ทัวร์เกาหลี | An Yong Korea อรุณสวัสดิ์แดนโสม ! 5 D 3 N | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พฤหัสบดี กรกฏาคม 09 , 2020
Font Size
   

ทัวร์เกาหลี | An Yong Korea อรุณสวัสดิ์แดนโสม ! 5 D 3 N Featured

Rate this item
(1 โหวต)
01143557375_60900050

ทัวร์เกาหลี : อรุณสวัสดิ์แดนโสม ! สัมผัสความสวยงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี เทือกเขาซอรัค โรแมนติกในเกาะนามิ ..กลิ่นไอฝรั่งเศส หมู่บ้านสีลูกกวาด La Provenceทดลองทำกิมจิ +ใส่ชุดฮันบก สนุกสุดล้ำณ.ดิสนีย์แลนด์เกาหลี อร่อย King Crabแบบไม่อั้น & ช้อปปิ้งจุใจ บินไปกับสายการบิน BUSINESS AIR 

กำหนดวันเดินทาง 24-28 SEP,29SEP-03OCT,1-5 OCT,29OCT2NOV10  ราคา 23,900 บาท  วันปิยะ 22-26OCT ราคา 25,900.-*

วันที่ 1 กรุงเทพ ฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

21.00 น คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริเวณชั้น 4 (ชั้นผู้โดยสารขาออก) เคาน์เตอร์สายการบิน BUSINESS AIR หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน 3-7 ROW Fใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข 3 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่านข้อแนะนำ เตรียมสัมภาระค้างหนึ่งคืนในวันแรก เพื่อความสะดวกของผู้เดินทางทุกท่าน เนื่องจากโรงแรมที่พักในเกาหลีจะมี บริกรน้อยมาก ต่างจังหวัดไม่มีบริกร ของเหลวนำขึ้นเครื่องทั้งหมดที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้นำเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ

วันที่ 2 สนามบินอินชอน -หมู่บ้านโพรวองซ์ ( La Provence) เกาะนามิ อุทยานแห่งชาติซอรัค

00.10 น บินลัดฟ้าสู่ สาธารณะรัฐเกาหลี โดยสายการบิน BUSINESS AIR เที่ยวบินที่ 8B 8680

7.30 น เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนสาธารณรัฐเกาหลีใต้ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) จากนั้น นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านโพรวองซ์ (La Provence) แห่งเกาหลีสัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศสสีสันบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์ในฝรั่งเศสหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนน่ารัก ระบายด้วยสีลูกกวาดหวาน ๆ ให้สีสันสดใสที่ทำให้รู้สึกเหมือนกับอยู่ในประเทศฝรั่งเศสจริง

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ทัคคาลบิ ไก่ผัดเผ็ดบาร์บีคิวเป็นเนื้อไก่คลุกเคล้าด้วยซีอิ๊วเครื่องปรุง หมักทิ้งไว้จนได้ที่ จึงนำเนื้อไก่และผักมาผัดบนกระทะยักษ์รับประทานพร้อม กิมจิ ซุปสาหร่ายและข้าวบ่าย จากนั้น ๆนำท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ ตั้งอยู่ในเมืองชุนชอน จังหวัดคังวอนเป็นเกาะที่มีความเงียบสงบมีทิวทัศน์สวยงามท่ามกลางแมกไม้ ต้นสนที่สูงเสียดฟ้า มีความสวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละฤดู เชื่อกันว่าเป็นดินแดนแห่งรักโรแมนติก ซึ่งมีสถานที่หลายแห่งบนเกาะนามิเป็นส่วนหนึ่งในฉากหนังและละครหลายเรื่อง รวมทั้งเรื่อง เพลงรักในสายลมหนาว WINTER LOVE SONG ที่สร้างความประทับใจให้กับคนไทยจำนวนมาก ซึ่งแต่ละที่บนเกาะจะมีป้ายบอกไว้ให้รู้ว่าได้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทำโดยเฉพาะฉากยอดฮิตที่ไม่ว่าใครถ้าได้มาเยือนบนเกาะนี้ต้องไม่พลาดที่จะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก คือตอนที่พระเอกกับนางเอกได้มาเจอกัน โดยมีทิวสนสูงเสียดฟ้าเป็นฉากหลังให้ดูสวยงามโรแมนติกอย่างลงตัว ให้อิสระท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามที่มี เอกลักษณเฉพาะตัวหรือ อีกชื่อเรียกหนึ่งว่าสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี ซึ่งจะผ่านเส้นทางธรรมชาติที่สวยงาม ลัดเลาะผ่านไปตามหน้าผา, หุบเขาและลำธาร เข้าสู่ วัดชินฮึงซา(Shinheungsa) วัดเก่าแก่ในนิกายเซน สร้างขึ้นในปีค.ศ. 652 ในละแวกใกล้เคียงกับที่ตั้งของวัดในปัจจุบัน ต่อมาได้ถูกไฟป่าเผาทำลายวัดลงถึงสองครั้ง จึงต้องสร้างใหม่ในครั้งที่สามในปี 1645 ตัววัดจริงตั้งอยู่บนผาชัน มองลงมาเห็นทัศนียภาพอันงดงามของทิวเขาที่แวดล้อมอยู่โดยข้าง เชิญท่านนมัสการพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่กลางหุบเขาก่อนเข้าสู่เขตวิหารเพื่อสักการะนมัสการขอพรแก่พระพุทธรูป อมิตาภะขนาบด้วยพระโพธิสัตว์กวนอิมกับไดเซจิด้านใน และ ยังมีภาพวาดที่เกี่ยวเนื่องกับลัทธิเต๋าและพุทธศาสนาที่น่าสนใจ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ชาบู ชาบู (SHABU SHABU) อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของญี่ปุ่น โดยนำเครื่องเคียงต่าง ๆ เช่นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู โอเด้ง เบคอนหมู อุด้งสด ซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือด ทานพร้อมข้าวสวยร้อน น้ำจิ้มซีอิ้วเกาหลี และเครื่องเคียงนานาชนิดนำท่านเข้าสู่ที่ นำท่านเข้าสู่ที่พัก SORAK HANWHA RESORT OR SAME CLASSท่านสามารถใช้บริการอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพ (ค่าบริการไม่รวมในค่าทัวร์) กรุณาสอบถามรายละเอียด และขอคำแนะนำได้ที่หัวหน้าทัวร์ นอกจากนั้นเชิญชวนทุกท่านสนุกสนานกับ WATER PIA สวนน้ำ Theme Park ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับสวนน้ำในรูปแบบต่างๆ (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ และหมวกว่ายน้ำไปด้วย)

วันที่ 3 Rail Bike ทำกิมจิ และ ใส่ชุดฮันบก ดิสนีย์แลนด์เกาหลี ป้อมดอกไม้

 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้น ท่านสู่โปรแกรมพิเศษไม่เหมือนใครพาท่านสนุกสนานกับ Rail Bike ปั่นจักรยานแบบพิเศษ ไปตามรางรถไฟเป็นระยะทาง 7.5 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางท่านจะตื่นตาตื่นใจไปกับธรรมชาติอันสวยงามผ่านขุนเขา ลำธาร น้ำตก อุโมงค์ทะลุภูเขา ทิวสนทุ่งนา และแปลงผักของเกษตรกรชาวเกาหลีที่ขนาบอยู่ริมสองฝั่งน้ำ และด้วยเส้นทางที่ค่อย ๆ ลาดเอียงลงไปตามไหล่เขาทำให้ท่านไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการปั่นจักรยานมากนักขากลับนั่งรถไฟหัวรถจักรแบบโบราณชมวิวอีกรอบ และที่ต้นทางมีภัตตาคารเป็นรูปตัวตั๊กแตน ปลายทางมีร้านกาแฟเป็นรูปตัวปลา ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจไม่เหมือนใครจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงเรียนกิมจิ เล่ากันว่ากิมจิเกิดขึ้นสมัยโชซอน โดยชาวบ้านเก็บผักสดมาหมักไว้ในไห กิมจิทำเก็บไว้กินได้ทุกฤดูกาล ชาวเกาหลีใส่กิมจิในอาหารแทบทุกชนิด ตั้งแต่ข้าวต้ม สตู ข้าวผัด บะหมี่ จนถึงเบอร์เกอร์และพิซซ่า ชาวเกาหลีนิยมทำกิมจิกินเองที่บ้าน ตำหรับกิมจิแต่ละบ้านจึงไม่เหมือนกันและตกทอดเป็นมรดกปลายจวักของสตรีเกาหลี เชิญท่านร่วมรับประสบการณ์ในการทำกิมจิอาหารประจำชาติเกาหลีที่ไม่ว่ามื้อไหนก็จะต้องมีกิมจิเป็นส่วนประกอบอยู่ในอาหารมื้อนั้นๆ ด้วยทุกครั้งไป และกิมจินี้ยังมีมากกว่า 100 ชนิดให้เลือกรับประทาน ให้ท่านฝึกลองทำและได้ชิมกิมจิฝีมือของตัวท่านเอง หากติดใจท่านสามารถบรรจุใส่ถุงสุญญากาศ เพื่อนำกลับมารับประทานต่อที่ประเทศไทยได้อีกด้วย พิเศษ เก็บความประทับใจกับชุดประจำชาติเกาหลีฟรี!!

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย คาลบิ (Galbi) หรือหมูย่างเกาหลีเป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวานกลมกล่อม โดยนำหมูส่วนที่ติดกับกระดูก นำไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงต่างๆ น้ำจิ้มเต้าเจี้ยว และน้ำซุปสาหร่าย มีวิธีการรับประทานคล้ายกับเมี่ยงคำของไทยบ่าย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองยงอิน สนุกสนานกับ สวนสนุกเอเวอร์แ์แลนด์ ์ เป็นสวนสนุกกลางแจ้งของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งได้ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลี โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้สัมผัสกับความตื่นเต้นไปกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิด สนุกสุดมันส์กับบัตร DAY PASS โดยท่านสามารถเลือก เล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทั้งตื่นเต้นน่าหวาดเสียวแบบ T Expressลักษณะเหมือนรถไฟเหาะตีลังกา แต่ที่น่าตื่นเต้นและหวาดเสียวที่สุดคือเครื่องเล่นชนิดนี้จะแล่นไปบนรางไม้ด้วยความเร็วสูงบนระดับความสูงที่สูงมาก แล้วปล่อยดิ่งลง 72 องศา ถึง 2 ครั้ง สำหรับท่านที่ชอบความท้าทายต้องไม่พลาดเครื่องเล่นชนิดนี้ จากนั้นให้ท่านได้ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารีท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์ ซึ่งเป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความรักระหว่างสิงโตผู้เป็นพ่อและเสือผู้เป็นแม่ นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก และสนุกไปกับลีลาท่าทางอันพลิ้วไหวของหมีต่างๆ ซึ่งพนักงานขับรถซาฟารีจะเป็นผู้ทักทายและเล่นกับพวกเขา อิสระท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นได้ตามอัธยาศัย อิสระท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นได้ตามอัธยาศัย จากนั้นพาเดินทางไป ย้อนละครโบราณ เช่นแดจังกึมลีซาน ณ ความฝันแห่งกษัตริย์ ป้อมฮวาซอง (ป้อมดอกไม้) และกำแพงเมือง สร้างรายรอบตัวเมืองซูวอน ระยะทางยาวประมาณ 5,500 เมตร ประกอบด้วยเชิงเทิน 48 หลัง แต่บางส่วนถูกทำลายในสมัยสงครามเกาหลี ป้อมนี้ สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ซอนโจ กษัตริย์องค์ที่ 22 แห่งราชวงศ์โซซอนเพื่อเป็นที่ระลึกแก่พระราชบิดา ซึ่งถูกใส่ร้ายจากราชสำนัก และถูกขังจนสิ้นพระชนม์ ปัจจุบันได้รับการสถาปนา โดย UNESCO ให้เป็นมรดกโลก

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูแฮมุลทัง หรือ ซีฟูดหม้อไฟ โดยนำของทะเลต่าง ๆ เช่น หอยปู ปลาหมึก ปูอัด พร้อมเครื่องต่าง ๆ เช่น ต้นกระเทียม ผักตามฤดู หัวหอม ลงหม้อไฟทานคู่กับข้าวสวย น้ำจิ้มซีอิ๊วเกาหลี พริกป่นนำท่านเข้าสู่ที่พัก LANDMARK HOTEL OR SAME CLASS

วันที่ 4 วัดโชเกซาวังเคียงบ็อค พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง ชองวาแด ศูนย์โสม- หมู่บ้านนัมซาน -MYEONGDONG บุฟเฟ่นานาชาติ พร้อมอาหารทะเลและขาปูยักษ์ !!! DONGDAEMUN

 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม เดินทางสู่ศูนย์กลางความเจริญที่ผสมผสานไปด้วยวัฒนธรรมดั้งเดิม ณ เมืองหลวงของเกาหลีใต้ กรุงโซลจากนั้นนำท่านสู่ วัดโชเกซา เป็นวัดที่ตั้งอยู่กลางกรุงโซลวัดส่วนใหญ่ในเกาหลีจะตั้งอยู่ในภูเขา แต่วัดนี้กลับตั้งอยู่ใจกลาง เมือง ก่อนถึงวันประสูติของพระพุทธเจ้าซึ่งตรงกับวันที่ 8เดือน 4 ของปีจันทรคติ นั้นจะมีขบวนแห่โคมไฟรูปดอกบัว ซึ่งตั้งต้น ที่สนามกีฬาทงแดมุน เคลื่อนไปตามถนนชงโนและไปสิ้นสุดที่วัดโชเกซา สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1910 เป็นวัดพุทธศาสนานิกาย โชเก ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของนิกายเซ็น ชื่อวัดโชเกมาจากชื่อของภูเขาใน ประเทศจีน ซึ่งสังฆราชาองค์ที่ 6 นามว่า ฮุ่ยเหนิง(ค.ศ. 638 - 713) ใช้เป็นที่จำวัดภายในอุโบสถของวัดโชเกซา ประดิษฐานพระพุทธรูปทำด้วยไม้ ในสมัยที่ญี่ปุ่นยึดครอง เกาหลี (ค.ศ. 1910 - 1945) พระผู้ใหญ่ของวัดนี้ได้เป็นผู้นำในการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงศาสนาพุทธในเกาหลีให้เป็นแบบญี่ปุ่น และเดินทางต่อสู่พระราชวังเคียงบ็อค(Gyeongbokgung Palace) พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 โดยใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณ โดยเป็นทั้งที่ประทับและฐานอำนาจของพระเจ้าแทโจ และต่อเนื่องมาถึงกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอล พระที่นั่งคึนชองจอนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ว่าราชการ ต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ่นได้สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึ้นคั่น เพื่อต้องการแสดงนัยเด่นชัดว่า ต้องการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กับราษฎร อาคารหลังนี้ได้ถูกรื้อถอนไปในโอกาสครบรอบ 50 ปี การปลดแอกจากญี่ปุ่น ในเขตพระราชวัง ยังมีพระตำหนักเคียวฮเวรู ลักษณะเป็นอาคารสองชั้น ตัวพระตำหนักถูกสร้างให้ยื่นออกไปกลางสระน้ำ สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทานจากนั้น นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง (Folk Museum) เพื่อให้ท่านได้ย้อนเรื่องราวและสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นมาของชาวเกาหลีตั้งแต่ยุคโบราณ โดยผ่านห้องแสดงหุ่นจำลองนอกจากนั้น ยังได้จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมภาพสามมิติ ที่ประตูด้านหน้ามีรูปสลักหินตัวแฮแท ตั้งขนาบอยู่สองข้างทาง นำท่านผ่านชม ชองวาแด หรือบลูเฮาส์(Blue House) ทำเนียบของประธานาธิบดีคนปัจจุบันลี เมียง บัค ประธานาธิบดี ลำดับที่8 ของเกาหลีใต้ (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆ ทั้งสิ้น) และแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่ อนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะพร้อมชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ำพุซึ่งถือว่าเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ซัมเคทัง (Samgyetang) หรือ ไก่ตุ๋นโสม อาหารตำหรับชาววังบำรุงสุขภาพ บริการท่านละ 1 ตัว บรรจุอยู่ในหม้อเหล็กร้อนๆ ภายในตัวไก่จะยัดไส้ด้วยข้าว และของบำรุงต่างๆ อาทิ เม็ดพุทราแห้ง รากโสม เก๋ากี้ ปรุงรสด้วยพริกไทยดำ และเกลือ รับประทานพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี (ทำจากหัวไชเท้าดอง) และเส้นขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลี พร้อมทั้งเสิร์ฟ อินซัมจู หรือเหล้าดองโสมบ่าย นำท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseang Center) ในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดในเกาหลี โสมจัดเป็นสมุนไพรที่คนนิยมใช้กันมากที่สุด เพราะเชื่อว่าโสมสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรค วงจรการเก็บเกี่ยวโสมใช้เวลาตั้งแต่ 1-6 ปีโสมอายุ 6 ปี ถือได้ว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ในสมัยโบราณโสมถือเป็นของล้ำค้ายิ่งกว่าทอง โสมเกาหลีจึงจัดว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมเลือกซื้อโสมคุณภาพดีซึ่งรัฐบาลรับรอง ใช้บำรุงร่างกายทั้งยังเป็นของฝาก ซึ่งโสมที่นี้มีราคาถูกกว่าเมืองไทย 2 เท่า จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านนัมซานฮันอก อีกสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสรูปแบบวิถีชีวิตของชาวเกาหลีในอดีตผ่านอาคาร บ้านเรือนที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่หลังจากที่ย้ายที่จากตัวเมืองโซลในขณะที่เดินไปรอบๆ หมู่บ้าน ท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมแบบเกาหลีที่มีเอกลักษณ์ โดยที่สถานที่นี้ยังใช่เป็นสถานที่จัดงานทางวัฒนธรรม รวมไปถึงงานแต่งงาน การแสดง ระบำหน้ากาก การวาดภาพ และการสาธิตหัตถกรรมและการออกร้านต่างๆ หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของภูเขานัมซาน มีสายน้ำไหลผ่านและมีศาลาซอนนูกักซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของนกกระเรียนและเป็นแหล่งพักผ่อนที่มีชื่อเสียงในช่วงฤดูร้อนของราชวงศ์โชซอน แต่ในปัจจุบันนั้นเป็นที่ตั้งของบ้านชนชั้นสูงในสมัยเมื่อ 600 ปีที่แล้วและถ้าเดินไปจนสุดปลายสวนจะพบ Time Capsul ที่สร้างขึ้นและฝังเพื่อเฉลิมฉลองกรุงโซลครบ 600 ปี โดยที่จะมีการขุดขึ้นมาเปิดในอีก 400 ปีข้างหน้า ค.ศ. 2394 และจุใจกับขาช้อปกันต่อที่ ย่านเมียงดง(Myeongdong)แหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่อ และสถานที่รวมแฟชั่นชั้นนำของกรุงโซล หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อของ สยามแสควร์เกาหลีท่านจะได้ พบกับสินค้าวัยรุ่นมากมายหลายยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง สำอางยี่ห้อดังๆ อย่าง THE SKIN FOOD, THEFACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA เสื้อผ้าแฟชั่นมีสไตล์ รองเท้าน่ารักๆ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย บุฟเฟ่ต์ พร้อมขาปูยักษ์อลาสก้า(King Crab)และอาหารทะเลสดๆ หลากหลายชนิด และเครื่องดื่มมากมาย เติมไม่อั้น และตบท้ายด้วยผลไม้ตามฤดูกาล ของหวาน และไอศครีม ให้ท่านได้เลือกรับประทานได้มากมายตามอัธยาศัยหลังจากอิ่มอ ร่อ ย กัน อ ย่า ง จุใ จ แ ล้ว เ ร า จ ะ นำ ท่า น ต ะ ลุย ร า ต รีกัน ต่อ ที่ ย่า น ท ง แ ด มุนDONGDAEMUN หรือเทียบได้กับประตูน้ำบ้านเรา ตั้งอยู่ทางประตูทิศตะวันออกซึ่งเป็น 1 ในประตูเมืองดั้งเดิมของกรุงโซล ตลาดแห่งนี้ท่านสามารถช้อปปิ้งสินค้าที่หลากหลาย สามารถต่อราคาได้อย่างสนุกสนานทีเดียว มีร้านรวงมากมาย มีห้างขายเสื้อผ้าที่ทันสมัยอยู่ด้วยนับ 10 ร้านหรือมากกว่านั้น ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ บางร้านเปิด 24 ชั่วโมงและมีแสงสีและดนตรีตลอดคืน สินค้าที่มีมากที่สุดในตลาดนี้ คือ ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง ชุดสุภาพสตรีและเด็ก เครื่องนอนเครื่องใช้ในบ้าน รองเท้า เครื่องกีฬา ร้านต่างๆที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด เช่น Migliore, ตึก Doosan Tower, Hello APM, Freeya Towerและ Designer Clup อิสระท่านช้อปปิ้งนำท่านเข้าสู่ที่พัก M HOTEL OR SAME CLASS

วันที่ 5 เดินเล่นคลองชองเกชอน - DUTY FREE -N Seoul of Love + TEDDY BEAR MUSEUMAMETHYST - SUPER MARKET กรุงเทพ ฯ

 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม เดินทางสู่ บริเวณ คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนา และบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ ทำให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ที่มีแต่น้ำใส ปัจจุบันโครงการชองเกชองได้กลายเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานแสดงศิลปะต่างๆงานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทั้งสองฝั่งคลอง เดินทางกันต่อสู่สถานที่ปลอดภาษี DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า แบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลกได้ที่นี่จากนั้นเดินทางย้อนรอยละครซีรีย์ชื่อดัง "MY NAME IS KIM SAM SOON" ไปที่เขานัมซันภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร ซึ่งบนยอดเขาเป็นที่ตั้งหอ SEOUL TOWER 1ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480เมตร เหนือระดับน้ำทะเลที่ชมทัศนียภาพของกรุงโซล ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกักซัน ทิศตรงข้ามเห็นไกลไปถึงแม่น้ำฮันกัง เราจะนำท่านไปสถานที่ที่โรแมนติกที่อยู่บนเขานัมซัน คือ NAMSAN OF LOVE หรือ กุญแจแห่งรักของหนุ่มสาวเกาหลี คือการ นำกุญแจ 1 คู่ มาทำการคล้องด้วยกัน แล้วจะโยนลูกกุญแจทิ้งไป ประหนึ่งว่า ได้ทำการคล้องดวงใจ 2 ดวงล็อคติดกันไว้ ให้หอคอยแห่งนี้เป็นพยานแห่งรักโรแมนติกมากๆ จากนั้น นำท่านสู่พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้ TEDDY BEAR MUSEUM เป็นที่รวมรวมหมีเท็ดดี้ที่จัดแสดงเป็นเรื่องราวต่างภายในร้านแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 โซน ด้วยกัน โซนหนึ่งเป็นโซนที่วางโชว์ตุ๊กตาหมี ให้เลือกซื้อหากันในหลายรูปแบบ แล้วแต่ลักษณะการแต่งตัวที่เป็นรูปแบบต่างๆ ส่วนอีกโซนหนึ่งจัดวางตุ๊กตาหมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ในรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ เทศกาลต่างๆ กัน ให้ชมกันอย่างเพลิดเพลิน

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บิบิมบับ (Bibimbap+Soup) หรือข้าวยำเกาหลีถือเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมาก เพราะประกอบไปด้วยเครื่องปรุงที่เป็นผักนานาชนิดถึง 18 อย่าง อุดมไปด้วยวิตามินหลากหลายชนิด โดยนำข้าวไปย่างบนชามหิน แล้วโรยผักต่างๆ อาทิ แครอท เห็ด หัวไชเท้า แตงกวา มันฝรั่งผัด ผักกาดขาวพร้อมไข่ดิบ ราดน้ำซอส แล้วนำมายำรวมกันในขณะที่ถ้วยยังร้อนๆ ทานพร้อมซุปบ่าย จากนั้นนำเยี่ยมชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทีส (Amethyst) เป็นพลอยที่มีสัญลักษณ์อีกอย่างสิ่งหนึ่งของแดนโสม เชื่อกันว่าเป็นอัญมณีของคู่รัก หมายถึง ความรักที่บริสุทธิ์ และความซื่อสัตย์ นำโชดดีมาให้มีตั้งแต่สีม่วงอ่อนจนถึงสีม่วงเข้ม เป็นหินที่มีพลังในการบำบัดสูงมากทั้งยังปกป้องคุ้มครองผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างดี คุณสมบัติที่สำคัญคือ ก่อให้เกิดความยุติธรรมขึ้นในจิตใจ เพิ่มพูนการรับรู้ทางประสาทสัมผัสชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ ก่อให้เกิดสมาธิและช่วยขจัดความเครียดรักษาโรคนอนไม่หลับ และ จากนั้นแวะละลายเงินวอนที่ SUPER MARKET ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองอีกรอบหนึ่งเป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลีอาทิ บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช๊อคโก้พายลูกอมแปลกๆ ที่ประเทศไทยอาจไม่มี ช้อกโกแลตสโตน น้ำจิ้มปรุงรสเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้สาลี่ ในราคาพิเศษก่อนเดินทางสู่ สนามบินอินชอน

17.00น เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BUSINESS AIR เที่ยวบินที่ 8B 867

21.00น ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*******************

OonuhwanoO

OonuhwanoO

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน