JUN-JUL 2014 : SUMMER HOKKAIDO 6 วัน 4 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พุธ มกราคม 17 , 2018
Font Size
   

JUN-JUL 2014 : SUMMER HOKKAIDO 6 วัน 4 คืน Featured

Rate this item
(4 โหวต)
Furano | ทัวร์ญี่ปุ่น 2557 | JAPAN HOKKAIDO 2014 (TG) : ชมความน่ารักของหมีขาวที่สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า | ชมเมืองดอกไม้ฟุราโน่ โทมิตะฟาร์ม และบึงสีฟ้า Blue Pond | ชมทะเลหมอก Unseen แห่งโทมามุ | สนุกกับหมู่บ้านนินจาดาเตะ จิไดมูระ | ชมเมืองคลาสสิคโอตารุ | อิ่มอร่อยกับอาหารแห่งเมืองฮอกไกโด พร้อมเต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ปู 3 อย่าง

ทัวร์ญี่ปุ่น 2557 | JAPAN HOKKAIDO 2014 (TG) : ชมความน่ารักของหมีขาวที่สวนสัตว์อาซาฮิยาม่าชมเมืองดอกไม้ฟุราโน่ โทมิตะฟาร์ม และบึงสีฟ้า Blue Pond | ชมทะเลหมอก Unseen แห่งโทมามุ | สนุกกับหมู่บ้านนินจาดาเตะ จิไดมูระ | ชมเมืองคลาสสิคโอตารุ | อิ่มอร่อยกับอาหารแห่งเมืองฮอกไกโด พร้อมเต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ปู 3 อย่าง

TravelPro. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

วันเดินทาง
10 - 15 สิงหาคม 2557
ราคาท่านละ
68,900 .- บาท

รายการเดินทาง

วันแรก     กรุงเทพฯ- ฮอกไกโด

 • 20.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง
 • 23.45 น. เดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง .... เวลาท้องถิ่นเร็วเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สอง   ชิโตเสะ – อาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยามะ - หมู่บ้านราเม็ง - บิเอะ - ฟุรานโน่

 • 08.00 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ ภูมิภาคฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น  หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  จากนั้น นำคณะออกเดินทางไปยังเมืองอาซาฮิคาว่า (Asahikawa) เมืองใหญ่อันดับสองของ เกาะฮอกไกโด  เข้าชม สวนสัตว์อาซาฮิยามะ (Asahiyama Zoo) สวนสัตว์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน ประเทศญี่ปุ่น และมีผู้เข้าชมถึงปีละกว่า 3 ล้านคน สวนสัตว์แห่งนี้สัตว์ต่างๆ ไม่ได้ถูกกักขังอยู่ใน กรงในแบบที่เคยเห็นในสวนสัตว์ทั่วๆไป แต่ที่นี่คุณจะได้เห็นความคิดสร้างสรรค์อันยอดเยี่ยมใน การออกแบบที่อยู่ของสัตว์ ด้วยแนวความคิดที่ว่าสัตว์ต่างๆ ควรจะได้อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อม ที่ดีและเป็นไปตามธรรมชาติของสัตว์นั้นๆ เพื่อให้พวกเขามีความสุข และสามารถแสดงอุปนิสัย หรือพฤติกรรมตามธรรมชาติของตัวเองได้อย่างเต็มที่ และที่น่าสนใจที่สุดคือพาเรดนกเพนกวินที่ จะออกมาเดินขบวนให้ได้ชมความน่ารักกันอย่างใกล้ชิด

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเมน (Ramen Village) ศูนย์รวมร้านราเมนชื่อดังของ เกาะฮอกไกโด โดยมีจุดเด่นเป็นน้ำซุปของแต่ละร้านที่แตกต่างกัน

