ทัวร์เกาหลี | เล่นสกีท้าลมหนาว อิ่มอร่อยไม่อั้นกับบุฟเฟต์ซีฟู๊ด... | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พุธ กันยายน 23 , 2020
Font Size
   

ทัวร์เกาหลี | เล่นสกีท้าลมหนาว อิ่มอร่อยไม่อั้นกับบุฟเฟต์ซีฟู๊ด...

Rate this item
(0 โหวต)
Lotte_06

ทัวร์เกาหลี : เกาะนามิ (Winter Love Song)...หมู่บ้านใต้น้ำเชิงพุง...อาบน้ำแร่เมืองทันยาง ไร่สตรอเบอร์รี่...กิมจิแลนด์(ใส่ชุดฮันบก)...ยางจิไพน์สกี...ชมการแสดง Jump Showทำเนียบประธานาธิบดี...พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน...พระราชวังเคียงบ๊อก...ศูนย์โสมรัฐบาลสวนสนุกล็อตเต้เวิลด์...ช้อปปิ้งตลาดทงแดมุน...วัดโชเกซา...ดิ้วตี้ฟรีสวนสาธารณะนัมซาน...คล้องกุญแจคู่รัก...ศูนย์อัญมณีพลอยสีม่วง...ช้อปปิ้งตลาดยอดนิยม ณ ประเทศเกาหลี โดยสายการบินเอเชียน่าแอร์ไลน์ (OZ)

เดินทาง  03 - 07, 12 - 16 , 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 02 - 06, 09 - 13, 16 - 20, 23 - 27 ก.พ. 54  ราคา>>>  29,900.-  

กำหนดการเดินทาง 03 - 07, 12 - 16 , 31 ม.ค. - 04 ก.พ. 54       02 - 06, 09 - 13, 16 - 20, 23 - 27 ก.พ. 54        

วันที่ 1       (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
ตามกำหนดการ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 พร้อมสัมภาระและพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯอำนวยความสะดวก เดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินเอเชียน่า แอร์ไลน์ (OZ) ตามกำหนดการ คณะออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่ง(บริการภาพยนตร์ อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง


ข้อแนะนำ  เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมที่พักในเกาหลี จะมีบริกรน้อยมาก ต่างจังหวัดไม่มีบริกร ของเหลวที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตร บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้นำเข้าประเทศเกาหลี เพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ และหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ

 
วันที่ 2              เกาะนามิ (Winter Love song) - หมู่บ้านใต้น้ำเชิงพุง - ทันยาง  (Aqua World)

 ตามกำหนดการ คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ( กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกในการนัดหมายเวลา ประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง ) นำคณะเดินทางสู่ เมืองชุนชอน สู่ท่าเรือของ เกาะนามิ  เกาะรูปใบไม้กลางทะเลสาบ ลงเรือเฟอร์รี่ใช้เวลานั่งเรือเพียง 10 นาที เพื่อข้ามไปยัง เกาะส่วนตัวซึ่งบรรยากาศแสนโรแมนติก สถานที่ถ่ายละครดังเรื่อง Winter Love Song หรือ เพลงรักในสายลมหนาว อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจและสัมผัสความงดงามของทิวต้นสนและทิวต้นเกาลัดได้ตามอัธยาศัย เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร( ทัคคาลบี หรือ ไก่ผัดซอสบาร์บีคิวเกาหลี ซึ่งนำไก่และผักต่าง ๆ มาผัดกับซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกระทะแบนเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง เช่น กิมจิ, อูดุ้งปรุงรส, ผักกาดหอมสดและน้ำซุปสาหร่ายร้อน ๆ )บ่าย นำท่านสู่ หมู่บ้านใต้น้ำเชิงพุง หมู่บ้านเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โคเรียวซึ่งถูกน้ำท่วมในขณะสร้างเขื่อนดังนั้นรัฐบาลจึงให้นักประดาน้ำดำลงไปจำลองลักษณะของหมู่บ้านและนำวัสดุบางส่วนด้านล่างขึ้นมาประกอบสร้างใหม่ให้เหมือนเดิม ซึ่งมีความสวยงามแบบโบราณ และเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมหลายอย่างอาทิ หมู่บ้านสามัญชน ที่ทำการของรัฐบาล โรงเรียนและสถาปัตยกรรมแบบบ้านที่แตกต่างกันไปอีกทั้งยังใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เกาหลีหลายเรื่อง  สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางสู่เมือง ทันยาง  (เนื่องจากเมืองทันยาง เป็นเมืองแห่งการอาบน้ำแร่  ทางบริษัทฯได้สมนาคุณทุกท่านผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติและเพลิดเพลินกับสวนน้ำขนาดยักษ์  Aqua World  ซึ่งเป็นบ่อน้ำแร่หลากหลายรูปแบบไว้บริการ  อาทิ  น้ำแร่ผสมกาแฟ  บ่อน้ำแร่หลากหลายอุณหภูมิ  และส่วนของสวนน้ำที่มีน้ำวนสำหรับนวดตัว เป็นต้น  กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ  หมวกว่ายน้ำ และผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ไปด้วย    (**รวมค่าบริการอาบน้ำแร่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว**)

ค่ำ บริการอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร  (ชาบู ชาบู หรือสุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วยหมูสไลด์ ผักบำรุงสุขภาพ เห็ดต่างๆ น้ำซุปร้อนๆ และเส้นอุด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทานชาบู พร้อมข้าวสวย น้ำจิ้ม ซีอิ๊วเกาหลีและเครื่องเคียงต่างๆ) พิเศษ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มสุกี้ จากเมืองไทยพัก  Danyang Daemyung Resort หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 3               ไร่สตรอเบอร์รี่ - กิมจิแลนด์ - เล่นสกี (ยางจิไพน์) -  กรุงโซล - ชมการแสดง Jump Show   

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านชม ไร่สตรอเบอร์รี่ เชิญท่านลิ้มรสสตรอเบอร์รี่เกาหลีสดๆ ในบรรยากาศภายในไร่สตรอเบอร์รี่อย่างแท้จริง ท่านจะได้พบกับวิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอร์รี่ของเกาหลี ว่ามีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลสตรอเบอร์รี่ที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษและหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีและชาวต่างชาติ และเป็นผลไม้ส่งออกของประเทศอีกด้วย ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษาผลสตรอเบอร์รี่ ท่านสามารถเลือกเก็บสตรอเบอร์รี่และเลือกชิมได้จากภายในไร่พร้อมทั้งยังสามารถซื้อกลับไปฝากคนทางบ้านได้ด้วย จากนั้นนำท่านสู่ กิมจิแลนด์  ชมวิธีการทำกิมจิ ผักดองที่สามารถเก็บไว้ได้นาน และเป็นอาหารที่ขึ้นโต๊ะชาวเกาหลีทุกมื้อ ปัจจุบันกิมจิเป็นที่นิยมแพร่หลาย เพราะประกอบด้วยแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ในการย่อยอาหารและป้องกันโรค ให้ท่านได้ทดลองทำกิมจิด้วยตัวท่านเอง พิเศษ เก็บภาพความประทับใจด้วยการใส่ชุดประจำชาติของเกาหลี (ฮันบก) พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (คาลบี  เนื้อซี่โครงหมูหมักได้ที่ย่างบนเตาร้อนๆ เป็นอาหารยอดนิยมของคนเกาหลีเสิร์ฟพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ)

บ่าย  นำท่านสู่ Yangji Pine Ski Resort  สกีรีสอร์ทที่มีขนาดใหญ่ มีชื่อเสียงและสวยงามอีกแห่งหนึ่ง อิสระให้ท่านเล่นสกีตามอัธยาศัย ท่านจะได้สัมผัสความสดชื่นกับบรรยากาศของสายลมเย็นในฤดูหนาวหรือเลือกทำกิจกรรมภายในบริเวณสกีรีสอร์ท  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ กรุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลี ซึ่งมีประชากร 1 ใน 3 ของประเทศอาศัยอยู่รวมกัน เป็นแหล่งรวมวัฒนธรรม  การเมือง การศึกษา เทคโนโลยี  และอื่นๆ อีกมากมาย ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (ซัมแกทัง)  หรือ ไก่ตุ๋นโสมเกาหลี อาหารยอดนิยมตำหรับชาววัง นำไก่ทั้งตัวมาตุ๋นรวมกับโสม และสมุนไพรต่างๆ เสิร์ฟพร้อมกับเหล้าโสมและเครื่องเคียงต่างๆ) นำท่านชมการแสดง Jump Show  ซึ่งเป็นการแสดงละครเวทีที่ใช้ศิลปะการต่อสู้ชั้นสูง อาทิ เทควันโด กังฟู มาผสมผสานกับมุขตลกประกอบไปด้วยดนตรีที่ท่วงทำนองแบบพื้นเมืองเกาหลี ถือว่าเป็นการผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นโชว์ที่ได้รับความนิยมมากในเกาหลีพัก Yeoido Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


วันที่ 4 ทำเนียบประธานาธิบดี - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน - พระราชวังเคียงบ๊อก - ศูนย์โสมรัฐบาล- สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์  - ช้อปปิ้งตลาดทงแดมุน - บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ดขาปูยักษ์ไวน์เลิศรส

เช้า   บริการอาหารเช้า  ณ  ภัตตาคารนำคณะผ่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี (บลูเฮ้าส์ ) ซึ่งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดตามหลักโหราศาสตร์ มีทิวเขาน้อยใหญ่เรียงรายซ้อนตัวอยู่ด้านหลัง ด้านหน้าเป็นอนุสรณ์สถานนกฟีนิกซ์สัญลักษณ์แห่งสันติภาพอันงดงาม ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ย้อนอดีตสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่และเรื่องราวในประวัติศาสตร์เกาหลี ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังเคียงบ๊อก พระราชวังโบราณที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลีมีอายุกว่า 600 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โชซอนซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายภายใต้การปกครองของระบอบกษัตริย์เกาหลี ปัจจุบันได้รับการบูรณะให้ใกล้เคียงกับพระราชวังเดิมมากที่สุด จากนั้นเยี่ยมชม ศูนย์โสมรัฐบาล ได้รับการรับรองจากรัฐบาลเกาหลีว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดของประเทศและรับฟังข้อมูลความรู้จากผู้เชี่ยวชาญซึ่งเปิดเผยเคล็ดลับให้กับผู้มาเยือนเท่านั้น ปัจจุบันโสมเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลี ซึ่งได้รับการยอมรับและพิสูจน์แล้วว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูง อุดมไปด้วยสารอาหารธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและที่สำคัญที่สุดราคาโสมที่ประเทศเกาหลีถูกกว่าประเทศไทยถึง 2 เท่า

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (พุลโกกิ) เนื้อหมูหมักกับซอสเกาหลี ย่างบนกระทะ นำไปคลุกกับผักต่างๆ  เสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยและเครื่องเคียง)

นำคณะสู่ สวนสนุก Lotte World สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดทั้ง Lotte World  Adventure(สวนสนุกในร่ม) และ Magic Island(สวนสนุกกลางแจ้ง) ซึ่งมีเครื่องเล่นที่หวาดเสียวอยู่หลายชนิด (ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว) สำหรับท่านที่ไม่เล่นเครื่องเล่น ท่านสามารถช้อปปิ้งในส่วน Shopping Mall และห้างสรรพสินค้า Lotte World ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ จากนั้นอิสระช้อปปิ้งที่ตลาดยอดนิยม ทงแดมุน ตลาดสินค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย สินค้าขึ้นชื่อที่นี่ คือ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และ อื่นๆอีกมากมาย ตลาดนี้มีชื่อเสียงในเรื่องสินค้า เนื่องจากเสื้อผ้าที่ขายที่นี้นั้นเหมือนกับสินค้าในห้างดังแต่ราคาถูกกว่าค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์ อาหารนานาชาติพร้อมขาปูยักษ์ และอาหารทะเลสดๆ นานาชนิดให้ท่านได้เลือกรับประทานตามอัธยาศัยพร้อมกับขนมหวาน ไอศครีมและไวน์เลิศรสที่เสริ์ฟแบบไม่อั้น)   นำคณะเข้าสู่ที่พัก Yeoido Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


วันที่ 5 วัดโชเกซา - ดิ้วตี้ฟรี - สวนสาธารณะนัมซาน - คล้องกุญแจคู่รัก - ศูนย์อัญมณีพลอยสีม่วงช้อปปิ้งเมียงดง

เช้า   บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านนมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดโชเกซา วัดพุทธศาสนานิกายโชเก ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของนิกายเซน แวะช้อปปิ้งที่ (Duty Free) เพื่อเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีแบรนด์เนมชื่อดัง เดินทางสู่ สวนสาธารณะนัมซาน ชม N Seoul Tower ซึ่งอยู่บนเนินเขานัมซานอันเป็นที่ตั้งของหอคอยแห่งกรุงโซล คล้องกุญแจคู่รัก  สัมผัสบรรยากาศแบบ Love Key Ceremony  สถานที่สุดโรแมนติกที่บรรดูรักชาวเกาหลีนิยมมาคล้องแม่กุญแจ ซึ่งสื่อความหมายว่า เราจะไม่พรากจากกัน และจะรักกันตลอดไป โดยนิยมเขียนชื่อตนเองและคู่รักลงบนแม่กุญแจพร้อมข้อวามสุดซึ้ง

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง  ณ  ภัตตาคาร ( อาหารจีน )

บ่าย เยี่ยมชม ศูนย์อัญมณีแอมมิทิส หรือ ศูนย์อัญมณีพลอยสีม่วง ซึ่งเป็นโรงงานผลิตและส่งออกอัญมณีที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ชาวเกาหลีเชื่อกันว่าอัญมณีสีม่วงเป็นอัญมณีนำโชคและมีความงามไม่แพ้ที่ใดในโลก อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่  ตลาดเมียงดง  แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์เกาหลี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องสำอางค์ชื่อดัง อาทิ Etude House, Laneige, Skin Food  และ The Face Shop  ตลาดนัมแดมุน เป็นตลาดขายส่งชื่อดังของเกาหลี ท่านสามารถหาซื้อสินค้าได้ทุกชนิดที่ต้องการ เช่น เสื้อผ้า รองเท้าหลากหลายแบบ เครื่องใช้ในบ้าน อาหารการกินและขนมอร่อยๆ ช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (เพื่อละลายเงินวอน) มีสินค้าต่างๆมากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ สาหร่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว ลูกอม และของที่ระลึกต่างๆ ในราคาพิเศษซื้อ 5 แถม 1  พร้อมบริการแพ็คสัมภาระฟรี!!  ตามกำหนดการ สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอินชอน  

ตามกำหนดการ คณะออกเดินทางจาก สนามบินนานาชาติอินชอน โดย สายการบินเอเชียน่า แอร์ไลน์ (OZ)  ( เสิร์ฟอาหารบนเครื่อง)  

ตามกำหนดการ คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย  โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด

                โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

- กรุงเทพ-//อินชอน//อินชอน-กรุงเทพ สายการบินเอเชียน่า แอร์ไลน์ (OZ)

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก โรงแรม 4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน
อาหาร ในภัตราคาร
สภาพอากาศ

- ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น หิมะตก

*สภาพอากาศโดยเฉลี่ย กรุณาเช็คอีกครั้งก่อนการเดินทาง

ข้อมูลอื่นๆ - กระแสไฟฟ้าที่ใช้ 110, 220 โวลต์ บางโรงแรมใช้ระบบเดียวกับไทย ควรเตรียมตัวแปลงปลั๊กเต้าเสียบไปด้วย เนื่องจากที่เกาหลีส่วนใหญ่จะใช้เต้าเสียบแบบหัวกลม แต่ประเทศไทยใช้แบบหัวเหลี่ยม
- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นเยนไป

 

ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่      ท่านละ  29,900 บาท

เสริมเตียง ท่านละ  28,900 บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ  27,900  บาท
อัตรานี้รวม - ตั๋วโดยสารสายการบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ภาษีสนามบิน 
- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม
- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง
- ที่พักตามระบุในโปรแกรม 
- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on - ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 5,000  บาท
จำนวนที่นั่ง 15 ท่านขึ้นไป
เอกสาร - พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
- รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 081-830-0751 หรือ 02-942-0080 // 02-942-0070

Email :    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ ฝากคำถามไว้ ข้างล่าง content นี้ได้

OonuhwanoO

OonuhwanoO

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน