทุกท่านไปชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ และจำหน่ายเครื่องประดับ ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด รวมถึงหลากหลายแบบให้ท่านเลือก

  บ่าย นำทุกท่านสัมผัสความประทับใจ และความงามของเกาะฮ่องโดย Nong Ping Cable Car “นองปิง” กระเช้าลอยฟ้าและพระใหญ่ วัดโปลิน ให้ท่านสัมผัส ประสบการณ์ในฮ่องกง ที่น่าตื่นตาตื่นใจกับกระเช้าลอยฟ้า นองปิง 360 องศา ชมวิวที่สวยงามที่สุดของฮ่องกง จากรถกระเช้าขนาด17 ที่นั่ง เลื่อนผ่านทะเลจีนใต้ และวนอุทยานลันเตาเหนือในเวลา 20-30 นาที เส้นทางท่องเที่ยวบนรถกระเช้าเคเบิลระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตร

  * จากกระเช้าลอยฟ้า ท่านสามารถชมทัศนียภาพของสนามบินนานาชาติฮ่องกง และภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยภูเขา และความเขียวขจีของเกาะลันตา จากใจกลางเมืองตุงชุง เยือนหมู่บ้านวัฒนธรรมจีนโบราณ และกราบนมัสการพระใหญ่อันงดงาม ที่วัดโป่หลิน ท่านสามารถเดินชมและถ่ายภาพได้

  • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ ห้าง ซิตี้เกท เอาท์เลต ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ที่รวบรวมร้านค้า แบรนด์ดังทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น Esprit, Adidas,Giordano,Nike,Bally,CKและอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งลดราคามาก ถึง 70% เข้าสู่ที่พัก …………………

   

  วันที่สาม    อิสระช้อปปิ้ง-เลือกซื้อ ดิสนีย์แลนด์เพิ่ม ผู้ใหญ่ 2500 / เด็ก 2200              (-/-/-)

  • อิสระช้อปปิ้ง ย่านช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

  * ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัยสนุกสนาน กับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนม ชื่อดัง Louise, Prada, Armarni, Burerry, MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, G2000 FERAGAMO,BALLY เป็นต้น

  - หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์เพิ่ม

  • เข้าสู่ที่พัก …………………

   

  วันที่สี่       อิสระช้อปปิ้ง - กรุงเทพ

   อิสระช้อปปิ้ง ย่านช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัยสนุกสนาน กับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชื่อดัง Louise, Prada, Armarni, Burerry, MARK&SPENSOR, TOY’R US, GIORDANO, G2000, FERAGAMO, BALLY เป็นต้น พร้อมเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีมากมาย ณ ดิวตี้ฟรี ช้อปพบสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำ จากทั่วทุกมุมโลก

  * สมควรแก่เวลานำท่านเดินทาง สนามบิน Chek Lap Kok

  • 17.00 น. โดยสายการบินพีซี แอร์ เที่ยวบิน GT211  นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพ พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่ม
  • 18.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภุมิ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

  ********************************************************************


  รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม

  ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

  การเดินทาง

  กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
  สายการบิน PC AIR (GT)

  - รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

  ที่พัก

  โรงแรม 3+ ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

  อาหาร

  ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

  สภาพอากาศ

  - ช่วงเดือนกรกฏาคม , สิงหาคม อากาศเย็นสบาย ไม่หนาวจนเกินไป

  ข้อมูลอื่นๆ

  - ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
  บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
  แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

  - เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


  ค่าใช้จ่าย

  ผู้ใหญ่ ท่านละ 15,999 บาท (ไม่แจกกระเป๋า)

  เด็กเสริมเตียง 15,999 บาท

  เด็กไม่เสริมเตียง 15,999 บาท

  อัตรานี้รวม

   

  - ภาษีสนามบิน

  - รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

  - อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

  - ที่พักตามระบุในโปรแกรม

  - ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

  อัตรานี้ไม่รวม

  - เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

  - เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  - ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

  *** ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 HKD/ คน / วัน , คนขับรถวันละ 10 HKD/ คน / วัน , หัวหน้าทัวร์ วันละ 10 HKD/คน/วัน ***

  - มินิบาร์ภายในโรงแรม

  - ค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ

  - ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี)

  add on

  - ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 4,900 บาท

  จำนวนที่นั่ง

  15 ท่านขึ้นไป (ในกรณีไม่ถึง 15 ท่าน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

  เอกสาร

  - พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
  รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

  ติดต่อสอบถาม

  Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

  Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

   

  lanny

  lanny

  Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

  Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
  เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด

  เดือนนี้ ไปเที่ยวที่ไหนดี ?

  มกราคม  กุมภาพันธ์  มีนาคม  เมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  ธันวาคม

  ปีใหม่ | ตรุษจีน | สงกรานต์

  ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ทิเบต | ปักกิ่ง | เซี่ยงไฮ้ | จิ่วจ้ายโกว | จางเจียเจี้ย | คานาสือ | ซีอาน

  • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
  • Tel : 02-9420080, 02-9420070
  • Call Center : 095-9498002
  • Line id : @travelprothai , @travelproasia

  เพิ่มเพื่อน

  ทัวร์แชงกรีล่า สงกรานต์ (ฤดูใบไม้ผลิ) 2560 พัก5ดาว บินTG ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560

  ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูใบไม้ผลิ | จิ่วจ้ายโกว สงกรานต์, พฤษภาคม 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU SPRING 2017 : รหัสทัวร์ 829 เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 2วัน | เฉินตู | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานมู่นี่โกว | เมืองโบราณซงพาน | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทางวันที่ | 18-23, 25-30 มีนาคม 2560 ราคา 46,900 บาท/ท่าน | 11-16, 13-18 เมษาย 2560 ราคา 48,900 บาท/ท่าน | 30 เม.ย.-5 พ.ค., 1-6, 5-10 พฤษภาคม 2560 ราคา 46,900 บาท/ท่าน | พักโรงแรม 5 ดาว ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

   ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2560 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
  หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
  ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัดทัวร์จีนทัวร์เดือนตุลาคมทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดงทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ยทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือทัวร์ฮ่องกงทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกวทัวร์จีน : แชงกรีล่าทัวร์เกาหลีทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
  จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
  เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
  เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
  เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
  • ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560 | Japan Spring (Sakura) APR 2017 (Cherry blossom full bloom) ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560 5วัน 3คืน บินTG : ชมความงามของดอกซากุระ ช่วงพีเรียดที่สวยที่สุดในโตเกียว | Tokyo Hanami 2017 โตเกียว :…  • ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และช่วงสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2560 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2560 : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6วัน 5คืน พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง ถ้ำหินหลงเหมิน…  • จิ่วจ้ายโกว 6วัน 5คืน ฤดูใบไม้ผลิ 2560 & Spring 2017 บินTG พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูใบไม้ผลิ | จิ่วจ้ายโกว สงกรานต์ 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU SPRING 2017 :…  • ทัวร์แชงกรีล่า มีนาคม สงกรานต์ เมษายน พฤษภาคม 2560 TG 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีน สงกรานต์ 2560 : APR 2017 | ทัวร์แชงกรีล่า รหัสทัวร์ 832 !! คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน…  • ทัวร์จีนคุณภาพ เที่ยวจางเจียเจี้ย ช่วงสงกรานต์ และ ฤดูใบไม้ผลิ 2560 พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2560 : ทัวร์เที่ยวจางเจียเจี้ย 2017 โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 854…  • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2554 2555 2556 2557 2558 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กรกฎาคม กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซงพาน ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ถ้ำมังกรเหลือง ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทะเลสาบเตี๋ยซี ทัวร์จีน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ทัวร์ปีใหม่ 2013 ธันวาคม ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ฟ่งหวง ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาหลี เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้แดง