Wo w w !! Singapore Full borad 3 วัน 2 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
ศุกร์ ตุลาคม 30 , 2020
Font Size
   
ผิดพลาด
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 71

Wo w w !! Singapore Full borad 3 วัน 2 คืน

Rate this item
(0 โหวต)
SIN
นำท่านชมวัดเจ้าแม่กวมอิม สวนนกจูร่ง -เกาะเซ็นโตซ่า  ข้ามสู่เกาะ  ที่ท่านจะประทับใจภาพวิวทิวทัศน์ของประเทศสิงคโปร์ สัมผัส กับ Sky tower และ Merlion  Towerชมวิวรอบทิศทางของเกาะสิงคโปร์   โรงภาพยนตร์ 4 มิติ เสน่ห์ใหม่ในเกาะเซ็นโตซ่า ท่านจะรู้สึกเหมือนเป็นดารา ด้วยเทคนิคการฉายภาพยนตร์แบบ 3 มิติ  ประกอบสเปเชียลเอฟเฟ็ค 4 มิติ

เดินทาง 18-20ก.ย. 2-4 ต.ค 16-18 ต.ค 30 ต.ค-1พ.ย. ราคา >> 13,500 บาท

?

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก             กรุงเทพฯ-สิงคโปร์
05.30 น.     คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ 8-20   สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์   
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
07.45 น.     เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดย สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์      เที่ยวบิน ที่ SQ 972                                                            
11.10 น.     เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์  ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด สะอ้านจนหลายๆท่านต้องอิจฉานำท่าน  นำท่านชม วัดเจ้าแม่กวนอิม ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือ และใกล้กันก็เป็นวัดแขก ซึ่งมีศิลปกรรม การตกแต่งที่สวยงาม มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายรูปและเยี่ยมชมด้านใน  พาท่านออกจากโรงแรม เดินทางชมเมืองซึ่งล้อมรอบด้วยทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและ ศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค และล่องเรือชมวิวแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยมีฉากด้านหลังเป็นโรงละคร เอสเพลนนาท ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทุเรียน  
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในเกาะเซ็นโตซ่า หลังอาหารนำท่านชม น้ำพุดนตรีเต้นระบำ สัมผัสกับแสง สี เสียง ประกอบการเต้นของน้ำพุ ตื่นตาด้วยแสงเลเซอร์หลากสีสันอันงดงาม   นำท่านเข้าสู่ที่พัก Orientus Resort

วันที่สอง         สวนนกจูร่ง -เกาะเซ็นโตซ่า?กระเช้าลอยฟ้า?น้ำพุดนตรีเต้นระบำ
07.00 น.      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00  น.     นำท่านเดินทางสู่สวนนกจูร่ง  นกท่านชมการแสดงโชว์นกแสนรู้ นำท่านขึ้นรถโมโนเรลให้ท่านได้ชมนกนานาพันธ์ ภายในสวนนก 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ ยอดเขา MOUNT FEBER นำท่านเดินทางสู่ เกาะเซ็นโตซ่า  ข้ามสู่เกาะ ที่ท่านจะประทับใจภาพวิวทิวทัศน์ของประเทศสิงคโปร์นำท่านสัมผัส กับ Sky tower และ Merlion Towerชมวิวรอบทิศทางของเกาะสิงคโปร์    จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ที่จัดแสดงเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของชาวสิงคโปร์ไว้อย่างน่า สนใจ จากนั้นนำท่านชม โรงภาพยนตร์ 4 มิติ เสน่ห์ใหม่ในเกาะเซ็นโตซ่า ท่านจะรู้สึกเหมือนเป็นดารา ด้วยเทคนิคการฉายภาพยนตร์แบบ 3 มิติ ประกอบสเปเชียลเอฟเฟ็ค 4 มิติ ตลอดทั้งเรื่องทำให้คุณต้องคอยหลบลูกกระสุนและกระโดดหน้าผาราวกับคุณอยู่ใน เหตุการณ์บนแผ่นฟิล์ม จากนั้นขึ้น ถ่ายภาพกับเมอร์ไลออน สัญลักษณ์ประจำชาติของสิงคโปร์
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร         จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  Orientus Resort


วันที่สาม      ซิดตี้ทัวร์ -ช้อปปิ้ง
08.00 น.         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
ช้อป ปิ้งตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่ถนนออร์ชาร์ดอาทิเช่น หรือ อาจเลือกซื้อสินค้า อิเล็กทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอ เครื่องเสียง ที่ย่าน SIM LIM SQURE, ห้างTAKASHIMAYA ISETAN, TANG และอื่น ๆ อีกมากมาย ชมสวน อิสระ ช้อปปิ้ง  เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ    
12.00 น.        อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
18.00 น.        เดินทางสู่สนามบินชางกี SQ978
19.25 น.       เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**********************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

?


Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน