มาเลเซีย-สิงคโปร์ เที่ยว 2 เมืองสุดคุ้ม | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อาทิตย์ ตุลาคม 25 , 2020
Font Size
   

มาเลเซีย-สิงคโปร์ เที่ยว 2 เมืองสุดคุ้ม

Rate this item
(1 โหวต)
Singapore-02-09-2010-0018

กัวลาลัมเปอร์  มะละกา  ยะโฮบารู  สิงคโปร์ 4 วัน 3  คืน   โดยสายการบิน TG กำหนดการเดินทาง  17 - 20 เมษายน 2554    ราคา  25,900

วันแรก : กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์ ช้อปปิ้งฯ

06.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบิน

08.45 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่สนามบินสนามบินLCCT โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 415 11.55 น.

รับคณะฯที่สนามบิน LCCT หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย ผ่านพิธีทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองพิธีการของศุลกากรของประเทศมาเลเซีย หลังจากนั้นนำท่านผ่านชมดูทัศนียภาพที่สวยงามตามเส้นทางนำท่านเดินทาง สู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก ประดับไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ที่สวยงามตระการตา ตามเส้นทางแวะร้านนาฬิกาปลอดภาษี, หลังจากนั้นนำท่านชมจตุรัสเมอเดก้า ศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลกประมาณ 100 เมตร ชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าล อับดุลซาหมัด, ชมพระราชวังแห่งชาติพร้อมทหารม้า ทหารราบประจำพระองค์ ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก ผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟที่เก่าแก่ KL TOWER หอคอยที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลก TWIN TOWER ตึกคู่แฝดที่สูงที่สุดในโลก(ปิโตนาส 452 ม.) รถไฟลอยฟ้ารอบเมือง

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ระหว่างทางแวะร้านช็อกโกแลต นำท่านถ่ายภาพคู่กับรูปตึกคู่แฝด ( TWIN TOWER ) เก็บไว้เป็นที่ระลึก หลังจากนั้นนำท่านแวะช้อปปิ้งฯที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่กัวลาลัมเปอร์ หลังจากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ห้างตึกคู่แฝด หรือ KLCC ภายในจะมีสินค้าและเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้นนำมากมายอิสระตามอัธยาศัย

17.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ระหว่างทางหลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก โรงแรม พุทรี ปาร์ค เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง : กัวลาลัมเปอร์ - ปุตตราจาย่า - มะละกา - ยะโฮบารู

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองใหม่ (PUTRA JAYA) ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของรัฐบาลนำท่านชมสำนักนายกรัฐมนตรี(ท่านดร.มหาธีร์) ชมมัสยิดสีชมพูซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากมายในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่าง ๆ ผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรีของท่าน ดร.มหาธีร์ มูฮัมหมัด ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงาม เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองมะละกา ซึ่งเป็น นครแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งเคยเป็นเมืองท่าอันเก่าแก่ ( ช่องแคบมะละกานักเดินเรือทั่วโลกทั้งอดีตและปัจจุบันที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ) เป็นนครที่ผสมผสานระหว่างชาวดัตซ์ , โปรตุเกส , อังกฤษ , จีน , ญี่ปุ่น ทำให้มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม ชมความงามของเมืองมะลากาป้อมปืนเอฟาโมซา , โบสถ์ สมัยโบราณที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ผ่านชมบ้านเมืองที่เก่าแก่และชีวิตความเป็นอยู่บนของชนพื้นเมือง เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก 19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ถึงเมืองยะโฮบารูหลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พักโรงแรม นิวยอร์ค เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม : สิงคโปร์ - ซิตี้ทัวร์ ยูนิเวอร์เซล สตูดิโอ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านเดินทาง ผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางด่านศุลกากรทั้งสองประเทศมาเลเซีย - สิงคโปร์ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเที่ยวชมย่านอลิซาเบทวอล์ค , รูปปั้นเมอร์ไล้ออน หรือสิงโตทะเล สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกและผ่านชมย่านที่ทำการรัฐบาล , วังสุลต่าล ,ทำเนียบประธานาธิบดี ,ตึกรัฐสภา , อนุสาวรีย์วีรชน เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก นำท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เซนโตซ่า สิงคโปร์ นำท่านเข้าสู่ UNIVERSAL STUDIO เมืองสวนสนุก ที่จำลองเครื่องเล่นจากภาพยนตร์ชื่อดังของ HOLLYWOOD นำท่านสัมผัสกับช่วงเวลาแห่งความประทับใจ กับยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ สิงคโปร์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชม โรงถ่ายภาพยนตร์ที่จำลองจากอเมริกา และสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด ตื่นเต้นเร้าใจกับการนั่งรถไฟเหาะรางคู่ที่สูงที่สุดในโลก BATTLESTAR GALACTICA ท่านสามารถเลือกนั่งรถไฟสายสีแดง(HUMAN) หรือสนุกกับการนั่งรถไฟ สายสีน้ำเงิน ( CYLON )( เวลา 1.30 นาที )ถ่ายรูปคู่กับ ปราสาทเชร็ค แห่งแรกของโลก ตื่นเต้นกับการชมภาพยนตร์สี่มิติจำลองตอนหนึ่งของภาพยนตร์ SHREK ที่จะสร้างความประทับใจด้วยการ สร้างบรรยากาสใช้ภาพและเสียงประกอบที่สมจริง จากนั้นตื่นเต้นกับการเข้าร่วมสถานการณ์จำลองในภาพยนตร์เรื่อง จูราสิค ปาร์ค ล่องเรือพร้อมเผชิญหน้ากับไดโนเสาร์ ลุ้นระทึกกับเส้นทางสายน้ำอันฉ่ำเย็น จากนั้นพร้อมชม การแสดงโชว์ที่เหมือนจริงที่จำลองมาจากส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ชื่อดัง วอเตอร์เวิลด์ พิเศษสุดกับการผจญภัยเรือมหาสนุก เครื่องแรกของโลกกับการจำลองภาพยนตร์เรื่อง มาดากัสการ์ ที่ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมาก ก่อนการเดินทางกลับ เลือกซื้อของที่ระลึกมากมายภายใต้ สัญลักษณ์ ยูนิเวอร์แซล หรือ เลือกชมขบวนพาเหรดที่จำลองฉากใน ภาพยนตร์ ที่เคยทำเงินมหาศาลได้อย่างสมจริงทุกรายละเอียด ทั้งตัวแสดง เนื้อเรื่อง และการแต่งกายจัดแสดงมาในขบวนพาเหรดได้อย่างลงตัว

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย จากนั้นสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่อ

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม วินซอ เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ : สิงคโปร์ เจ้าแม่กวนอิม เมอร์ไลอ้อน มาริน่าเบย์ SANDS SKY PARK ออร์ชาร์ดโรด - ส่งสนามบินชางงี้

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ที่วัดในย่านไชน่าทาวน์ ไปยังถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ มีอายุกว่า 30 ปี มีหัวเป็นสิงโตและลำตัวเป็นปลากำลังโต้คลื่นหันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม ( The Merlion ) เป็นการออกแบบที่ถูกผสมผสานระหว่างความจริงและตำนาน ส่วนหัวเป็นสัญลักษณ์ของตำนานการค้นพบเมือง สิงหปุระ ซึ่งก็คือสิงคโปร์ในปัจจุบัน ส่วนลำตัวเป็นปลานั้น เป็นการแสดงถึงการเริ่มต้นของประเทศสิงคโปร์ ที่เต็มไปด้วยหมู่บ้านของชาวประมงในอดีตนั่นเอง) ใกล้ๆ กันท่านจะเห็นโรงละคร เอสเพลนเนต ที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครรูปร่างคล้ายเปลือกทุเรียน เชิญถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำคณะไปยัง MARINA BAY SANDS ชมสถาปัตยกรรมชิ้นเอก SANDS SKY PARK สวนลอยฟ้า ที่มีหน้าตาเหมือนเรือสำราญขนาดใหญ่ลอยอยู่กลางอากาศบนตอม่อยักษ์ ซึ่งมีพื้นที่กว่า 12,400 ตารางเมตร อยู่สูงเหนือพื้นดินประมาณ 200 เมตร ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีความยาวมากกว่าความสูงของหอไอเฟลและมีความกว้างพอที่จะจอดเครื่องบินจัมโบ้ A380 ได้ถึง 4 ลำครึ่ง มีสระว่ายน้ำขนาด 150 เมตร ซึ่งเป็นสระว่ายน้ำกลางแจ้งบนที่สูงที่ใหญ่ที่สุดในโลก ให้ท่านได้ชมความยิ่งใหญ่และสำรวจกันจนจุใจ และสำหรับท่านที่ต้องการเสี่ยงโชค สถานคาสิโนในมารีน่า เบย์ แซนด์ ซี่งมีความใหญ่โตเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจาก City Centre ของโรงแรม MGM Mirage ในลาสเวกัส สำหรับท่านที่ไม่ชอบการเสี่ยงโชค ที่นี่ยังเป็นสถานที่ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมระดับโลก ทั้งแบรนด์รุ่นเก่า และแบรนด์ใหม่ๆ ที่กำลังโด่ง ให้ท่านอิสระจนถึงเวลานัด หลังจากนั้นนำท่านเดินทางอิสระสนุกสนานกับการช้อปปิ้งที่ย่านออร์ชาร์ดโรด ซึ่งเป็นถนนคนเดิน (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง)

19.00 น. ได้เวลานำท่านสู่สนามบินชางงี้ทำการเช็คอินที่เคาร์เตอร์

21.00 น. นำท่านเหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 410 22.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

****************************************************


lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน