Woww !! ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
เสาร์ ตุลาคม 31 , 2020
Font Size
   

Woww !! ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน

Rate this item
(0 โหวต)
DISNEYLAND

ช้อปปิ้งจุใจที่ ถนนนาธาน? ฮ่องกงซิตี้ทัวร์ เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นนานาชนิดในดิสนีย์แลนด์
เดินทาง 28 - 30?พ.ย 52 ราคา>> 16,900 บาท

?

กำหนดการเดินทาง?28 ? 30 พฤศจิกายน 2552


วันแรก??กรุงเทพฯ ? ฮ่องกง ? AVENUE OF STAR ? SYMPHONY OF LIGHT
11.00 น.
คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ S สายการบิน SRILANKAN AIRLINES?
13.20 น.?ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดยสายการบิน SRILANKAN AIRLINES เที่ยวบินที่ UL 422
17.10 น. เดินทางถึงสนามบินเช็คลับก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเดินทางสู่ตัวเมืองฮ่องกงโดยข้ามสะพานชิงหม่า? สะพานสองชั้นที่ยาวที่สุดในโลกมีความยาวทั้งหมด 2.2 กิโลเมตร (1.4 ไมล์ ) เชื่อมต่อของ เอ็มทีอาร์ (MTR) กับ AIRPORT EXPRESS TRAINS สะพานนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสัญลักษณ์ของคู่รักทั่วโลก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร พาทุกท่านเพลิดเพลินกับถนนดาราที่ AVENUE OF STAR ท่านจะได้พบกับรอยปั้มของฝ่ามือของดาราที่มีชื่อเสียงมากๆ ของเกาะฮ่องกง อาทิ เฉินหลง, บรู๊ซ ลี ฯลฯ ต่อจากนั้น นำทุกท่านชม A SYMPHONY OF LIGHT การแสดงสุดอลังการของการยิงแสงเลเซอร์ริมสองฟากฝั่งอ่าววิคตอเรีย สมควรแก่เวลานำทุกท่านเข้าโรงแรมที่พัก REGAL RIVERSIDE HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า


วันที่สอง?ฮ่องกง ? DISNEYLAND
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ในรูปแบบของอาหารติ่มซำ หลังอาหารแวะชมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณของฮ่องกง (หรือแวะซื้อของฝากที่ร้านหยก) จากนั้นนำทุกท่านสู่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (HONGKONG DISNEYLAND) สวนสนุกที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแห่งใหม่ล่าสุด และเมื่อเข้าไปภายในดีสนีย์แลนด์ท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันน่ารื่นรมย์ผ่านแดนมหัศจรรย์ ได้แก่ ถนนเมนสตรีทของอเมริกา ส่วนด้านเครื่องเล่นต่างๆ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้น ท่านจะได้พบเครื่องเล่นหลากหลายอย่างที่ไม่ซ้ำกับดิสนีย์แลนด์อื่นๆทั่วโลก ภายในมีการจัดแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ เช่น แฟนตาซีแลนด์ แอดเวนเจอร์แลนด์ ทูมอโรว์แลนด์ ให้ท่านได้เลือกชมและเล่นเครื่องเล่นได้อย่างสนุกสนานไม่มีคำว่าเบื่อเริ่มต้นตื่นตาตื่นใจ และเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด BUZZ LIGHTYEAR?S ASTRO BLASTERSสนุกสนานกับเครื่องเล่นในดิสนีย์แลนด์ต่อตามอัธยาศัย
เที่ยง อิสระอาหารเที่ยง ในดิสนีย์แลนด์ (คูปอง) เพื่อความเพลิดเพลินกับการเล่นเครื่องเล่น
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ในดิสนีย์แลนด์ (คูปอง) หลังการแสดงดอกไม้ไฟ นำทุกท่านกลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก REGAL RIVERSIDE HOTEL (4 ดาว) หรือเทียบเท่า


วันที่สาม?ฮ่องกง ? อ่าววิคตอเรีย ? รีเพาส์เบย์ ? JEWELLY SHOP ? อิสระช้อปปิ้ง ? กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำทุกท่านสู่ วิคทอเรียพีค เพื่อขึ้นชมวิวบนเขาวิคทอเรียพีค ชมความงามของอ่าวฮ่องกงที่สวยงามเลื่องลือไปทั่วโลก ถ่ายรูปกับตึกสูง 3 อันดับของฮ่องกง แล้วนำท่านสู่? รีพัลส์เบย์ Repulse Bay หรืออ่าวน้ำตื้น ซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าว อ่าวด้านนี้เป็นอ่าวน้ำตื้น ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อน ซึ่งด้านหนึ่งของอ่าวมีวัด พระพุทธรูปและเทพเจ้าต่างๆ ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมาย ตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังฆจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง? และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ? อิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเยี่ยมชมสินค้าอันเลื่องชื่อของฮ่องกง ณ โรงงานฮ่องกง จิวเวลรี่ ต่อจากนั้น พาทุกท่านช้อปปิ้งอย่างอิสระตามอัธยาศัย ย่านถนนนาธาน หรือ ย่านโอเชียนเทอร์มินอล
16.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเช็คลับก๊อก ฮ่องกง
18.05 น. เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน SRILANKAN AIRLINES เที่ยวบินที่ UL 423
19.55 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ...

********************************************

ท่านที่ไม่เคยไปเที่ยวเมืองจีนมาก่อน กรุณาทำความเข้าใจเรื่องนี้ด้วยค่ะ

*** เนื่องจากระบบการจัดทัวร์ในประเทศจีน จะต้องมีการเข้าร้านรวงต่างๆ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียนปฏิบัติ ของทุกกลุ่มที่มา ดังนั้นเราจึงปฏิเสธโปรแกรมเหล่านี้ไม่ได้ เราก็เลยมองให้เป็นเรื่องสนุกกันดีกว่า ร้านที่ต้องเข้าหลักๆคือร้านน้ำชา หยก และบัวหิมะ ช๊อปได้ตามอัธยาศัยไม่มีการบังคับ ?และการทิปคนขับรถและไกด์ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงถึง คือลูกทัวร์จะต้องทิปกับ คนขับและไกด์จีนโดยตรง โดยเฉลี่ยก็ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน (ง่ายๆคือ 20 หยวนต่อวัน หรือ ประมาณ 100 บาท/วัน) ถ้าบริการดีก็ทิปมากหน่อยได้อันนี้ไม่เป็นไรค่ะ ... ถ้าบริการไม่ดี ท่านทิปน้อยกว่า ก็ได้นะคะ

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด

โดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

- กรุงเทพ-ฮ่องกง-กรุงเทพ โดยสายการบิน China? Eastern? Airlines?? ชั้นประหยัด

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก โรงแรม?4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน
อาหาร ในภัตตาคาร
สภาพอากาศ

-? อากาศเย็น อุณหภูมิประมาณ 25 องศา

*สภาพอากาศโดยเฉลี่ย กรุณาเช็คอีกครั้งก่อนการเดินทาง

ข้อมูลอื่นๆ - ไฟฟ้า 220 v ปลั๊กแบบกลม สามรู บางจุดสามารถใช้กับอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้ แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย
- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป

ค่าใช้จ่าย ผู้ใหญ่ ท่านละ 16,900 บาท (พักเดี่ยวเพิ่ม 3,500 บาท)
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี นอนกับผู้ใหญ่?ท่านละ????15,900 ?บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี เสริมเตียง?ท่านละ????????14,900 ?บาท
อัตรานี้รวม - ตั๋วโดยสารสายการบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ภาษีสนามบิน
- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม
- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง
- วีซ่าประเทศจีน
- ที่พักตามระบุในโปรแกรม
- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on - ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม? บาท
จำนวนที่นั่ง 15 ท่านขึ้นไป
เอกสาร - พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 2 รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel :? 081-830-0751 หรือ 02-942-0080

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

หรือ ฝากคำถามไว้ ข้างล่าง content นี้ได้เลยค่ะ

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

TravelProThai.com Facebook Fanpage

Japan.Photo Facebook Fanpage

Zhangjiajie Facebook Fanpage

Jiuzhaigou Facebook Fanpage

Shangri-La Facebook Fanpage

Hong Kong Facebook Fanpage

Xian Facebook Fanpage

  • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
  • Tel : 02-9420080, 02-9420070
  • Call Center : 095-9498002
  • Call Center : 081-6424456
  • Line id : @travelprothai หรือ travelprothai

เพิ่มเพื่อน

Website: www.facebook.com/info.travelprothai E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน