NEW!! กุ้ยหลิน-หลงเซื่น 5 วัน 4 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
เสาร์ กันยายน 26 , 2020
Font Size
   
ผิดพลาด
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 71

NEW!! กุ้ยหลิน-หลงเซื่น 5 วัน 4 คืน

Rate this item
(0 โหวต)
guilin_xiang_bi_shanชมความยิ่งใหญ่แห่ง สันหลังมังกร ช้อปปิ้งใต้ดิน ชมโชว์ IMPRESSION LIUSANJIE ?หลิวซานเจีย?พิเศษสุด ลิ้มลองเมนูพิเศษ ปลาต้มเบียร์(PG)
เดินทาง 1-5 มิ.ย. 2552? ราคาเพียง >> 15,900 บาท


กำหนดการเดินทาง วันที่ 1 ? 5 มิถุนายน 2552 (5 วัน 4 วัน)

วันแรก??????????? กรุงเทพฯ ? กุ้ยหลิน
14.00 น.?? คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องที่นั่งและสัมภาระ
16.30 น.?? เดินทางสู่? กุ้ยหลิน ประเทศจีน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์? เที่ยวบินที่ PG 821
20.05 น.?? ถึงสนามบินกุ้ยหลิน หลังจากนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก GUILIN FORTUNE INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง??????? กุ้ยหลิน ? หลงเซิ่น ? แปลงนาขั้นบันได(หลงเซิ่นทีถิ่ง) ? หมู่บ้านเย้าแดง ? เมืองหยางซั่ว - หลิวซานเจีย

07.00 น.???? บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่ แปลงนาขั้นบันไดขนาดใหญ่ จนได้ขนานนามว่า?สันหลังมังกร? ของอำเภอหลงเซิ่น มณฑลกวางไส อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 880 เมตร พื้นที่ต่ำสุดอยู่เหนือระดังน้ำทะเล 300 เมตร ส่วนความชันอยู่ระหว่าง 26-35 องศา บางแห่งมีความชันถึง 50 องศาทีเดียว ภูเขาอันสูงชันนี้มีอัตราแตกต่างกันในการลดลงของหุบเขาค่อนข้างมาก เป็นเหตุให้เกิดแปลงนาขั้นบันไดสันหลังมังกร ชม หมู่บ้านเย้าแดง ก่อนย่างเข้าหมู่บ้านท่านจะได้เห็น ป้ายหินที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งได้จารึกกฎข้อบังคับของหมู่บ้านเย้าแดงไว้ และยังมีเสาหิงเย้าแดง เป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่าเย้าแดง เมื่อท่านเข้าสู่หมู่บ้าน ท่านจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วยเสียงเพลงชาวเขาอันไพเราะ เสนาะหู จากใจสาวเย้าแดงหน้าตาอ่อนช้อย และแต่งกายอย่างสวยสดงดงาย เปี่ยมไปด้วยไมตรีจิตรมิตรภาพ นอกจากนี้ท่านยังมีโอกาสได้ชมการแสดงระบำพื้นเมือง และการแข่งกีฬาประเพณีประเภทต่างๆที่ตกทอดมาช้านานพร้อมชิมชาอันหอมหวนชวนดื่ม
กลางวัน?????????????? บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (ลิ้มลองอาหารพื้นบ้านพิเศษ) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหยางซั่ว
เย็น????????????????????????? บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านสู่ที่พัก? NEW WEST HOTELหรือเทียบเท่านำท่านชมโชว์ IMPRESSION LIUSANJIE ?หลิวซานเจีย? เป็นการแสดงพิเศษที่อลังการที่สุดซึ่งเป็นโชว์ที่ใช้ภูเขาและแม่น้ำหลีเจียงเป็นฉากในการแสดง? แสงสีเสียงยิ่งใหญ่สมชื่อจางอี้โหมว ผู้กำกับชื่อดังที่ออกแบบการแสดงที่ตระการตาในพิธีเปิดและพิธีปิดโอลิมปิก 2008 ที่กรุงปักกิ่ง

วันที่สาม????? ถ้ำเงิน? ? ล่องแม่น้ำหลีเจียง ? หยางซั่ว ? ถนนฝรั่ง
07.00 น.???? บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำเงิน ซึ่งเป็นถ้ำเปิดใหม่และมีความงดงามของกุ้ยหลิน ถ้ำนี้เป็นถ้ำที่อยู่ติดกับแม่น้ำหลี่เจียง ท่องถ้ำนี้คือ ท่านจะได้เที่ยวชมปราสาทพระจันทร์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่หาที่เสมอเหมือนไม่ได้ ภายในปราสาทท่านจะได้พบกับเสา ซึ่งสูงเด่นเป็นสง่าและร่มที่ประดับด้วยไข่มุกอันมีค่า
12.00 น.??? บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านล่องเรือท่องเที่ยว ชมวิวของแม่น้ำหลีเจียง ชมความงามของลำน้ำหลีเจียงที่สวยใสไหลเรื่อยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อยนับพัน ที่มีรูปร่างต่างๆกันตามจินตนาการของ ผู้ผ่านชม พิสูจน์คำกล่าวที่ว่า ?กุ้ยหลินเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่แปลกสวยงาม และมีแม่น้ำที่สวยที่สุดในโลก? จากนั้นนำท่านสู่เมืองหยางซัว อิสระช้อปปิ้งย่านถนนฝรั่ง
ค่ำ???????? ? ? ? ? ? ? ? ?? บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเมนูปลาต้มเบียร์ หลังอาหารเข้าที่พัก? NEW WEST HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่?????????????? ซื่อเหว่ยเถาหยวน -? เขางวงช้าง ? เขาฝูโป ? อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์ ? โชว์กุ้ยหลิน
07.00 น.?? บริการอาหารเช้า ณ ที่พักหลังอาหารนำท่านชมเมืองลับแลแดนสวรรค์ ?ซื่อเหว่ยเถาเหยิน? ดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองลับแล สัมผัสวิวสวยกุ้ยกลินในระดับพื้นราบชมหมู่บ้านชนชาติส่วนน้อยริมน้ำ หลายเผ่าที่คอยต้อนรับท่านด้วยเหล้าขาวเหนียวและลูกจ้วงสัญลักษณ์แห่งมิตรไมตรีสมควรแก่เวลานำท่านกลับเมืองกุ้ยหลินระหว่างทางให้ท่านแวะชม ?โรงงานผลิตหยก? ที่ขึ้นชื่อของชาวจีน ที่มีความเชื่อว่า มีหยกไว้เป็นสิ่งที่ให้ความคุ้มครอง ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อของฝากล้ำค่า จากนั้น ชมเขางวงช้าง สัญลักษณ์ของเมืองกุ้ยหลินซึ่งมีลักษณะเหมือนช้างยืนดูดน้ำอยู่ ริมฝั่งแม่น้ำหลีเจียง บนเขามีเจดีย์ผูเสียน ซึ่งสร้างในสมัยราชวงศ์หมิง
12.00 น.?? ? บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านสู่อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์ แหล่งรวมสัตว์น้ำนานาชนิด ทั้งที่หายากและใกล้สูญพันธ์ เป็นแหล่งศึกษาของประชาชนทั่วไปด้วยภายในแทงค์น้ำ มีการจำลองเอาภูเขาสวย ถ้ำสวยของเมืองกุ้ยหลินใส่ไว้ เพื่อให้เกิดความสวยงาม จากนั้นเชิญชิมชาขึ้นชื่อของเมืองกุ้ยหลินและชาที่มีชื่อเสียงต่างๆ หลังจากนั้นนำท่านชม และนำท่านชม เขาฝูโป ซึ่งเรียกตามชื่อของแม่ทัพฝูโปในสมัยราชวงศ์ถังเคยพักแรมที่นี่ใต้เขาเป็นอุโมงค์ มีภาพแกะสลักนูนสูงบนผนังหินเป็นภาพพุทธประวัติ
18.00 น.???? บริการอาหารค่ำ? ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่าน เข้าชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG ที่โรงละครหลีเจียงอันตระการตาโชว์กุ้ยหลิน (รวมอยู่ในรายการแล้ว) เป็นการแสดงระบำพื้นบ้านของชนชาติส่วนน้อยเผ่าต่างๆ การแสดงทุกชุดมีสีสันและลีลาที่อ่อนช้อยสวยงามแถมด้วยกายกรรมตื่นเต้นปิดท้ายรายการสมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก? GUILIN FORTUNE INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า???????? สวนเจ็ดดาว ? ถ้ำขลุ่ยอ้อ ? ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ? กรุงเทพฯ
07.00 น.? บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเยี่ยมชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้ของโรงงานเป่าฝู่ถังผลิตยา ?บัวหิมะ? ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน สวนเจ็ดดาว ชม เขาอูฐ ซึ่งมีรูปร่างคล้าย อูฐ ซึ่งอดีตแม้แต่ประธานาธิบดีคลินตัน ก็ยังมาเยือนและทำการตกลงการ ณ ที่นี่ นำท่านชมหมีแพนด้าแดง, นกยูง
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำขลุ่ยอ้อ ถ้ำสวยกะทัดรัดในกุ้ยหลิน เป็นถ้ำเล็กที่ไม่ธรรมดา ตลอดระยะทางเดินที่ลึกเข้าไปภายในถ้ำประมาณ 200 เมตร ท่านจะตื่นตาตื่นใจไปกับหินงอกหินย้อยที่สมบูรณ์สวยงาม โดยเฉพาะห้องที่สำคัญที่สุดคือ วังบาดาล โดยเคยใช้เป็นสถานที่จัดเลี้ยงอาหารค่ำให้กับคณะของสมเด็จพระพี่นางฯครั้งเสด็จเยือนกุ้ยหลินเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2546 จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด เช่น เสื้อผ้า ร่ม ถุงเท้า รองเท้า ภาพเขียนสี เป็นต้นหลังอาหารให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งที่ตลาดใต้ดิน อาทิเช่น เสื้อผ้า ร่มถุงเท้า รองเท้าและสินค้าพื้นเมือง ผลไม้ตามฤดูกาลได้ตามอัธยาศัย ?
18.00 น.??? บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
20.45 น????? นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 822
22.25 น.??? ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


*****************************


รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด

โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

- กรุงเทพ-กุ้ยหลิน-กรุงเทพ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ชั้นประหยัด - รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก โรงแรม?4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน
อาหาร ในภัตตาคาร
สภาพอากาศ

- ช่วงเดือนมิถุนายน อากาศเย็นสบาย อาจเจอฝนบ้าง

*สภาพอากาศโดยเฉลี่ย กรุณาเช็คอีกครั้งก่อนการเดินทาง

ข้อมูลอื่นๆ - ไฟฟ้า 220 v ปลั๊กแบบกลม สามรู บางจุดสามารถใช้กับอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้ แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย?
- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป

ค่าใช้จ่าย

- ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ???? 15,900?บาท

- เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี (เสริมเตียง)??? ลดท่านละ 1,000 ?บาท

- เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) ลดท่านละ 2,000 บาท

อัตรานี้รวม - ตั๋วโดยสารสายการบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ภาษีสนามบิน?
- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม
- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง
- วีซ่าประเทศจีน
- ที่พักตามระบุในโปรแกรม?
- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on - ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม? บาท
จำนวนที่นั่ง 15 ท่านขึ้นไป
เอกสาร - พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน?
- รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 2 รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel :? 081-830-0751 หรือ? 02-942-0080

Email :? อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

หรือ ฝากคำถามไว้ ข้างล่าง content นี้ได้เลยค่ะ


?

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน