ทัวร์เกาหลี | Classic - Romantic Korea 5 Day 3 Night | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พฤหัสบดี ตุลาคม 29 , 2020
Font Size
   

ทัวร์เกาหลี | Classic - Romantic Korea 5 Day 3 Night

Rate this item
(0 โหวต)
namsan-hanok-1

ทัวร์เกาหลี : ชมเกาะนามิ สถานที่โรแมนติคอีกแห่งหนึ่งสำหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อน ๆ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลี Winter Love Song หรือ เพลงรักในสายลมหนาว สถานบันสอนการทำกิมจิ เที่ยวสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ชมสวนดอกไม้สี่ฤดู (โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิ (เดือน เม.ย. - ส.ค.) จะจัดเป็นสวนดอกไม้ต่างๆโดยเฉพาะดอกทิวลิปหลากสีสันนับแสนดอก ฯลฯ

เดินทาง เดือน ก.ค. 53 /2 - 6 /  9- 13 / 16 - 20/ 22 - 26 / 23 -27  30 ก.ค. - 3 ส.ค. //เดือน ส.ค. 6 - 10 / 13 - 17 / 20 - 24 / 27 -31

เดือน ก.ย. 53 3 - 7/10-14/17-21/ 24-28 


รายละเอียดการเดินทาง :  เดือน ก.ค. 53  2 - 6 /  9- 13 / 16 - 20/ 22 - 26 / 23 -27  30 ก.ค. - 3 ส.ค.   เดือน ส.ค. 53  6 - 10 / 13- 17 / 20 - 24 / 27 -31          

เดือน ก.ย. 53   3 - 7/10-14/17-21/ 24-28 

วันแรก กรุงเทพฯ  -  สนามบินสุวรรณภูมิ   

20.30     คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  เคาเตอร์ M  สายการบิน โคเรียน แอร์ (KE)   พบเจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

22.45     ออกเดินทางสู่ กรุงโซล โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่  KE 652            

วันที่สอง เกาะนามิ สถานที่ถ่ายละครดัง Winter Love Song  - ปั่นจักรยาน Rail Bike - วัดว๊าวจงซา -ซูวอน

 06.00 ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หรืออีกชื่อเรียกหนึ่งคือ สนามบินสีเขียว ตั้งอยู่บนเกาะยองจอง  โดยใช้พื้นที่ของเกาะยองจองและเกาะยองยู และมีสะพานยองจอง ซึ่งมีความยาวกว่า 4.42 กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโคชพาท่านข้ามทะเลตะวันตกนำท่านเดินทางสู่ ท่านข้ามทะเลตะวันตกนำท่านเดินทางสู่ เมืองพาจู  เมืองชุนชอนไปยังท่าเรือเฟอรรี่ข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ สถานที่โรแมนติคอีกแห่งหนึ่งสำหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อน ๆ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลี Winter Love Song หรือ เพลงรักในสายลมหนาว  เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮัน ณ ที่แห่งนี้ ท่านสามารถเช่าจักรยานเที่ยวรอบเกาะ  เดินเล่นชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ  เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้าเพื่อสุขภาพ ผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด เลือกนั่งที่ม้านั่งข้างชายฝั่งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดูพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ได้เวลาสมควร นั่งเรือกลับมายังฝั่ง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ลิ้มลองเมนูดัง ทัคคาบี้ ไก่ผัดซอส  เดินทางสู่ หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในจังหวัดคังวอนโด เมือง ยางเพียง ทุกท่านจะได้ ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ (www.yprailbilk.com/main.php) พร้อมรับชมทิวทัศน์สองฝั่งความเร็วเฉลี่ยของโมโนเรลอยู่ที่ประมาณ 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สองฝั่งทุกท่านจะได้เห็นดอกไม้ทิวทัศน์และภูเขาที่สวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองซูวอนนำท่านไปยัง จากนั้นนำท่านไปยัง วัดว๊าวจงซา (Waujeongsa Temple) ซึ่งตั้งอยู่ในยงอิน จังหวัดคยองกีโด สร้างขึ้นในปี 1970 (ประมาณ 35 ปี) โดยนักบวชแฮด๊อก ภายในมีรูปสลักสะสมจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกมากกว่า 3,000 ชิ้นโดยหนึ่งในรูปสลักที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ พระเศียรของพระพุทธเจ้ามีความสูง 8 เมตรตั้งอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าวัดและได้รับการบันทึกลงกินเนสบุ๊คให้เป็นรูปสลักที่ทำจากไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และภายในวัดยังมีพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่ที่สร้างจากไม้สนจีนที่นำมาจากอินเดียเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2005 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระพุทธรูปปางสมาธิน้ำหนัก 7 ตัน ความสูง 5.4 เมตร หน้าตักกว้าง 2.85 เมตร เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ  เมนูพิเศษ ฮันบู ชาบู จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ  AMOUR & SYMPHONY   หรือเทียบเท่า

วันที่สาม สถาบันสอนทำกิมจิ  - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - เทศกาลดอกไม้นานาพันธุ์ -  เมืองซูวอน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม พาท่านดินทางสู่ สถานบันสอนการทำกิมจิ สำหรับชาวต่างประเทศ  เรียนรู้การทำกิมจิ จัดว่าเป็นเครื่องเคียงประจำโต๊ะ สำหรับอาหารเกาหลีทุกมื้อก็ว่าได้ คู่กับข้าวสวยร้อน ๆ กิมจิเป็นอาหารประเภทหมักดอง ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงชนิดหนึ่ง มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ และท่านจะได้ลองใส่ ชุดฮันบก ชุดประจำชาติเกาหลี ฟรี!! อีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ สไตล์ดั้งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี เนื้อหมูสไลด์หมักซอสคันจังและเครื่องปรุงรสต่าง ๆ  มานำมาปรุงจะมีรสออกหวานและมีน้ำซุปคลุกคลิกไว้ทานแกล้มกับข้าวจากนั้นเดินทางไปเที่ยว สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  ถูกขนานนาว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี   สวนเปิดในหุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ภายใน Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair, American Adventrue, Magic Land, European Adventure และ Equatorial Adventure การท่องเที่ยวภายในสวนสนุกแห่งนี้ แนะนำว่าควรขึ้นรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ ท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงห์โตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข และชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดีไม่ว่าจะตัวใหญ่มากถึงใหญ่น้อย  จากนั้นทดลองสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด เช่น รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบัด ชาร์ป  โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิง หมุนตีลังกาสองตลบ (พร้อมบัตร Special Pass เล่นไม่จำกัดรอบ)  ชมสวนดอกไม้สี่ฤดู (โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิ (เดือน เม.ย. - ส.ค.) จะจัดเป็นสวนดอกไม้ต่างๆโดยเฉพาะดอกทิวลิปหลากสีสันนับแสนดอก ไม่ควรพลาดที่จะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก)

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ เมนูเด็ดคาลบี หรือหมูย่างเตาถ่าน อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ  AMOUR & SYMPHONY   หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ พระราชวังเคียงบก - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน - บลูเฮ้าส์ - ศูนย์โสมเกาหลี - แวะร้านเครื่องสำอาง Duty Free  -  คลองชงเกชอน - ทงแดมุน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นพาชมใจกลางเมืองหลวง ผ่านซิตี้ฮอล์ ประตูเมืองคังฮวามุน พระราชวังด๊อกสุ ตึกเคียวโบ-ขายหนังสือที่ใหญ่สุดในประเทศ สถานนีรถไฟกรุงโซล  ศูนย์วัฒนธรรมเซจอง ย้อนละคร KOONG  Princess Hours  ณ พระราชวังเคียงบก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394   สมัยราชวงศ์โซซอน เป็นศูนย์บัญชาการและที่ประทับของกษัตริย์     เมื่อสมัย 600 ปีก่อน ถือเป็นจุดที่ตั้งตามหลักฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด ภายในพระราชวังประกอบไปด้วยพระที่นั่งต่าง ๆ มากมาย เช่น พลับพลากลางน้ำ ห้องประทับของกษัตริย์และพระราชินี  ห้องทรงพระอักษร ท้องพระโรง สวนกลางแจ้ง เป็นต้น ภายในพระราชวังยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จัดแสดงในห้องต่าง ๆ เช่น ห้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกาหลี ห้องเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แลอาหารการกินห้องเกี่ยวกับวงจรชีวิตของชาวเกาหลี ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของชนชาติเกาหลี  นั่งรถผ่านถนนสายสำคัญที่มีการเปิดปิดเป็นเวลา-สถานที่ตั้งทำเนียบและบลูเฮาท์หรือบ้านประจำตำแหน่งประธานาธิบดี จากนั้นพาท่านชม ศูนย์โสมเกาหลี เพื่อให้ท่านได้รู้จักและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลีอย่างลึกซึ้งและแท้จริง โสมใช้เป็นยารักษาสุขภาพของชนชาติตะวันออกมาตั้งแต่อดีตกาล โดยชาวจีนยอมรับว่าโสมเกาหลีเป็นสุดยอดของโสม โสมเกาหลีได้รับการวิจัยอย่างทุ่มเทมากที่สุดในบรรดาสมุนไพรทั้งหลายทั้งปวง ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์อาหารสมุนไพรต่าง ๆ เช่น รากโสมอบน้ำผึ้ง ผงโสมยอดนิยม โสมสกัดแคปซูล หรือโสมสกัดเข้มข้น เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับของขวัญของฝากสำหรับผู้ที่คำนึงถึงสุขภาพ ทุกท่านจะได้ลิ้มลองและเลือกซื้อในราคาพิเศษ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  เมนูเปิปพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสมอาหารวังในสมัยก่อนปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ เสริฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน แวะเลือกซื้อสินค้าเครื่องสำอางเกาหลี Daejangguem, Rojukiss, Doctor,F, Laneign, Tonimoly และอื่นๆ  จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีใน Donghwa Duty Free ของบริษัทยักษ์ใหญ่ซัมซุง มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องสำอางชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะเครื่องสำอางยี่ห้อพื้นเมืองเกรด A และ A+ ที่เป็นที่นิยมในสังคมผู้หญิงเกาหลีในราคาพิเศษ พาท่านชม คลองชงเกชอน (Chongyecheon)  ชาวกรุงโซลให้ความสำคัญอย่างมากเพราะได้เปลี่ยนความเป็นเมืองหลวงของกรุงโซลในแนวโฉมใหม่โดยเนรมิตให้กลางเมืองเป็นเมืองวัฒนธรรมที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในช่วงยุคศตวรรษที่ 21 เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการความโรแมนติคอย่างยิ่ง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  บิบิมบัม + ชาบูหลังอาหารค่ำนำท่านช้อปปิ้งตลาดเปิด 24 ชั่วโมงที่ทงแดมุน ร้านค้ามากกว่า 10,000 ร้านค้า แหล่งรวมแฟชั่น จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปทั้งเลียนแบบเกาหลีแท้ เครื่องประดับ รองเท้าประเภทต่าง ๆ ผ้าพันคอ เนคไท เครื่องกีฬา  ร้านคอสเมติกแนวตลาดนิยม เช่น Etude, The Face Shop, Skin Food เป็นต้น ร้านกาแฟ และอื่น ๆ อีกมากมาย  ได้เวลาสมควรจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ  BEST WESTERN SONGDO หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า ภูเขานัมซาน N-Seoul Tower  - แอมมาทีส - ช้อปปิ้งเมียงดง - ร้านละลายเงินวอน- กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมจากนั้นไปชมทัศนียภาพกรุงโซลที่สวนสาธารณะนัมซานบนเขานัมซาน-ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและชื่นชมวีรบุรุษอันที่ต่อต้านประเทศญี่ปุ่นในช่วงประเทศญี่ปุ่นปกครองเกาหลีตั้งแต่ปี ค.ศ. 1910-1945  และอิสระเดินเล่นที่สวนสาธารณะพร้อมถ่ายรูปคู่หอคอย NTower สถานที่ถ่ายทำละครหลากหลายเรื่อง (ความเชื่อ:  ล๊อกแม่กุญแจคู่รักเพื่อความรักที่ยืนยง ณ เขานัมซาน)  (ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม:  ค่าขึ้นหอคอย N เพื่อชมวิวรอบทิศ 360 องศา และเยี่ยมชม Teddy Bear Museum)จากนั้นพาชมโรงงานเจียระไน พลอยแอมมาทีส  แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพพลอยแห่งความมั่งคั่งหรือนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ  พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จึ้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน   จากนั้น ชมย่านเมียงดง ย่านที่รวมแฟชั่นเกาหลีไว้เยอะที่สุด บ่อยครั้งที่นี่คือสถานที่จัดงานทางวัฒนธรรม รวมถึงงานแต่งงาน การแสดง ระบำหน้ากาก วาดภาพ และการถูกขนานนามว่า "ถนนแฟชั่นของเกาหลี" มีห้างบูติกต่าง ๆ มากมาย และยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นบูติกเล็ก ๆ  ร้านรองเท้า ร้านทำผม ร้านคอสเมติก ร้านกาแฟ โรงหนัง และร้านอาหารนานาชนิด  จากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง ร้านละลายเงินวอน สาหร่ายรสต่าง ๆ  ขนมยอดฮิตพื้นเมืองต่างๆ  ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโก การแปรรูปของใบและรากของโสมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น  และยังมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง( มาม่าเกาหลี)  ในราคาซื้อ 5 แถม 1   (อิสระอาหารค่ำ ณ แหล่งช้อปปิ้ง)จากนั้นได้เวลานัดหมายนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน

19.30   เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE 653

23.00   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ....                                                  

                                                                                  *******************************

OonuhwanoO

OonuhwanoO

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน