MAR 2012: ท้าลมหนาว อย่างมีสไตล์ ที่เกาหลี ดินแดนสุดโรแมนติก 5 วัน 3 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
เสาร์ กันยายน 26 , 2020
Font Size
   

MAR 2012: ท้าลมหนาว อย่างมีสไตล์ ที่เกาหลี ดินแดนสุดโรแมนติก 5 วัน 3 คืน Featured

Rate this item
(3 โหวต)
The-Most-Beautiful-Island-in-Korea-Nami-Island-Chuncheon-900x600

125px-Flag_of_South_Korea ท้าลมหนาว อย่างมีสไตล์ ที่เกาหลี ดินแดนสุดโรแมนติก

เกาะนามิ-หมู่บ้านฝรั่งเศส-ป้อมฮวาซอง-สถาบันสอนทำกิมจิ-ใส่ชุดฮันบก-ไร่สตรอเบอร์รี่-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-พระราชวังเคียงบ๊อก-บลูเฮาส์-พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน-วัดโชเกชา-ศูนย์โสม-คอสเมติค-โรงงานพลอยสีม่วง-โซลทาวเวอร์-เมียงดง และตลาดทงแดมุน

Travel Pro. เที่ยวกับเรา มั่นใจ ได้ภาพสวย

ตลอด เดือนมีนาคม 2555
04 – 08 / 11 – 15 / 18 – 22 / 25 – 29
05 – 09 / 12 – 16 / 19 – 23 / 26 - 30
06 – 10 / 13 – 17 / 20 – 24 / 27 - 31
ค่าบริการท่านละ
23,900 บาท
23,900 บาท
23,900 บาท

กำหนดการเดินทาง

วันแรก     กรุงเทพ – สุวรรณภูมิ

 • 22.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M ประตูทางเข้า 7 สายการบิน KOREA AIR (KE) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกและพบกับหัวหน้าทัวร์ที่จะคอยให้บริการท่านตลอดระยะเวลาการเดินทาง


วันที่สอง   เกาะนามิ – หมู่บ้านฝรั่งเศส – ป้อมฮาวาซอง

 • 00.15 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงโซล โดยเที่ยวบินที่ KOREA AIR (KE 652) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
 • 07.25 น. เดินทางถึงกรุงโซล สนามบินนานาชาติ อินชอน สาธราณรัฐเกาหลีใต้ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2  ชั่วโมง

(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้ตรงกับเวลาท้องถิ่น)

 • จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านฝรั่งเศส (LA PROVENCE VILLAGE) แห่งเกาหลี สัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศสสีสันบ้านเรือนที่เป็น เอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์ในฝรั่งเศส หมู่บ้านที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนน่ารักระบายด้วยสีลูกกวาดหวานๆ ให้สีสันสดใส ที่ทำให้รู้สึกเหมือนกับอยู่ในประเทศฝรั่งเศสจริงๆ  นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่เมือง ชุนชอน จังหวัดคังวอนโด และนำท่านนั่งเรือข้ามฟากสู่ เกาะนามิ  เป็นเกาะสำหรับคู่รัก ที่มีไฮไลต์อยู่ที่ถนนสองฟากเป็นต้นสนสูงทอดแนวยาว ให้ความรู้สึกสุดโรแมนติค เกาะนามิเป็นเกาะกลางแม่น้ำ เกาะส่วนตัวซึ่งมีรูปร่างดุจใบไม้สอยอยู่บนผิวน้ำ และเป็นสถานที่ถ่ายทำละครดัง “The Winter Love Song” หรือเพลงรักในสายลมหนาว ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติค และความงามของทิวสนที่ตั้งตรงดิ่งเป็นแถวยาวตลอด 2 ข้างทาง
  * ซึ่งในแต่ละฤดู เกาะนามิจะมีความสวยงามแตกต่างกันไป *** สำหรับฤดูใบไม้ผลิ (Spring) เกาะนามิจะเต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้แรกแย้ม,
  - ฤดูร้อน (Summer) จะเป็นบรรยากาศของต้นไม้ที่ผลิใบสีเขียวสดใส
  - ฤดูใบไม้ร่วม (Autumn) เกาะนามิได้ชื่อว่าเป็นเกาะแห่งใบไม้ 5 สี เต็มไปด้วยใบไม้สีเหลือง ส้ม เหลืองอมส้ม แดง และน้ำตาล
  - ฤดูหนาว (Winter) หลังจากที่หิมะแรกตกประมาณปลายเดือน พ.ย. อากาศจะหนาวเย็น และหากวันไหนที่หิมะตก เกาะนามิจะเต็มไปด้วยสีขาวโพลนของปุยหิมะอิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการเดินเล่นชมวิว หรือเช่าจักรยานปั่นเที่ยวรอบเกาะและเก็บภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู TAKKALBI (ไก่ผัดเผ็ดซอส) หรือ ไก่บาบีคิวผัดซอสเกาหลี เป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองชุนชอน โดยนำไก่บาบีคิว ต๊อก (ข้าวเหนียวปั้นเกาหลี) มันหวาน ผักต่างๆ ลงผัดกับซอสพริกเกาหลีในกระทะแบน

 ** วิธีการทานแบบเมี่ยงคำไทยโดยห่กับผักกาดแก้วเมื่อทานไประยะหนึ่งจะนำข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกับทักคาลบี เพื่อให้เกิดอาหารชนิดใหม่คือ ทักคาลีบกคึม หรือ ข้าวผัดพริกไก่ เสริฟพร้อมเครื่องเคียง

บ่าย นำท่านชม ป้อมฮวาซอง (Hwaseong Fortress)ตั้งอยู่ที่เมืองซูวอน ประเทศเกาหลีใต้ สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ.1794 – 1796 โดยพระเจ้าจองโจแห่งราชวงศ์โชซอน เพื่อใช้เป็นที่ประทับและเป็นที่ฝังพระศพขององค์ชายรัชทายาทจังฮอน ที่ถูกพระบิดาคือพระเจ้ายองโจซึ่งเป็นพระอัยกาของพระเจ้าจองโจลงโทษโดยการขังองค์ชายไว้ในถังข้าว ให้อดข้าวอดน้ำพอผ่านไป 7 วัน จนสิ้นพระชนม์ภายในถังข้าว ป้อมฮวาซองมีพื้นที่ถึง 30 ตารางกิโลเมตรโดยตั้งอยู่ทางใต้ของกรุงโซล (พ.ศ.2540)

 * ป้อมฮวาซองได้รับจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 21 เมื่อปี พ.ศ.2528 ที่เนเปิลส์ ประเทศอิตาลี โดยผ่านข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลก

ค่ำ รับประทานอาหาราค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู (SHABU SHABU) สุกี้เห็ดหม้อไฟ อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของญี่ปุ่น โดยนำเครื่องเคียงต่างๆ เช่น ผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู หมูเบคอนที่จัดเตรียมไว้ มาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อ 

 ** (เวลาทานเติมน้ำซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือด แล้วจึงนำอุด้งสดลงต้ม สามารถรับประทานเป็นอุด้งร้อน ทานพร้อมข้าวสวยร้อน น้ำจิ้มซีอิ้วเกาหลีและเครื่องเคียง)

 - นำท่านกลับโรงแรมที่พัก

พักที่ SUWON PACIFIC  หรือเทียบเท่า

วันที่สาม   ฟาร์มสตรอเบอร์รี่ – สถาบันสอนทำกิมจิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พักนำท่านมุ่งหน้าสู่ ฟาร์มสตรอเบอร์รี่ เชิญท่านลิ้มรสสตอรเบอรี่เกาหลีสดๆ ในบรรายากาศภายในไร่ อย่างแท้จริง ท่านจะได้พบกับวิถีชีวิตชาวไร้สตรอเบอรี่ของเกาหลีว่ามีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลสตรอเบอร์รี่สดๆและขนาดใหญ่เป็นพิเศษและหวานหอมชวนรับประทานเป็นอย่างยิ่งพร้อมทั้งยังสามารถซื้อแบบแพ็คมาทานบนรถหรือนำกลับเป็นของฝากได้

 • จากนั้น เดินทางสู่ สถาบันสอนทำกิมจิ ชมวิธีการทำกิมจิเป็นผักดองที่สามารถเก็บไว้ได้นานและเป็นอาหารที่ขึ้นโต๊ะชาวเกาหลีทุกมื้อ ปัจจุบันนี้กิมจิเป็นที่นิยมแพร่หลาย เพราะเป็นประโยชน์ในการช่วยย่อยอาหารและป้องกันโรค และให้ท่านได้ทดลองทำกิมจิด้วยตัวท่านเอง ซึ่งสามารถนำ กลับมาเป็นของฝากได้ และนอกจากนี้ ยังให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติของเกาหลีใต้ ฮันบก เพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู คาลบี (KALBI) เนื้อหมูส่วนซี่โครงหมักซอส สูตรพิเศษ ย่างบนเตาร้อนๆ เวลารับประทานใช้กรรไกรตัดพอดีคำ ห่อผักกาดหอมสดๆ รับประทานพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ ถือเป็นอาหารยอดนิยมของคนเกาหลี

บ่่าย นำท่านสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND TREME PARK) ซึ่งถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก

 • ที่นี่ท่านจะพบเจ้าป่าสิงโต และเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถได้เป็นอย่างดี เข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาลและสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซทัวร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซึ่งกำลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ)

 ** ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จัดตามตารางประจำวันด้วยบัตรเข้าชมแบบ ONE DAY TICKET และช้อบปิ้งในร้านค้าของที่ระลึก

 • จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดทงแดมุน หรือเทียบได้กับประตูน้ำบ้านเรา ตั้งอยู่ทางประตูทิศตะวันออก ซึ่งเป็น 1 ในประตูเมืองอันดั้งเดิมของกรุงโซล  ตลาดแห่งนี้ท่านสามารถช้อปปิ้งสินค้าที่หลากหลาย สามารถต่อราคาได้อย่างสนุกสนาน มีร้านรวงมากมาย มีห้างขายเสื้อผ้าที่ทันสมัยอยู่ด้วยกว่า 10 ห้าง ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ บางร้านเปิด 24 ชั่วโมงและมีแสงสีและดนตรีตลอดคืน

 ** สินค้าที่มีมากที่สุดในตลาดนี้ คือ ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง ชุดสุภาพสตรีและเด็ก เครื่องนอน เครื่องใช้ในบ้าน รองเท้า เครื่องกีฬา ร้านต่างๆ ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด เช่น MIGLIORE, ตึก DOOTA TOWER, HELLO APM, FREEYA TOWER และ DESIGNER CLUB

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู Bulkoki หรือ บาบีคิวเกาหลี โดยนำเนื้อหมูสไลด์หมักกับซอสและเครื่องเคียงต่างๆ ให้ออกรสหวาน นุ่ม เวลาทานนำมาย่างขลุกขลิกกับซุปบนกระทะแบนหรือครึ่งวงกลมพร้อมผักกระหล่ำเสริฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงต่างๆ

- นำท่านกลับโรงแรมที่พัก

พักที่ PRIME IN SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่    พระราชวังเคียงบ๊อค – บลูเฮาส์ – พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน – ศูนย์โสม – คอสเมติค – ตลาดเมียงดง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมหลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านชม บลูเฮาส์ ซึ่งเป็นทำเนียบประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ นายลี เมียงปาร์ค (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆ ทั้งสิ้น) และมีการแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ สัญลักาณ์ความเป็นอมตะ ชมทัศนียภาพอันสวยงาม ภูเขารูปหัวมังกรและวงเวียนน้ำพุ นับเป็นจุดที่มี ฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล

 • จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ตั้งอยู่ในบริเวณ พระราชวังเคียงบ๊อคคุง ภายในจัดแสดงถึง พิธีทางศาสนา บ้านเรือน อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ อาหาร และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และประเพณีของชาวเกาหลี วิถีชีวิต ของชนชาติเกาหลีจากอดีต จนถึงปัจจุบัน การวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมของชาวเกาหลี

 ** นำท่านเดินชม พระราชวังเคียงบ๊อคคุง ซึ่งเป็นพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1394 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ของราชวงศ์ โซชอน ในราวศตวรรษที่ 14 และยังเป็นศูนย์การบัญชา และที่ประทับของกษัตริย์ ตำหนักทรงพระอักษรพลับพรากลางน้ำ และตำหนักอื่นๆ (เจ้าหญิงวุ่นกับเจ้าชายเย็นชา) ซึ่งเป็นเรื่องราวที่สร้างขึ้นเป็นเรื่องสมมุติว่ายังมีการครองราชย์ของกษัตริย์เกาหลีในปัจจุบัน ซึ่งละครดังกล่าวได้มีบางฉาก บางตอนที่ได้ถ่าทำที่เมืองไทยด้วยเช่นกัน และได้เป็นที่โด่งดังสร้างความนิยมไปทั่วเอเชีย และในประเทศไทยอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนู ไก่ตุ๋นโสม(Samgyetang) เป็นอาหารบำรุงสุขภาพ เสริฟในหม้อดินท่ามกลางน้ำซุปที่กำลังเดือดพล่าน คัดเลือกไก่ขนาดกำลังเหมาะ

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ Ginseng Shop หรือ ศูนย์โสม เป็นสถานที่แหล่งรวมศูนย์สมุนไพรโสม เพื่อฟังคำบรรยายถึงสรรพคุณต่างๆ ของโสมแต่ละชนิด โดยโสมที่ดีมีคุณภาพ ต้องมีอายุ 6 ปี รัฐบาลเกาหลี ได้ใส่ใจกับเรื่องนี้อย่างมากจึงต้องเข้ามาควบคุมทุกขึ้นตอนตั้งแต่ การเริ่มปลูกโสม จนกระทั่งการผลิตออกมาเป็นตัวยา “โสมเกาหลี” นั้นมีสารประกอบที่สำคัญอยู่หลายอย่างมีทั้งวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด

 * แต่สารสกัดที่น่าสนใจที่สุดนั่นคือ “ซาโปนิน” ซึ่งมีการนำมาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของสาร “ซาโปนิน” โดยแบ่งแยกชนิดไปตามสถานที่เพาะปลูกและสายพันธุ์ และพบว่าโสมเกาหลีนั้น มีสัดส่วนของสารซาโปนินและสารออกฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์มากที่สุด สมุนไพรโสมมีสรรพคุณมากมายไม่ว่าจะเป็นการรักษาเกี่ยวกับหลอดเลือดความดันผิดปกติการเมื่อยล้าจากการทำงาน ผลิตภัณฑ์โสมได้ในราคาที่ถูกกว่าเมืองไทย ถึงสองเท่า เหมาะแก่การที่จะเป็นของฝาก ของที่ระลึกแต่คน ที่รักด้วย

 • จากนั้น นำท่านเลือกซื้อเครื่องสำอางที่ Cosmetic ที่แห่งนี้เป็นแหล่งขายเครื่องสำอางขนาดใหญ่ อาทิเช่น เครื่องสำอาง “โรจูคิส” ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศเกาหลีใต้และบ้านเรา จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเมียงดง แหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชั่นชั้นนำของกรุงโซล หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อของ สยามแสควร์เกาหลี

 ** ท่านจะได้พบกับสินค้าวัยรุ่นมากมายหลากหลายยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง สำอางยี่ห้อดังๆ อย่าง The Skin Food , The Face Shop ,Etude House, Missha ฯลฯ เสื้อผ้าแฟชั่นมีสไตล์, รองเท้าส้นสูงน่ารักๆ , รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ ร้านกระเป๋าแฟชั่น ร่วมถึงเครื่องประดับต่างๆ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆ ฯลฯ ซึ่งที่นี่จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู บิบิมบัพ (BiBimbup+Soup) เป็นอาหารยอดนิยมที่คน เกาหลี นิยมทานกันมากที่สุด นำข้าวสวย ใส่ในหม้อดินร้อน นำส่วนผสมต่าง ๆ จัดเรียงบนข้าวสวย เวลาทานนำไข่ไก่และซอสบีบิมบับ ผสมคลุกเคล้ากับข้าว และส่วน ผสมต่าง ๆ ให้เนียนจนเข้ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรสนิยมการทานของแต่ละคนเสิร์ฟพร้อมซุปหม้อไฟ

 •  หลังจาก รับประทานอาหารค่ำแล้ว นำท่านชม DRUM CAT SHOW เป็นการโชว์ตีกลองและเล่นเครื่องดนตรีสากลอย่างมหัศจรรย์ โดยเป็นการแสดงใหม่ล่าสุดของสาวๆ สุดเซ็กซี่ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ จากปี 2008 จากประเทศอังกฤษ และปี 2009 จากเกาหลีในงานโคเรีย เอนเตอร์เทนเม้นท์ อวอร์ด และเริ่มเปิดการแสดงสุดอลังการครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 เป็นครั้งแรกที่กรุงโซล ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในประเทศเกาหลี สร้างความระทึกและความสนุกสนานเร้าใจกับผู้ชมได้อย่างยิ่ง

-นำท่านกลับโรงแรมที่พัก

พักที่ PRIME IN SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า    วัดโชเกซา - โซลทาวน์เวอร์ –  ดิวตี้ฟรี – สมุนไพรโบกานยอง – โรงพลอยสีม่วง – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมจากนั้น นำท่านเที่ยวชม วัดโชเกซา Jogyesa Temple วัดส่วนใหญ่ในเกาหลีจะตั้งอยู่ในภูเขา แต่วัดนี้กลับตั้งอยู่ใจกลางเมือง สร้างขึ้นในปี 1910 เป็นวัดใหญ่เพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวง และในปี 1936 ได้กลายเป็นวัดศูนย์กลางพุทธศาสนานิกายโซเก นิกายที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี ภายในศาลาจะเป็นที่ตั้งขององค์พระประธาน และพระพุทธรูปน้อยใหญ่ ภายในวัด ยังมีต้นสนที่นำมาจากเมืองจีน ซึ่งมีอายุกว่า 500 ปี ใกล้ๆ กับวัดมีร้านสังฆภัณฑ์มากมายตั้งอยู่

 • ชมหอคอย โซลทาวเวอร์ ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโซลเลยก็ว่าได้ เป็นสถานที่ยอดนิยมที่หนุ่มสาวเกาหลีไม่พลาดที่จะมาเที่ยวกัน มีผู้คนให้ความนิยมเดินทางมาถ่ายภาพ และเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโซลเลยก็ว่าได้ เป็นสถานที่ยอดนิยมที่หนุ่มสาวเกาหลีไม่พลาดที่จะมาเที่ยวกัน มีผู้คนให้ความนิยมเดินทางมาถ่ายภาพ และเป็นสัญลักษณ์กรุงโซล

 * ท่านสามารถขึ้นไปบนเฉลียงบริเวณหลังคาซึ่งคุณจะเห็นทิวทัศน์ของกรุงโซล พร้อมสัมผัสบรรยากาศ Love Key Ceremony เป็นสถานที่สุดโรแมนติค ที่บรรดาคู่รักเกาหลีนิยมนำแม่กุญแจมาคล้องกันในอีก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู Osambulkoki (ปลาหมึกผัดซอส) หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ นำท่านเดินทางสู่  Duty Free มีสินค้า แบรนด์เนมชื่อดังให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้ออาทิ Louis Vuitton, Fendi, Prada, Hermes หรือ เครื่องสำอางผสมโสมคุณภาพดี Sulhwasoo และ Hera the Face Shop

 • จากนั้น นำท่านเดินทางสู่  ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง (Herb Shop) ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50 – 800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา

 ** ชม โรงงานพลอยสีม่วง (Amethyst) อัญมณีที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศเกาหลี เลือกซื้อหาเป็นของที่ระลึก

บ่าย นำท่านเดินทางไปยังแหล่งซื้อของฝากของที่ระลึก Super Market ให้ท่านช้อปปิ้งเพื่อซื้อของฝาก ติดไม้ติดมือมอบให้ญาติสนิทมิตรสหายที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือเรียกได้ว่า (Product Supermarket) เป็น ซุปเปอร์มาร์มาเก็ต ที่ส่งสินค้าขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสินค้า จำพวกส่งออกทั้งสิ้น เช่น มาม่าเกาหลี, กิมจิ,สาหร่าย,ขนมสไตล์เกาหลีที่เด็กๆ ชื่นชอบ เชิญท่านเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

 • 17.00น. พร้อมกันที่สนามบิน อินชอน เพื่อเช็คอิน
 • 19.05น. นำท่านเดินทางจากสนามบินนานาชาติอินชอน โดยสายการบิน KOREA AIR (KE 653) 
 • 22.55น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

*********************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ-อินชอน-กรุงเทพฯ
สายการบิน KOREA AIR (KE)

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

- ช่วงเดือนเมษายน อากาศกำลังสบาย ไม่ร้อนไม่หนาว

ข้อมูลอื่นๆ

- เนื่องจากประเทศเกาหลี ไม่ต้องทำวีซ่าเข้าประเทศ ทางนักท่องเที่ยวควรพกใบรับรองการทำงานที่เมืองไทย , บัตรเครดิต ให้นำไปด้วยค่ะ

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นวอนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 23,900 บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ 22,900 บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 21,900 บาท

อัตรานี้รวม

- ภาษีสนามบิน

- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

- ที่พักตามระบุในโปรแกรม

- ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

- ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 5,500บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

- พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน


ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน