OCT 2009:The Last Shangrila เต้าเฉิง-ย่าติง 9 วัน 8 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
ศุกร์ กันยายน 25 , 2020
Font Size
   
ผิดพลาด
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 71

OCT 2009:The Last Shangrila เต้าเฉิง-ย่าติง 9 วัน 8 คืน

Rate this item
(0 โหวต)
แชงกรีล่า | 香格里拉县 | Shangri-La | คุนหมิง | ต้าลี่ | ลี่เจียง | จงเตี้ยนThe Last Shangrila?8 คืน?9 วัน (บินภายในประเทศ) โปรแกรมสัมผัสเส้นทางธรรมชาติ อุทยานมรดกโลก คุนหมิง-แชงการีล่า-เต๋อหย่ง-เซียงเฉิง-ซางตุย-เต้าเฉิง-ยื่อหว่า-ย่าติง?เดินทางสัมผัสกับแดนสวรรค์อย่างแท้จริง ที่น้อยคนนักจะมาเยือน

เดินทาง วันที่ 10-18 ต.ค.. 2552 ท่านละ ---> 39,900 บาท


?

คำว่า?แชงการีลา? เดิมอยู่ในประเทศแชงปาลาในตอนกลางของธิเบต ในประวัติศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของธิเบต เรียกว่า?แผ่นดินแห่งความบริสุทธิ์?บนเขตพื้นที่สูง , ในภาษาปัจจุบันคือ ?สวนแห่งอีเดน, ประเทศในอุดมคติ, สวนท้อนอกพิภพ, ยูโธเปีย.ถ้าท่านชอบถ่ายภาพและท่องเที่ยว, หากท่านคิดถึงสถานที่ที่?สีสันแพรวพราว? ก็ไม่น่าพลาดเสนทางนี้ หลังจากที่อึดอัดอยู่ในเมืองหลวง อยากหาสถานที่ที่สามารถสัมผัสความสะอาดและบริสุทธิ์ของธรรมชาติ, ถ้าเช่นนั้น, มาเที่ยวทริปนี้กับทีมงานเรา ที่นี่มีบรรยากาศภูเขาหิมะ, น้ำศักดิ์สิทธิ์, ป่าใบไม้ร่วง, ฟ้าสีครามและที่ราบสูง, ปุยเมฆที่ลอยล่อง, วิถีชีวิตที่เรียบง่าย , สามารถทำให้ท่านหลีกหนีความจำเจได้แบบไม่ธรรมดา

?

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก??????????? กรุงเทพฯ-คุนหมิง
17.30???????????????? พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ มีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกและจัดเอกสารเ ดินทางให้แก่ท่าน
19.25???????????????? ออกเดินทางโดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น เที่ยวบินที่ MU 742
22.35???????????????? ถึงสนามบินคุนหมิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่าน เข้าพักผ่อนที่โรงแรม KING WORLD HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า? ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง?????????คุนหมิง ? เที่ยวบินรอบเช้า MU 5933?(07.00- 08.00) ? แชงการีลา
เช้า????????????????? ??รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้น มุ่งหน้าสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ น่าพ่าไห่?ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอแชงการีลาในเขตปกครองตนเองธิเบตไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ, ห่างจากตัวอำเภอ 8 ก.ม. มีพื้นที่อนุรักษ์ 3125 ตารางกิโลเมตร, สูงจากน้ำทะเล 3266 เมตร, พื้นที่ของทะเลสาบ 660 ตารางกิโลเมตร. เขตอนุรักษ์เป็นที่ราบ, 3 ด้านติดภูเขา. ที่นั่นมีแม่น้ำที่คดเคี้ยว 10 กว่าสาย, ไหลผ่านที่ราบทุ่งหญ้าน่าพ่าไห่ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติน่าพ่าไห่เป็นเขตทิวทัศน์ที่ราบสูงที่โดดเด่นเป็นอันดับ 1 ในแชงการีลา. เป็นเขตอนุรักษ์นกกระเรียนคอดำและสัตว์ป่าหายากอันดับที 1 ของประเทศ, และเป็นทุ่งหญ้าใหญ่ที่สุดในประเทศ, พื้นที่ชุ่มชื้น, หญ้างอกงามกว่าทุ่งหญ้าแห่งอื่น ทุกๆปีในเดือน 5 ที่น่าพ่าไห่จะมีหญ้าเขียวขจี. พอขึ้นเดือน 6 , ดอกไม้แต่ละชนิดแข่งกันบานสะพรั่ง, ทุ่งหญ้าเขียวชอุ่ม, สีสันของดอกไม้ตัดกับหญ้า, มีฝูงวัวและแพะอยู่ในทุ่งหญ้า, ภูเขาหิมะ, ทุ่งหญ้า, ฝูงวัวและแพะประกอบกันเป็นทิวทัศน์ทุ่งหญ้าที่งดงาม เดือน8, 9 เมื่อฤดูหนาวมาเยือน, ทุ่งหญ้าจะเป็นสีเหลืองทอง, มองไกลๆ เป็นสีเขียว, ยอดเขาหิมะสีขาวสะท้อนเงาลงในทะเลสาบ, ฤดูกาลนี้นกกระเรียนคอดำ, เป็ดเหลือง, ห่านป่าหัวลายจะมารวมตัวอยู่ที่นี่, หยอกล้อและว่ายอยู่บนผิวน้ำ, ทำให้ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ดั่งภาพวาด
เที่ยง????????????? หลังอาหารกลางวันมุ่งหน้าสู่เมืองโบราณเจี้ยนถังใจกลางแชงการีลา,เริ่มสร้างเป็นศาลาว่าการเมืองเสินโจวในคริสต์ศตวรรษที่ 7, มีประวัติศาสตร์ยาวนาน 1400 กว่าปี, สมัยโบราณเรียกว่า ?เมืองโบราณตู๋เค่อจง?, ความหมายคือ?เมืองแห่งแสงจันทร์สีฟ้า? เมืองโบราณในสมัยราชวงศ์หมิงมีขนาดค่อนข้างใหญ่, สร้างล้อมรอบภูเขาเต่า, ใช้แผ่นหินปูถนน, สถาปัตยกรรมบ้านพื้นเมืองสร้างเป็นบ้านแกะสลักไม้แบบธิเบต. เมืองโบราณเจี้ยนถังเป็นเมืองสำคัญในเขตยูนนาน, เสฉวนและธิเบต, และยังเป็นเขตที่อนุรักษ์รูปแบบบ้านแกะสลักไม้ในเขตธิเบตที่สมบูรณ์ที่สุดในปัจจุบัน. และยังเป็นกลุ่มบ้านพื้นเมืองแบบธิเบตที่มีการอนุรักษ์ที่ดีและใหญ่ที่สุดทั่วประเทศในปัจจุบัน. ที่นี่เป็นทิวทัศน์ของวัมนธรรมธิเบตแบบย่อส่วน, มาถึงทีตู๋เค่อจง, ก็เหมือนได้มาเห็นสุดยอดของวัฒนธรรมธิเบต
ค่ำ?????????????? ? หลังทานอาหารค่ำที่โรงแรม, มุ่งหน้าไปเยี่ยมชมบ้านพื้นเมืองธิเบต, ชื่นชมการแสดงระบำประกอบเพลง จากนั้นนำท่านเข้าพักที่โรงแรม SHI LI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือทเทียบเท่า

?

วันที่สาม???????แชงการีลา ? เต๋อหยง
เช้า?????????????? ?รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม??จากนั้นแล้วมุ่งหน้าสู่เต๋อหยง ประมาณ 120 ก.ม.ระหว่างทางแวะถ่ายภาพที่วัดซงจ้านหลิน, ชื่นชทิวทัศน์ริมทาง, เยี่ยมชมการผลิตหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาหนีซีถู่
เที่ยง??????????? หลังอาหารกลางวัน, เยี่ยมชมถนนโบราณกลางหมู่บ้าน?เปินจื่อหลัน, เยี่ยมชมทิวทัศน์เขตธารน้ำร้อนในหุบเขา, ชมส่วนโค้งที่ 1 ของแม่น้ำจินซาเจียง, ภูเขาเทพเจ้าโมวเจี่ย, มาถึงเขตอำเภอที่ถูกเรียกว่า ?หุบเขาพระอาทิตย์?, หมู่บ้านกาทัวเจิ้น
ค่ำ??????????????? ทานอาหารค่ำที่โรงแรม? พักที่? TAI YANG GU HOTEL

?

วันที่สี่????????? เต๋อหยง?เซียงเฉิง- ซางตุย- เต้าเฉิง
เช้า?????????????? ?หลังอาหารเช้ามุ่งหน้าเดินทางสู่เซียงเฉิง 162 ก.ม.เซียงเฉิงในภาษาธิเบตหมายถึง?ลูกประคำจื่อจง?เนื่องจากมีแม่น้ำซั่วฉวี่, หม่าอี,ติ้งฉวี่ไหลจากทิศเหนือสู่ทิศใต้, เป็นสายเหมือนลูกประคำ, เยี่ยมชมและถ่ายภาพวัดซางพี. ยืนอยู่บนเนินเขาปาจวนซานมองลงมาเห็น?เซียงเฉิงทั้งเมือง, ที่ไกลๆ เห็นหมู่บ้านไป๋จ้างจมอยู่กลางทะเลน้ำนม, น่าชมเป็นอย่างยิ่ง. ดวงอาทิตย์สีแดงส้มลอยขึ้นมาจากหุบเขาทางด้านตะวันออก, แสงอาทิตย์ส่องลงมาบนท้องทุ่งสีเขียวอมดำดูราวกับภาพวาด, สเก็ตช์ภาพหมู่บ้านไป๋จ้างออกมาท้องทุ่งนาเปลี่ยนสีเป็นเหลือง, ส้ม, ม่วง, ฟ้า, เขียว, ขาวไม่ขาดสาย, มีความงดงามเป็นที่สุด
เที่ยง??????????? ?หลังอาหารกลางวันที่เซียงเฉิงแล้วมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านซางตุย, ประมาณ 82 ก.ม.. ถ่ายภาพหมู่บ้านซางตุยที่มีทิวทํศน์ราวกับภาพวาด,ลำธาร, แม่น้ำ, นาสวน, หมูบ้าน, วัดประกอบขึ้นเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามแห่งซางตุย. หลังจากนั้นมุ่งหน้าสู่เต้าเฉิงประมาณ 28 ก.ม.
ค่ำ?????????????? ?ทานอาหารค่ำที่โรงแรม? พักที่ GE SANG LA HOTEL

?

วันที่ห้า????????เต้าเฉิง- 78 ก.ม.- ยื่อหว่า- 40 ก.ม.-หมู่บ้านย่าติง ( ประมาณ 118 ก.ม. ทางรถยนต์ประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที )
เช้า?????????????? หลังอาหารเช้าที่โรงแรมแล้วมุ่งหน้าสู่เต้าเฉิง ทางรถยนต์มุ่งสู่เขตทิวทัศน์ย่าติง, ระหว่างทางแวะถ่ายภาพป่าต้นหยางหลายหมื่นไร่?ทุ่งหญ้าสีแดงสองฝั่งแม่น้ำล้วนมีความงดงาม, ป่าต้นหยางเขียวชอุ่มเป็นแถวๆเหมือนองครักษ์ยืนอยู่ 2 ข้างทาง , สีเหลือง, สีแดง, สีเขียวรวมกันเป็นหนึ่งเดียว, ฝูงวัวจามรีกระจัดกระจายอยู่ในทุ่งหญ้าที่ราบเรียบ, ภูเขาหิมะที่อยู่ด้านหลังประกอบกันขึ้นเป็นภาพวาดที่มีสีสันแพรวพราว. เที่ยวชมทิวทัศน์ลำธารดินแดงที่ทำให้คนหลงใหล, หมู่บ้านแบบธิเบต, ชมป่าต้นหยางเป็นหมื่นๆไร่
เที่ยง???????????? ระหว่างทางแวะสักการะวัดก้งกาหลางจี๋หลิ่ง. จากเต้าเฉิงสู่หมู่บ้านย่าติงประมาณ 110 ก.ม.ตลอดทางเป็นถนนลูกรัง, แต่พื้นถนนดูราบเรียบมาก, ทางรถยนต์ประมาณ 3 ชั่วโมงมาถึงหมู่บ้านย่าติง, เข้าพักผ่อนที่แคมป์ในหมู่บ้านย่าติงก่อน. สัมผัสการดำรงชีวิตที่เรียบง่ายของครอบครัวชาวธิเบตในหมู่บ้านย่าติง, ซาบซึ้งกับประเพณีและวัฒนธรรมของชนชาติธิเบต
ค่ำ????????????? ? ทานอาหารค่ำที่หมู่บ้านย่าติง? พักที่ แคมป์ในหมู่บ้านย่าติง หรือ กระโจม ( เงื่อนไขมีจำกัดยากลำบากมากกรุณาเตรียมความพร้อมของจิตใจ สู้ๆ ค่ะ)

?

วันที่หก????????ทิวทัศน์ย่าติง?เต้าเฉิง
เช้า?????????????? ?หลังอาหารเช้าแล้วขี่ม้าเข้าสู่เขตทิวทัศน์ย่าติง, นักท่องเที่ยวสามารถเลือกขี่ม้า(ไม่รวมค่าขี่ม้า ประมาณ 60-180 หยวน/คน) ขึ้นภูเขาโดยตรงเพื่อถ่ายภาพและเที่ยวชมวัดชงกู่ชมทิวทัศน์ภูเขาแห่งเทพเจ้า ภูเขา 3 ลูก: ยอดเขาทางเหนือคือเซียนไหน่ยื่อ( หมายถึงพระโพธิสัตว์กวนอิมอวตาร, เหนือระดับน้ำทะเล 6032 เมตร) , ยอดเขาทางใต้คือยางไม่หย่ง( หมายถึงพระโพธิสัตว์เหวินซูอวตาร, เหนือระดับน้ำทะเล 5958 เมตร)? ยอดเขาทางตะวันออกคือเซี่ยนั่วตัวจี๋( หมายถึงพระโพธิสัตว์จินกังจื่ออวตาร, เหนือระดับน้ำทะเล 5958 เมตร)? ภูเขา 3 ลูกรูปร่างแปลกประหลาด, ขาวสะอาดไร้ตำหนิ, ไร้ฝุ่นผงแปดเปื้อน. ไหลเขาเป็นทะเลป่าไม้อยู่ท่ามกลางน้ำตก, เชิงเขาเป็นลำธารในหุบเขา, แต่งเติมด้วยทะเลสาบใสสะอาด. ยอดเขาหิมะ, เขตทุ่งหญ้า, บึงน้ำ, ป่าไม้, น้ำตก, ธารน้ำแข็งที่งดงาม. ประกอบขึ้นเป็น?ผืนภาพแห่งธรรมชาติที่งดงามผืนหนึ่ง, ซึ่งทำให้ผู้คนหลงใหล
เทียง??????????????ทานอาหารกลางวันที่วัดชงกู่ ( ข้าวกล่อง )? หลังจากนั้นกลับสู่เต้าเฉิง(ปัจจุบันเนื่องด้วยปัญหาเกี่ยวกับเขตทิวทัศน์, ทำให้ไม่สามารถ?เข้าสู่ทุ่งปศุสัตว์ลั่วหยงได้ชั่วคราว )
ค่ำ???????????? ?? ทานอาหารค่ำที่โรงแรม? พักที่ GE SANG LA HOTEL

?

วันที่เจ็ด??????? เต้าเฉิง- เซียงเฉิง
เช้า????????????? ?หลังอาหารเช้ากลับสู่เซียงเฉิงประมาณ 110 ก.ม ให้ท่านชมวิวระหว่างทางที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
เที่ยง??????????? ?ทานอาหารกลางวันระหว่างทาง เย็นเดินทางถึงเมืองเซียงเฉิง
ค่ำ?????????????? ?ทานอาหารค่ำที่โรงแรม? พักโรงแรม BA MU SHAN HOTEL

?

วันที่แปด???? ?เซียงเฉิง?แชงการีลา
เช้า???????????? ? หลังอาหารเช้ากลับสู่แชงการีลา, ประมาณ 270 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางทั้งวัน (จุดไหนสวยแวะถ่ายภาพ ระหว่างทางได้)
เที่ยง??????????? ?ทานอาหารกลางวันที่เปินจื่อหลัน จากนั้นเดินทางต่อเข้าสุ่เขตแชงการีล่า
ค่ำ????????????? ? ทานอาหารค่ำที่โรงแรม? พักที่? SHI? LI? HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

?

วันที่เก้า??????แชงการีลา MU 5934?(08.50-09.50)-คุนหมิง-กรุงเทพฯ ( วันที่ 10 ตอนเช้ามืดถึงกรุงเทพฯ )
เช้า?????????????รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน ภายในประเทศเพื่อนเดินทางกลับสู่คุนหมิง

08.50????????? นำท่านเหิรฟ้าสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน ไชน่า อีสเทริน์แอรืไลน์ เที่ยวบินที่ MU 5934

09.50????????? เดินทางถึงสนามบินเมืองคุนหมิง

เที่ยง?????????? รับประทานอาหารเที่ยง ที่ ภัตตาคารช่วงบ่าย ให้ท่านได้มีเวลาอิสระช้อปปิ้ง บนถนนคนเดิน มีขายสินค้าพื้นเมือง และเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย ให้เวลาท่านเลือกซื้อของช้อปปิ้งอย่างจุใจ
อาหารค่ำ??????รับประทานอาหารค่ำที่ ภัตตาคาร ลิ้มลองอาหารที่ขึ้นชื่อของกวางตุ้ง , เป็ดย่าง

23.35??????????ออกเดินทางจากนครคุนหมิง โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 741
01.00???????????เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

?

*****************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด
โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน