MAR 2012 : ทริปถ่ายภาพ | คุนหมิง ตงชวน นกกระสาคอดำ ภูเขาฮุ้ยเจ๋อ ฯลฯ | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อาทิตย์ ตุลาคม 25 , 2020
Font Size
   

MAR 2012 : ทริปถ่ายภาพ | คุนหมิง ตงชวน นกกระสาคอดำ ภูเขาฮุ้ยเจ๋อ ฯลฯ Featured

Rate this item
(2 โหวต)
for_web-2010-11-27-0001

untitled ทริปถ่ายภาพ : คุนหมิง - นกกระสาคอดำ - ภูเขาฮุ้ยเจ๋อ - แผ่นดินสีแดง แห่งตงชวน  

5 วันเส้นทาง การท่องเที่ยวถ่ายภาพในมณฑลยูนนาน ดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว เมืองคุณหมิง

Travel Pro. เที่ยวกับเรา มั่นใจ ได้ภาพสวย

กำหนดการเดินทาง

14-18 มีนาคม 2555
21-25 มีนาคม 2555
ท่านละ 26,900 บาท
ท่านละ 26,900 บาท

วันแรก   กรุงเทพฯ - คุณหมิง - แผ่นดินแดงตงชวน

(เดินรถประมาณ4ชม. ระยะทางประมาณ180กม. ทางด่วน+เส้นทางท้องถิ่น)

 • 08.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เค้าเตอร์ D ประตู 4 มีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกและจัดเอกสารเดินทางให้แก่ท่าน
 • 10.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612
 • 14.00 น. เดินทางถึงสนามบินคุณหมิงจากนั้นมุ่งหน้าสู่ดินแดงตงชวน ตงชวนเป็นแหล่งกำเนิดทองเหลืองเมืองหนึ่ง มีคำเรียกเมืองว่า “เมืองทองเหลือง” ตั้งอยู่ที่ราบสูงหยุนกุ้ยทางชายแดนภาคเหนือ 

 ** พื้นที่เป็นภูเขาและหุบเขาสูงชัน ประกอบกับสภาพอากาศมีฝนตก ดินดี จึงก่อเกิดเป็น“1 ภูเขาแบ่งเป็น 4 ฤดู 10 ลี้ มีอากาศต่างกัน” ทิวทัศน์ของตงชวนมีความสวยงาม ทำให้ผู้คนหลงไหล ดั่งที่มีปรากฎอยู่ในบทกลอนของ ประธานเหมาเจ๋อตุงในบท (เดินทางไกล) ซึ่งเป็นการพรรณาถึงทิวทัศน์ที่สวยงาม และสีสันของธรรมชาติของตงชวน ได้อย่างมีชีวิตชีวา

 ** ตงชวนอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 4017.3 เมตร และมีความลาดชันแตกต่างจากเขตเมือง 3,000 เมตร ภูมิประเทศมีความยิ่งใหญ่สง่างามเห็นหินโคลนได้หลายรูปแบบได้รับการกล่าวว่าเป็นพิพิธภัณฑ์หหินโคลนของโลก ตลอดระยะทาง 90 ก.ม. ของที่นี่ทั้งสองฝั่งมีธารหินโคลน107 แห่ง

 ** ในปัจจุบันทุกๆปี จะมีการจัดแข่งขันรถลากที่ธารหินโคลนตงชวน เทศกาลนี้สามารถดึงดูดนักแข่งรถจากใน และนอกประเทศเป็นจำนวนมากให้มาเข้าร่วมได้ทุกปี

 • 18.30 น. มาถึงเขตทิวทัศน์แผ่นดินแดงตงชวน  ในวันนั้นหากสภาพอากาสเหมาะสมสามารถถ่ายภาพอาทิตย์ตกที่นี่ได้ รับประทานอาหารเย็น 

 * จากนั้นพักผ่อนที่โรงแรม

 นำท่านเข้าที่พักโรงแรม ที่ดินแดง หรือเทียบเท่า

วันที่สอง  ถ่ายภาพเต็มวันที่แผ่นดินแดง - ต้าหม่าข่าน - จิ่วซั่วหยวน ตัวอีซู่ - ต้าย่าโข่ว - เล่อผู่อ้าว - ลั่วเสี่ยโกว

 (ระยะทาง600 กม.)

 06.00 น.  หลังอาหารเช้ามุ่งหน้าไปถ่ายภาพดวงอาทิตย์ขึ้นต้าหม่าข่าน สถานที่ถ่ายภาพที่สำคัญมี : จิ่นซิ่วหยวน, ตัวอีซู่, หลงซู่, เล่อผู่อ้าว, ต้าย่าโข่ว, กัวตี่ถัง, ลั่วเสียโกว แผ่นดินแดงตงชวน ได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญ ว่ามีทิวทัศน์ที่สวยงามกว่าแผ่นดินแดงที่บราซิล

 ** แผ่นดินแดงตงชวน มีหมู่บ้านซินเกียนที่มีชื่อเรียกว่า “ก้อนหินลาย” (อยู่หลักกิโลที่109) พื่นที่กว่า100 ลี้ ของที่นี่ เป็นที่ราบสูงแผ่นดินแดง ที่ใหญ่ที่สุดของยูนนาน แผ่นดินแดงตงชวน ผ่านการพัฒนาจากชาวบ้าน ในพื้นที่มากกว่าพันปี ทำให้นาแต่ละผืนมีรูปร่างที่สวยงามเป็นที่ 1 มีลายเส้นที่สวยงามเมื่อมองจากที่ไกลๆ ดูราวกับลายเส้นแต่งแต้มบนท้องฟ้า ก่อเกิดเป็นทิวทัศน์ราวกับภาพวาดที่สวยงาม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่หนงเจียเล่อ

 • 13.00-15.00 น. กิจกรรมอิสระหรือว่าพักกลางวัน
 • 15.30 น. ถ่ายภาพที่ลั่วเสียโกวจุดถ่ายภาพที่สวยที่สุดของแผ่นดินแดง คือที่สั่วเสียโกวซึ่งตั้งอยู่ระหว่างภูเขาสูง 2 ลูกมีทิวทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ภูเขาสูงและโดดเดี่ยวทำให้ผู้คนหลงไหลตอนกลางของภูเขามีหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ต้นไม้เขียวบ้านเรือนเป็นระเบียบ  สะอาดน่าชมรอบๆหมู่บ้านมีสวนไร่นาที่กว้างขวาง ไร่นาบนภูเขาตามสภาพภูมิศาสตร์มีลักษณะเป็นรูปวงกลมใหญ่เล็ก  เมื่อมองจากที่ไกลๆดูราวกับขนมเปี๊ยะชิ้นใหญ่ จากลักษณะแผ่นดินที่เป็นสีแดงที่เป็นเกิดเป็นลักษณะที่โดดเด่น ดูราวกับแสงทองสาดส่องบนพื้นดิน
 • 18.00 น. ถ่ายภาพดวงอาทิตย์ตกที่ต้าย่าโข่ว จากนั้นรับประทานอาหารเย็นพร้อมกัน

เข้าที่พักโรงแรม ที่ตงชวน หรือเทียบเท่า

วันที่สาม  พระอาทิตย์ขึ้นที่ตัวตี่ถัง เย่เลี่ยงเถียน - ฮุ่ยเจ๋อ - เฉ่าซาน

( เดินทางโดยรถยนต์ประมาณ4ชม.ระยะทางประมาณ180กม. เส้นทางท้องถิ่น + ทางด่วน)

 • 06.00 น. ตอนเช้าเปลี่ยนมุมมองในการถ่ายภาพดวงอาทิตย์ที่ถัวตี่ถัง,ตรงกันข้ามกับจุดถ่ายภาพเป็นเทือกเขา เมื่อมองจากยอดเขาถึงเชิงเขาจะสามารถมองเห็นไร่นาที่บุกเบิกโดยชาวบ้าน เป็นทิวทัศน์สวยงามที่ทำให้ผู้คนลุ่มหลง  เมื่อกลับลงมาจากภูเขายังสามารถถ่ายภาพทิวทัศน์ไร่นาในหุบเขายิ่วเลี่ยงเตียนได้ด้วย
 • 08.00 น. มุ่งหน้าสู่เมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมฮุ่ยเจ๋อ ซึ่งเป็นหมู่บ้านการเกษตรกรในเขตภูเขา  ถูกกำหนดให้เป็นแหล่งผลิตเนื้อวัว – แกะ  ผลิตภัณฑ์สุกร,มันฝรั่ง และเป็นเมือง 1 ใน 6 เมืองหลักในการผลิตตะกั่วและสังกะสี
 • 13.00 น. หลังอาหารไปถ่ายภาพที่เฉ่าซาน  จากเงื่อนไขทางธรรมชาติและลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่โดดเด่น จึงประกอบขึ้นเป็นทุ่งหญ้าบนภูเขาสูง  มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าบนภูเขาสูงแบบมองโกลและธิเบต ได้รับการขนานนามว่าเป็น “นิวซีแลนด์ของประเทศจีน

 ** ธิเบตน้อยแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือของยูนนาน” อยูู่ห่างจากตัวอำเภอ 42 กม. สูงจากระดับน้ำทะเล 3,500 – 4,017 เมตร มีพื้นที่ 200,000  ไร่ ที่นี่ท้องฟ้าแจ่มใสตลอดทั้งปี  ในฤดูหนาวมีหิมะตกปกคลุมทุ่งหญ้า กลายเป็นทะเลหิมะจนกลายเป็นสวนสกีธรรมชาติ ( ในฤดูหนาวบนถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งไม่สามารถขึ้นไปบนเขาได้ จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นเที่ยวเมืองฮุ่ยเจ๋อแทน )

 * ช่วงเย็นๆนำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเดินทางเข้าที่พัก โรงแรมที่ฮุ้ยเจ๋อ หรือเทียบเท่า

วันที่สี่   ฮุ่ยเจ๋อ - เขตอนุรักษ์นกกระเรียนคอดำ / หมู่บ้านตัวเฉียว - คุณหมิง

(ระยะทางประมาณ 260 กม. เดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 5 ชม. เส้นทางท้องถิ่น + ทางด่วน)

 • 04.00 น. ตอนเช้าออกเดินทางสู่เขตอนุรักษ์นกกระเรียนคอดำหมู่บ้านตัวเฉียวซึ่งได้รับการจัดตั้งเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติ ในวันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2006 มีพื้นที่อนุรักษ์ 12,910.64 เฮคเตอร์ถูกบรรจุเป็น (เขตอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญแห่งประเทศจีน) การอนุรักษ์ที่สำคัญในเขตนี้คือ นกกระเรียนคอดำ นอกจากนี้ยังมีเป็ดชิวซาและนกอื่นๆ 102 ชนิด
 • 07.30 น. หลังอาหารเช้าไปถ่ายภาพนกกระเรียนคอดำ ในตอนเช้ามืดก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นนกกระเรียนคอดำจะเริ่มบินเป็นกลุ่มไปสู่เนินเขาใกล้เคียงเพื่อออกหากิน ซึ่งท่าทางการบินผ่านแสงอาทิตย์ยามเช้าที่สง่างามทำให้ผู้คนขึ้นไปมีน้ำหนักประมาณ 5 กก. เนื่องจากมีลำตัวสีขาวส่วนหัวและคอมีสีดำมีเพียงใต้ดวงตาที่มีจุดสีขาวเล็กๆ จึงมีชื่อเรียกว่า “นกกระเรียนคอดำ”

 ** ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้คนมักเรียกว่า “ห่านป่าขายาว” เป็นนกกระเรียนเพียงชนิดเดียวที่แพร่พันธุ์ในเขตที่ราบสูงธิเบตของจีนได้รับการบรรจุเป็นสัตว์ป่าอนุรักษ์ที่สำคัญอันดับ 1 ของจีนพร้อมทั้งถูกบรรจุอยู่ใน (บัญชีพืชและสัตว์ใกล้สูญพันธ์ระหว่างประเทศ) เป็นนกที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือโดยเร่งด่วน

เที่ยง หลังอาหารกลางวันกลับสู่ฮุ่ยเจ๋อ ชมวิวระหว่างทางด้วยภาพหมู่บ้านที่สวยงามตลอดเส้นทาง

 • 13.00 น. ขึ้นรถกลับสู่คุณหมิง
 • 17.00 น. เข้าพักผ่อนที่โรงแรม / กิจกรรมอิสระ
 • 18.00 น. อาหารเย็นมื้อพิเศษ , สุกี้เห็ดยูนนาน

หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก KING WORLD HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า   หมู่บ้านโบราณกวนตู้ - ช็อปปิ้ง - กลับกรุงเทพฯ

เช้า   หลังอาหารเช้าไปเที่ยวชมหมู่บ้านโบราณกวนตู้ ถ่ายภาพสถาปัตยกรรมหมู่บ้านโบราณกวนตู้ตั้งอยู่ชานเมืองคุณหมิงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ห่างไป 8 กม. อยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบเตียนฉือตอนใต้ของแม่น้ำเป่าเจีย มีพื้นที่ 17 ตร.กม.

 ** กวนตู้ มีโบราณสถานทางวัฒนธรรมมากมายในพื้นที่ถึง 1.5 ตร.กม.มีภูเขา 5 ลูก,วัด 6 แห่ง,หอ 7 หลัง,ศาลเจ้า 8 ศาลในสมัยถังซ่ง,หยวน,หมิง,ชิง เนื่องจากหมู่บ้านโบราณกวนตู้มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ลึกล้ำ มีชื่อเสียงยาวนานโบราณสถานแม้ว่าจะมีความเสียหายแต่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญยังได้รับการอนุรักษ์ไว้ในปัจจุบันมีการค้าที่เจริญรุ่งเรือง ตึกสูงมากมายทั้งยังเป็นสถานที่ช็อปปิ้งที่ไม่เลวอีกแห่งหนึ่ง

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ที่ ภัตตาคารจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 • 15.20 น. ออกเดินทางจากนครคุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 613
 • 16.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*********************************

อัตราค่าบริการ 

การเดินทาง

กรุงเทพ-คุนหมิง-กรุงเทพฯ
สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 3+ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

- ช่วงเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม อากาศหนาว 10กว่า องศา

ข้อมูลอื่นๆ

- ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 26,900บาท

เด็กเสิรมเตียง ท่านละ 25,900 บาท

เด็กไม่เสริมเตียงท่านละ 24,900 บาท

อัตรานี้รวม

- ภาษีสนามบิน

- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

- ที่พักตามระบุในโปรแกรม

- ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

- ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 3,000บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

- พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้


lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/