บ่าย  จากนั้นออกเดินทางต่อไปยังเมืองฟุราโน (Furano) เมืองเล็ก ๆ ในเขตคามิคาว่า บนเกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ฟูราโน่มีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยวทั้งช่ วงฤดูร้อนและฤดูหนาว ในหน้าร้อน มีสวนดอกไม้ที่สวยงาม โดยเฉพาะฟาร์มโทมิตะซึ่งมีการปลูกต้นลาเวนเดอร์สวยงามมาก มีนักท่องเที่ยวมากในช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนกระทั่งกลางเดือนกันยายน ส่วนหน้าหนาว ฟูราโน่ มีชื่อเสียงในเรื่องของ ลานสกี ที่ท้าทาย นักท่องเที่ยวนิยมมาช่วงกลางเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนมีนาคม ระหว่างทางชื่นชมกับทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองบิเอะ ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ที่ทำการเกษตรหลากหลายชนิด และภาพทิวทัศน์ของแปลงเพาะปลูกที่ปะติดปะต่อกันเหมือนกับเศษผ้าที่มีทั้งข้าวโพดหวาน มันฝรั่ง ฟักทอง เมล่อน และผักใบต่างๆ จนได้ชื่อว่า ถนนสายแพชเวิร์ค (Patchwork Road) และนอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวทุ่งดอกไม้จากเนินเขา ให้ได้เดินชมและเก็บภาพสวยๆ ด้วย

เย็น   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ FURANO PRINCE HOTEL หรือ หรือเทียบเท่า

วันที่สาม    ฟุราโน่ - Blue Pond - เนินดอกไม้ชิคิไซ - โทมิตะฟาร์ม - โทมามุ

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ Blue Pond บึงสีฟ้าที่เกิดขึ้นจากความบังเอิญแต่กลับโด่งดังไปทั่วโลก บริเวณนี้ เป็นจุดที่มีการขุดเพื่อป้องกันดินสไลด์ในช่วงการก่อสร้างเขื่อนชิโระกะเนะ ปรากฏว่าแร่ธาตุอะลูมิ เนี่ยมจำนวนมากได้ไหลลงสู่บึงทำให้น้ำในสระนี้มีสีเขียวอมฟ้า และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี ชื่อเสียงไปทั่วโลก เนื่องจาก Kent Shiraishi ช่างภาพที่เก็บภาพของบึงแห่งนี้ ส่งภาพเข้าประกวด และได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดภาพถ่ายของ National Geographic ประจำปี 2011 และบริษัท Apple ได้นำภาพนั้นไปใช้เป็นภาพวอลเปเปอร์ใน OS X Mountain Lion จน เป็นที่คุ้นตาของคนทั่วโลก จากนั้นแวะเที่ยวชมความงดงามของทุ่งดอกไม้หลากสี ณ  สวนดอกไม้ชิคิไซ หรือ เนินดอกไม้สายรุ้ง สวนที่ได้รับสมญานามว่าเป็น Flower Paradise พบกับความงาม ของดอกไม้ที่แข่งกันอวดสีสันกันเหมือนพรมหลากสีที่เบ่งบานพร้อมกันในฤดู ร้อนของเกาะฮอกไกโดให้ท่านเที่ยวชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างเต็มอิ่ม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มโทมิตะ(Farm Tomita) ฟาร์มแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ตั้งแต่ปี ค.ศ.1903 โดยนายโทคุมะ โทมิตะ (Mr.Tokuma Tomita) บรรพบุรุษของตระกูลโทมิตะที่ ได้โยกย้ายบ้านช่องจากภูมิภาคฟูกูอิมาตั้งรกรากทำฟาร์มไม้ดอก โดยเฉพาะลาเวนเดอร์ เพื่อ กลั่นเอาหัวน้ำหอมกลิ่นละมุน จนกระทั่งภาพความงามของทุ่งลาเวนเดอร์สีม่วงได้ ไปปรากฏอยู่ บนปฏิทินของบริษัทรถไฟด่วน จนเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศญี่ปุ่น และเริ่มมีนักท่องเที่ยวทั้งใน ประเทศและจากทั่วมุมโลกมาเยือนอย่างไม่ขาดสาย ฤดูกาลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับมาชม ดอกไม้กลางแจ้ง ที่นี่ก็คือช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม หรือถ้าอยากจะชมทุ่ง สีม่วงอันละลานตาของลาเวนเดอร์เป็นพิเศษล่ะก็ ต้องไปเยือนในช่วงกลางกรกฎาคมถึงกลาง สิงหาคม แต่ถ้าเป็นช่วงอื่นก็จะเห็นแต่ในกรีนเฮาส์เท่านั้นนอกจากดงดอกไม้หลากสีหลายพันธ์ แล้ว ที่ฟาร์มโทมิตะยังมีร้านขายสินค้า ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ทำจากดอกไม้ต่างๆ เช่น น้ำหอม ไอศกรีม เป็นต้น ***หากมีเวลาเหลือพอ นำท่านเข้าชม โรงงานผลิตชีส ฟูราโน ชีสคุณภาพชั้นยอดของฮอกไกโด ที่เปิดโอกาสได้ให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตตลอดจนลองลิ้มชิมรสชาติของ ชีสคุณภาพชนิดต่างๆ กันถึงโรงงานผลิต รวมถึงชีสสีดำ(Black Cheese) ที่ผลิตจากหมึกของ ปลาหมึก และใกล้ๆ กับโรงงานผลิตชีส เมืองฟูราโน่ ยังมีส่วนผลิตไอศกรีม และพิซซ่า ซึ่ง นักท่องเที่ยวสามารถทดลองทำเนย ไอศกรีม ขนมปัง และชีส ได้ด้วยตัวเองอีกด้วย*** จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองโทมามุ เข้าเช็คอินโรงแรมที่พัก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก  

ที่พัก HOSHIN RESORT TOMAMU  หรือเทียบเท่า

วันที่สี่    ชมทะเลหมอก Unkai Terrace - โนโบริเบ็ทสึ - ดาเตะ จิไดมูระ - โทยะ - เก็บผลไม้

06.00 น.  นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาไปสัมผัสกับความงดงามยามเช้าของทะเลหมอกอุงไค (Unkai Terrace) เป็นอีกหนึ่ง unseen ของที่นี่ ที่เรียกว่างดงามเหมือนดั่งสวรรค์ ด้วยพื้นที่กว้าง กว่า 1,000 เฮกเตอร์ ที่ถูกโอบล้อมด้วยหุบเขา ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่หาดูได้ยากมาก สามารถเห็นได้เฉพาะวันที่อากาศดีและบางพื้นที่เท่านั้น อุงไค เทอเรส จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ มหัศจรรย์ของเกาะฮอกไกโดเลยก็ว่าได้ * Unkai (ทะเลหมอก) นั้นเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งที่ Tomamu นี้จะมีให้ชมในช่วงเดือน พฤษภาคมถึงตุลาคมเท่านั้น โดยเฉลี่ยโอกาสที่จะได้ชมทะเลหมอกนั้นอยู่ที่ประมาณ 40% ขึ้นอยู่ กับสภาพอากาศในแต่ละวัน *

08.00 น.  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม พร้อมกับทำการเช็คเอ้าท์จากโรงแรม จากนั้น นำคณะออกเดินทางไปยังเมืองโนโบริเบทสึ (Noboribetsu) เมืองโนโบริเบทสึ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นรีสอร์ทสถานตากอากาศที่มีบ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของของเกาะฮอกไกโด นำท่านเที่ยวชม ดาเตะจิไดมูระ อยู่ที่เมืองโนโบริเบ็ทสึในฮอกไกโด ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่จำลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะเอาไว้ โดยเน้นไปที่การมีบทบาทของชนชั้นพ่อค้าในยุคที่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองของสมัยเอโดะ ภายในหมู่บ้านท่านจะได้ย้อนยุคไปกับกิจกรรมมากมาย เช่น การละเล่นสมัยเอโดะ ดูหนัง ถนนที่มีเหล่านินจาและผู้หญิงสวมชุดกิโมโนมาเดินอวดโฉมกันตลอดเวลา นักท่องเที่ยวยังสามารถตื่นตากับเหล่านักรบซามูไร ซึ่งเสมือนผู้ปกป้องดูแลความเรียบร้อยของบ้านเมืองหรือตำรวจในปัจจุบัน ชมสาธิตการอำพรางตัวอันเลื่องชื่อ ถ่ายรูปคู่กับซามูไรหรือนินจาเป็นที่ระลึก

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ (TOYA LAKE) ซึ่งเป็นทะเลสาบมีลักษณะเป็นแอ่ง คล้ายโดนัท จากปากปล่องภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่อันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น มีเส้นรอบวง 45.5 กิโลเมตร และลึก 179.2 เมตร ในฤดูหนาวนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเล่นสกี และเที่ยวชม บริเวณโดยรอบๆ ถือ เป็นวิวธรรมชาติที่งดงามที่สุดอันดับ 3 ของเกาะฮอกไกโด ให้ท่านดื่มด่ำกับ ธรรมชาติกลางน้ำ ที่โอบล้อมด้วยขุนเขาสูงต่ำสลับกันอย่างสวยงาม นำท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ตามฤดูกาล อิสระให้ท่านได้เก็บ ผลเชอร์รี่ หรือผลไม้ตามฤดูกาล สดๆจากต้นเก็บชิมได้อย่างเพลิดเพลินอิ่มอร่อย (ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักที่ TOYA SUN PALACE หรือเทียบเท่า

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม  หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า "การอาบ ออนเซ็น" ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบ น้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย

ที่พัก TOYA SUN PALACE หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า   โอตารุ - โรงงานเป่าแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ -  โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ซัปโปโร - ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะและทานุกิโคจิ

เช้า  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม นำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองโอตารุ โอตารุนั้นเคยรุ่งเรืองจากการเป็นเมืองท่า และอุตสาหกรรมประมง จึงเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปผสมญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นเหมือนกับสนามเด็กเล่นข้างบ้านของชาวเมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะนี้ เพราะอยู่ใกล้กันมาก นำท่านเดินชม คลองโอตารุ (Otaru Unga) สัญลักษณ์แห่งเมืองโอตารุ ในสมัยก่อนคลองโอตา รุถูกใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่าง เกาะฮอกไกโดกับเกาะอื่นๆ ของญี่ปุ่นรวมถึงต่างประเทศ ด้วยส่งผลให้บ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างในเมืองนี้เป็นแบบยุโรปผสมญี่ปุ่นนั่นเอง จากนั้นเที่ยวชม โรงงานเครื่องแก้ว ชมผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดของโอตารุ ให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่อง แก้วสวยงามมากมาย นอกจากนี้ยังมี พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งเป็น อาคารเก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์ แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ ควรค่าแก่การ อนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ สำหรับท่านใดสนใจที่จะทำกล่องดนตรีที่มีอันเดียวในโลก ด้วย ฝีมือของท่านเอง ท่านสามารถเลือกกล่องเพลง และตุ๊กตาประดับต่าง ๆ หลากหลายแบบ ตามใจ ชอบ เพื่อที่ท่านจะได้เก็บความประทับใจใส่ลงในกล่องดนตรี เป็นของที่ระลึกจากเมืองโอตารุ ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังมีนาฬิกาไอน้ำโบราณ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำที่แห่งนี้อีกด้วยซึ่ง ทุกๆ ชั่วโมง นาฬิกาจะพ่นไอควันออกมาเพื่อบอกเวลา อิสระให้ท่านได้ชื่นชมบรรยากาศ พร้อม กับเลือกซื้อและชมสินค้าตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (Shiroi Koibito Chocolate Park) เป็นโรงงานที่ ผลิตช็อคโกแลตเก่าแก่ ที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรป ที่แวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ ให้บรรยากาศเหมือนกับเทพนิยาย ช็อคโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่ คือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่าช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก เป็น White Chocolate ประกบ ด้วยขนมปังกรอบท่านสามารถเลือกซื้อกลับไปให้คนที่ท่านรักทาน หรือว่าซื้อเป็นของฝากติดไม้ ติดมือกลับบ้านก็ได้ นำท่านเดินทางสู่ ย่านซึซึกิโนะ แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่นมากมาย และยังเป็นรวมร้านอาหารมากมายนับพัน เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว นักชิม และยังเป็นที่ท่องเที่ยวยามราตรีอีกด้วย และย่านทานูกิโคจิ ช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดิน ที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้า อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !!! บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิดอันขึ้นชื่อของเกาะฮอกไกโด ทั้งปูขน ปูสึไว และขาปูยักษ์)

ที่พัก APA HOTEL & RESORT SAPPOROหรือเทียบเท่า

วันที่หก   ชิโตเสะ - กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม 

 • 07.30 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ
 • 10.55 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671
 • 16.45 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

*************************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพฯ - ชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ  สายการบิน TG

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 3-4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฏาคม อากาศเย็นสบาย

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็น YEN ไป


ค่าใช้จ่าย

-ผู้ใหญ่ ท่านละ 68,900  บาท

-เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง ท่านละ 65,900  บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

-ค่าวีซ่าท่องเที่ยว ญี่ปุ่น (ยกเลิกแล้ว)

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 9,000 .- บาท

จำนวนที่นั่ง

20 ท่านขึ้นไป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด

เดือนนี้ ไปเที่ยวที่ไหนดี ?

มกราคม  กุมภาพันธ์  มีนาคม  เมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  ธันวาคม

ปีใหม่ | ตรุษจีน | สงกรานต์

ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ทิเบต | ปักกิ่ง | เซี่ยงไฮ้ | จิ่วจ้ายโกว | จางเจียเจี้ย | คานาสือ | ซีอาน

 • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
 • Tel : 02-9420080, 02-9420070
 • Call Center : 095-9498002
 • Line id : @travelprothai , @travelproasia

เพิ่มเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

 ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จีนคุณภาพ ปีใหม่ 2561 (New Year 2018, สงกรานต์ 2561) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 870) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2560 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2017 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2560 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2017 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2560 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2017 : tokyo nikko minakami : 6วัน 4คืน บินTG | สุดพิเศษ ออนเซน 3คืน

ทัวร์คานาสือ 2560 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน บิน CZ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2560 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2017 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 2 วัน (รวมรถเหมาทั้ง 2วัน) |อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 18-25 ต.ค. 2560, 20-27 ต.ค. 2560, 22-29 ต.ค. 2560 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 69,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU AUTUMN 2017 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม เข้าในอุทยานจิ่วจ้ายโกว 2 วัน | เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์คุณภาพ แบบไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2560 | 19-24 ต.ค. 2560 | 21-26 ต.ค. 2560 | 23-28 ต.ค. 2560 | 24-29 ต.ค. 2560 | ราคาท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้ววันนี้ (แจกDVD ไฟล์ภาพสวยๆ หลังจากจบทริป)

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : ญี่ปุ่น | 日本 | Japan : ข้อมูลท่องเที่ยว ทัวร์ญี่ปุ่นและรูปสวยๆจาก ญี่ปุ่น Photo By TravelPro Team.
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และช่วงสงกรานต์ 2561 VIP พัก 5ดาว 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2561 : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6วัน 5คืน พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล : นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง… • ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL : JAN-FEB 2018 | บิน TG ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG)… • ทัวร์จีนคุณภาพ เที่ยวจางเจียเจี้ย สงกรานต์ 2561 พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ : ทัวร์เที่ยวจางเจียเจี้ย ปีใหม่ 2018 (สงกรานต์ 2561) โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล… • ทัวร์แชงกรีล่า สงกรานต์ 2561 บินTG  พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีน ปีใหม่ 2561 : New Year 2018 | ทัวร์แชงกรีล่า รหัสทัวร์ 870 !! คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG)… • ทัวร์จีน หน้าหนาว ปีใหม่ 2561 (NEW YEAR 2018) : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งและปฏิมากรรมหิมะ 8วัน 5คืน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (รหัสทัวร์ 868) ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2555 2556 2557 2558 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กรกฎาคม กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซงพาน ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ถ้ำมังกรเหลือง ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทะเลสาบเตี๋ยซี ทัวร์จีน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ธันวาคม ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟ่งหวง ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ระเบียงภาพ 10 ลี้ ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาหลี เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง