HOT!!! เฉินตู - คังติ้ง 6 วัน 5 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พุธ กรกฏาคม 08 , 2020
Font Size
   
ผิดพลาด
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 71

HOT!!! เฉินตู - คังติ้ง 6 วัน 5 คืน

เขียนโดย
Rate this item
(1 โหวต)
TravelPro-13-05-2549-0001

เฉินตู-เมืองโบราณหวงหลงซี-หย่าอัน-คังติ้ง-ไห่โหลวโกว-อุทยานน้ำแข็งไห่โหลวเก๋อ-เฉินตู-ถนนโบราณจินลี่-ศาลเจ้าสามก๊ก-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ฯลฯ เดินทาง   9 - 14 มี.ค. 54 ราคา 25,900 บาท | 6-11 // 20-25 เม.ย. 54 ราคา 27,900 บาท | สงกรานต์ 13 - 18 เม.ย. 54 ราคา 29,900 บาท

กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่ง         กรุงเทพฯ - เฉิงตู - เมืองโบราณหวงหลงซี

07.30 น.       คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D ประตู 4 ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์เวย์ (TG) เจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง

10.05 น.       เหินฟ้าสู่เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน   เที่ยวบินที่  TG 618 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

14.00 น.       เดินทางถึงท่าอากาศยานชวงหลิว เมืองเฉิงตู   เมืองเอกของมณฑลเสฉวน ผ่านพิธีการทางศุลกากรแล้ว  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองเฉิงตูโดยเส้นทางเดิมระหว่างทางแวะเที่ยวชม เมืองโบราณหวางหลงซี  (ประมาณ 40 นาที) มีเวลาให้สัมผัสบรรยากาศเก่า ๆ ตลอดเช้าหวางหลงซี เป็นหมู่บ้านสมัยราชวงศ์หมิง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหวางหลงซี ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าริมน้ำที่มีเรือสัญจรไปมาคับคั่งการค้าขายคึกคักมาก ปัจจุบันยังเหลือให้เห็นบรรยากาศเก่า ๆ ได้ทั่วไป เช่น โรงน้ำชา วัดเก่าแก่  ต้นไม้โบราณ และวิถีชีวิตของชาวบ้านที่มักไปจับกลุ่มเล่นไพ่นกกระจอก  และดื่มน้ำชาใต้ร่มไม้ริมทางน้ำอาคารบ้านเรือนนิยมสร้างบนเสาไม้ขนาดใหญ่ยื่นลงไปในน้ำ กรอบประตูหน้าต่างแกะสลักลวดลายงดงาม  พื้นถนนปูด้วยหินคดเคี้ยวไปมา   มีต้นไม้ใหญ่ใบครึ้มอายุกว่า 300 ปียืนให้ร่มเงาอยู่หลายต้น  เมื่อทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองหวางหลงชีได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารฉบับหนึ่งเมื่อ 10 กว่าปีก่อน   ก็กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว  และเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ย้อนยุคอีกหลายเรื่อง

18.00 น.        รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

พักที่ HONGZHU  HOTELหรือระดับเดียวกัน 

วันที่สอง          หย่าอัน -หลูติ้ง - อุโมงค์เอ้อหลางซาน - ผ่านสะพานหลู่ติ้งเฉียว - คังติ้ง 

เช้า                 อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านเดินทางสู่เมืองคังติ้ง ระหว่างทาง ทางลอด อุโมงค์เอ้อร์หลังซาน อุโมงค์ที่ยาวที่สุดในประเทศจีน ความยาว 4,176 เมตร เชื่อมระหว่างเมืองหย่าอันของชาวฮั่นกับ เมืองกานจือ เขตของชนชาวทิเบต ความยาวของอุโมงค์ทำให้วิวทิวทัศน์และสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนก่อนเข้าอุโมงค์ และหลังออกจากอุโมงค์ต่างกันเกือบสิ้นเชิงเป็นที่น่าอัศจรรย์  จากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองหลูติ้ง นำท่านผ่านชมสะพานแขวนเก่าแก่ที่สุดของจีน สะพานหลู่ติ้งเฉียว  ซึ่งเป็นสะพานแขวนเก่าแก่ที่สุดของจีน  สร้างเมื่อปี 1705  สมัยจักรพรรดิคังซี แห่งราชวงศ์ชิง  ความยาว 103 เมตร กว้าง 2.8  เมตร ใช้โซ่เหล็ก 13 เส้นขึงระหว่างสองฝั่ง  พื้นสะพานปูด้วยไม้กระดาน  สะพานแห่งนี้มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ยุคใกล้ของจีน  เมื่อกองทัพแดงสู้รบกับกองทัพของรัฐบาลเจียงไคเช็คในปี 1935  และได้สร้างวีรกรรมพลีชีพในการแย่งยึดสะพานนี้มาจากกองทัพก๊กมิ่นตั๋ง 

12.00 น.        รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร  ก๊กมิ่นตั๋ง แล้วมุ่งหน้าต่อสู่ เมืองคังติ้ง  (ประมาณ 2 ช.ม) เมืองคังติ้งอยู่ห่างจากเฉิงตู 358 กิโลเมตร เป็นเสมือนประตูจากเสฉวนสู่ทิเบต ในยุคสมัยราชวงศ์ชิงเคยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชาวฮั่นกับชนชาติส่วนน้อยอื่น ๆ ปัจจุบันมีชนชาติต่าง ๆ อาศัยอยู่มากที่สุด  ได้แก่ชนชาติทิเบต รองลงมาคือชาวฮั่น ชนชาติหุย หลี มองโกล แม้ว จ้วง  คังติ้งตั้งอยู่ในหุบเขา มีสภาพภูประเทศซับซ้อน ทั้งภูเขาหิมะ เทือกเขา  ทะเลสาบ  ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่และเห็นเป็นระลอกคลื่น  ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งธรรมชาติที่มีโอโซนบริสุทธิ์ บรรยากาศโรแมนติกจนเกิดเพลงพื้นเมืองเก่าแก่ที่คนจีนร้องเป็นกันทุกคน ชื่อเพลง "คังติ้งฉิงเกอ" (Kang ding Love Song)  บรรยายถึง เมฆหมอกบนท้องฟ้า  เหล่าอาชาบนทุ่งหญ้า   และมนต์เสน่ห์แห่งธรรมชาติที่ก่อเกิดความรักของคนหนุ่มสาว 

19.00 น.        รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  

พักที่  LAMUGELINKA  HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม           อุทยานมู่เกอโช่ว - หาดทรายทอง - ทะเลสาบ 7 สื - แช่เท้า30นาที บ่อน้ำแร่ร้อน-ไห่โหลวโกว

เช้า                 อาหารเช้าที่โรงแรม  นำท่านสัมผัสวิถีวัฒนธรรมชนชาติทิเบต ณ เมืองคังติ้ง นำท่านสู่ อุทยานมู่เกอโช่ว หรือ ทะเลสาบคนป่า สุดยอดอุทยานความงามที่ไม่เป็นรองใคร ไม่แพ้อุทยานระดับ 5 ดาว "จิ่วจ้ายโกว" ได้รับสมญานามว่า สวรรค์งามแห่งทะเลสาบบนพื้นพิภพ เนื่องจากเป็นเขตที่มีรอยต่อระหว่างเขตอุณภูมิร้อน-อบอุ่น จึงทำให้ มู่เกอโช่ว รายล้อมด้วยเทือกเขา ป่าไม้ ดึกดำบรรพ์ ทุ่งหญ้า  ทะเลสาบน้ำใสแจ๋วนับสิบแห่ง  บนพื้นที่กว่า 350 ตร.กม. และสถานที่แห่งนี้ยังมีกุหลาบ 1,000 ปี ที่มีมากนับ 100,000 ต้น มีทั้งหมด 68 สายพันธุ์ที่อยู่ในบริเวณอุทยานแห่งนี้ ในช่วงเดือน 4 ? 9 จะเริ่มออกดอกบานสะพั่งรายล้อมหุบเขาไล่จากระดับความสูง 2,800 เมตรขึ้นไป ซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบันนี้ เราจะใช้เวลาเกือบทั้งวันในอุทยาน  นำท่านเปลียนรถภายในอุทยานเพื่อตระเวณชมตามจุดต่าง ๆ เริ่มต้นไต่ระดับจากความสูง 2,800 เมตร รถเริ่มวิ่งตามเส้นทางขึ้นไปจนถึงจุดที่ความสูง 3,780 เมตร มีน้ำตกน้อยใหญ่สลับกับโขดหินรูปร่างแปลกตา ระยะทาง 18 กิโลเมตร จุดแรกก่อนอื่นไปสัมผัสความงดงามนำท่านสู่ หุบเขาตู้เจียน หุบเขาที่เกิดจากการสรรสร้างของธรรมชาติ  ยามเมื่อลมแรงพัดโบกโบยผ่านหุบเขา จะเกิดเสียงกรีดร้องฟังประหนึ่งธรรมชาติกำลังเปล่งเสียงร้องต้อนรับการมาเยือนของเรา ตลอดหุบเขาความยาว  8 ก.ม. ฅ

12.00 น.        อาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร  นำท่านชมสู่ ทะเลสาบมู่เกอโช่ว  ด้านหนึ่งของทะเลสาบมี หาดทรายสีทอง เรียกว่า หาดแห่งความรัก  เม็ดทรายละเอียดเป็นสีเหลืองทอง ขนาดของหาดเปลี่ยนแปลงไปตามความสูงต่ำของระดับน้ำในทะเลสาบ ฤดูหนาวน้ำในทะเลสาบแข็งตัวกลายเป็นลานสเก๊ตชั้นดี แต่เพื่อดูให้แน่เราจะลงเรือล่องไปในทะเลสาบด้วยกัน !!ถ่ายรูปกับความงามของทะเลสาบที่อยู่ใจกลางอุทยานรายล้อมด้วยหุบเขาตู้เจี้ยน ด้านตรงข้ามของทะเลสาบคือ  ทุ่งหญ้าทะเลแดง  ไกลสุดลูกหูลูกตา  ความกว้างไกลของทะเลสาบทำให้เห็นเหมือนเป็นทะเลอยู่ในท่ามกลางทุ่งหญ้า จากนั้นนำท่านไต่ระดับลงมาสู่บริเวณ บ่อน้ำแร่สมุนไพร  ซึ่งอุดมไปด้วยแร่กำมะถันในน้ำเป็นยารักษาโรคได้ นำท่านแช่เท้า 30 นาที เพื่อช่วยผ่อนคลายหายเครียด (นั่งแช่แค่หัวเข่า) ถ้ามกลางธรรมชาติ แช่ไปพลาง ต้มไข่กินไปพลาง สุขสำราญใจ...แล้วนำท่านสู่จุดชมวิว ภูเขาดอกบัว ซึ่งยอดเขาคร้าย ๆ ดอกบัวเรียงรายอยู่เหมือนทุ่งดอกบัวปกครุมด้วยหิมะขาวโพลนถ่ายรูปบริเวณนี้ แล้วนำท่านสู่บริเวณ ทะเลสาบ 7 สี ทะเลสาบบนที่ราบสูงที่งดงามเกินคำบรรยาย จนสมควรแก่เวลาแล้วลงจากอุทยาน0จากนั้นเดินทางสู่ไห่โหลวโกว

18.00 น.        รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

พักที่ CHANG ZHENG  HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่              อุทยานไห่โหลวโกว (นั่งกระเช้า) -ธารน้ำแข็งการ์เซียหมื่นปี- เฉิงตู

เช้า                 อาหารเช้าที่โรงแรม  เดินทางไปเที่ยว  อุทยานธารน้ำแข็งไห่โหลวโกว    นำท่านเข้าเขตอุทยานแล้วเปลี่ยนนั่งรถภายในอุทยานเพื่อไปขึ้นกระเช้าไฟฟ้าทันสมัยสู่ยอดเขา   ชมธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่สะสมตัวมานับพันปี ไหลเป็นธารยาว 14.7 กิโลเมตร สูง 3 ชั้น ชั้นสูงที่สุดอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 6,750 เมตร  แต่เราจะขึ้นไปที่ความสูง 2,850 เมตร นอกจากธารน้ำแข็งแล้ว  ที่นี่ยังมีผืนน้ำตกที่เป็นน้ำแข็งใหญ่โตมหึมาหลายแห่ง ชายขอบของธารน้ำแข็งบางส่วนล้ำเข้าไปจรดแนวชายป่า  เกิดเป็นทัศนียภาพอันงดงาม   เมื่อธารน้ำแข็งสีขาวสะท้อนแสงอาทิตย์เป็นสีเงินระยับ ตัดขอบด้วยป่าไม้สีเขียวสดตระการตา แล้วนำท่านนั่งกระเช้าลงจากยอดเขา

12.00 น.        รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร  บนอุทยาน ไห่โหลวโกว  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ เมืองเฉินตู  ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงค่ะ

18.00 น.        รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  

พักที่  GARDEN CITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน  

วันที่ห้า             เฉินตู-เมืองสุ้ยหนิง - วัดกว่างเต๋อ - วัดหลิงเฉียน?ถนนโบราณจินลี่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก  

เช้า                 อาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางไป เมืองสุ้ยหนิง ระยะทาง 147 ก.ม. (ประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่คนจีนเชื่อว่า  เป็นที่กำเนิดของพระโพธิสัตว์กวนอิม   สุ้ยหนิงเคยมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมมาแต่โบราณจากนั้นเดินทางต่อไปที่ วัดหลิงฉวน นำท่านนั่งรถกล์อฟเข้าสู่ภายในวัดหลิงฉวนเป็นวัดใหญ่อายุเก่าแก่กว่า 1400 ปี  ตั้งอยู่บนเขามีต้นไม้ปกคลุมหนาแน่น โดยเฉพาะต้นไม้โบราณจำนวนมาก  เป็นสถานที่เจ้าแม่กวนอิมแสดงธรรมเป็นครั้งแรก  ภายในวัดมีหอเจ้าแม่กวนอิมรูปทรง 56 เหลี่ยม สูง 7 ชั้น  ประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมสูง 18.6 เมตร  

12.00 น.        รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร   นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และปล่อยนกปล่อยเต่าที่ วัดกว่างเต๋อ เชื่อกันว่าเป็นวัดที่เจ้าแม่กวนอิมในร่างของผู้ชายเคยประทับอยู่ 69 ปี ก่อนที่จะไปอยู่บนเกาะผู่ถอซานในมณฑลเจ๋อเจียงปัจจุบัน สมัยก่อนพระสงฆ์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศจะต้องมาประทับตราเข้าออกที่วัดแห่งนี้ก่อน  ภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สักการะมากมาย เช่น เจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  ตราประทับหยกเหอเทียน หลักศิลาจารึกเก้ามังกร พระพุทธรูปหยกจากพม่า จากนั้นเดินทางกลับเฉิงตู

18.00 น.        รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่าน ถนนโบราณจินลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่างๆขายมากมาย แล้วนำท่านเข้าชม โชว์งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก ที่มีชื่อเสียงที่สุดในมณฑลเสฉวนให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะที่แสดงให้เห็นความสามารถอันลึกลับประดุจมายากล   แต่ก่อนเคยได้รับการปกปิดเป็นความลับภายในตระกูลมาหลายชั่วอายุ  ก่อนที่จะถูกลอกเลียนแบบและแพร่หลายไปทั่วประเทศจีน ไปครั้งนี้เราไปช่วยกันจับให้ได้ว่า  เขาเปลี่ยนหน้างิ้ว  กระทั่งเปลี่ยนชุดแต่งตัวงิ้วได้อย่างไรในชั่วพริบตา !

พักที่  GARDEN CITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน  

วันที่หก            ศาลเจ้าสามก๊ก - อาหารสมุนไพร - กรุงเทพฯ 

เช้า                 อาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม อู่โหวฉือ หรือ ศาลเจ้าสามก๊ก สร้างขึ้นโดยพระบัญชาของกษัตริย์แห่งอาณาจักรเฉิง ปลายราชวงศ์จิ๋น ประมาณ 1,800 กว่าปีมาแล้ว ภายในศาลเจ้ามีรูปปั้นเล่าปี่ ขงเบ้ง กวนอู เตียวหุย พร้อมทั้ง 14 ทหารเอก และ 14 เสนาบดีเอก ชม สุสานเล่าปี่และมเหสี 2 องค์ 

12.00 น.        รับประทานอาหารเที่ยง  เมนูพิเศษสมุนไพรจีน สูตรถงเหรินถังเก่าแก่มีชื่อ   หลังอาหารแล้วเดินทางไปสนามบิน 

15.05 น.        อำลาเมืองเฉิงตูกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน TG 619 (บริการอาหารบนเครื่อง) 

17.15 น.        ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

*************************************************************************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด

โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

การเดินทาง

-กรุงเทพ-เฉินตู-กรุงเทพฯ
สายการบินไทย (TG)

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือนเมษา อากาศอบอุ่น

*สภาพอากาศโดยเฉลี่ย กรุณาเช็คอีกครั้งก่อนการเดินทาง

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 25,900บาท

เสริมเตียง ลดท่านละ 1,000 บาท

ไม่เสริมเตียง ลดท่านละ 2,000 บาท

อัตรานี้รวม

-ตั๋วโดยสารการบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 5,000บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน