ทัวร์เกาหลี | Winter ski Korea ... | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
ศุกร์ กรกฏาคม 03 , 2020
Font Size
   

ทัวร์เกาหลี | Winter ski Korea ...

Rate this item
(0 โหวต)
ทัวร์เกาหลี | Winter ski Korea ... Photo By Trip Buster
winter

สัมผัสสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสบนแผ่นดินเกาหลีที่หมู่บ้านฝรั่งเศส La?Provance ตามรอย Series ดัง Winter Love Song ที่เกาะนามิเรียนรู้วัฒนธรรมอาหารขึ้นชื่อของประเทศเกาหลีที่ โรงเรียนทำกิมจิ พร้อมใส่ชุดฮันบกเยี่ยมชมมรดกโลก และพบกับความยิ่งใหญ่ของสถานที่ถ่ายทำ Series ที่ ป้อมฮวาซอง กลับสู่วัยเด็ก  มันส์สุดขั้วแบบเต็มวัน ที่สวนสนุก Everland ชมความอัจฉริยะที่ผสมผสานวัฒนธรรมยุคใหม่ของเกาหลีที่คลองชองเกชอน Shop กระจายแบบไม่มีใครห้ามใครที่ เมียงดง, ทงแดมุนดิวตรี้ฟรี  อเมทิส  ศูนย์โสม ศูนย์สมุนไพร คล้องกุญแจที่ โซลทาวเวอร์อิ่ม

เดินทาง 16 - 20 ก.พ 2554  ราคาเพียง >> 25,900 บาท 

กำหนดเดินทาง 16 - 20 ก.พ 2554

วันแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ - เกาหลีใต้ (อินชอน)
21.30 น.   พบกันที่จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 Row F  โดยมีเจ้าหน้าที่รอต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกและเดินทางสู่ประเทศเกาหลี โดยสายการบิน Business Air)
00.10 น.   ออกเดินทางสู่สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ 8B 867 (ใช้เวลาในการเดินทางไปประเทศเกาหลีประมาณ 5 ชั่วโมงครึ่ง)

วันที่สอง  หมู่บ้านฝรั่งเศส (La?Provance) ? เกาะนามิ - ป้อมฮวาซอง

07.30 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ล้างหน้า แปรงฟัน เปลี่ยนเสื้อผ้าให้เข้ากับบรรยากาศเกาหลี เมื่อพร้อมกันแล้วเราจะนำท่านสู่ หมู่บ้านโพรวองซ์ (La Provence) แห่งเกาหลีสัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศสสีสันบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์ในฝรั่งเศสหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนน่ารัก ระบายด้วยสีลูกกวาดหวาน ๆ ให้สีสันสดใสที่ทําให้รู้สึกเหมือนกับอยู่ในประเทศฝรั่งเศสจริง ๆ

