MAR 2012 : ทริปถ่ายภาพ | คุนหมิง ตงชวน นกกระสาคอดำ ภูเขาฮุ้ยเจ๋อ ฯลฯ | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พฤหัสบดีเมษายน27 ,2017
Font Size

MAR 2012 : ทริปถ่ายภาพ | คุนหมิง ตงชวน นกกระสาคอดำ ภูเขาฮุ้ยเจ๋อ ฯลฯ Featured

เขียนโดย lanny
Rate this item
(2 โหวต)
for_web-2010-11-27-0001

untitled ทริปถ่ายภาพ : คุนหมิง - นกกระสาคอดำ - ภูเขาฮุ้ยเจ๋อ - แผ่นดินสีแดง แห่งตงชวน  

5 วันเส้นทาง การท่องเที่ยวถ่ายภาพในมณฑลยูนนาน ดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว เมืองคุณหมิง

Travel Pro. เที่ยวกับเรา มั่นใจ ได้ภาพสวย

กำหนดการเดินทาง

14-18 มีนาคม 2555
21-25 มีนาคม 2555
ท่านละ 26,900 บาท
ท่านละ 26,900 บาท

วันแรก   กรุงเทพฯ - คุณหมิง - แผ่นดินแดงตงชวน

(เดินรถประมาณ4ชม. ระยะทางประมาณ180กม. ทางด่วน+เส้นทางท้องถิ่น)

 • 08.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เค้าเตอร์ D ประตู 4 มีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกและจัดเอกสารเดินทางให้แก่ท่าน
 • 10.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612
 • 14.00 น. เดินทางถึงสนามบินคุณหมิงจากนั้นมุ่งหน้าสู่ดินแดงตงชวน ตงชวนเป็นแหล่งกำเนิดทองเหลืองเมืองหนึ่ง มีคำเรียกเมืองว่า “เมืองทองเหลือง” ตั้งอยู่ที่ราบสูงหยุนกุ้ยทางชายแดนภาคเหนือ 

 ** พื้นที่เป็นภูเขาและหุบเขาสูงชัน ประกอบกับสภาพอากาศมีฝนตก ดินดี จึงก่อเกิดเป็น“1 ภูเขาแบ่งเป็น 4 ฤดู 10 ลี้ มีอากาศต่างกัน” ทิวทัศน์ของตงชวนมีความสวยงาม ทำให้ผู้คนหลงไหล ดั่งที่มีปรากฎอยู่ในบทกลอนของ ประธานเหมาเจ๋อตุงในบท (เดินทางไกล) ซึ่งเป็นการพรรณาถึงทิวทัศน์ที่สวยงาม และสีสันของธรรมชาติของตงชวน ได้อย่างมีชีวิตชีวา

 ** ตงชวนอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 4017.3 เมตร และมีความลาดชันแตกต่างจากเขตเมือง 3,000 เมตร ภูมิประเทศมีความยิ่งใหญ่สง่างามเห็นหินโคลนได้หลายรูปแบบได้รับการกล่าวว่าเป็นพิพิธภัณฑ์หหินโคลนของโลก ตลอดระยะทาง 90 ก.ม. ของที่นี่ทั้งสองฝั่งมีธารหินโคลน107 แห่ง

 ** ในปัจจุบันทุกๆปี จะมีการจัดแข่งขันรถลากที่ธารหินโคลนตงชวน เทศกาลนี้สามารถดึงดูดนักแข่งรถจากใน และนอกประเทศเป็นจำนวนมากให้มาเข้าร่วมได้ทุกปี

 • 18.30 น. มาถึงเขตทิวทัศน์แผ่นดินแดงตงชวน  ในวันนั้นหากสภาพอากาสเหมาะสมสามารถถ่ายภาพอาทิตย์ตกที่นี่ได้ รับประทานอาหารเย็น 

 * จากนั้นพักผ่อนที่โรงแรม

 นำท่านเข้าที่พักโรงแรม ที่ดินแดง หรือเทียบเท่า

วันที่สอง  ถ่ายภาพเต็มวันที่แผ่นดินแดง - ต้าหม่าข่าน - จิ่วซั่วหยวน ตัวอีซู่ - ต้าย่าโข่ว - เล่อผู่อ้าว - ลั่วเสี่ยโกว

 (ระยะทาง600 กม.)

 06.00 น.  หลังอาหารเช้ามุ่งหน้าไปถ่ายภาพดวงอาทิตย์ขึ้นต้าหม่าข่าน สถานที่ถ่ายภาพที่สำคัญมี : จิ่นซิ่วหยวน, ตัวอีซู่, หลงซู่, เล่อผู่อ้าว, ต้าย่าโข่ว, กัวตี่ถัง, ลั่วเสียโกว แผ่นดินแดงตงชวน ได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญ ว่ามีทิวทัศน์ที่สวยงามกว่าแผ่นดินแดงที่บราซิล

 ** แผ่นดินแดงตงชวน มีหมู่บ้านซินเกียนที่มีชื่อเรียกว่า “ก้อนหินลาย” (อยู่หลักกิโลที่109) พื่นที่กว่า100 ลี้ ของที่นี่ เป็นที่ราบสูงแผ่นดินแดง ที่ใหญ่ที่สุดของยูนนาน แผ่นดินแดงตงชวน ผ่านการพัฒนาจากชาวบ้าน ในพื้นที่มากกว่าพันปี ทำให้นาแต่ละผืนมีรูปร่างที่สวยงามเป็นที่ 1 มีลายเส้นที่สวยงามเมื่อมองจากที่ไกลๆ ดูราวกับลายเส้นแต่งแต้มบนท้องฟ้า ก่อเกิดเป็นทิวทัศน์ราวกับภาพวาดที่สวยงาม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่หนงเจียเล่อ

 • 13.00-15.00 น. กิจกรรมอิสระหรือว่าพักกลางวัน
 • 15.30 น. ถ่ายภาพที่ลั่วเสียโกวจุดถ่ายภาพที่สวยที่สุดของแผ่นดินแดง คือที่สั่วเสียโกวซึ่งตั้งอยู่ระหว่างภูเขาสูง 2 ลูกมีทิวทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ภูเขาสูงและโดดเดี่ยวทำให้ผู้คนหลงไหลตอนกลางของภูเขามีหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ต้นไม้เขียวบ้านเรือนเป็นระเบียบ  สะอาดน่าชมรอบๆหมู่บ้านมีสวนไร่นาที่กว้างขวาง ไร่นาบนภูเขาตามสภาพภูมิศาสตร์มีลักษณะเป็นรูปวงกลมใหญ่เล็ก  เมื่อมองจากที่ไกลๆดูราวกับขนมเปี๊ยะชิ้นใหญ่ จากลักษณะแผ่นดินที่เป็นสีแดงที่เป็นเกิดเป็นลักษณะที่โดดเด่น ดูราวกับแสงทองสาดส่องบนพื้นดิน
 • 18.00 น. ถ่ายภาพดวงอาทิตย์ตกที่ต้าย่าโข่ว จากนั้นรับประทานอาหารเย็นพร้อมกัน

เข้าที่พักโรงแรม ที่ตงชวน หรือเทียบเท่า

วันที่สาม  พระอาทิตย์ขึ้นที่ตัวตี่ถัง เย่เลี่ยงเถียน - ฮุ่ยเจ๋อ - เฉ่าซาน

( เดินทางโดยรถยนต์ประมาณ4ชม.ระยะทางประมาณ180กม. เส้นทางท้องถิ่น + ทางด่วน)

 • 06.00 น. ตอนเช้าเปลี่ยนมุมมองในการถ่ายภาพดวงอาทิตย์ที่ถัวตี่ถัง,ตรงกันข้ามกับจุดถ่ายภาพเป็นเทือกเขา เมื่อมองจากยอดเขาถึงเชิงเขาจะสามารถมองเห็นไร่นาที่บุกเบิกโดยชาวบ้าน เป็นทิวทัศน์สวยงามที่ทำให้ผู้คนลุ่มหลง  เมื่อกลับลงมาจากภูเขายังสามารถถ่ายภาพทิวทัศน์ไร่นาในหุบเขายิ่วเลี่ยงเตียนได้ด้วย
 • 08.00 น. มุ่งหน้าสู่เมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมฮุ่ยเจ๋อ ซึ่งเป็นหมู่บ้านการเกษตรกรในเขตภูเขา  ถูกกำหนดให้เป็นแหล่งผลิตเนื้อวัว – แกะ  ผลิตภัณฑ์สุกร,มันฝรั่ง และเป็นเมือง 1 ใน 6 เมืองหลักในการผลิตตะกั่วและสังกะสี
 • 13.00 น. หลังอาหารไปถ่ายภาพที่เฉ่าซาน  จากเงื่อนไขทางธรรมชาติและลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่โดดเด่น จึงประกอบขึ้นเป็นทุ่งหญ้าบนภูเขาสูง  มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าบนภูเขาสูงแบบมองโกลและธิเบต ได้รับการขนานนามว่าเป็น “นิวซีแลนด์ของประเทศจีน

 ** ธิเบตน้อยแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือของยูนนาน” อยูู่ห่างจากตัวอำเภอ 42 กม. สูงจากระดับน้ำทะเล 3,500 – 4,017 เมตร มีพื้นที่ 200,000  ไร่ ที่นี่ท้องฟ้าแจ่มใสตลอดทั้งปี  ในฤดูหนาวมีหิมะตกปกคลุมทุ่งหญ้า กลายเป็นทะเลหิมะจนกลายเป็นสวนสกีธรรมชาติ ( ในฤดูหนาวบนถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งไม่สามารถขึ้นไปบนเขาได้ จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นเที่ยวเมืองฮุ่ยเจ๋อแทน )

 * ช่วงเย็นๆนำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเดินทางเข้าที่พัก โรงแรมที่ฮุ้ยเจ๋อ หรือเทียบเท่า

วันที่สี่   ฮุ่ยเจ๋อ - เขตอนุรักษ์นกกระเรียนคอดำ / หมู่บ้านตัวเฉียว - คุณหมิง

(ระยะทางประมาณ 260 กม. เดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 5 ชม. เส้นทางท้องถิ่น + ทางด่วน)

 • 04.00 น. ตอนเช้าออกเดินทางสู่เขตอนุรักษ์นกกระเรียนคอดำหมู่บ้านตัวเฉียวซึ่งได้รับการจัดตั้งเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติ ในวันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2006 มีพื้นที่อนุรักษ์ 12,910.64 เฮคเตอร์ถูกบรรจุเป็น (เขตอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญแห่งประเทศจีน) การอนุรักษ์ที่สำคัญในเขตนี้คือ นกกระเรียนคอดำ นอกจากนี้ยังมีเป็ดชิวซาและนกอื่นๆ 102 ชนิด
 • 07.30 น. หลังอาหารเช้าไปถ่ายภาพนกกระเรียนคอดำ ในตอนเช้ามืดก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นนกกระเรียนคอดำจะเริ่มบินเป็นกลุ่มไปสู่เนินเขาใกล้เคียงเพื่อออกหากิน ซึ่งท่าทางการบินผ่านแสงอาทิตย์ยามเช้าที่สง่างามทำให้ผู้คนขึ้นไปมีน้ำหนักประมาณ 5 กก. เนื่องจากมีลำตัวสีขาวส่วนหัวและคอมีสีดำมีเพียงใต้ดวงตาที่มีจุดสีขาวเล็กๆ จึงมีชื่อเรียกว่า “นกกระเรียนคอดำ”

 ** ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้คนมักเรียกว่า “ห่านป่าขายาว” เป็นนกกระเรียนเพียงชนิดเดียวที่แพร่พันธุ์ในเขตที่ราบสูงธิเบตของจีนได้รับการบรรจุเป็นสัตว์ป่าอนุรักษ์ที่สำคัญอันดับ 1 ของจีนพร้อมทั้งถูกบรรจุอยู่ใน (บัญชีพืชและสัตว์ใกล้สูญพันธ์ระหว่างประเทศ) เป็นนกที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือโดยเร่งด่วน

เที่ยง หลังอาหารกลางวันกลับสู่ฮุ่ยเจ๋อ ชมวิวระหว่างทางด้วยภาพหมู่บ้านที่สวยงามตลอดเส้นทาง

 • 13.00 น. ขึ้นรถกลับสู่คุณหมิง
 • 17.00 น. เข้าพักผ่อนที่โรงแรม / กิจกรรมอิสระ
 • 18.00 น. อาหารเย็นมื้อพิเศษ , สุกี้เห็ดยูนนาน

หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก KING WORLD HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า   หมู่บ้านโบราณกวนตู้ - ช็อปปิ้ง - กลับกรุงเทพฯ

เช้า   หลังอาหารเช้าไปเที่ยวชมหมู่บ้านโบราณกวนตู้ ถ่ายภาพสถาปัตยกรรมหมู่บ้านโบราณกวนตู้ตั้งอยู่ชานเมืองคุณหมิงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ห่างไป 8 กม. อยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบเตียนฉือตอนใต้ของแม่น้ำเป่าเจีย มีพื้นที่ 17 ตร.กม.

 ** กวนตู้ มีโบราณสถานทางวัฒนธรรมมากมายในพื้นที่ถึง 1.5 ตร.กม.มีภูเขา 5 ลูก,วัด 6 แห่ง,หอ 7 หลัง,ศาลเจ้า 8 ศาลในสมัยถังซ่ง,หยวน,หมิง,ชิง เนื่องจากหมู่บ้านโบราณกวนตู้มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ลึกล้ำ มีชื่อเสียงยาวนานโบราณสถานแม้ว่าจะมีความเสียหายแต่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญยังได้รับการอนุรักษ์ไว้ในปัจจุบันมีการค้าที่เจริญรุ่งเรือง ตึกสูงมากมายทั้งยังเป็นสถานที่ช็อปปิ้งที่ไม่เลวอีกแห่งหนึ่ง

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ที่ ภัตตาคารจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 • 15.20 น. ออกเดินทางจากนครคุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 613
 • 16.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*********************************

อัตราค่าบริการ 

การเดินทาง

กรุงเทพ-คุนหมิง-กรุงเทพฯ
สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 3+ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

- ช่วงเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม อากาศหนาว 10กว่า องศา

ข้อมูลอื่นๆ

- ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 26,900บาท

เด็กเสิรมเตียง ท่านละ 25,900 บาท

เด็กไม่เสริมเตียงท่านละ 24,900 บาท

อัตรานี้รวม

- ภาษีสนามบิน

- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

- ที่พักตามระบุในโปรแกรม

- ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

- ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 3,000บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

- พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้


lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/
You are here:Home|Package และ โปรแกรม ท่องเที่ยว จากทราเวิลโปร|ทริปถ่ายภาพ|MAR 2012 : ทริปถ่ายภาพ | คุนหมิง ตงชวน นกกระสาคอดำ ภูเขาฮุ้ยเจ๋อ ฯลฯ
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด

เดือนนี้ ไปเที่ยวที่ไหนดี ?

มกราคม  กุมภาพันธ์  มีนาคม  เมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  ธันวาคม

ปีใหม่ | ตรุษจีน | สงกรานต์

ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ทิเบต | ปักกิ่ง | เซี่ยงไฮ้ | จิ่วจ้ายโกว | จางเจียเจี้ย | คานาสือ | ซีอาน

 • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
 • Tel : 02-9420080, 02-9420070
 • Call Center : 095-9498002
 • Line id : @travelprothai , @travelproasia

เพิ่มเพื่อน

ทัวร์แชงกรีล่า สงกรานต์ (ฤดูใบไม้ผลิ) 2560 พัก5ดาว บินTG ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูใบไม้ผลิ | จิ่วจ้ายโกว สงกรานต์, พฤษภาคม 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU SPRING 2017 : รหัสทัวร์ 829 เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 2วัน | เฉินตู | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานมู่นี่โกว | เมืองโบราณซงพาน | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทางวันที่ | 18-23, 25-30 มีนาคม 2560 ราคา 46,900 บาท/ท่าน | 11-16, 13-18 เมษาย 2560 ราคา 48,900 บาท/ท่าน | 30 เม.ย.-5 พ.ค., 1-6, 5-10 พฤษภาคม 2560 ราคา 46,900 บาท/ท่าน | พักโรงแรม 5 ดาว ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

 ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2560 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัดทัวร์จีนทัวร์เดือนตุลาคมทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดงทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ยทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือทัวร์ฮ่องกงทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกวทัวร์จีน : แชงกรีล่าทัวร์เกาหลีทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560 | Japan Spring (Sakura) APR 2017 (Cherry blossom full bloom) ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560 5วัน 3คืน บินTG : ชมความงามของดอกซากุระ ช่วงพีเรียดที่สวยที่สุดในโตเกียว | Tokyo Hanami 2017 โตเกียว :… • ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และช่วงสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2560 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2560 : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6วัน 5คืน พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง ถ้ำหินหลงเหมิน… • จิ่วจ้ายโกว 6วัน 5คืน ฤดูใบไม้ผลิ 2560 & Spring 2017 บินTG พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูใบไม้ผลิ | จิ่วจ้ายโกว สงกรานต์ 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU SPRING 2017 :… • ทัวร์แชงกรีล่า มีนาคม สงกรานต์ เมษายน พฤษภาคม 2560 TG 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีน สงกรานต์ 2560 : APR 2017 | ทัวร์แชงกรีล่า รหัสทัวร์ 832 !! คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน… • ทัวร์จีนคุณภาพ เที่ยวจางเจียเจี้ย ช่วงสงกรานต์ และ ฤดูใบไม้ผลิ 2560 พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2560 : ทัวร์เที่ยวจางเจียเจี้ย 2017 โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 854… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2554 2555 2556 2557 2558 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กรกฎาคม กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซงพาน ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ถ้ำมังกรเหลือง ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทะเลสาบเตี๋ยซี ทัวร์จีน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ทัวร์ปีใหม่ 2013 ธันวาคม ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ฟ่งหวง ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาหลี เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้แดง