ทัวร์ญี่ปุ่น : Hokkaido Sapporo 6D 4N By CA | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พฤหัสบดี กรกฏาคม 09 , 2020
Font Size
   

ทัวร์ญี่ปุ่น : Hokkaido Sapporo 6D 4N By CA

Rate this item
(3 โหวต)
Otaru

ทัวร์ญี่ปุ่น | ญี่ปุ่น อากาศหนาวเริ่มจางหาย ความสดใสของต้นไม้และดอกไม้ต่างๆเริ่มเข้ามาแทนที่บรรยากาศโดยรอบมีแต่ความสดชื่น อากาศเย็นๆและบริสุทธิ์ช่วยเพิ่มให้การพักผ่อนครั้งนี้มีแต่ความสุขและประทับใจฮอกไกโดดินแดนแห่งนี้อุดมสมบูรณ์และมั่งคั่งด้วยธรรมชาติอันหลากหลายอีกทั้งมีอากาศที่แสนบริสุทธิ์และเป็นสวรรค์ของคนรักธรรมชาติอย่างแท้จริง

เดินทาง 20-24 ส.ค 2553 ราคา 54,990 บาท


วันศุกร์ที่ 20 ส.ค. 53  กรุงเทพฯ ? ปักกิ่ง    

22.00 ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดพบ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออกบริเวณประตู 9-10 เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ไชน่า โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและกระเป๋าแก่ท่าน

วันเสาร์ที่ 21 ส.ค. 53    ปักกิ่ง ?ชิโตเซ่ - โนโบริเบ็ทสึ

01.00 ออกเดินทางสู่เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน ด้วยเที่ยวบิน CA 98006.30 เดินทางถึงสนามบินปักกิ่ง ประเทศจีน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

08.00 ออกเดินทางต่อด้วยเที่ยวบินที่ CA 169

12.50 เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว เชิญท่านเปิดประสบการณ์การเดินทางอีกรูปแบบหนึ่งด้วยการ ?นั่งกระเช้าไฟฟ้า? ขึ้นสู่ยอดเขา ?โนโบริเบ็ทสึ? เพื่อชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล ที่ทางการญี่ปุ่นได้อนุรักษ์ไว้เพราะขณะนี้หมีสีน้ำตาลใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก เชิญทุกท่านถ่ายภาพหมีสีน้ำตาลที่น่ารักไว้เป็นที่ระลึกและเลือกซื้อสินค้าที่มีรูปหมีสีน้ำตาลในแบบต่าง ๆ เป็นของฝาก จากนั้นท่านชมบ่อโคลนเดือดที่ ?จิโกกุคานิ? หรือที่เรียกกันว่า ?หุบเขานรก? โดยบ่อโคลนเดือดนี้เป็นบ่อโคลนที่เกิดขึ้นเอง ตามธรรมชาติและมีอยู่ทั่วบริเวณ ซึ่งท่านสามารถเดินชมบ่อโคลนอย่างใกล้ชิด นำท่านสักการะศาลเจ้าที่อยู่ใกล้ๆ ซึ่งชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นให้ความเคารพนับถือกัน เป็นอย่างมากมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคน เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว นำท่านเดินทางสู่  ทะเลสาปโทยะหรือ โทโยโกะ (Toyako) ซึ่งอยู่ภายในอุทยาน แห่งชาติชิค็อทสึ-โทย่า และอยู่ระหว่างเมืองฮาโกดาเตะและเมืองซัปโปโร ทะเลสาบ แห่งนี้เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟ เมื่อหลายแสนปีที่แล้ว โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นภูเขาสูงต่ำโดยมีปากปล่องภูเขาไฟบางแห่งที่ยังคงคลุกกรุ่นอยู่ โดย สังเกตได้จาก ไอน้ำร้อนที่พุ่งออกมาเป็นควันขาวให้ได้เห็นกัน ดังนั้นที่นี่จึงเป็น แหล่งที่อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น ชั้นเยี่ยมสำหรับนักท่องเที่ยวและชาวโลกต้องรู้จักโทโยโกะมากขึ้น เมื่อมีการจัดประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม หรือ G8 ขึ้นที่นี่เมื่อปี 2551

เย็น เดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Toya Manseikaku หรือเทียบเท่า

18:00 รับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่ต์ ณ โรงแรมที่พัก ท่านสามารถชมความสวยงามของดอกไม้ไฟยามค่ำคืนกลางทะเลสาบโทยะ หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ำแร่ เพื่อความผ่อนคลาย เพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียน ของโลหิตดีขึ้น

วันอาทิตย์ที่ 22 ส.ค. 53       ทะเลสาบโทยะ - โซเบ็ทซึ - โอตารุ

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช้าอันสดใสนี้ นำท่านเดินทางสู่ เมืองโซเบ็ทสึ ซึ่งอยู่ระหว่างเมืองซัปโปโร และทะเลสาบโทยะ และขึ้นชื่อในการปลูกผลไม้ นานาชนิดให้ทุกท่านได้ เพลิดเพลินกับการเก็บผลไม้ตามฤดูกาล เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสน โรแมนติกด้วยบรรยากาศโดยรอบรวม ถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้นส่วนใหญ่ ได้ถูกออกแบบเป็ตะวันตกเนื่องจากในอดีตเมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจาก การทำการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นเองและ ประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังอาหาร นำทุกท่านท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรี ในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสม มาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถเลือกคิดแบบทำกล่องดนตรี ในสไตล์ของตัวเองขึ้นมาเป็นที่ระลึกหรือเป็นของฝากให้คนที่รักได้อีกด้วย จากนั้นชมกรรมวิธีการเป่าเครื่องแก้วที่ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว โดยการเป่าแก้ว ด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ นั้นก็จะได้เครื่องแก้วที่ออกมา ในรูปแบบและสีที่ แตกต่างกัน  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอาซาฮิคาว่า (Asahikawa) เมืองใหญ่อันดับรองจากเมืองซัปโปโรอาซาฮิคาว่าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์ และแวดล้อมไปด้วยขุนเขา แม่น้ำกว่า 20 สาย อีกทั้งยังถือว่าเป็นเหมือนประตู สู่เมืองฟูราโน่อีกด้วย

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารหลังอาหารเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Crescent Asahikawa Hotel หรือเทียบเท่า

วันจันทร์ที่ 23 ส.ค. 53       โอตารุ ? อาซาฮิคาว่า - โซอุนเคียว

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช้าอันสดใสนี้ นำท่านตื่นตาตื่นใจกับ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ซึ่งเป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียง และได้รับความนิยมที่สุดของญี่ปุ่น เพราะเป็นสวนสัตว์ที่แตกต่างจากสวนสัตว์อื่นๆ โดยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยม ชมสวนสัตว์แห่งนี้สูงถึง 3 ล้านคนต่อปีจุดเด่น ของสวนสัตว์ แห่งนี้คือความไม่ธรรมดาของสัตว์ต่างๆ ที่ไม่ได้ ถูกกักขังอยู่ในกรง ในแบบที่เคยเห็น ในสวนสัตว์ทั่ว ๆ ไป แต่ที่นี่คุณจะได้เห็นความคิด สร้างสรรค์อันยอดเยี่ยม ในการออกแบบที่อยู่ของสัตว์ด้วย แนวความคิดที่ว่าสัตว์ต่างๆ ควรจะได้อาศัย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และเป็นไปตามธรรมชาติ ของสัตว์นั้นๆ เพื่อให้พวกเขามีความสุข อีกทั้งยังแฝงกิจกรรม ที่สามารถใกล้ชิด สัตว์ต่างๆได้มากยิ่งขึ้นเช่น การทำแทงค์รูปกระบอก ยื่นเข้าไปในบ่อของแมวน้ำซึ่งเราสามารถ เห็นการเคลื่อนไหว อย่างคล่องแคล่วของแมวน้ำได้อย่างใกล้ชิด

เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ Ramen ให้ท่านได้เลือกชิมราเมนต้นตำรับ

บ่าย   หลังอาหาร นำท่านชม พิธภัณฑ์เกล็ดหิมะ ที่สวยราวกับเทพนิยายโดยจำลองบรรยากาศ ช่วงฤดูหนาวมาไว้ที่ห้องน้ำแข็ง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ และน่าประทับใจ ของเก็ดหิมะที่มีรูปทรงแตกต่าง ไม่ซ้ำกันแม้แต่เกล็ดเดียว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์สาเก (Otokoyama Sake Museum) ซึ่งเป็นสาเกที่มีชื่อเสียง ในระดับหัวแถวของญี่ปุ่น เราจะได้ชมความพิถีพิถัน ในการผลิตสาเกที่ขึ้นชื่อแห่งนี้เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ หุบผาโซอุนเคียว หรือที่ภาษาญี่ปุ่นแปลว่า ?ช่องเขาก้าวสู่เมฆ? เมืองตากอากาศเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ ท่ามกลางอุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ ที่ซ่อนเสน่ห์ และสีสันความงาม ตามธรรมชาติ ความยาวกว่า 24 กิโลเมตรและสูงกว่า 150 เมตร

เย็น เดินทางสู่ที่พักโรงแรม Sounkyo Grand หรือเทียบเท่า (ห้องพักแบบญี่ปุ่น)

19: 00 น. รับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่ต์ ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ำแร่เพื่อความผ่อนคลาย เพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น

วันอังคารที่ 24 ส.ค. 53       โซอุนเคียว - คามิกาว่า - ซัปโปโร

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช้าอันสดใสนี้ นำทุกท่านชมน้ำตกที่มีชื่อเสียงสองแห่ง คือ น้ำตกกิงกะ หรือ น้ำตกแม่น้ำสีเงิน ที่ในฤดูร้อน จะไหลเป็นเส้นขาวเล็กๆ ไขว้ไปมาคล้ายเส้นด้าย และ น้ำตกริวเซย์ หรือ น้ำตกดาวตก ที่ไหลบ่าเป็นเส้นใหญ่ออกมาจาก ซอกผาดูคล้ายดาวตก ในฤดูหนาวน้ำตกทั้งสองจะแข็งตัวเป็นทัศนียภาพ ที่แปลกตาอีกแบบหนึ่ง เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนำท่านเดินทางสู่ คามิกาว่า (Kamikawa) เมืองเล็กๆ ทางตะวันออก ของเมืองอาซาฮิกาว่าซึ่งอยู่ห่าง ออกมาประมาณ 54 กิโลเมตร และเป็นทางเดียวกัน กับทางสู่เมืองอะบาชิริ เมืองอันหนาวเหน็บที่อยู่ทางตะวันออกสุดของเกาะฮอกไกโด จากนั้นนำ ชมถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า ไอซ์ พาวิเลียน ที่มีความแตกต่าง จากพิพิธภัณฑ์ เกล็ดหิมะที่ได้ไปชมมาตรงที่ตั้งแต่ทางเดินเข้าจะถูกประดับด้วยแสงไฟ หลากสี เรื่อยไปจนถึงอุโมงค์ถ้ำน้ำแข็งที่คดเคี้ยวไปมา ภายในอุโมงค์น้ำแข็งนั้น ท่านจะได้ชมความงามของหยดน้ำแข็งรูปร่างสวยงามต่างๆ ที่อุณหภูมิ -20 องศา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของ เกาะฮอกไกโด ที่เติบโต และกลายเป็นศูนย์กลางความเจริญ ที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้าย ตารางหมากรุก ซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้าน และเมืองทั่วไปในประเทศญี่ปุ่น การจัดการและการพัฒนา ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ผังเมืองจึงถูกออกแบบ เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมือง ของอเมริกา นำท่าน ชมตึกรัฐบาลเก่า ของเมืองซัปโปโร ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นกองอำนวยการของข้าหลวงใหญ่ และเป็นตึกที่สูงที่สุดของเมือง โดยตัวอาคารภายนอกนั้นได้ใช้อิฐแดงเป็นวัสดุในการก่อสร้างซึ่งดูแล้วสวยแปลกตา ปัจจุบันภายในตึก ได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมรวบเรื่องราว ประวัติความเป็นมาต่างๆ ของเมืองซัปโปโร รวมไปถึงเมืองต่างๆ บนเกาะฮอกไกโดด้วย จากนั้นเที่ยวชม หอนาฬิกา ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง โดยนอกจากจะใช้บอกเวลาที่เที่ยง ตรงแล้ว ยังเปรียบเสมือนสถานที่ บอกเล่าเรื่องราวและวัฒนธรรม จากอดีตจนถึงปัจจุบันรวมเวลากว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งนี้สร้างขึ้นเมืองปี ค.ศ. 1878 ซึ่งเป็นหอนาฬิกา ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นจากนั้นนำท่านชม สวนโอโดริปาร์ค สวนสวยใจกลางเมือง ที่ทอดตัวยาว จากตะวันออกไปตะวันตก โดยมีความยาว 1,400 เมตร คนส่วนใหญ่ใช้เวลามาพักผ่อนหย่อนใจ หรือจัดงานประเพณีในเทศกาลต่างๆ ที่สวนแห่งนี้

เย็น รับประทานอาหารแบบชาบู ชาบู และขาปูยักษ์แบบไม่อั้นเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Keio Plaza Hotel  หรือเทียบเท่า

วันพุธที่ 25 ส.ค. 53    ชิโตเซ่ ? ปักกิ่ง -กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารเช้า จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งกันที่ Rera Outlets Mall ซึ่งท่านสามารถ เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ซึ่งที่นี่เป็นแหล่ง รวมรวบสินค้าหรูแบรนด์เนม จากอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น พบกับสินค้า คุณภาพในราคาที่ท่านพอใจ ได้จากที่นี่โดยสินค้าบางรุ่นนั้นถูกกว่าเมืองไทยถึง 50เปอร์เซ็นเลยทีเดียว

12.00 เดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่

13.50 ออกเดินทางจากสนามบิน ชิโตเซ่ ด้วยเที่ยวบิน CA 170

17.15 เดินทางถึง สนามบินปักกิ่ง ประเทศจีน

ฃ19.35 ออกเดินทางต่อด้วยเที่ยวบินที่ CA 979 

23.40 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

**************

OonuhwanoO

OonuhwanoO

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน