ทัวร์เกาหลี | Charming Autumn 1: Happy Land In Danyang | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พุธ กันยายน 23 , 2020
Font Size
   
ผิดพลาด
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 71

ทัวร์เกาหลี | Charming Autumn 1: Happy Land In Danyang

Rate this item
(0 โหวต)
DSC_0097

ทัวร์เกาหลี : เกาะนามิ(Winter Love Song)หมู่บ้านใต้น้ำเชิงพุงปั่นจักรยาน Rail Bike ท่ามกลางธรรมชาติและขุนเขาฟรี !!! อาบน้ำแร่ Aqua Worldสวนสนุก Everlandช้อปปิ้งอินซาดงถนนสายวัฒนธรรม ทำเนียบประธานาธิบดี พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พระราชวังเคียงบ๊อก แกะสลักน้ำแข็ง Ice Gallery ศูนย์โสมรัฐบาล ช้อปปิ้งดิ้วตี้ฟรีขึ้นชมวิวตึก63 ชั้น พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง Wax Museum ชมโชว์อลังการ Fanta stick Showหมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซานฮันอก ศูนย์อัญมณีพลอยสีม่วง ช้อปปิ้งตลาดยอดนิยม ณ ประเทศเกาหลี

กำหนดวันเดินทาง 21-25, 23-27 ก.ย.,28 ก.ย.- 02 ต.ค., 30 ก.ย. 04 ต.ค. 53   05-09, 07-11, 12-16, 1418, 19-23, 26-30 ต.ค., 28 ต.ค.-01 พ.ย. 53 ราคา 34,900 บาท 20-24, 21-25, 22-26 ต.ค. 53 ราคา 35,900 บาท ,02-06, 04-08, 09-13, 11-15, 16-20, 18-22, 23-27, 25 -29  พ.ย. 53 ราคา 33,900 บาท


วันที่ 1       (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

ตามกำหนดการ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 พร้อมสัมภาระและพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯอำนวยความสะดวกและเดินทางสู่ประเทศเกาหลี โดยสายการบินเอเชียน่า แอร์ไลน์ (OZ) หรือการบินไทย  (TG)ตามกำหนดการ  คณะออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลี ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่ง(บริการภาพยนตร์ อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ข้อแนะนำ  เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมที่พักในเกาหลี จะมีบริกรน้อยมาก ต่างจังหวัดไม่มีบริกร ของเหลวที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตร บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้นำเข้าประเทศเกาหลี เพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ และหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ

 
วันที่ 2           เกาะนามิ (Winter Love Song) - หมู่บ้านใต้น้ำเชิงพุง - วัดคูอินซา  - ฟรีอาบน้ำแร่ Aqua World

ตามกำหนดการ คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ( กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกในการนัดหมายเวลา ประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง ) นำท่านเดินทางสู่เมืองชุนชอน (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระหว่างเดินทาง) นำคณะสู่ท่าเรือของ เกาะนามิ  เกาะรูปใบไม้กลางทะเลสาบ ลงเรือเฟอร์รี่ใช้เวลานั่งเรือเพียง 10 นาที เพื่อข้ามไปยัง เกาะส่วนตัวซึ่งบรรยากาศแสนโรแมนติก สถานที่ถ่ายละครดังเรื่อง Winter Love Song หรือ เพลงรักในสายลมหนาว อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจและสัมผัสความงดงามของทิวต้นสนและทิวต้นเกาลัดได้ตามอัธยาศัย 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร( ทัคคาลบี หรือ ไก่ผัดซอสบาร์บีคิวเกาหลี ซึ่งนำไก่และผักต่าง ๆ มาผัดกับซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกระทะแบนเสริ์ฟพร้อมเครื่องเคียง เช่น กิมจิ, อูดุ้งปรุงรส, ผักกาดหอมสดและน้ำซุปสาหร่ายร้อน ๆ )บ่าย   นำท่านสู่ หมู่บ้านใต้น้ำเชิงพุง หมู่บ้านเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โคเรียวซึ่งถูกน้ำท่วมในขณะสร้างเขื่อนดังนั้นรัฐบาลจึงให้นักประดาน้ำดำลงไปจำลองลักษณะของหมู่บ้านและนำวัสดุบางส่วนด้านล่างขึ้นมาประกอบสร้างใหม่ให้เหมือนเดิม ซึ่งมีความสวยงามแบบโบราณ และเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมหลายอย่างอาทิ หมู่บ้านสามัญชน ที่ทำการของรัฐบาล โรงเรียนและสถาปัตยกรรมแบบบ้านที่แตกต่างกันไปอีกทั้งยังใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เกาหลีหลายเรื่องจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดคูอินซา สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1945 ตั้งอยู่ท่ามกลางอุทยานแห่งชาติซอแบกซาน เป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายชอนแทจองโครงสร้างของวัดได้รับการออกแบบให้รับกับสภาพทางภูมิศาสตร์ของหุบเขา 

ค่ำ     บริการอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร  (ชาบู ชาบู หรือสุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วยหมูสไลด์ ผักบำรุงสุขภาพ เห็ดต่างๆ น้ำซุปร้อนๆ และเส้นอุด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทานชาบู พร้อมข้าวสวย น้ำจิ้มซีอิ๊วเกาหลี และเครื่องเคียงต่างๆ) พิเศษ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มสุกี้ จากเมืองไทยสมควรแก่เวลานำคณะเข้าสู่ที่พัก  Danyang Daemyung Resort หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน เนื่องจากเมืองทันยาง เป็นเมืองแห่งการอาบน้ำแร่  ทางบริษัทฯได้สมนาคุณทุกท่านผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติและเพลิดเพลินกับสวนน้ำขนาดยักษ์  Aqua World  ซึ่งเป็นบ่อน้ำแร่หลากหลายรูปแบบไว้บริการ  อาทิ  น้ำแร่ผสมกาแฟ  บ่อน้ำแร่หลากหลายอุณหภูมิ  และส่วนของสวนน้ำที่มีน้ำวนสำหรับนวดตัว เป็นต้น  กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ  หมวกว่ายน้ำ และผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ไปด้วย    (**รวมค่าบริการอาบน้ำแร่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว**)


วันที่ 3          ปั่นจักรยาน Rail Bike - สวนสนุก Everland - กรุงโซล - ถนนสายวัฒนธรรมอินซาดง  

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านเดินทางสู่ เมืองจองชอน  สนุกสนานกับการปั่นจักรยาน Rail Bike จักรยาน 4 ล้อแบบพิเศษ ไปตามรางรถไฟ ตลอดเส้นทางท่านจะได้พบกับธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ของ เมืองจองซอนที่ปกคลุมไปด้วยป่าเขา ด้านซ้ายจะเป็นแม่น้ำส่วนด้านขวาจะเป็นขุนเขาสลับซับซ้อนก่อนจะเปลี่ยนเป็นทุ่งนาเขียวขจีและแปลงผักของเกษตรกรชาวเกาหลีที่ขนาบอยู่ริมสองฝั่งน้ำ ท่านจะได้ปั่นจักรยานไปตามรางรถไฟที่ลอดอุโมงค์ซึ่งเจาะทะลุภูเขา ท่ามกลางอากาศเย็นสบายและเส้นทางที่ค่อยๆ ลาดเอียงลงไปตามไหล่เขา ผ่านชมสถานที่ถ่ายทำละครรักนี้มาจากไหน (Which Star Are You From) เก็บภาพความประทับใจที่เคยผ่านตาจากในละครกับสถานที่ที่ผู้กำกับเคยเลือกใช้ในการถ่ายทำมิวสิควีดีโอหลังจากได้พบกับบกชิล สาวน้อยที่หน้าตาละม้ายกับคู่หมั้นที่เสียชีวิต จากอุบัติเหตุราวกับเป็นคนเดียวกัน

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (คาลบี  เนื้อซี่โครงหมูหมักได้ที่ย่างบนเตาร้อนๆ เป็นอาหารยอดนิยมของคนเกาหลี เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ)

บ่าย   นำท่านสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  ซึ่งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ชมวิวทิวทัศน์อันกว้างไกลด้วยการนั่งกระเช้าเลื่อนลงจากเขาสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิดด้วยบัตรรวมเครื่องเล่น (Unlimited) และเครี่องเล่นใหม่ T-Express เพลิดเพลินไปกับสวนสัตว์ซาฟารีที่มีหมีแสนรู้เข้าใจภาษามนุษย์และไลเกอร์แสนน่ารัก สัตว์ลูกผสมระหว่างสิงโตและเสือคู่แรกของโลก (ที่มีพ่อเป็น Lion มีแม่เป็น Tiger = Liger) และชมเทศกาลดอกไม้บานตามฤดูกาล เช่น ดอกทิวลิปในฤดูใบไม้ผลิ ดอกกุหลาบ และดอกลิลลี่ในฤดูร้อน ดอกเบญจมาศ และใบไม้เปลี่ยนสี่ในฤดูใบไม้ร่วง สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่กรุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลี ซึ่งมีประชากร 1 ใน 3 ของประเทศอาศัยอยู่รวมกัน เป็นแหล่งรวมวัฒนธรรม  การเมือง การศึกษา เทคโนโลยี  และอื่นๆ อีกมากมาย นำทุกท่านสัมผัสวัฒนธรรมประเพณีแบบเกาหลีในใจกลางเมือง ย่านอินซาดง  ซึ่งมีทั้งห้องแสดงงานศิลปะ ร้านขายเครื่องแกะสลักแบบพี้นเมือง ร้านขายวัตถุโบราณ  ภัตตาคารและโรงน้ำชาตามแบบเกาหลีเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพบกับวัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม (ในช่วงเสาร์-อาทิตย์นั้น  อินซาดงจะเป็นเขตปลอดยานพาหนะและมีตลาดนัดขายของเก่า  เครื่องประดับ  งานศิลปะต่างๆและยังสามารถพบผลิตภัณฑ์จากทั่วทุกมุมโลก)

ค่ำ    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูบุฟเฟ่ต์ อาหารนานาชาติ พร้อมขาปูยักษ์ และอาหารทะเลสดๆ นานาชนิดให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอัธยาศัย)      นำคณะเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Seongbuk Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 4       ทำเนียบประธานาธิบดี - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน - พระราชวังเคียงบ๊อก - แกะสลักน้ำแข็ง Ice Gallery - ศูนย์โสมรัฐบาล - Duty Free - ชมวิวตึก 63 ชั้น - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งโชว์ Fanta Stick Show 

เช้า    บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านสู่ด้านหน้า ทำเนียบประธานาธิบดี ( บลูเฮ้าส์ ) ซึ่งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดตามหลักโหราศาสตร์ มีทิวเขาน้อยใหญ่เรียงรายซ้อนตัวอยู่ด้านหลัง ด้านหน้าเป็นอนุสรณ์สถานนกฟีนิกซ์สัญลักษณ์แห่งสันติภาพอันงดงาม ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ย้อนอดีตสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่และเรื่องราวในประวัติศาสตร์เกาหลี นำคณะชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังเคียงบ๊อก พระราชวังโบราณที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลีมีอายุกว่า 600 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โชซอนซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายภายใต้การปกครองของระบอบกษัตริย์เกาหลี ปัจจุบันได้รับการบูรณะให้ใกล้เคียงกับพระราชวังเดิมมากที่สุด จากนั้นนำทุกท่านเปิดประสบการณ์ใหม่สู่ Ice Gallery สถานที่จัดโชว์แกะสลักน้ำแข็ง สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นติดลบกว่ายี่สิบองศา ชมน้ำแข็งแกะสลักที่ตัดมาจากก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ และแกะสลักออกมาเป็นรูปร่างต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์สนุกสนานกับการแกะสลักน้ำแข็งด้วยตัวเองและออกแบบน้ำแข็งที่จะออกมาเป็นรูปแบบต่างๆได้ตามใจท่านและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก นำคณะช้อปปิ้งที่ ศูนย์โสมรัฐบาล ได้รับการรับรองจากรัฐบาลเกาหลีว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดของประเทศและรับฟังข้อมูลความรู้จากผู้เชี่ยวชาญซึ่งเปิดเผยเคล็ดลับให้กับผู้มาเยือนเท่านั้นปัจจุบันโสมเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีได้รับการยอมรับและพิสูจน์แล้วว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงอุดมไปด้วยสารอาหารธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและที่สำคัญที่สุดราคาโสมที่ประเทศเกาหลีถูกกว่าประเทศไทยถึง 2 เท่า

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (ซัมแกทัง  หรือ ไก่ตุ๋นโสมเกาหลี อาหารยอดนิยมตำหรับชาววัง นำไก่ทั้งตัวมาตุ๋นรวมกับโสม และสมุนไพรต่างๆ เสิร์ฟพร้อมกับเหล้าโสมและเครื่องเคียงต่างๆ)

บ่าย    นำคณะแวะช้อปปิ้งที่ (Duty Free) เพื่อเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีแบรนด์เนมชื่อดัง จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ ตึก 63 ชั้น ตึกรูปทรงสี่เหลี่ยมห่อหุ้มด้วยกระจกสีทองตั้งเด่นเป็นสง่าบนชายฝั่งเกาะยออีโด ริมฝั่งแม่น้ำฮัน ชมทัศนียภาพในมุมสูงเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง (63 WAX MUSEUM) หุ่นรูปปั้นเหมือนจริง มีชีวิตชีวา ดุจท่านอยู่ท่ามกลางบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ บารัค โอบาม่า , ควีนอลิซาเบธที่ 1 , ไทเกอร์ วูด ฯลฯ ระดับประเทศ เช่น พระเจ้าเซจงมหาราช , ประธานาธิบดีเกาหลี รวมทั้งดาราชั้นนำ เช่น เบ ยอง จุน

ค่ำ     บริการอาหารค่ำ อภินันทนาการ Coupon (เพื่อความสะดวกและเมนูหลากหลายสไตล์ให้ทุกท่านได้เลือกสรร)จากนั้นนำท่านสู่ การแสดง Fanta Stick Show  การแสดงละครเพลง The Musical บอกเล่าเรื่องราวความรักอันอมตะระหว่างชายหนุ่มที่เชี่ยวชาญการตีกลองกับวิญาณของแฟนสาวที่เชี่ยวชาญดนตรีเครื่องสาย อาทิ ฟรุต ซอไวโอลิน  และกายากึม ที่ผูกพันและตามหากันตั้งแต่อดีตภพจนถึงปัจจุบัน สื่อสารผ่านดนตรีโบราณและศิลปะร่วมสมัย อย่างบีบอย และแจสแดนซ์ โดยแฝงมุกตลก ดึงให้ผู้ชมได้เข้ามีส่วนร่วมในโชว์ได้อย่างน่ารัก ตลอดการแสดง ท่านจะรู้สึกสนุกสนาน ผ่อนคลายกับมุขต่างๆ ตลอดเวลา และซาบซึ้งกับการแสดงเป็นความประทับใจที่สัมผัสได้จากนั้นนำคณะเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Seongbuk Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


วันที่ 5 หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซานฮันอก - ศูนย์อัญมณีพลอยสีม่วง - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง

เช้า   บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซานฮันอก อีกสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสรูปแบบวิถีชีวิตของชาวเกาหลีในอดีตผ่านอาคาร บ้านเรือนที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่หลังจากที่ย้ายที่จากตัวเมืองโซล ในขณะที่เดินไปรอบๆ หมู่บ้าน ท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมแบบเกาหลีที่มีเอกลักษณ์ โดยที่สถานที่นี้ยังใช่เป็นสถานที่จัดงานทางวัฒนธรรม รวมไปถึงงานแต่งงาน การแสดง ระบำหน้ากาก การวาดภาพ และการสาธิตหัตถกรรมและการออกร้านต่างๆ หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของภูเขานัมซาน มีสายน้ำไหลผ่านและมีศาลาซอนนูกัก ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของนกกระเรียนและเป็นแหล่งพักผ่อนที่มีชื่อเสียงในช่วงฤดูร้อนของราชวงศ์โชซอน แต่ในปัจจุบันนั้นเป็นที่ตั้งของบ้านชนชั้นสูงในสมัยเมื่อ 600 ปีที่แล้ว และถ้าเดินไปจนสุดปลายสวนจะพบ Time Capsul ที่สร้างขึ้นและฝังเพื่อเฉลิมฉลองกรุงโซลครบ 600 ปี โดยที่จะมีการขุดขึ้นมาเปิดในอีก 400 ปีข้างหน้า จากนั้นนำคณะเข้าชม ศูนย์อัญมณีแอมมิทิส หรือ ศูนย์อัญมณีพลอยสีม่วง ซึ่งเป็นโรงงานผลิตและส่งออกอัญมณีที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ชาวเกาหลีเชื่อกันว่าอัญมณีสีม่วงเป็นอัญมณีนำโชคและมีความงามไม่แพ้ที่ใดในโลก    

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง  ณ  ภัตตาคาร ( อาหารจีน )บ่าย ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่  ตลาดเมียงดง  แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์เกาหลี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องสำอางค์ชื่อดัง อาทิ Etude House, Laneige, Skin Food  และ The Face Shop  ตลาดนัมแดมุน เป็นตลาดขายส่งชื่อดังของเกาหลี ท่านสามารถหาซื้อสินค้าได้ทุกชนิดที่ต้องการ เช่น เสื้อผ้า รองเท้าหลากหลายแบบ เครื่องใช้ในบ้าน อาหารการกินและขนมอร่อยๆ เครื่องมือช่าง เครื่องครัว เครื่องแก้วและเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ อีกทั้งยังมีห้างสุดหรู ชินเซเกะ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังได้ด้วย จากนั้นนำคณะเดินทางสู่สนามบินนานาชาติอินชอน ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (เพื่อละลายเงินวอน) มีสินค้าต่างๆมากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาล และของที่ระลึกต่างๆ ในราคาพิเศษซื้อ 5 แถม 1  พร้อมบริการแพ็คสัมภาระฟรี!!ตามกำหนดการ คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน

ตามกำหนดการ คณะออกเดินทางจาก สนามบินนานาชาติอินชอน โดย สายการบินเอเชียน่า แอร์ไลน์ (OZ)หรือ การบินไทย (TG) ( เสิร์ฟอาหารบนเครื่อง)

ตามกำหนดการ คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย  โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน