Silk Road : Zhangye & Kanas Route

Zhangye is located in far western Gansu province. In the north it borders Inner Mongolia and in the south Qinghai.

The Kanas River, flowing out of the lake, later merges with the Hemu River to form the Burqin River, which itself discharges into the Irtysh River at Burqin Town, the county seat of Burqin County.

Zhangye in Gansu ทัวร์คานาสือ 10วัน 9คืน

เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ : คานาสือ | ทัวร์คานาสือ | คานาส | 喀纳斯 | Kanas Lake | เส้นทางสายไหม | ทัวร์เส้นทางสายไหม

ทะเลสาบคานาสตั้งอยู่ภาคเหนือของอำเภอปู้เอ้อจิ้ง ห่างจากอำเภอปู้เอ้อจิ้งไป 150กิโลเมตร ทะเลสาบคานาสเป็นทะเลสาบบนภูเขาอาเลอไท่ (หรือเทือกเขาอัลไต ) คำว่าคานาส เป็นภาษามองโกลหมายถึง ทะเลสาบในหุบเขา ทะเลสาบคานาส สูงเหนือระดับทะเล1374เมตร ส่วนลึกที่สุด188.5เมตร กินพื้นที่45.73ตารากิโลเมตร

รอบๆบริเวณทะเลสาบคานาสเป็นภูเขาหิมะ มีทิวทัศน์สวยงาม ท้องฟ้ากับพื้นน้ำเป็นสีคราม มองไกล ออกไปเป็น ภูเขาหิมะ ยากที่จะหาที่ไหน สวยและลงตัวได้ขนาดนี้ ทะเลสาบคานาสมีพันธุ์ต้นไม้ที่มีค่าชนิดต่างๆ เป็นพันธุ์ไม้ที่รู้จักประมาณ800ชนิด สัตว์ป่า39ชนิด สัตว์ปีก117ชนิด สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ4ชนิด ปลา7ชนิดและแมลงกว่า300ชนิด ในจำนวนนี้ มีสิ่งมีชีวิตที่มีเฉพาะในซินเกียงและในจีนเป็นจำนวนมาก ในทะเลสาบคานาส มีป่าไม้ทุ่งหญ้าและแม่น้ำ มีคุณค่าทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ธรรมชาติ

นอกจากนี้แล้ว ทะเลสาบคานาสยังเป็นสถานที่ ๆ มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดที่อาศัยอยู่ในห้วงลึกสุดของทะเลสาบเช่นเดียวกับ สัตว์ประหลาดล็อกเนสส์ ของทะเลสาบเนสส์ ในสก็อตแลนด์อีกด้วย โดยเป็นความเชื่อของชาวถูหว่าซึ่งเป็นชนพื้นเมืองที่นั่น ที่เชื่อว่า สัตว์ประหลาดตัวนี้ คือ ปลาไทแมน (Hucho taimen) ปลาจำพวกแซลมอนขนาดใหญ่ ที่มีสีแดงก่ำ แต่ก็เชื่อว่าสัตว์ประหลาดแห่งทะเลสาบนี้ได้ลากเอาสัตว์เลี้ยงจำพวก วัว ควาย แพะ แกะและม้า ของชาวบ้านลงไปกินในน้ำด้วย ด้วยการสำรวจของนักสำรวจกลุ่มหนึ่งในช่วงทศวรรษที่ 80 พบโครงกระดูกที่สมบูรณ์ของสัตว์เหล่านี้ที่ก้นทะเลสาบ ซึ่งต่อมาได้มีการพิสูจน์ความจริงโดยสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีน ด้วยการจับภาพ พบว่าเป็นฝูงปลาไทแมนขนาดใหญ่ แต่ถึงอย่างไรความเชื่อในเรื่องสัตว์ประหลาดนี้ก็ยังคงมีอยู่

คำถามที่ Admin จะเจอบ่อยๆ คือ คานาสือ กับ จิ่วจ้ายโกว ที่ไหนสวยน่าเที่ยวกว่ากัน : คำตอบคือ สวยไม่แพ้กัน | ทราเวิลโปร จะเปรียบ จิ่วจ้ายโกวเป็นหญิงงาม และคานาสือเป็นชายชาตรี จะเที่ยวที่ไหนก่อนก็ได้ แต่สุดท้ายก็น่าไปทั้งสองที่

ทัวร์คานาสือ 2560 | ทัวร์ซินเจียง : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี ปู้เอ่อจิ้ง คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน

ทัวร์คานาสือ 2560 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน

 

ทัวร์คานาสือ 2560 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน

พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ชลประทานใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง ภูเขาเปลวไฟ ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ทะเลทรายหมิงซาซาน สวนหงซาน-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง 15-24, 16-25 กันยายน 2560  บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) ราคาท่านละ 78,900฿(รหัสทัวร์ 859) เปิดจองแล้วค่ะ

อ่านเพิ่มเติม...

ทัวร์คานาสือ กันยายน 2559 | ทัวร์ซินเจียง : อุรุมฉี คานาสือ ทูรูฟาน 9วัน 8คืน

ทัวร์คานาสือ กันยายน 2559 | ทัวร์ซินเจียง : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 9วัน 8คืน

ทัวร์คานาสือ กันยายน 2559 | ทัวร์ซินเจียง : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 9วัน 8คืน

พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ชลประทานใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง ภูเขาเปลวไฟ ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ทะเลทรายหมิงซาซาน สวนหงซาน-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง 14-22 กันยายน 2559 บิน Shandong Airlines ราคาท่านละ 75,900฿(รหัสทัวร์ 848) เปิดจองแล้วค่ะ

อ่านเพิ่มเติม...

You are here:Home|ทัวร์จีน|ซินเจียง : ทัวร์คานาสือ | 喀纳斯湖 | Kanas Lake|ทัวร์ซินเกียง : คานาส | 喀纳斯湖 | ทัวร์คานาสือ VIP ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

 ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จีนคุณภาพ ปีใหม่ 2561 (New Year 2018, สงกรานต์ 2561) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 870) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

How To Dress Warm in Winter

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี  (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2560 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2017 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2560 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2017 : 7วัน 5คืน บินTG

แพ็กเกจจางเจียเจี้ย

Contact Info

TravelProThai.com | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้ภาพสวย

Address

36/353 ladprao wanghin rd.
ladprao
Bangkok 10230
Thailand

Email

info@travelprothai.com

Phone

+662-942-0080
+662-942-0070

Mobile

+6695-949-8002
+6681-642-4456

Online Support

Line@ : @travelprothai
Line id : travelprothai

Who's Online

มี 53 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์