NEW!! Hokkaido 6 วัน 5 คืน ตุลาคม 2552 | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พฤหัสบดี กรกฏาคม 02 , 2020
Font Size
   
ผิดพลาด
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 71

NEW!! Hokkaido 6 วัน 5 คืน ตุลาคม 2552

Rate this item
(0 โหวต)
hkd

สัมผัสเกาะฮอกไกโด ซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ทางเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น และถือเป็นดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ที่มั่งคั่งด้วยธรรมชาติอันหลากหลายอีกทั้งมีอากาศที่แสนบริสุทธิ์ เต็มอิ่มกับบรรยากาศของฤดูใบไม้ร่วง? ซึ่งเป็นช่วงที่มีอากาศเย็นสบาย

เดินทาง 17 ? 22 ตุลาคม ราคา>>>49,900 บาท

?

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1?????? กรุงเทพฯ ? ไทเป

15.00?????? ?ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดพบ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออกบริเวณประตู เคาน์เตอร์ S สายการบินไชน่าแอร์ไลน์โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและกระเป๋าแก่ท่าน
17.05?????? ออกเดินทางสู่กรุงไทเป ประเทศไต้หวันด้วยเที่ยวบิน CI 836
21.45?????? เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไต้หวันแล้ว จึงขอนำทุกท่านเดินทางสู่โรงแรมในวันนี้เชิญท่านพักผ่อนให้สบายหลังจากการเดินทางไกล? และอาจเมื่อยล้าจากการนั่งเครื่องบิน
โรงแรม City Suites Gateway หรือเทียบเท่า

วันที่ 2??? ไทเป - ชิโตเซ่ - โอตารุ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมหลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่สนามบิน
09.10????? ออกจากสนามบินเถาหยวนกรุงเทเปเพื่อเดินทางสู่ฮอกไกโดโดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์เที่ยวบิน CI 130
14.35????? เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว เมืองโอตารุ ซึ่งเป็นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกด้วยบรรยากาศโดยรอบรวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้นส่วนใหญ่ได้ถูออกแบบเป็นสไตล์ตะวันตก เนื่องจากในอดีตเมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจากการทำการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ นำทุกท่านชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถเลือกคิดแบบทำกล่องดนตรีในสไตล์ของตัวเองขึ้นมาเป็นที่ระลึกหรือเป็นของฝากให้คนที่รักได้อีกด้วย จากนั้นชมกรรมวิธีการเป่าเครื่องแก้วที่พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว โดยการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆนั้นก็จะได้เครื่องแก้วที่ออกมาในรูปแบบและสีที่แตกต่างกันเช่นกัน
19.00????? รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Grand Park Otaru หรือเทียบเท่า

วันที่ 3??? โอตารุ - อาซาฮีคาว่า ? อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง ? โซอุนเคียว
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ?โรงงานช็อกโกแล็ต? ที่หมู่บ้านอิชิยะ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลต??ที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถเลือกซื้อช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่ได้??นั้นคือ ?ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก? (Shiroi Koibito) หรือเดินถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ??บรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้สวยงามสไตล์ยุโรปนำท่านเดินทางสู่เมืองอาซาฮิคาว่า (Asahikawa) เมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากเมืองซัป??โปโร อาซาฮิคาว่าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และแวดล้อมไปด้วย??ขุนเขา แม่น้ำกว่า 20 สาย อีกทั้งยังถือว่าเป็นเหมือนประตูสู่เมืองฟูราโน่อีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ Ramen Village ให้ท่านได้เลือกชิมราเมนต้นตำรับ?จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์เกล็ดหิมะ ที่สวยราวกับเทพนิยาย โดยจำลองบรรยากาศ??ช่วงฤดูหนาวมาไว้ที่ห้องน้ำแข็ง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์??และน่าประทับใจของเก็ดหิมะที่มีรูปทรงแต่งต่างหลากหลายไม่ซ้ำกันแม้แต่เกล็ดเดียว
บ่าย นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในพื้นที่ตอนกลางของเกาะฮอกไกโดที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 2,309 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ใจกลางขุนเขาและถูกโอบล้อมด้วยธรรมชาติอันแสนยิ่งใหญ่ เชิญทุกท่านดื่มด่ำกับความงามของธรรมชาติอันกว้างใหญ่ด้วยการนั่งกระเช้าขึ้นสู่ชั้น5?ของยอดเขาคุโรดาเกะ ที่สูงถึง 1,300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ให้ท่านได้สัมผัสความงามของธรรมชาติและมองเห็นวิวที่สวยงามของทะเล ต้นไม้ สายน้ำของแม่น้ำอิชิคาริ หรือแม้แต่หุบเขาลึกที่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หุบผาโซอุนเคียวหรือที่ภาษาญี่ปุ่นแปลว่า?ช่องเขาก้าวสู่เมฆ? เมืองตากอากาศเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางอุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซังหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่ซ่อนเสน่ห์และสีสันความงามตามธรรมชาติด้วยความยาวกว่า 24 กิโลเมตรและสูงเสียดฟ้ากว่า 150 เมตร
เย็น รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม หลังอาหารเย็นช่วงเวลาแห่งการออนเซ็นเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง

พักโรงแรม Sounkyo Grand หรือเทียบเท่า (ห้องพักแบบญี่ปุ่น)

วันที่ 4??? ?โซอุนเคียว ?? อาซาฮิกาว่า
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเช้านี้นำท่านเดินทางสู่ คามิกาว่า (Kamikawa) เมืองเล็กๆ ทางตะวันออกของ??เมืองอาซาฮิกาว่าซึ่งอยู่ห่าง ออกมาประมาณ 54 กิโลเมตร และเป็นทางเดียวกัน??กับทางสู่เมืองอะบาชิริ เมืองอันหนาวเหน็บที่อยู่ทางตะวันออกสุดของเกาะ
ฮอกไกโด จากนั้นนำชมถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า ไอซ์ พาวิเลียน ที่มีความแตกต่าง??จากพิพิธภัณฑ์เกล็ดหิมะที่ได้ไปชมมา ตรงที่ตั้งแต่ทางเดินเข้าจะถูกประดับ??ด้วยแสงไฟหลากสีเรื่อยไปจนถึงอุโมงค์ถ้ำน้ำแข็งที่คดเคี้ยวไปมา ภายใน??อุโมงค์น้ำแข็งนั้น ท่านจะได้ชมความงามของหยดน้ำแข็งรูปร่างสวยงามต่างๆ ??ที่อุณหภูมิ -20 องศา จากนั้นเดินทางสู่เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นหลังคาของฮอกไกโด นั้นคือเมืองอาซาฮิกาว่า
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นเข้าชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ซึ่งเป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงและได้รับ??ความนิยมที่สุดของญี่ปุ่นเพราะเป็นสวนสัตว์ที่แตกต่างจากสวนสัตว์อื่นๆ ??โดยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์แห่งนี้สูงถึง 3 ล้านคนต่อปี ??จุดเด่นของสวนสัตว์แห่งนี้คือความไม่ธรรมดาของสัตว์ต่าง ๆ ที่ไม่ได้ถูก??กักขังอยู่ในกรงในแบบที่เคยเห็นในสวนสัตว์ทั่ว ๆ ไป แต่ที่นี่คุณจะได้เห็น??ความคิดสร้างสรรค์อันยอดเยี่ยมในการออกแบบที่อยู่ของสัตว์ด้วย???แนวความคิดที่ว่า สัตว์ต่างๆควรจะได้อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและ??เป็นไปตามธรรมชาติของสัตว์นั้นๆเพื่อให้พวกเขามีความสุข อีกทั้งยังแฝง??กิจกรรมที่สามารถใกล้ชิดสัตว์ต่างๆได้มากยิ่งขึ้นเช่นการทำแทงค์รูป???กระบอกยื่นเข้าไปในบ่อของแมวน้ำซึ่งเราสามารถเห็นการเคลื่อนไหวอย่าง??คล่องแคล่วของแมวน้ำได้อย่างใกล้ชิด
เย็น รับประทานอาหารเย็นสไตล์เจงกิสข่าน
พักโรงแรม Crescent Asahikawa หรือเทียบเท่า

