ไต้หวัน 3 วัน 2 คืน พร้อมชมคอนเสิร์ต Girl generation Wow!! | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พุธ กันยายน 23 , 2020
Font Size
   

ไต้หวัน 3 วัน 2 คืน พร้อมชมคอนเสิร์ต Girl generation Wow!!

Rate this item
(1 โหวต)

วันที่ 1     กรุงเทพฯ ? สนามบินเถาหยวน ? ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

11:10 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ P สายการบิน KLM ROYAL DUTCH AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน

13:40 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยเที่ยวบินที่ KL 877


วันที่ 2 ไทเป ? อุทยานเย่หลิว ?  ห้าง IT MALL ? ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 ? เตรียมตัวชมคอนเสิร์ต

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า พาท่านไปเยี่ยมชม อุทยานเย่หลิว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล เมื่อครั้งที่เกาะไต้หวันเริ่มดันตัวจากใต้ทะเลขึ้นสู่ผิวน้ำเมื่อครั้งหลายล้านปีที่แล้ว การเซาะกร่อนของน้ำทะเล และลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่าง ๆ น่าตื่นตาทีเดียว โดยเฉพาะหิน รูปเศียรพระราชินีอลิซเบธ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปแล้วจะต้องไปถ่ายรูปคู่กับสิ่งนี้ ที่นี่ยังมีร้านค้าต่างๆมากมายที่ขายของแห้งที่มาจากทะเลให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชิมได้อย่างจุใจ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่สุกี้ชาบูชาบู) หลังรับประทานอาหารกลางวัน อิสระช็อปปิ้งสินค้าไอทีที่ IT MALL ศูนย์รวมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ อะไหล่ ชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิคส์นานาชนิด ซึ่งไต้หวันเป็นผู้ผลิตสินค้าอิเล็คโทรนิคส์อันดับ 1ของโลกท่านสามารถเลือกซื้อเลือกชมสินค้าอิเล็คโทรนิคส์ต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย ซึ่งสินค้าจำพวกชิ้นส่วน อุปกรณ์ และอะไหล่ จะมีราคาถูกกว่าเมืองไทยหลายๆชนิดสินค้าที่มีราคาถูกกว่าเมืองไทยถึงครึ่งหนึ่ง สินค้าอีกอย่างที่น่าสนใจ คือ GPS ยี่ห้อ GARMIN ซึ่งจะมีราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 30% - 50% จากนั้นเยี่ยมชม ตึกไทเป 101 และพาท่านขึ้นลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลกเพื่อ ชมวิวชั้น 89 และพบกับระบบป้องกันแผ่นดินไหวที่เรียกว่า Damper เป็นลูกตุ้มเหล็กขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 เมตร หนักถึง 660 ตัน แขวนอยู่บนชั้น 89 เพื่อคอยทำหน้าที่ถ่วงดุลตึกเมื่อเกิดแผ่นดินไหว บริเวณชั้น 1 ถึงชั้น 5 เป็นร้านค้าแบรนด์เนม บริเวณที่ตั้งของตึกนี้ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ ที่เป็นที่นิยมของชาวไทเปและชาวต่างชาติ มีห้างสรรพสินค้าและช้อปปิ้งมอลล์อยู่ถึงสิบแห่ง

เย็น  อิสระอาหารเย็น บริเวณชั้น B1 ของตึกไทเป 101 มีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกทานได้อย่างจุใจ จากนั้นเดินทางสู่ TAIPEI ARENA ซึ่งเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ต พักที่ ? EVER SPRING HOTEL (3 ดาว) หรือเทียบเท่า   www.evergreenhotel.com.tw/index_a_part01.html

วันที่ 3 ไทเป ? หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค ? ร้านขนมเค้กสับปะรด ? แหล่งช็อปปิ้งซีเหมินติง ? สนามบินเถาหยวน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเยี่ยมชม หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค ซึ่งสร้างจากหินอ่อนทั้งหลัง ศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายรูปกับรูปปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในโถงใหญ่ชั้นบน ชั้นล่างเป็นห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผู้นำ ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงามตระการตา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน แล้วพาท่านไปชิมขนมขึ้นชื่อของไต้หวันที่ ร้านขนมเค้กสับปะรด ซึ่งทำจากแป้งเค้กโดยที่ภายในสอดไส้สับปะรดกวน ที่มีเนื้อละเอียดนุ่มนวล มีรสชาติที่อร่อยมาก และมีแพ็คเกจที่ออกแบบมาอย่างสวยงามเหมาะที่จะเป็นของฝากอย่างดี

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (เสี่ยวหลงเปา) หลังรับประทานอาหารกลางวัน พาท่านไปอิสระช็อปปิ้งกันต่อที่ แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย

16:30 น. เตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

19:30 น. อำลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน KLM ROYAL DUTCH AIRLINES เที่ยวบินที่ KL878

22:00 น. เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

***********************************************************

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

OonuhwanoO

OonuhwanoO

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน