EGYPT ไคโร-อเล็กซานเดรีย 6 วัน 3 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
เสาร์ ตุลาคม 31 , 2020
Font Size
   

EGYPT ไคโร-อเล็กซานเดรีย 6 วัน 3 คืน

Rate this item
(6 โหวต)
ทัวร์อียิปต์ | Egypt | สัมผัส อารยธรรมโบราณ รวมถึงอนุสาวรีย์โบราณที่น่าตื่นตาที่สุดในโลก ได้แก่ พีระมิด Cheops, Chephren, Mycrenos |
PhotoPlus-01-11-2002-0001

ไคโร กีซ่า ปิรามิด & สฟิงก์ ชิมอาหารทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยนสไตล์อียิปต์แท้ๆ ปิรามิดขั้นบันได ล่องแม่น้ำไนล์ในมื้อค่ำบนเรือสำราญ (Dinner Nile Cruise)

พร้อมชมการแสดง Belly Dance อันลือชื่อของอียิปต์ ฯลฯ

12-17 กค. // 11-16 ส.ค. 54 ราคาท่านละ 39,900 บาท

12-17 กค. // 11-16 ส.ค. 54
15-21 กย. // 8-13 ตค. 54
ราคาท่านละ 39,900 บาท
ราคาท่านละ 39,900 บาท

กำหนดการเดินทาง

วันแรก        กรุงเทพฯ 

21.30           พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 7 เคาเตอร์ Q15-16 สายการบิน อียิปต์แอร์ เจ้าหน้าที่ฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินท์

วันที่สอง     ไคโร – ปิระมิด - สฟิงซ์ – โรงงานน้ำหอม – โรงงานกระดาษ

00.45             ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ Q MS 961 BKK - CAI   00.45 น. – 05.55 น. (เวลาบิน 9 ชั่วโมง และเวลาในประเทศอียิปต์จะช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม.)
05.55            ถึงสนามบินนานาชาติเมืองไคโรประเทศอียิปต์ เมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ประจำประเทศอียิปต์ จะคอยให้การต้อนรับ และนำท่านเดินทางไป เช็ค-อิน ที่โรงแรมฯ(ถ้าโรงแรมว่าง สามารถเข้าห้องพักได้) หลังอาหารเช้า นำท่านออกเดินทาง ไปยัง ที่ราบสูงกิซ่า (Giza Plateau) เพื่อชมปิระมิด สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ด สิ่งของโลก เช่นมหาปิระมิดคีออฟ (Cheops) ปิระมิดเคฟเฟร (Chephren) และ ปิระมิดไมครีนอส (Mycrenos) ชม สฟิงซ์ (Sphinx) ซึ่งมีหน้าที่เฝ้าวิหารและสุสานของกษัตริย์ ลำตัวเป็นสิงห์โตหมอบเพศผู้ แสดงถึงอำนาจ ที่บริเวณที่ราบสูงกีซ่านี้ มีเพียงตัวเดียวเท่านั้น มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกยาวประมาณ 73 เมตร สูง 20 เมตร แกะสลักจากหินปูนเพียงก้อนเดียวโดยใช้พระพักตร์ของ ฟาโรห์เคฟเฟร เป็นแบบในการสร้าง

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านไปชม โรงงานทำกระดาษปาปิรุส (Papyrus) ทำจากต้นกก (Kok) เป็นกระดาษชนิดแรกของโลกที่ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ในสมัยอียิปต์โบราณ จากนั้นเดินทางไปชม โรงงานผลิตหัวน้ำหอม (Perfume) ซึ่งน้ำหอมเหล่านี้ว่ากันว่าทำมาจากสูตรดั้งเดิมแบบที่พระนางคลีโอพัตราเคยใช้ และหัวน้ำหอมเหล่านี้ ได้กลายเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศฝรั่งเศสเพื่อทำเป็นนํ้าหอมและโลชั่นหลังโกนหนวดของบริษัทดิออร์ (Dior) อารามิส (Aramis) ,โปโลสปอร์ต (Polo Sport) ดัคคานัวร์   (Dakkar Noir)

ค่ำ                บริการอาหารจีนเป็นมื้อค่ำ ที่ภัตตาคารอาหารจีน จากนั้นนำท่านพักค้างคืนในโรงแรม 

พักที่ GRAND PYRAMIDS HOTELระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม     ไคโร – อเล็กซานเดรีย – ไคโร

เช้า             รับประทานอาหารเช้าที่ในโรงแรม จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) เมืองท่าริมทะเล ซึ่งเปรียบเสมือนเมืองหลวงแห่งที่สองของอียิปต์ อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ ของดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่นํ้าไนล์ ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ห่างจากเมืองไคโร ราว 200 กิโลเมตร เมืองอเล็กซานเดรียนี้ยังเป็นสถานที่สำคัญในตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของ ราชินีเลอโฉมชื่อก้องโลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหาร มาร์ค แอนโทนี ซึ่งเรารู้จักกันดี และปัจจุบันเมืองนี้ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก นำท่านชม อุโมงค์คาตาคอมส์ (Catacombs) สุสานฝันศพของขาวโรมันในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ ที่ขุดเป็นอุโมงค์อยู่ใต้ดิน สุสานใต้ดินแห่งนี้มีสามชั้น ชั้นที่ 1 มีไว้สำหรับลำเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เป็นที่ฝังศพ และชั้นที่ 3 ใช้เป็นที่รวมญาติเพื่อระลึกถึงผู้ตาย โดยมีการเลี้ยงสังสรรค์กันทั้งวัน ซึ่งเล่ากันว่าตอนที่นักโบราณคดีค้นพบที่นี่เป็นครั้งแรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่ จากนั้นนำท่านเข้าชม หอสมุดอเล็กซานเดรีย ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก ภายในมีที่นั่งอ่านหนังสือ เกือบ 2 หมื่นที่นั่ง โดยแยกเป็นส่วนๆ มีไกด์ภาษาอังกฤษของห้องสมุดนำชมทุกชั่วโมง ใช้เวลาอธิบายประมาณ 10-15 นาที มีห้องสมุดของเด็กเล็กและเด็กโต แยกส่วนกัน นอกจากนี้ยังมีห้องจัดแสดง แล้วแต่โอกาส (ซึ่งมีค่าเข้าชมแยกต่างหาก ไม่รวมในรายการ) แล้วชมบริเวณที่ตั้งของประภาคาร หอประภาคารแห่งอเล็กซานเดรีย (Faros) ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะฟาโรสริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เดิมหอประภาคารนี้สร้างด้วยหินปูนสีขาวสลักลวดลายวิจิตรงดงาม สูงประมาณ 400 ฟุต

เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน (Seafood) ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ในเมืองอเล็กซานเดรีย หลังมื้อเที่ยง นำท่านชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria National Museum) แหล่งรวมวัตถุโบราณซึ่งขุดพบที่เมืองอเล็กซานเดรีย ตัวพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 3 ชั้น ชั้นแรกจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์ เรียกชั้นนี้ว่า Pharaonic Section ชั้นที่สองแสดงสิ่งของเกี่ยวกับสมัยกรีกโรมันครองดินแดนแถบนี้ เรียกว่า Greco-Roman Section และชั้นบนสุดเรียกว่า Coptic, Islamic and Modern Section จากนั้นนำท่านกลับสู่เมืองไคโร

ค่ำ             แวะรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น จากนั้นนำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม 

พักที่ GRAND PYRAMIDS HOTELระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สี่     ป้อมซิทาเดล – สุเหร่ามูฮัมหมัด อาลี – ซัคคาร่า – เม็มฟิส - ล่องเรือชมระบำหน้าท้อง

เช้า             รับประทานอาหาร ที่โรงแรม  นำท่านเดินทางไปยัง เมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี ที่นี้ท่านจะได้ชมรูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินอลาบาสเตอร์ของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 ระหว่างทางท่านจะได้เห็นตัวฐานรากของสถานที่โบราณและรูปแกะสลักจากหินที่ยังหลงเหลืออยู่ในระดับพื้นดิน และต้นอินทผาลัมขึ้นสวยงามเป็นทิวแถว จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองโบราณที่ใกล้กันอีกเมืองคือ ซัคคาร่า (Sakkara) ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงไคโรไปทางใต้ประมาณ 28 กิโลเมตร เพื่อชม ปิระมิดขั้นบันได (Step pyramids) เป็นปีรามิดแห่งแรกของอียิปต์ ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของ กษัตริย์ซอเซอร์ ซึ่งได้วิวัฒนาการไปเป็นปิรามิดที่แท้จริงในสมัยต่อมา

เที่ยง           รับประทาน อาหารเที่ยงที่ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางชม ป้อมปราการ (Citadel) ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดย ซาลาดิน ในปี ค.ศ. 1176 และ แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1182 เพื่อใช้ในการต่อสู้กับพวกทำสงครามครูเสด ตั้งอยู่บนเนินเขากลางกรุงไคโรสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของกรุงไคโร ไกลถึงปิรามิดที่กีเซห์ ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี (Mohammad Ali) สุเหร่าที่ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงไคโร ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก สร้างในปี ค.ศ. 1830 เสร็จปี ค.ศ. 1848 ต้องการให้มีรูปแบบเหมือน Blue Mosque ที่อิสตันบูล แต่ทำได้ไม่เหมือน ตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีโดมขนาดใหญ่สูง 52 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 21 เมตร มีโดมขนาดเล็กรองรับอีก 4 มุม ตัวอาคารสร้างด้วยหิน Albaster ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้างดงามตามแบบศิลปะอิสลาม หน้าสุเหร่ามีหอนาฬิกา ที่พระเจ้าหลุยส์ฟิลิปป์ แห่งฝรั่งเศส มอบให้รัฐบาล อียิปต์เป็นของขวัญ แลกเปลี่ยนกับเสาโอเบลิสต์ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ Place de la Concorde กรุงปารีส

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ บนเรือสำราญ ซึ่งล่องไปตามแม่น้ำไนล์ ให้ท่านชมความงดงามของสองฟากฝั่ง แม่น้ำไนล์ พร้อมชมการแสดง ระบำหน้าท้อง (Belly Dance) อันเลื่องชื่อของอียิปต์ ได้เวลาอันสมควรเดินทาง กลับมาพักผ่อนที่ โรงแรม

พักที่ GRAND PYRAMIDS HOTELระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า    พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ – ช้อปปิ้งตลาดข่านเอลคาลิลี่ – กรุงเทพฯ

เช้า             รับประทานอาหาร ที่โรงแรม นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ (Egyptian Museum) สถานที่เก็บสะสมโบราณวัตถุล้ำค่า จัดตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1858 โดยนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส ชื่อ Auguste Mariette ทั้งอาคารเก่าแก่ และการตกแต่งภายในได้รับการยกย่องว่า งดงามสมบูรณ์แห่งหนึ่งของเมืองนี้ ชมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตังคาเมน (Tutankhamun) และงานศิลปะที่มีค่าไม่ต่ำกว่า 250,000 ชิ้น มีอายุเก่าแก่เกือบห้าพันปีมาแล้ว ชมรูปปั้นดินที่แสดง ถึง ชีวิตประจำวันของชาวอียิปต์ ชมพระเศียรของพระนางเนเฟอร์ติติ 1 ใน 2 ชิ้นที่มีชื่อของโลก (อีกชิ้นอยู่ที่ เบอร์ลิน) ชมพระรูปของฟาโรห์อัคนาแตน-ฟาโรห์นักปฏิวัติ ชมพระรูปของพระนางฮัตเชปสุต (ฟาโรห์สตรีองค์เดียวของอียิปต์) รถศึก และเก้าอี้บัลลังก์ทองคำ นอกจากนี้ท่านยังได้ชมสมบัติอันล้ำค่าอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น แหวน, สร้อยข้อมือ, สร้อยคอ ฝีมือประณีต ล้วนมีอายุกว่า 3,300 ปี (Optional Tour) ค่าเข้าชมห้องมัมมี่ The Royal Mummy Room (100 L.E. หรือประมาณ 20 USD) ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ค่ะ

เที่ยง             รับประทาน อาหารเที่ยงที่ ภัตตาคารท้องถิ่น จากนั้นนำคณะไปช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองอันงดงามที่ “ตลาดข่านเอลคาลีลี” (Khan El Khalili Bazaar) ท่านสามารถเลือกซื้อของพื้นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำหอมที่ทำด้วยมือ สินค้าต่างๆที่ทำจากหนังอูฐ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกต่างๆ

ค่ำ                รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารไทย
19.00          เดินทางสู่สนามบินเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
22.40          บินตรงสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MS 960 CAI-BKK 22.40 -12.00 

พักที่ GARDEN CITY HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่หก    กรุงเทพฯ

12.00        เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


*********************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ- ไคโร -กรุงเทพฯ
สายการบิน EGYPT AIR (MS)

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน กรกฏาคม - สิงหาคม อากาศเย็นสบาย

 


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 39,900บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ 37,900 บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 35,900 บาท

อัตรานี้รวม

 

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 4,500บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไปติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้


Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

TravelProThai.com Facebook Fanpage

Japan.Photo Facebook Fanpage

Zhangjiajie Facebook Fanpage

Jiuzhaigou Facebook Fanpage

Shangri-La Facebook Fanpage

Hong Kong Facebook Fanpage

Xian Facebook Fanpage

  • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
  • Tel : 02-9420080, 02-9420070
  • Call Center : 095-9498002
  • Call Center : 081-6424456
  • Line id : @travelprothai หรือ travelprothai

เพิ่มเพื่อน

Website: www.facebook.com/info.travelprothai E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน