TP168 ภูฏาน: ทัวร์วัฒนธรรม 4 วัน พาโร-ทิมพู-Dochula Pass | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อาทิตย์ ตุลาคม 25 , 2020
Font Size
   

TP168 ภูฏาน: ทัวร์วัฒนธรรม 4 วัน พาโร-ทิมพู-Dochula Pass

Rate this item
(0 โหวต)
Bhutan-17-11-2007-0001

ภูฏาน: ทัวร์์วัฒนธรรม 4 วัน พาโร-ทิมพู-Dochula Pass  ราคานี้ใช้ได้ถึง พฤษภาคม 2011 เริ่มต้นเพียง 43,500บาท สามารถเลือกวันเดินทางได้เอง (ยกเว้นวันหยุด เทศกาล) ควรจองล่วงหน้า อย่างน้อย 30วัน

?

วันที่ 1 กรุงเทพฯ ? พาโร (Alt; 2280m) ? ทิมพู (Alt; 2320m)

03:30น.         พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 แถว W ประตู 9 เช็คอินสายการบิน Druk Air สายการบินแห่งชาติภูฏาน กรุงเทพฯ-พาโร เที่ยวบินที่ KB 129

05:50น.          เหินฟ้าสู่เมืองพาโร

07:50น.          เดินทางถึงเมืองพาโร (2,280m) ตอนนำเครื่องลงท่านจะได้สัมผัสกับขุนเขาอันกว้างใหญ่ใกล้แค่เอื้อม ดุจดั่งเข้าสู่อ้อมกอดของหุบเขาแห่งเมืองพาโร สำหรับท่านที่รักการถ่ายภาพ ความอลังการของทิวทัศน์จะทำให้ท่านได้ภาพที่งดงาม อัศจรรย์ที่สุดภาพหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้ท่านจะได้รับการประทับตราวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่พาโร เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับอยู่ที่สนามบิน นำท่านเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ Ta Dzong ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดในเอเชียจากนั้น นำท่านเยี่ยมชมป้อม  Rimpung Dzong (ป้อมแห่งอัญมณี) และวัด Kichu Lhakhan หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศภูฏาน สร้างโดยกษัตริย์ธิเบตในปี ค.ศ.659

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านแวะชม  Drukqyel Dzong  ซึ่งเป็นป้อมปราการโบราณอยู่ห่างจากเมืองพาโร 16 กิโลเมตร แม้นว่าจะเหลือเพียงซากปรักหักพัง ป้อมปราการแห่งนี้ยังคงความสำคัญทางประวัติศาสตร์ คือเป็นสถานที่ที่ชาวภูฎาน เอาชนะและขับไล่ชาวธิเบตที่เข้ามารุกราน ในวันที่อากาศสดใส ท่านจะมองเห็นภูเขา Chomolhari  (ภูเขาแห่งเทพธิดา) ความสูง 7,328 เมตรระหว่างทางพาท่านชมถ้ำเสือ Taksang จากตีนเขา ซึ่งเป็นศาสนสถานที่มหัศจรรย์ เพราะตัววัดเหมือนเกาะอยู่บนหน้าผาหินที่มีความสูงถึง 800 เมตร ตำนานกล่าวไว้ว่าท่าน Guru Padmasambhava หรือ พระปทุมสมภพในภาคยักษ์ หรือพระศาสดาองค์ที่สองตามความเชื่อของชาวภูฏาน ได้เหาะมาบนหลังเสือตัวเมีย มายังหน้าผาแห่งนี้เพื่อทำวิปัสนากรรมฐาน จึงได้ชื่อว่าถ้ำเสือ หลังจากที่สำเร็จสมาธิแล้ว ท่านจึงได้สร้างศาสนสถานแห่งนี้ขึ้น  ชาวภูฏานส่วนใหญ่มีความปรารถนาขึ้นมาแสวงบุญที่ Taksang สักครั้งหนึ่งในชีวิตเดินทางต่อไปยังเมืองทิมพู (54กม 1ชม.ครึ่ง) ระหว่างทางเที่ยว Simtokha Dzong ซึ่งเป็นป้อมปราการที่เก่าแก่ที่สุด สร้างในปี 1629 ปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนสอนศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองทิมพู  และนำท่านพักผ่อนที่รีสอร์ทในเมือง   ทิมพู (Alt; 2320m)

วันที่ 2 ทิมพู (Alt; 2320m)

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก  หลังจากอาหารเช้านำท่านชมวิวที่ หอคอย BBS ซึ่งเป็นที่หนุ่มสาวขนานนามว่าเป็น สถานที่โรแมนติก หรือ Romantic Point เป็นอีกจุดที่เราจะได้บันทึกภาพเมืองทิมพูทั้งเมือง แล้วไปเที่ยวชมสัตว์ประจำชาติภูฏานที่ สวนสัตว์ทาคิน ชมตัวทาคิน สัตว์ประจำชาติของประเทศภูฏาน จากนั้นไปเยี่ยมชม วัดแม่ชี หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยัง หอสมุดแห่งชาติ ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรักษาเอกสารโบราณท่านจะได้ชมหนังสือภาพภูฎานที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นไปยัง Zoring Chuksum โรงเรียนสอนศิลปะหัตถกรรม 13 ชนิด ต่อด้วยการเยี่ยมชม ศูนย์สิ่งทอ เพราะภูฎานมีชื่อเสียงเรื่องผ้าทอมือมาก โดยปรกติแล้วทุกครัวเรือนจะทอผ้าเพื่อไปตัดเย็บชุดประจำชาติเอง โดยแต่ละผืนใช้เวลาประมาณ 9-12 เดือนทีเดียว

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมศูนย์หัตถกรรม และร้านขายของเก่า และชม Memorial Chorten อนุสรณ์สถาน ที่สร้างในปี 1974 เพื่อเป็นอนุสรณ์สำหรับอดีตกษัตริย์ภูฏานองค์ที่สามที่ล่วงลับ จากนั้นนำท่านสู่ Tashichho Dzong ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานที่ใช้ทรงงานของกษัตริย์ ประกอบไปด้วยท้องพระโรง และศาสนสถานอยู่ภายใน เนื่องจากที่นี่เป็นเขตพระราชฐานจึงไม่อนุญาตให้สวมเสื้อแขนกุด กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ   นำท่านเดินทางต่อเพื่อชม สนามกีฬา Changlingmethang ผ่าน ที่ทำการไปรษณีย์ ที่ท่านนักสะสมแสตมป์สามารถหาซื้อแสตมป์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกได้ที่นี่ หรือท่านที่อยากซื้อกลับไปเป็นของฝากของที่ระลึกก็ได้ เพราะแสตมป์ภูฎานนั้นนักสะสมรู้ดีว่าเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลก นำท่านเดินเที่ยวชมย่านใจกลางเมืองทิมพู

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร   จากนั้นนำท่านเข้าพักโรงแรมที่เมืองทิมพู

วันที่ 3 ทิมพู (Alt; 2320m) ? Dochula Pass (Alt; 3150m) ? พาโร (Alt; 2280m)

เช้า              รับประทานอาหารเช้า  ณ  ภัตตาคาร   จากนั้นนำท่านชมวิวเมืองทิมพูจากจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งชื่อ Buddha Gang จากนั้นมุ่งหน้าสู่ Dochula Pass ที่ระดับความสูง 3150 เมตรจากระดับน้ำทะเล ชม 108 สถูป สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นเมืองปีค.ศ.2005 เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับทหารวีรชนชาวภูฏานที่เสียชีวิตจากสงครามอัสสัม ชมวัด Drukwangyel Lhakhang ที่พระราชินีในรัชกาลที่ 4 ทรงสร้างถวายแด่กษัตริย์องค์ที่ 4 ห้องด้านหน้าวัดมีรูปเจ้าชายและเจ้าหญิงทุกพระองค์ในรูปของนางฟ้าและเทวดาทรงดนตรี ภายในวัดตกแต่งสวยงามด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวประวัติของประเทศภูฎานและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของกษัตริย์องค์ที่ 4 แวะดื่มชา/กาแฟพร้อมดื่มด่ำธรรมชาติทิวทัศน์ของภูเขาหิมาลัยด้านตะวันตกอันตระการตา พร้อมยอดเขาต่างๆเรียงราย รวมไปถึงยอดเขาที่สูงที่สุดอย่าง Chomolhari (7328 เมตร) ทิวทัศน์ระหว่างทางจะเต็มไปด้วยความสวยงามของต้นไม้ในเขตอัลไพน์สลับกับพืชเขตร้อน

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร  มุ่งหน้ากลับไปเมืองพาโร (3ชม.) ถึงเมืองพาโร ช้อปปิ้งของที่ระลึกในตัวเมือง

ค่ำ             รับประทานอาหารเย็น  ณ  ภัตตาคาร  (แบบชาวภูฎาน)  ที่บ้านชาวบ้านที่เตรียมต้อนรับขับสู้อย่างดีและอบอุ่น ท่านจะได้เห็นการตกแต่งบ้านเรือนของชาวภูฎานแท้ๆ และเห็นวัฒนธรรมการกินการใช้ชีวิตของเค้า พร้อมชิมเหล้าหมักพื้นบ้านที่เรียกว่า อาร่า Ara รสชาติคล้ายกับเหล้าสาเกของญี่ปุ่น  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักเมืองพาโร(Alt; 2280m)

วันที่ 4 พาโร ? กรุงเทพฯ

เช้า           รับประทานอาหารเช้า  ณ  ที่พัก  หลังอาหารเช้านำท่านสู่สนามบินนานาชาติพาโร

08:50น.    เช็คอินที่สนามบินพาโร สายการบิน Druk Air เที่ยวบินที่ KB 126 พาโร-กรุงเทพฯ

11:50น.    เครื่องบินเหินฟ้าจากสนามบินพาโร

11:45น.    เครื่องแวะรับ/ส่งผู้โดยสารที่ Bagdogra, India เป็นเวลา 30นาที

12:15น.    เครื่องบินเหินฟ้าจากสนามบิน Bagdogra

16:50น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

*********************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด

โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

- กรุงเทพ-พาโร-กรุงเทพ สายการบินDruk Air (KB)

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก โรงแรม 4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน
อาหาร ในภัตตาคาร
สภาพอากาศ

*สภาพอากาศโดยเฉลี่ย กรุณาเช็คอีกครั้งก่อนการเดินทาง

ข้อมูลอื่นๆ - ไฟฟ้า 220/110 v ปลั๊กแบบแบน สองรู บางจุดสามารถใช้กับอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้ แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย 
- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป

?

ค่าใช้จ่าย

เดินทาง 1 ท่านขึ้นไป      ท่านละ 53,900 บาท

เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป      ท่านละ 52,900 บาท

เดินทาง 3 ท่านขึ้นไป      ท่านละ 49,500 บาท
อัตรานี้รวม - ตั๋วโดยสารสายการบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ภาษีสนามบิน 
- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม
- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง
- ที่พักตามระบุในโปรแกรม 
- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น
- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on - ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 2,900 บาท
จำนวนที่นั่ง เดินทาง ได้ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
เอกสาร - พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
- รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป

?

ติดต่อสอบถาม

Tel : 081-830-0751 หรือ 02-942-0080 // 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมล์นี้หรือ ฝากคำถามไว้ ข้างล่าง content นี้ได้

OonuhwanoO

OonuhwanoO

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน