ภาพสวยๆจากหยวนหยาง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
ศุกร์เมษายน28 ,2017
Font Size
ภาพสวยๆจากหยวนหยาง

ภาพสวยๆจากหยวนหยาง (2)

นาขั้นบันไดหยวนหยางแห่งหงเหอมีขนาดยิ่งใหญ่ , มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล , ทอดยาวตลอดแนวชายฝั่งด้านทิศใต้ของแม่น้ำหงเหอ ,อำเภอหยวนหยาง , ลวี่ชุนและจินผิง . ในเขตอำเภอหยวนหยางมีพื้นที่นาขั้นบันได 170,000 ไร่ , เป็นเขตศูนย์กลางของนาขั้นบันไดหยวนหยางแห่งหงเหอ . ในเขตอำเภอหยวนหยางทั้งหมดเป็นภูเขาสูงชัน , นาขั้นบันไดทั้งหมดถูกสร้างขึ้นมาบนเนินเขา . ความชันของนาขั้นบันไดอยู่ระหว่าง 15-75 องศา . เมื่อกล่าวถึงเนินเขาแล้ว , นาขั้นบันไดที่สูงที่สุดมีกว่า 3000 ขั้น , นี่เป็นสิ่งที่พบได้น้อยทั้งในจีนและต่างประเทศ . นาขั้นบันไดหยวนหยางมีเขตทัศนียภาพ 3 เขตใหญ่ : เขตป้าต๋าครอบคลุมถึงชิ่งโข่ว , หมู่บ้านฉวนฝู , เขตหมาลี่ไจ้ , จู่หลู่เป็นต้นรวมแล้วมีมากกว่า 14000 ไร่ , เขตทัศนียภาพปากเสือโคร่งครอบคลุมถึงเหมิ่งผิ่น , ถงผู่ , อาเหมิ่งค่ง , เขตเป่าซานไจ้เป็นต้นมีกว่า 6000 ไร่, เขตทัศนียภาพตัวอีซู่ครอบคลุมถึงตัวอีซู่ , ไอ้ชุน , ต้าหว่าเจอเป็นต้นมีกว่าหมื่นไร่ . นาขั้นบันไดที่มากมายเช่นนี้ , อยู่ท่ามกลางแมกไม้เขียวชอุ่ม , อยู่ใต้ทะเลเมฆที่ปกคลุม , ประกอบขึ้นเป็นทัศนียภาพที่มหัศจรรย์ . เขตทัศนียภาพเหล่านี้ก็คือเขตอนุรักษ์ที่ในปัจจุบันกำลังเตรียมยื่นจดทะเบียนเป็นมรดกโลก

อำเภอหยวนหยางมีทั้งหมด 7 ชนเผ่าซึ่งจะอาศัยอยู่บนภูเขาลูกเดียวกันตามระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลที่ลดหลั่นกัน , ความสูงจากระดับน้ำทะเล 144 เมตรถึง 600 เมตร เป็นเขตที่ราบลุ่มริมแม่น้ำ , ส่วนใหญ่เป็นชาวไต่อาศัยอยู่ ; ความสูง 600 เมตรถึง 1000 เมตรเป็นเขตหุบเขา , ส่วนใหญ่เป็นชาวจ้วงอาศัยอยู่ ; ความสูง 1000 เมตรถึง 1400 เมตรเป็นเขตเชิงเขา , ส่วนใหญ่เป็นชาวอี๋อาศัยอยู่ ; ความสูง 1400 เมตรถึง 2000 เมตร เป็นเขตยอดเขา ; ส่วนใหญ่เป็นชาวฮาหนีอาศัยอยู่ ; ความสูง 2000 เมตรขึ้นไปเป็นเขตภูเขาสูง , ส่วนใหญ่เป็นชาวเหมียว , เหยาอาศัยอยู่ ; ชาวฮั่นส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองและตลอดแนวทางหลวง .

ชาวฮาหนีอาศัยอยู่ในเขตยอดเขา , อากาศอบอุ่น , ปริมาณน้ำฝนมาก , อุณหภูมิตลอดปีประมาณ 15 องศา , ตลอดปีแสงอาทิตย์ส่อง 1670 ชั่วโมง , เหมาะแก่การเจริญเติบโตของต้นข้าว , ตำนานกล่าวว่าบรรพบุรุษของชาวฮาหนีเข้ามาในเขตพื้นที่นี้ระหว่างสมัยสุย-ถังแล้วเริ่มบุกเบิกนาขั้นบันไดเพื่อปลูกข้าว . ในช่วง 1200 กว่าปีนี้ , ชาวฮาหนีได้ทุ่มเทกำลังใจหลายสิบชั่วอายุคน , เพื่อแสดงถึงสติปัญญาและความกล้าหาญของคนที่หวาดกลัวในการบุกเบิกนาขั้นบันได . ขณะเดียวกัน , ชาวฮาหนียังได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ของชนเผ่า , ในการขุดสร้างร่องระบายน้ำบนภูเขากว่าร้อยพันสาย ,ได้สร้างร่องน้ำหลัก 4653 สาย ในนี้ , ที่มีพื้นที่ทดน้ำกว่า 50 ไร่ขึ้นไปมี 662 เส้น . แต่ละสายของร่องน้ำราวกับเข็มขัดสีเงิน , โอบล้อมรอบภูเขาใหญ่แต่ละลูก, ลำธารใหญ่น้อยที่ไหลลงมาจากภูเขาได้ถูกทดน้ำเข้ามาในร่องน้ำ , เช่นนี้ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาหลักที่เกี่ยวกับการปลูกข้าวในนาขั้นบันได

ปัญหาการจัดการน้ำ . ชาวฮาหนีได้ทุ่มเทกำลังใจกว่า สิบชั่วอายุคน , บุกเบิกนาขั้นบันไดเป็นพันเป็นหมื่น ได้ทดน้ำจากร่องน้ำเข้ามาในนาขั้นบันได , ทำให้มีน้ำไหลตลอด 4 ฤดู , ในนาขั้นบันไดสามารถเก็บกักน้ำได้ตลอดปี , รับรองถึง
การเจริญเติบโตของต้นข้าวและการเก็บเกี่ยวที่ได้ผลดี . จินตนาการในการบุกเบิกสร้างนาขั้นบันไดของชาวฮาหนีได้ทำให้คนประหลาดใจ , เขาได้ทำให้รูปแบบภูเขาและแผ่นดินเปลี่ยนแปลง , ด้วยเหตุที่ภูมิประเทศเหมาะสม , พื้นที่เนินเขาส่วนใหญ่ก็ถูก บุกเบิกเป็นนาผืนใหญ่ , เนินเขาส่วนน้อยก็บุกเบิกเป็นนาผืนเล็ก , โดยเฉพาะร่องหินที่อยู่ริมร่องน้ำ , ก็ยังถูกบุกเบิกเป็นนา , ดังนั้น ผู้มีนาแปลงใหญ่ก็จะมีหลายไร่ , ผู้มีแปลงเล็กก็จะมีขนาดใหญ่เท่ากับบุ้งกี๋เท่านั้น , แต่ละเนินเขาก็จะมีกว่าพันหมื่นไร่ . ทัศนียภาพเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นศิลปะที่แปลกมหัศจรรย์ , กลายเป็นภาพนาขั้นบันไดที่งดงามราวปาฏิหาริย์ที่มีชื่อเสียงก้องโลก .

นาขั้นบันไดหยวนหยางของชาวฮาหนีนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นระบบใหญ่ที่เต็มไปด้วยพลังในการดำรงชีวิต แห่งหนึ่ง , วันนี้มันยังคงเป็นพื้นฐานปัจจัยและจิตวิญญาณในการดำรงชีวิตของชาวฮาหนี . นาขั้นบันได 166689 ไร่ได้เลี้ยงเกษตรกร 336971 คน , ป่าไม้บนภูเขาสูง 63958.4 ไร่ได้ผลิตน้ำให้กับประชาชนทั่วทั้งอำเภอได้ใช้ดำรงชีวิตและใช้ในนา . ร่องระบายน้ำทั่วทั้งอำเภอ 4653 สายยังคงทดน้ำไปยังนาขั้นบันไดบนภูเขาเป็นพันหมื่นลูก , นี่เป็นจุดเด่นของทัศนียภาพที่ งดงามมหัศจรรย์ของนาขั้นบันไดหยวนหยางของชาวฮาหนี . มันไม่เหมือนกับกำแพงเมืองจีน , พระราชวังโบราณ , สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ , พีรามิด , ทัชมาฮาลอินเดีย เป็นต้นที่ได้สูญเสียศักยภาพแห่งโบราณสถาน , และก็ไม่เหมือนกับภูเขาไท่ซาน, หวงซาน , น้ำตกใหญ่นิคารากัว เป็นต้นซึ่งมีทัศนียภาพทางธรรมชาติที่บริสุทธิ์ , แล้วก็ไม่เหมือนกับศาลเจ้าขงจื้อฉวี่ฟู่ ,พระราชวังโปตาลา , สวนอี๋เหอหยวนแห่งปักกิ่ง เป็นต้นที่สร้างสรรค์ทางด้านวัฒนธรรม , มันเป็นสิ่งที่หล่อหลอมระหว่าง ชาวฮาหนีกับธรรมชาติของภูเขาไอเหลาซานซึ่งเป็นการพึ่งพาอาศัยระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ , เป็นผลผลิตแห่งการผสานระหว่าง วัฒนธรรมกับธรรมชาติได้อย่างยอดเยี่ยม .

TravelPro-100328-0030

Travel Pro Team. ขอขอบคุณ ผู้ร่วมเดินทางในกรุ๊ปหยวนหยางโหลวผิง เมื่อวันที่ 26-31 มีนาคม 2010 ที่ผ่านมาด้วยนะครับ สำหรับรูปสวยๆที่ทาง ทราเวิลโปรกำลังจะทะยอยส่ง DVD ไปให้ทุกท่าน หวังว่าคงเป็นที่ถูกใจนะครับ และสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้รับ DVD ภาพ ในทริปนี้ รีบติดต่อคุณ ลานนี่ด่วนเลยนะครับ และแน่นอนครับ เชิญชมรูปสวยๆ สนุกๆได้ข้างในได้แล้วครับ

d5b29edff984a1695d91e3d38119cba0
Travel Pro Team. ขอขอบคุณ ผู้ร่วมเดินทางในกรุ๊ปหยวนหยาง โหลงผิง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2009 ถึง 4 มกราคม 2010  ที่ผ่านมาด้วยนะครับ สำหรับกรุ๊ปนี้เรียกได้ว่าเป็น กรุ๊ป Private ของกลุ่มคุณ Nat เดินทางท่องเที่ยวกันทั้งหมด 6 ท่าน และหลังจากกลับทริปนี้มา คุณ Nat ได้ Review การท่องเที่ยวหยวนหยางไว้ที่ เว็ป ทีเคที ทางทราเวิลโปร จึงขอขอบคุณมา ณ. โอกาสนี้ด้วยนะคร้าบบบ
You are here:Home|ภาพสวยๆจากทราเวิลโปร|ภาพสวยๆจากหยวนหยาง
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด

เดือนนี้ ไปเที่ยวที่ไหนดี ?

มกราคม  กุมภาพันธ์  มีนาคม  เมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน  กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  พฤศจิกายน  ธันวาคม

ปีใหม่ | ตรุษจีน | สงกรานต์

ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ทิเบต | ปักกิ่ง | เซี่ยงไฮ้ | จิ่วจ้ายโกว | จางเจียเจี้ย | คานาสือ | ซีอาน

 • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
 • Tel : 02-9420080, 02-9420070
 • Call Center : 095-9498002
 • Line id : @travelprothai , @travelproasia

เพิ่มเพื่อน

ทัวร์แชงกรีล่า สงกรานต์ (ฤดูใบไม้ผลิ) 2560 พัก5ดาว บินTG ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูใบไม้ผลิ | จิ่วจ้ายโกว สงกรานต์, พฤษภาคม 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU SPRING 2017 : รหัสทัวร์ 829 เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 2วัน | เฉินตู | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานมู่นี่โกว | เมืองโบราณซงพาน | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทางวันที่ | 18-23, 25-30 มีนาคม 2560 ราคา 46,900 บาท/ท่าน | 11-16, 13-18 เมษาย 2560 ราคา 48,900 บาท/ท่าน | 30 เม.ย.-5 พ.ค., 1-6, 5-10 พฤษภาคม 2560 ราคา 46,900 บาท/ท่าน | พักโรงแรม 5 ดาว ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

 ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2560 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัดทัวร์จีนทัวร์เดือนตุลาคมทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดงทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ยทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือทัวร์ฮ่องกงทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกวทัวร์จีน : แชงกรีล่าทัวร์เกาหลีทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560 | Japan Spring (Sakura) APR 2017 (Cherry blossom full bloom) ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ 2560 5วัน 3คืน บินTG : ชมความงามของดอกซากุระ ช่วงพีเรียดที่สวยที่สุดในโตเกียว | Tokyo Hanami 2017 โตเกียว :… • ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และช่วงสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2560 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2560 : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6วัน 5คืน พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง ถ้ำหินหลงเหมิน… • จิ่วจ้ายโกว 6วัน 5คืน ฤดูใบไม้ผลิ 2560 & Spring 2017 บินTG พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูใบไม้ผลิ | จิ่วจ้ายโกว สงกรานต์ 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU SPRING 2017 :… • ทัวร์แชงกรีล่า มีนาคม สงกรานต์ เมษายน พฤษภาคม 2560 TG 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีน สงกรานต์ 2560 : APR 2017 | ทัวร์แชงกรีล่า รหัสทัวร์ 832 !! คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน… • ทัวร์จีนคุณภาพ เที่ยวจางเจียเจี้ย ช่วงสงกรานต์ และ ฤดูใบไม้ผลิ 2560 พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2560 : ทัวร์เที่ยวจางเจียเจี้ย 2017 โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 854… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2554 2555 2556 2557 2558 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กรกฎาคม กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซงพาน ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ถ้ำมังกรเหลือง ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทะเลสาบเตี๋ยซี ทัวร์จีน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ทัวร์ปีใหม่ 2013 ธันวาคม ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ฟ่งหวง ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาหลี เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้แดง