วันที่ 5???? อาซาฮิกาว่า ? ซัปโปโร
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเดินทางสู่เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ที่เติบโตและกลายเป็นศูนย์กลางความเจริญที่ใหญ่???เป็นอันดับ 5 ของประเทศญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดา???หมู่บ้านและเมืองทั่วไปในประเทศญี่ปุ่น การจัดการและการพัฒนาได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญชาว???อเมริกัน ผังเมืองจึงถูกออกแบบป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา
เที่ยง รับประทานอาหารที่ภัตตาคารหลังอาหารชม ตึกรัฐบาลเก่า ของเมืองซัปโปโร ซึ่งในอดีต?เคยใช้??เป็นกองอำนวยการของข้าหลวงใหญ่และเป็นตึกที่สูงที่สุดของเมือง??โดยตัวอาคารภายนอกนั้นได้ใช้อิฐแดงเป็นวัสดุในการก่อสร้างซึ่งดู??แล้วสวยแปลกตาปัจจุบันภายในตึกได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมรวบ??เรื่องราวประวัติความเป็นมาต่างๆ ของเมืองซัปโปโรรวมไปถึงเมืองต่างๆบนเกาะฮอกไกโดอีกด้วยโอโดริปาร์ค สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร คน???ส่วนใหญ่ใช้เวลามาพักผ่อนหย่อนใจหรือจัดงานประเพณีในเทศกาลต่างๆ ที่สวนแห่งนี้ จากนั้นเที่ยวชมหอนาฬิกา ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง โดยนอกจากจะใช้บอกเวลาที่??เที่ยงตรงแล้ว ยังเปรียบเสมือนสถานที่บอกเล่าเรื่องราวและวัฒนธรรม??จากอดีตจนถึงปัจจุบันรวมเวลากว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งนี้สร้างขึ้นเมือง??ปี ค.ศ. 1878 ซึ่งเป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น นำท่านขึ้นชมเมือง??ซัปโปโรในมุมสูงกันบ้าง โดยนำทุกท่านขึ้นหอคอยทีวีเมืองซัปโปโร ??(TV Tower) ที่สร้างขึ้นเมือปี ค.ศ.1957 และสูงถึง 147.2? เมตร ความสูง??สำหรับจุดชมวิวนั้นอยู่ที่ 90.38 เมตร ท่านสามารถมองเห็นสวนโอโดริที่ยาวกว่า 2? ก.ม. อีกทั้งสถานที่?สำคัญมากมาย
เย็น รับประทานอาหารแบบชาบู ชาบู และขาปูยักษ์แบบไม่อั้นเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Keio Sapporo หรือเทียบเท่า

?

วันที่ 6??? ซัปโปโร ? กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมหลังอาหารเช้านำท่านสู่ตลาดกลางการประมูลปลา และ อาหาร??ทะเลที่สำคัญของเมืองซัปโปโร ชมบรรยากาศการขายปลายาม??เช้าของชาวญี่ปุ่น ที่มีอาหารทะเลสดๆหลากหลาย ซึ่งฮอกไก??โดเป็นแหล่งอาหารทำเลที่สำคัญที่หนึ่งของญี่ปุ่นจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งกันที่ Rera Outlets Mall ซึ่งท่าน???สามารถเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ซึ่งที่นี่เป็นแหล่งรวม??รวบสินค้าหรูแบรนด์เนมจากอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น พบกับสินค้าคุณภาพในราคาที่ท่านพอใจได้?จากที่นี่ ???โดยสินค้าบางรุ่นนั้นถูกกว่าเมืองไทยถึง 50เปอร์เซ็นเลยทีเดียว
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ณ เอาท์เลท เพื่อให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อของได้อย่างจุใจโดยท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารญี่ปุ่นต้นตำรับหลากหลายชนิดตามความพอใจ?
13.00???? เดินทางสู่สนามบิน
15.20???? ออกเดินทางจากสนามบิน ชิโตเซ่ ด้วยเที่ยวบิน CI 131
18.05???? แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน
22.30???? ออกเดินทางต่อด้วยเที่ยวบินที่ CI 65
01.10???? เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

*********************

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
More in this category: NEW!!!GRAND OPENING ALPS »