กุ้ยหลิน - หยางซั่ว 5 วัน 4 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พฤหัสบดี กรกฏาคม 02 , 2020
Font Size
   
ผิดพลาด
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 71

กุ้ยหลิน - หยางซั่ว 5 วัน 4 คืน

Rate this item
(2 โหวต)
ทัวร์จีน | หยางซั่ว ?ถ้ำเงิน-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง-กุ้ยหลิน?สวน CLASSIC LIU SAN JIE- เขาเหยาซาน ?เจดีย์เงินเจดีย์ทอง-ล่องเรือชมเขางวงช้าง-สวนสนุกเมอร์รี่แลนด์-ชมโชว์ THE IMPRESSION OF LIU SANJIE-ช้อปปิ้ง ฯลฯ ** พักโรงแรมระดับ 5 ดาวพร้อมอาหารพิเศษ** กำหนดการเดินทาง 4 ? 8 มี.ค. 54
TravelProThai-16-11-08-0001

หยางซั่ว -ถ้ำเงิน-ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง-กุ้ยหลิน-สวน CLASSIC LIU SAN JIE- เขาเหยาซาน -เจดีย์เงินเจดีย์ทอง-ล่องเรือชมเขางวงช้าง-สวนสนุกเมอร์รี่แลนด์-ชมโชว์ THE IMPRESSION OF LIU SANJIE-ช้อปปิ้ง ฯลฯ ** พักโรงแรมระดับ 5 ดาวพร้อมอาหารพิเศษ**    

กำหนดการเดินทาง    4 - 8   มี.ค. 54  ราคา  20,900   บาท | 1 -5, 8 -12, 15-19 เมษายน 54  ราคา  23,900  บาท | 12-16, 13-17, 14 -18 เมษายน 54  ราคา  26,900  บาท

กำหนดการเดินทาง

วันแรก    กรุงเทพฯ -กุ้ยหลิน - หยางซั่ว

19.00 น.  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 - 4  เคาน์เตอร์ F ของสายการบิน BANGKOK AIRWAYS   (PG) พบเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทคอยอำนวยความสะดวก

22.00 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่กุ้ยหลิน โดยเที่ยวบินที่ PG..

01.45 น.    ถึงสนามบินกุ้ยหลิน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง   จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ NEW WEST STREET INTERNATIONAL HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง   กุ้ยหลิน -หยางซั่ว -ถ้ำเงิน -ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) - โชว์หลิวซานเจี่ย -ช้อปปิ้งถนนซีเจีย

เช้า         รับประทานอาหารเช้า  ณโรงแรมที่พัก เดินทางสู่เมืองหยางซั่วเมืองเล็กริมแม่น้ำหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,400 ปี หยังซั่วมีพื้นที่ 1,428 ตรม. มีประชากรประมาณ 300,000 คน ที่นี่เป็นที่โปรดปรานของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่นิยมขี่จักรยานชมธรรมชาติบริสุทธิ์ นำท่านชม ถ้ำเงิน เป็นถ้ำที่งดงามที่สุด มีน้ำตกและสายน้ำใสไหลเวียนเข้าสู่ภายในถ้ำ ที่นี่ท่านจะได้ชมปราสาทพระจันทร์และเงาสะท้อนในน้ำเปรียบประดุจกระจกใส ซึ่งเป็นสถานที่ที่หาที่ใดเสมอเหมือนได้ ภายในปราสาทท่านจะได้พบเสา ซึ่งสูงเด่นเป็นสง่า ร่มที่ประดับด้วยไข่มุขอันล้ำค่า หินคริสตัลสะท้อนแสงระยิบระยับซึ่งเป็นที่มาของชื่อของถ้ำเงิน

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำหลี่เจียง ชมความงามของแม่น้ำหลี่เจียงที่สวยงามใส ไหลเรื่อยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อยนับพันที่มีรูปร่างต่างๆ กันตามจินตนาการณ์ต่างๆ ของผู้ผ่านชมให้ท่านพิสูจน์ดังคำกล่าวที่ว่า กุ้ยหลินเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่แปลก  และสวยงาม มีแม่น้ำสวยใสที่สุดในโลก  นำท่านเดินทางสู่ถนนฝรั่งให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าของฝากนานาชนิดราคาถูกเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกที่ ถนนซีเจีย ตลาดปิดประมาณตีสอง

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ที่ภัตตาคาร  ก่อนนอนคืนนี้ นำท่านสู่ อัฒจรรย์ ริมแม่น้ำ ความจุ 2,000 ที่นั่ง โรงละครธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกท่านจะได้ชมโชว์แม่น้ำที่มีชื่อเสียงของเมืองหยังซั่ว ชื่อชุด THE IMPRESSION OF LIU SANJIE  ตำนานแม่เพลงพื้นบ้านชาวจ้วง "หลิวซานเจี่ย" ที่มีชื่อ  เสียงเป็นที่รู้จักดีทั่วประเทศจีน   การแสดงชุดนี้กำกับการแสดงโดย "จางอวี้โหมว" ผู้กำกับหนังชื่อดังที่มีผลงานระดับโลก และยังฝากผลงานสุดอลังการไว้ในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิก ด้วยความมหัศจรรย์ในจินตนาการอันบรรเจิด ผลงานชุดนี้จึงได้ผสานความงามธรรมชาติ และวิถีแห่งมนุษย์ไว้อย่างดื่มด่ำ แสงไฟและแสงจันทร์ เสียงเพลงและเสียงพลิ้วไหวของไผ่อ้อ ขุนเขาริมน้ำและเครื่องประกอบฉากทันสมัย เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายพื้นบ้านและงานดีไซน์ นักแสดงร่วม 600 ชีวิตจะเรียงร้อยออกมาเป็นการแสดงที่มีคำจำกัดความลึกซึ้งกว่าคำว่า "สินค้าแห่งการท่องเที่ยว" หากแต่เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะชิ้นยอดที่ไม่ควรพลาดชม 

พักที่  NEW WEST STREET INTERNATIONAL HOTEL หรือระดับเดียวกัน


วันที่สาม    หยางซั่ว -ร้านมีด -กุ้ยหลิน - สวน LIU SAN JIE - โรงงานผ้าไหม -เขาเหยาซาน(กระเช้า) - เจดีย์เงินเจดีย์ทอง -ร้านบัวหิมะ - เมอร์รี่แลนด์

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านเดินทางสู่เมืองกุ้ยหลิน  นำท่านชม สวน Classic Liu San Jie  เป็นสถานที่สำหรับชมวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในกุ้ยหลินและยังมีสาวจ้วง หน้าตาน่ารักจิ้มลิ้ม มารำให้ทุกท่านได้ชมด้วยค่ะ จากนั้นนำท่านชมโรงงานผ้าไหมจีนมีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ท่านจะได้ชมวิธีการสาวเส้นไหมออกมาเป็นเส้นใยเส้นเล็กๆ ซึ่งมีความเหนียว โดยใช้ทั้งแบบเครื่องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม ภายในโรงงานจะตกแต่งไว้สวยงามมาก มีผลงานศิลปะที่ทำจากเส้นไหม ดูแล้วรู้สึกเพลินตาเลยทีเดียว และภายในยังมีตู้โชว์ แสดงเสื้อผ้าของฮ่องเต้ ในสมัยโบราณ ที่ทอมาจากเส้นไหมจีน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางที่ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า ข้ามภูเขาเขียวขจี ขึ้นสู่จุดชมวิวเมืองกุ้ยหลินที่สวยที่สุดบน เขาเหยาซาน ชมภาพพาโนรามาจากมุมสูง (BIRD EYE'S VIEW) ของเมืองกุ้ยหลินและขุนเขานับร้อยรูปร่างแปลกตาสวยงามที่รวมกันเป็นหนึ่งจนแยกไม่ออกว่า เมืองอยู่ในหุบเขา หรือ ภูเขาอยู่ในเมือง  นำท่านชมและถ่ายรูปกับ เจดีย์เงิน และ เจดีย์ทอง เพื่อเป็นศิริมงคล  ตั้งอยู่ในทะเลสาบซานหู เป็นเจดีย์คู่ เจดีย์หนึ่งสร้างด้วยทองเหลือง ถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนอีกเจดีย์สร้างด้วยปูนเป็นสีเงิน รอบ ๆ ทะเลสาบอากาศดี วิวทิวทัศน์สวยงามยิ่งนักถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในกุ้ยหลินจากนั้นนำท่านสู่ร้านยาบัวหิมะ เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย เมื่อคราวเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่ำที่ถนนเพชรบุรี เมื่อ 24 กันยายน 2533  ครั้งนั้น รัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหิมะอันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้ มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟไหม้ทั่วตัว  จากนั้นมาคนไทยก็รู้จักสรรพคุณของบัวหิมะเรื่อยมา พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้ท่านได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเคลียด และบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมอร์รี่แลนด์ 

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  

พักที่  MERRY LAND GOLF & RESORT    HOTEL หรือระดับเดียวกัน


วันที่สี่    สวนสนุกเมอร์รี่แลนด์ - กุ้ยหลิน - ร้านหยก

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านเข้าสู่เขตสวนสนุกเมอร์รี่แลนด์ ลืมวัยกรี๊ดกร๊าดสะใจกับเครื่องเล่นมหาสนุกนานาชนิด อาทิ โรเล่อร์คาสท์ ร้อคไคลบิ้ง ล่องแก่งมหาสนุก ชมภาพยนต์ 3 มิติ ฯลฯ แล้วไปสัมผัส การแสดงของชนชาติส่วนน้อยอาลีซาน (ค่าบัตรไม่รวมเครื่องเล่นบันจี้จัมพ์ เครื่องเล่นหยอดเหรียญชนิดต่างๆ และการขี่ม้า)  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  นำท่านชม ร้านหยก อัญมณีที่มีค่าของชาวจีน มาหลายพันปี ให้ท่านได้ทราบถึงคุณค่าชนิดของหยก และวิธีการเลือกหยก 

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  

พักที่  GUILIN  JIJIANG WATERFALL   HOTEL หรือระดับเดียวกัน


วันที่ห้า    กุ้ยหลิน - ล่องเรือชมเขางวงช้าง - ร้านชา - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน - ร้านไข่มุก

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านล่องเรือชม เขางวงช้าง  สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลินอยู่ริมแม่น้ำหลี่เจียง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองตรงบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำหลีเจียงและแม่น้ำถาวฮัว  จะมองเห็นเขางวงช้าง เด่นสง่าราวกับมีชีวิตท่ามกลางสายน้ำและขุนเขา และยังได้ชมวิวภูเขาอีก 8 ภูเขา ในตัวเมืองกุ้ยหลิน เช่น เขาเจดีย์ เขาตาเฒ่า เขาม้าเก้าตัว เขาโป๊ยเซียน เขากวนอู เขารู เขาแอปเปิ้ล  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านใบชา อันลือชื่อทีมีชื่อเสียงของเมืองจีน ชมวิธีชงชาพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบพิธีชงชามากมาย เพื่อให้ท่านได้ชิมชาเขียว ที่ได้ชื่อว่าเป็นชาเขียว ที่ดีที่สุดของจีน  

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านชมโรงงานไข่มุกน้ำจืด และให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมุก จากนั้นจากนั้นอิสระช้อบปิ้ง ของพื้นเมืองกุ้ยหลินขึ้นชื่อ เช่น หล้าขาวกุ้ยหลิน เต้าหู้ยี้กุ้ยหลิน น้ำพริกกุ้ยหลิน หล่อฮั่งก้วยชงดื่ม ยาอม ยาเป่า "ซีกัวซวง" แก้แผลในปาก แก้เจ็บคอ หรือจะไปช้อบปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ของที่ระลึก ที่ถนนคนเดินเท้า "ปู้สิงเจีย" ถนนจงซาน และตลาดใต้ดินกลางใจเมืองกุ้ยหลินตามอัธยาศัย  

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  

23.30 น.       ได้เวลาอันควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินกุ้ยหลิน  เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ 

02.35 น.       เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS  (PG) เที่ยวบิน PG...

04.15 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

**************************************************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด

โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

- กรุงเทพ-กุ้ยหลิน-กรุงเทพ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก โรงแรม 4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน
อาหาร ในภัตตาคาร
สภาพอากาศ

- ช่วงเดือนเมษายน อากาศอบอุ่น

*สภาพอากาศโดยเฉลี่ย กรุณาเช็คอีกครั้งก่อนการเดินทาง

ข้อมูลอื่นๆ - ไฟฟ้า 220/110 v ปลั๊กแบบแบน สองรู บางจุดสามารถใช้กับอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้ แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย 
- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป

?

ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่      ราคาเริ่มต้นท่านละ 20,900 บาท

เสริมเตียง ลดท่านละ 1,000 บาท

ไม่เสริมเตียง ลดท่านละ 20,000 บาท
อัตรานี้รวม - ตั๋วโดยสารสายการบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ภาษีสนามบิน 
- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม
- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง
- ที่พักตามระบุในโปรแกรม 
- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น
- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on - ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 6,500 บาท
จำนวนที่นั่ง 15 ท่านขึ้นไป
เอกสาร - พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
- รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป

?

ติดต่อสอบถาม

Tel : 081-830-0751 หรือ 02-942-0080 // 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมล์นี้หรือ ฝากคำถามไว้ ข้างล่าง content นี้ได้

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน