TravelProThai.com | Pic Of The Week | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อังคาร พฤษภาคม 26 , 2020
Font Size
   

TravelProThai.com | Pic Of The Week

TravelProThai.com | Pic Of The Week : Tibetan style | ในการเที่ยวทิเบต หรือ รอบๆทิเบต รวมถึงเขตปกครองตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเขตปกครองตนเองอาป้า เขตปกครองตนเองตันปา เขตปกครองตนเองจงเตี้ยน โดยรวมก็ถือเป็นเขตปกครองตนเองของชาวทิเบตทั้งสิ้น ข้อมูลเพิ่มเติม
ซึ่งชาวจีน เรียกชาวทิเบตว่า จ้างจู๋ (Zang) ความจริงในชาวทิเบตเองก็มีชนเผ่าย่อยๆ อีกหลายชนเผา ไม่ว่าจะเป็น ชาวเชียง, โลปา(Lhoba), โมนินปา(Moinba) ซึ่งเมื่อเรามองโดยรวมเราแทบจะแยกไม่ออกว่าเผาไหน เป็นเผ่าไหน แต่สิ่งที่เรารู้แน่ๆคือ การแต่งกายแทบจะเหมือนๆกัน ผิวที่ไห้มเกรียมแดด การถือกงล้อมนต์เล็กๆเพื่อให้การสวดมนต์ทำได้ ทุกที่ตลอดเวลา เครื่องประดับหินสี หรือลูกประคำ สิ่งเหล่านี้รวมเป็น Tibetan Style

เทศกาลขี่ม้าที่ ลาชู
เดินทางท่องเที่ยว ด้วยรถไฟ สาย ซิหนิง-ลาซา