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร รับรองทุกท่านด้วย ทัคคาลบี้ (TAKKALBI) อาหารเลื่องชื่อของเมืองชุนชอนหรือ ไก่ บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี นำไก่บาร์บีคิว ผักต่าง ๆ ผัดร่วมกับซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกระทะแบน วิธีการทานแบบเมี่ยงคำไทยโดยห่อกับผักกาดแก้วเกาหลี เมื่อทานไประยะหนึ่งจะนำข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมา ผัดรวมกับทัคคาลบี้เพื่อให้เกิดอาหารชนิดใหม่คือทัคคาลบี้โปคีม  หรือข้าวผักทัคคาลบี้ที่ทั้งหอมและน่าทาน     เสริฟพร้อมเครื่องเคียง เช่น โอเด้ง (ลูกชิ้นปลาปรุงรส) กิมจิ 
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองชุนชอน ชม เกาะนามิ (Namiseom)  หรือ นามิโด(Namido Island) ตั้งอยู่ในเมืองชุนซอน จังหวัดคังวอน เป็นเกาะกลางแม่น้ำมีรูปร่างเหมือนใบไม้ลอยน้ำ เป็นเกาะที่เกิดจากการสร้างเขื่อนชองเปียง (Cheongpyeong) กั้นแม่น้ำ Bukhan   ชื่อของเกาะนามิถูกตั้งขึ้นตามชื่อของนายพลนามิ ที่รับราชการตั้งแต่อายุ 17 ปีและถูกประหาร เพราะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การทำงานมากเกินไป ซึ่งเป็นนายทหารที่มีชื่อเสียงมากในสมัยราชวงศ์โชซอน ที่เกาะนามิชาวเกาหลีมักหาเวลาว่างมาพักผ่อน หรือคู่หนุ่มสาวนิยมใช้สถานที่นี้ในการออกเดท เพราะมีบรรยากาศที่โรแมนติก และที่พลาดไม้ได้เพราะเป็นไฮไลท์ของเกาะนามิคือรูปถ่ายขนาดตัวจริงของ เบยองจุน และแชงจีอู คู่พระนางในละคร winter love song หรือเพลงรักในสายลมหนาว และทิวสนต้นใหญ่หลายต้นที่ยืนตั้งตระง่านเรียงรายคอยต้อนรับ นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ก็ยังมีศูนย์นิทรรศการจัดแสดงรายละเอียดสถานที่ถ่ายทำละคร ณ ที่แห่งนี้ท่านสามารถคารวะสุสานนายพลนามิ   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ซูวอน ถ่ายภาพยามเย็นของ ป้อมฮวาซอง ที่ประดับประดาด้วยแสงไฟที่ตั้งล้อมรอบบริเวณเมืองซูวอน ป้อมนี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแห่งยุคของอาณาจักรโชซอน  สร้างขึ้นด้วยหินและอิฐเผาใช้เวลาสร้างถึง 2 ปี ในปีค.ศ. 1794 นั่นคือช่วงการปกครองของกษัตริย์ซองโจ กษัตริย์องค์ที่ 22 แห่งราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแก่พระราชบิดาซึ่งถูกใส่ร้ายจากราชสำนัก และถูกขังจนสิ้นพระชนม์ ป้อมแห่งนี้มีระยะทางยาวประมาณ 5,500 เมตร ประกอบด้วยเชิงเทิน 48 หลัง แต่บางส่วนถูกทำลายในสมัยสงครามเกาหลี ปัจจุบัน ป้อมนี้ได้รับการสถาปนาจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลก เมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ 2540 และสถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกใช้เป็นฉากในการถ่ายทำละครสุดฮิตเรื่อง ? แดจังกึม ? และ THE KING AND THE CLOWN อีกด้วย ให้ท่านอิสระได้ชื่นชมความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของป้อม

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เสริฟเมนูเมนู Shabu Shabu ชาบูวาไรตี้  อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลี  ตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของญี่ปุ่น โดยนำเครื่องเคียงต่าง ๆ เช่นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู โอเด้ง เบคอนหมูที่จัดเตรียมไว้ มาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลาทาน เติมน้ำซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือด แล้วจึงนำอุด้งสดลงต้ม สามารถรับประทานเป็นอุด้งร้อน และ ทานพร้อมข้าวสวยร้อน น้ำจิ้มซีอิ้วเกาหลี และเครื่องเคียง คู่โต๊ะ                                  
นำท่านเข้าสู่ที่พักที่พัก Songtan Tourist Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม   เล่นสกีที่ Yanji Pine Ski Resort  -  เอเวอร์แลนด์ ? ตลาดทงแดมุน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   หลังอาหารนำท่านออกเดินทางไปออกกำลังกายแบบสนุกสุดมันส์กับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ ที่ Yanji Pine Ski Resort ซึ่งลานสกีแห่งนี้มีความท้าทายให้ท่านได้สัมผัส ด้วยเนินหิมะที่มีขนาดความสูงตั้งแต่ 1 กิโลเมตรขึ้นไป เป็นที่กล่าวขวัญถึงว่า เป็นสวรรค์ของนักสกี แต่ก็มีทางวิ่งสำหรับนักสกีมือใหม่เช่นกัน มีเนินรูปตัวเอสที่เชื่อมระหว่างยอดเนิน ให้ท่านได้หาประสบการณ์ด้วยการเล่นสกีบนลานหิมะขาวโพลน และนอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อาทิ ร้านกาแฟ โบว์ลิ่ง, ซาวน่า ฯลฯ มีเวลาให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มที่ ซึ่งปลอดภัยไม่มีอันตรายใดๆ ทั้งสิ้น

กลางวัน รับประทานทานอาหารเที่ยงกักตุนพลังงาน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย คาลบี้ (KALBI) หมูย่างเกาหลีสูตรต้นตำหรับ ซึ่งโด่งดังไปทั่วโลก เป็นหมูที่หมักด้วยเครื่องหมักแบบสูตรลับเฉพาะ หมักจนได้ที่ นำมาย่างบนเตา ระดับไฟปานกลางให้เป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ กลิ่นหอมกรุ่น รับประทานกับซัมจัง น้ำจิ้มหมูย่างสไตล์เกาหลี ทำจากเต้าเจี้ยว ห่อด้วยผักกาดหอม พร้อมเครื่องเคียง อาทิกระเทียมสด   พริกสดหั่น   ปลาแห้ง  รับประทานแบบเมี่ยงคำ  พร้อมกับข้าวสวย  และกิมจิเสริฟพร้อมกับซุปสาหร่าย ซึ่งเป็นอาหารเกาหลีเลิศรสที่น่าลิ้มลองให้ท่านทานได้ไม่อั้นและยังครับยัง Exterme ไม่พอครับ เราจะไปมันส์สุดขั้วกันต่อที่ เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลี  ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา พบกับ ?FESTIVAL WORLD? การแสดงขบวนพาเหรดอันตระกานตา สนุกกับเครื่อง เล่นนานาชนิดที่ถูกออกแบบให้ผู้ใหญ่สามารถเล่นร่วมกับเด็กได้ สนุกสุดมันกับบัตร FREE PASS  โดยท่านสามารถเลือก เล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จำกัดจำนวนครั้ง เลือกสรรของ ที่ระลึกจากสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พร้อม เก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไม้ซึ่งเต็มสะพรั้งกลางลาน โดยถูกจัดไว้เป็น THEME ตาม นอกจากนี้ท่านยังสามารถท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารีท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์ ซึ่งเป็นลูกแฝดผสมขึ้นจาก สิงโตผู้เป็นพ่อและเสือผู้เป็นแม่ นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก ที่มีอายุกว่า15 ปีและสนุกเพลิดเพลินกับการทักทายจาก หมี นานาพันธ์ สนุกแบบไม่รู้ลืมกับการเล่นสโนสเลดแบบไม่จำกัดรอบ หรือท่านใดอยากประลองความท้าทายกับการนั่ง T-Express รถไฟเหาะรางไม้ที่มีความยาวกว่า 4 กิโลเมตร วิ่งด้วยความเร็ว 120 ก.ม.ต่อ ช.ม.ทิ้งตัวลงบนความสูงชันถึง 75 องศา ก็ไม่ว่ากัน ขอบอกว่ามันมาก ถ้าไม่เป็นโรคหัวใจหรือกลัวความสูง           เย็น บริการท่านให้อิ่มหนำสำราญกับ Osambukoki (โอซัม บุลโกกิ) เนื้อหมูหมักกับซอสเกาหลีผัดบนกระทะนำไปคลุกเคล้ากับผักต่าง ๆ เสิร์ฟ พร้อมกับข้าวสวยและเครื่องเคียงค่ำ               จากนั้นเริ่มต้นโปรแกรม Shop กระจุย เอาใจสาวๆ นัก Shop ที่ตลาดสินค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียที่  ตลาดทงแดมุน หรือเทียบได้กับประตูน้ำบ้านเรา ตลาดทงแดมุนตั้งอยู่ทางประตูทิศตะวันออกซึ่งเป็น 1 ในประตูเมืองดั้งเดิมของกรุงโซล ตลาดแห่งนี้ท่านสามารถ ช้อปปิ้งสินค้าที่หลากหลาย สามารถต่อราคาได้อย่าง สนุกสนาน มีร้านรวงมากมาย มีห้างขายเสื้อผ้าที่ทันสมัยอยู่ด้วยนับ 10 ร้านหรือมากกว่านั้น ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ บางร้านเปิด 24 ชั่วโมงและมีแสงสีและดนตรีตลอดคืน  สินค้าที่มีมากที่สุดในตลาดนี้คือ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง ชุดสุภาพสตรีและเด็ก เครื่องนอน เครื่องใช้ในบ้าน รองเท้า เครื่องกีฬา ร้านต่างๆที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด เช่น Migliore, ตึก Doosan Tower, Hello APM, Freeya Tower และ Designer Club อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 
นำท่านเข้าสู่ที่พักที่พัก Mare Hotel  หรือเทียบเท่า

วันที่สี่  ศูนย์โสมรัฐบาล ? Supermarket เครื่องสำอาง ? โซลทาวเวอร์ - พระราชวังเคียงบ็อก ? ตลาดเมียงดง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสมรัฐบาลซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ   จากนั้นนำท่านไป Shopping แบบไม่มีใครห้ามใครในวันที่สี่เราจะนำท่านเดินทางไป Shopping เครื่องสำอางที่ Supermarket  เครื่องสำอางซึ่งมีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายที่นี่เลยครับ WS Cosmatic ศูนย์เครื่องสำอางรายใหญ่ที่สุดของเกาหลี นำท่านออกเดินทางไปเรียนรู้วัฒนธรรมการ  ทำกิมจังหรือร่วมการทำกิมจิ  กิมจิจัดว่าเป็นเครื่องเคียงประจำโต๊ะสำหรับอาหารเกาหลีทุกมื้อก็ว่าได้ ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ กิมจิเป็นอาหารประเภทหมักดอง ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงชนิดหนึ่ง มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์  และให้ท่านนำกิมจิที่ทำร่วมกันกลับไปเป็นของฝากคนทางบ้านได้ลิ้มลอง   นอกจากนี้ยังให้ทุกท่านได้แต่งชุดพื้นเมืองเกาหลี ?ฮันบก? ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก (กรุณาเตรียมกล้องของท่านเอง)

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ไก่ตุ๋นโสม (Samgyetang) เป็นอาหารบำรุงสุขภาพ เสริฟในหม้อดินท่ามกลางน้ำซุปที่กำลังเดือดพล่าน คัดเลือกไก่ขนาดกำลังเหมาะ ผ่านการเลี้ยงจนอายุได้ 45 วัน นำมาทำความสะอาด ควักเครื่องในออก แล้วนำเครื่องยาจีน อาทิ เกาลัดเก๋ากี้, พุทราจีน และรากโสมเล็กๆ พร้อมด้วยข้าวเหนียวใส่ลงไปในตัวไก่ แล้วผ่านการตุ๋นจนได้ที่ เนื้อไก่ล่อนจนสามารถรับประทานได้อย่างสะดวก  เพิ่มรสชาติด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบเกาหลี เกลือ และพริกไทยป่น จากนั้นนำท่านตามรอยซี่รี่ส์หนังเกาหลียอดฮิตนับสิบเรื่องอาทิ  My Name Is Kim Sam Soon, Staind Glass, Witch You Hee, Boy Over Flower ณ หอคอยแห่งนี้ โซล ทาวเวอร์ (Seoul Tower)  นำท่านคล้องกุญแจคู่รัก ซึ่งวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวเกาหลีเชื่อว่า ถ้าคู่รักมาคล้องกุญแจด้วยกัน แล้วทิ้งลูกกุญแจลงหุบเขาไป จะรักมั่นตลอดไปไม่แยกจากกัน หรือท่านสามารถชม พิพิธัณฑ์เท็ดดี้แบร์ ที่ตั้งอยู่ในหอคอยกรุงโซล ท่านจะได้พบกับประวัติความเป็นมาของการก่อ กำเนิดชนชาติ และบรรพบุรุษของคนเกาหลีว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้าง  ท่านจะได้เห็นได้สัมผัสหมีเท็ดดี้แบร์น่ารัก ๆ จากทั่วโลกที่มีมากว่า 100 ปี โดยแต่ละโซนจะจัดแต่งเลียนแบบบอกเล่าความเป็นมาของคนเกาหลีตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน ผ่านทาง ตัวตุ๊กตาหมีน่ารัก ซึ่งอยู่ในอิริยาบทต่าง ๆ บ้างก็เคลื่อนไหวได้อาทิโซนพระราชพิธี และงานพิธีกรรมต่าง ๆ ฉากหมีเต้นบีบอย   ฉากงานเลี้ยงงานแต่งงาน และ อีกมากมายหลายอิริยาบถที่รอคอยให้ท่านได้เข้าไปเยี่ยมชม และชมทัศนียภาพกรุงโซลและเขตชายแดนแบบรอบทิศ 360 องศา ณ N SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล อิสระถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก(ยังไม่รวมค่าเข้าชมเท็ดดี้แบร์และลิฟท์ชมวิว)จากนั้นนำทุกท่านเดินเท้าเข้าไปซึมซับบรรยากาศและประวัติศาสตร์ละครหลายๆ เรื่องโดย เรื่องที่เด่นและชัดเจนที่สุดคือละครเรื่อง Princess Hours  หรือเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชาที่ พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด ซึ่งในอดีตถูกสร้างให้เป็นศูนย์บัญชาการและที่ประทับของกษัตริย์  เมื่อสมัย 600 ปีก่อน ถือเป็นจุดที่ตั้งตามหลักฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด   ภายในพระราชวังแห่งนี้ มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า200 หลังแต่ได้ถูกทำลายไปมากตอนที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์ บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์  ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม     ถ่ายภาพคู่กับห้องประทับของกษัตริย์และพระราชินี ห้องทรงพระอักษร ท้องพระโรง สวนกลางแจ้ง พลับพรากลางน้ำเคียงเฮวรู    ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ ไม่รอช้าครับต่อกันเลย นำท่านช้อปปิ้งเต็มสูบที่ตลาดดัง ที่สุดของเกาหลี  ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลีแบบ Free Style หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้ พบกับสินค้าวัยรุ่น พร้อมUpdate Trend Fashion สุด Hip ติดอันดับโลกที่กำลัง Hit ใน ช่วงนี้ อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี  เครื่องสำอางดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA,  ROJUKISS, LANEIGE หรืออีกมายให้ท่านได้เลือกซื้อซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า ให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกใส่ ตามอัธยาศัย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเกรด A ระดับ 5 ดาว ดูแลท่านด้วยเมนู  บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และอาหารหลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือก และยังมีซูชิสไตล์ญี่ปุ่น และอาหารนานาชาติ ให้ท่านได้เลือกรับประทานกันอย่างจุใจ พร้อมเครื่องดื่มและไอศครีมทานได้ไม่อั้น นำท่านเข้าสู่ที่พักที่พัก Mare Hotel  หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า     ศูนย์พลอยสีม่วง (อะเมทิส) ?  Dongwha Duty Free ?  คลองชองเกขอน - Supermarket ของฝาก - กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมความล้ำค่าที่งดงาม ณ ศูนย์พลอยอเมทีส (Amethyst)  เป็นพลอยที่เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของแดนโสม เชื่อกันว่า เป็นอัญมณีของคู่รัก หมายถึงความรักที่บริสุทธิ์ และความซื่อสัตย์ นำโชดดีมาให้ มีตั้งแต่สีม่วงอ่อนจนถึงสีม่วงเข้ม เป็นหินที่มีพลังในการบำบัดสูงมาก ทั้งยังปกป้องคุ้มครองผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างดี                    และแล้วก็ถึงเวลาที่สาวๆ หลายๆ ท่านรอคอยครับ เราจะนำท่านเริ่มต้นอุ่นเครื่องช้อปปิ้งที่ร้านสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ซึ่งที่นี่มีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำมากมายหลากหลายให้ท่านเลือกซื้อกว่า 500 ชนิด ทั้งน้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ ถ้าใครไม่อยาก Shopping ก็สามารถเดินทางข้ามถนนสู่ คลองชองเกชอน ที่นี่มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายคุณจะได้เห็นธรรมชาติกลางเมือง สัมผัสกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเกาหลี ซึ่งท่านสามารถลงไปเดินเล่นได้เพราะเป็นคลองตื้น ๆ ราชการไทยก็ไปดูงานที่นี่หลายครั้งเพื่อมาปรับปรุง บ้านเมืองของเรา รวมถึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก รวมทั้งชาวเกาหลีต่างมาพักผ่อนหย่อนใจ ทำกิจกรรมร่วมกัน มีแหล่งช้อปปิ้งที่มากมาย ในช่วงเวลาตอนเย็นหรือช่วงกลางคืนก็จะมีการแสดงศิลปินอิสระ มีการตกแต่งแสงสีเสียง กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่สวยงามดึงดูดใจผู้คนไม่น้อยให้มาเยี่ยมชม

เที่ยง ส่งท้ายอาหารมื้ออร่อยด้วยการเสริฟ  เมนูบีบิมบับ  หรือ  ข้าวยำเกาหลี  อาหารครบคุณค่าโภชนาการ และเป็นอาหารยอดนิยมที่คน เกาหลี นิยมทานกันมากที่สุดนำข้าวสวยใส่ในหม้อดินร้อน นำส่วนผสมต่าง ๆ จัดเรียงบนข้าวสวย เวลาทานนำไข่ไก่และซอสบิมบับ ผสมคลุกเคล้ากับข้าว และส่วนผสมต่าง ๆ ให้เนียนจนเข้ากันเสริฟพร้อมหม้อไฟทะเล โอเด้ง และสาหร่าย  ซึ่งนับเป็นเมนุที่ได้รับความนิยมและดีต่อสุขภาพของชาวเกาหลี                   จากนั้นเดินทางสู่สนามบินอินซอน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ  ระหว่างทางจะพา                    ท่านแวะละลายเงินวอนที่เหลือที่ร้าน Super Market ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองอีกรอบหนึ่งเป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี อะไรยังไม่ได้ซื้อ ลืม ขาดเหลืออะไร สามารถซื้อได้ที่นี่ อาทิ บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี)   อุด้ง   กิมจิ  ขนมช็อคโก้พาย ลูกอมรสชาติแปลกๆที่ประเทศไทยอาจไม่มี ช็อคโกแลตสโตน น้ำจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้ สาลี่ สาหร่ายรสชาติต่างๆ ของที่ระลึก และทางร้านจะ Pack สินค้าใส่กล่องให้ท่านโดยที่ท่าน สามารถนำขึ้นเครื่องได้เลยโดยไม่ต้องจัดกระเป๋าใหม่ และเดินทางสู่สนามบิน  อินชอน เพื่อเตรียมตัวและเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
โดยสายการบิน Business Air Fight บินที่ 8B 868 เวลา 17.00

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ เวลา 21.30 น. โดยประมาณ

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด

โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

?

การเดินทาง

- กรุงเทพ-//อินชอน//อินชอน-กรุงเทพ สายการบิน Business Air (8ฺB)

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก โรงแรม 4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน
อาหาร ในภัตราคาร
สภาพอากาศ

- ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น หิมะตก

*สภาพอากาศโดยเฉลี่ย กรุณาเช็คอีกครั้งก่อนการเดินทาง

ข้อมูลอื่นๆ - กระแสไฟฟ้าที่ใช้ 110, 220 โวลต์ บางโรงแรมใช้ระบบเดียวกับไทย ควรเตรียมตัวแปลงปลั๊กเต้าเสียบไปด้วย เนื่องจากที่เกาหลีส่วนใหญ่จะใช้เต้าเสียบแบบหัวกลม แต่ประเทศไทยใช้แบบหัวเหลี่ยม
- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นเยนไป

?

ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่      ท่านละ  25,900 บาท

เสริมเตียง ท่านละ  24,900 บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ  23,900  บาท
อัตรานี้รวม - ตั๋วโดยสารสายการบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ภาษีสนามบิน 
- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม
- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง
- ที่พักตามระบุในโปรแกรม 
- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on - ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 5,000  บาท
จำนวนที่นั่ง 15 ท่านขึ้นไป
เอกสาร - พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
- รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป

?

ติดต่อสอบถาม

Tel : 081-830-0751 หรือ 02-942-0080 // 02-942-0070

Email :      อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ ฝากคำถามไว้ ข้างล่าง content นี้ได้

OonuhwanoO

OonuhwanoO

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน