ทัวร์ออสเตรเลีย : Melbourne - Phillip Island - Great Ocean Road 5 Days BY TG | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
เสาร์ ตุลาคม 31 , 2020
Font Size
   

ทัวร์ออสเตรเลีย : Melbourne - Phillip Island - Great Ocean Road 5 Days BY TG Featured

Rate this item
(2 โหวต)
beach-house-brighton_6621_600x450

 125px-Flag_of_Australia เที่ยวออสเตรเลีย แดนแคงการู แล้วเก็บภาพถ่ายที่เมือง เมลเบิร์น  

กระท่อมกัปตันคุก - นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ - ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป - เกรทโอเชี่ยนโร๊ด - บัลลาลัต - ช้อปปิ้ง ฯลฯ

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา คุ้มค่า ได้ภาพสวย

กำหนดการเดินทาง 

วันแรก  กรุงเทพฯ - เมลเบิร์น

  • 21.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
  • 00.15 น. เหิรฟ้าสู่ นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบิน...

วันที่สอง  นครเมลเบิร์น - ชมนครเมลเบิร์น - กระท่อมกัปตันคุก - ช็อปปิ้ง

  • 12.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติทูลามารีน นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

** นำท่าน ชมนครเมลเบิร์น เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ถือเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศออสเตรเลีย และยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียง ด้านความน่าอยุ่ที่สุดในโลก อีกเมืองหนึ่ง ซึ่งเป็นเมืองแห่งสวน และเป็นเมืองแห่งศิลปะ พาท่านชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองเมลเบิร์นรวมทั้งสถาปัตยกรรมสไตย์ยุโรปของอาคารบ้านเรือนต่างๆในตัวเมือง

  • จากนั้นนำท่านสู่ สวนฟิตซอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่และชมดอกไม้นานาชนิดจากศูนย์อนุบาลพันธุ์ไม้ และ กระท่อมกัปตันคุก ที่ได้รับการจำลองแบบมาจากประเทศอังกฤษ
  • จากนั้นนำท่านชม ย่านใจกลางเมือง ต่างๆ อาทิ เช่น ย่านร้านค้ากลางเมือง สถานีรถไฟฟลินเดอร์ ซึ่งเป็นสถานีใหญ่ ที่ชาวเมืองต้องมาลงที่นี่เพื่อต่อรถไฟเดินทางไปยังที่ต่างๆ แม่น้ำยาร่า เป็นแม่น้ำสายหลักของเมืองเมลเบิร์น รัฐสภาที่สร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป ซึ่งปัจจุบันยังคงใช้เป็นที่ประชุมของคณะว่าการรัฐวิคทอเรีย

** อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าจากย่านใจกลางเมืองถนนสวอนสตัน ถนนอลิซาเบธ หรือ ถนนคอลลินส์ เป็นต้น หรือให้ท่านได้เลือกชมสินค้าจากห้าสรรพสินค้าชื่อดังเดวิดโจนส์ มายเออร์ และเมลเบิร์นเซนทรัล ห่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เดวิดโจนส์ และครีมบำรุงผิวอีกมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่ MERCURE WELCOME HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่สาม  เมลเบิร์น - นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ - ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป (พิเศษเมนูกุ้งมังกร)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งเดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการขนถ่ายลำเลียงถ่านหินระหว่างเมือง ในปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงนำมาใช้ในงานท่องเที่ยว นำท่านนั่งรถไฟจักรไอน้ำเพลิดเพลินไปกับการชมธรรมชาติและทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิ่งของรถไฟ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบบัฟเฟ่ต์ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เกาะฟิลลิป (PHILLIP ISLAND NATIONAL PARK) ที่หาดซัมเมอร์แลนด์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   พิเศษ เมนูกุ้งล็อบสเตอร์ หลังอาหารค่ำ นำท่านพบประสบการณ์อันน่าประทับใจกับการชมความน่ารักของฝูงนกเพนกวิน ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาดตามธรรมชาติ ในบรรยากาศอันสวยงามยามพระอาทิตย์อัสดง ซึ่งท่านจะได้เห็นฝูงเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกันยกขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเลเพื่อกลับคืนสู่รัง

พักที่ MERCURE WELCOME HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่    เมลเบิร์น - เกรทโอเชี่ยนโร๊ด - บัลลาลัต - เมลเบิร์น

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินสู่ เกรทโอเชี่ยนโร๊ด (GREAT OCEAN ROAD) เส้นทางสายโรแมนติค ที่สวยงาม ซึ่งเป็นแนวชายฝั่งที่สวยงามที่สุดในออสเตรเลีย ให้ท่านได้ชมอ่าวอันมีเสน่ห์ ชายหาดทรายขาวละเอียด และผาหินที่ผุกร่อนไปตามแรงน้ำ แรงลมธรรมชาติ ที่มีรูปร่างแปลกตา อีกทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ดีแห่งหนึ่ง ที่รายล้อมด้วยรีสอร์ทมากมาย ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่ 19

** นำท่านสู PORT CAMBELL หรือที่รู้จักกันดีในชื่อว่า TWELVE APOSTLES ซึ่งเป็นรูปหินแกะสลักโดยธรรมชาติ และน่าเกรงขามทั้งหมด 12 รูป และ LONDON BRIDGE ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่เมืองบาลารัต เพื่อเดินทางสู่หมู่บ้านเหมืองทอง SOVEREIGN HILL ให้ท่านได้ชมเมืองยุคเหมืองทองเก่า ซึ่งยังคงสภาพหมู่บ้านในยุคเก่าไว้เหมือนสมัยยุค 1850 โดยไม่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งผู้คนที่อยู่อาศัยในเมืองยังคงแต่งตัว และทำงานตามร้านค้า ในยุคเหมืองทอง ซึ่งยามที่คุณไปเยือนจะเหมือนกับ การย้อนยุคเข้าไปในโลกเก่าทันที และที่นี่ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ที่บอกเล่าเรื่องราวของเมืองบัลลารัตในยุคโบราณได้อย่างดีที่สุด

  • จากนั้นให้ท่านได้ลองสัมผัสการร่อนทอง และเก็บทองที่ร่อนได้เป็นที่ระลึกกลับบ้าน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารไทย ณ ภัตตาคาร

พักที่ MERCURE WELCOME HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า   เมลเบิร์น - ช็อปปิ้ง - กรุงเทพฯ

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านไปช็อปปิ้ง ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบทั้งจาก ห้างสรรสินค้า, ร้านค้า, บูติกดีไซเนอร์เก๋ๆ อาทิเช่นของฝากที่ QUEEN VICTORIA MARKET, DIRECT FACTORY OUTLET, SOUTH BANK, COLLIN ST., SOUTH WHARF เป็นต้น

 (อิสระอาหารกลางวัน) ให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัยจนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติทูลามารีน เพื่อเดินทางกลับ

  • 15.00 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยการบินไทย เที่ยวบิน...
  • 21.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ.......

*****************************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ-เมลเบริน์-กรุงเทพฯ
สายการบิน...

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน อากาศเย็น

*สภาพอากาศโดยเฉลี่ย กรุณาเช็คอีกครั้งก่อนการเดินทาง

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 57,900 บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ 55,900 บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 54,900 บาท

อัตรานี้รวม

-ตั๋วโดยสารการบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด 

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 6,500บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน