APR-OCT 2012 : สหราชอาณาจักร อังกฤษ สก๊อตแลนด์ 11 วัน 8 คืน (BA) | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พฤหัสบดี กรกฏาคม 02 , 2020
Font Size
   

APR-OCT 2012 : สหราชอาณาจักร อังกฤษ สก๊อตแลนด์ 11 วัน 8 คืน (BA) Featured

Rate this item
(1 โหวต)
London-2012-02-16-0002

120px-Flag_of_England ท่องสหราชอาณาจักร อังกฤษ - สก๊อตแลนด์เสน่ห์แห่งเมืองเก่า

กรุงลอนดอน - เอดินเบิร์ก ชมปราสาทเอดินเบิร์ก - เมืองสเตอร์ลิ่ง ศูนย์นิทรรศการเกี่ยวกับทะเลสาบล็อคเนส - กลาสโกลว์ ชมจัตุรัสจอร์ส สแควร์ - กำแพงเฮเดรียน - นิวคลาสเซิล Castle Howard เมืองยอร์ค เมืองที่มีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี แมนเซสเตอร์ - สแตรทฟอร์ด - สโตนเฮ้นจ์ สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ฯลฯ

 กรุ๊ปเล็ก 18 ท่านเท่านั้น!!

TravelPro. เที่ยวกับเรา คุ้มค่า ได้ภาพสวย

วันเดินทาง
5 - 15 พฤษภาคม 2555
ราคาท่านละ
Update เร็วๆนี้

กำหนดการเดินทาง

วันแรก   กรุงเทพฯ 

 • 22.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่รอรับ และอำนวยความสะดวกในด้านตั๋วเครื่องบิน และกระเป๋าเดินทาง

วันที่สอง   กรุงเทพฯ – ลอนดอน – เอดินเบิร์ก

 • 00.20 น.  คณะออกเดินทาง สู่ กรุงลอนดอน โดยเที่ยวบินที่ BA 010
 • 06.25 น.  คณะเดินทางถึง สนามบินฮีทโธรว์ หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และรับสัมภาระของการเดินทางแล้ว นำท่านเดินทาง สู่ Terminal ภายในประเทศ เพื่อนำท่านเดินทาง ต่อ สู่ เมืองเอดินเบิร์ก
 • 08.00 น.  คณะออกเดินทาง สู่ กรุงเอดินเบิร์ก  โดยเที่ยงบินที่ BA 1434
 • 09.20 น.  คณะเดินทางถึง เอดินเบิร์ก หลังจากรับสัมภาระของการเดินทางแล้ว นำท่านชม กรุงเอดินเบิร์ก โดยผ่านชมอาคารรัฐสภาของเอดินเบิร์กแห่งใหม่ หรือรัฐสภาแห่งสก๊อตแลนด์

** ซึ่งสร้างเสร็จเมื่อ 9 ตุลาคม ค.ศ. 2004 ซึ่งแยกตัวจากสหราชอาณาจักร โดยที่สร้างตามแนวสันเขา เชื่อมโยงพื้นที่ประวัติศาสตร์ของสก๊อตแลนด์ ตลอดจนเรื่องราวของการต่อสู้ และเรียกร้องความเป็นเอกราชจากอังกฤษ

 • จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่ ภัตตาคารฯ

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  จากนั้นนำท่านขึ้น สู่ ยอดเขาแคลตัน (Calton Hill) ภูเขาไฟที่ปัจจุบันมอดสนิทแล้ว ประทับใจไปกับ เมืองที่ถูกแบ่งเป็นสองฝั่งของโอลด์ทาวน์และนิวทาวน์ นอกจะชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองแล้ว บนเนินเขาแห่งนี้ ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถาน รำลึกถึงสงคราม นโปเลียน ที่ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหาร แพนธีออน(Parthenon) ในประเทศกรีซ ทำให้เอดินเบิร์กได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” และ Dugald Stewart Monument

** นอกจากนี้ไม่ไกลจะพบกับ Nelson Monument และอื่นๆอีกมากมาย แล้วเดินทาง สู่ พระตำหนักโฮลี่รู๊ด (Palace of Holyrood House) โฮลีรู๊ด เดิมเป็นสำนักสงฆ์ ที่ก่อตั้งโดย พระเจ้าเดวิดที่ 1 แห่งสกอตแลนด์ ในปี ค.ศ. 1128 ต่อมามาใช้เป็นที่ประทับหลัก ของพระมหากษัตริย์และพระราชินีของสกอตแลนด์ มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 ปัจจุบันเป็นที่ประทับ แปรพระราชฐาน ของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 ซึ่งพระราชวังศ์แห่งนี้ มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ สกอตแลนด์ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับพระนางแมรี แห่งสก๊อต (Mary Queen of Scots) ชมและถ่ายภาพกับน้ำพุ ด้านหน้าลานกว้างแล้ว

** นำท่านชมห้องพระราชพิธีต่างๆ เช่น ห้องทรงงาน ห้องบรรทม และอีก 1 ห้องที่สำคัญมาก จนกลายเป็นเรื่องราวสยองขวัญ กับพระราชวังแห่งนี้ คือห้องที่เลขา ชาวอิตาเลียนของพระนางแมรี ถูกแทง 57 ครั้ง และปล่อยให้ศพอยู่ในห้องนั้น นานถึง 9 วัน

.. เนื่องมาจากสาเหตุที่พระสวามีของพระนางหึงหวง เพราะเชื่อว่าทุกคู่อาจจะมีความสัมพันธ์กัน จึงเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ห้องที่สำคัญที่สุดในพระราชวังแห่งนี้ คือห้อง The Great Gallery ซึ่งมีการแสดงภาพเขียนกว่า 90 ภาพ โดยเป็นการเล่าเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับกษัตริย์ของสก๊อตแลนด์

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่ ที่พัก

พักที่ โรงแรม MACDONALD HOLYROOD HOTEL


วันที่สาม  เอดินเบิร์ก - เมืองสเตอร์ลิ่ง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรมหลังอาหาร นำท่านเข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก อันสง่างาม ด้วยทำเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่า จากทุกมุมเมือง เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต เคยถูกทำลายลงหลายครั้ง แต่ทุกครั้งก็ได้รับการบูรณะ และสร้างใหม่ให้กลับคืนสู่ความสง่างาม

** โดยเฉพาะครั้งสุดท้าย ในศตวรรษที่ 19 โดยเซอร์วอลเตอร์ สก็อต นักปราชญ์ชาวสก็อต แบ่งเป็นส่วนต่างๆ อย่างน่าชม อาทิ ป้อมปราการและกำแพงปราสาทโบราณ ปืนใหญ่เรียงราย รวมทั้งประเพณีการยิงปืนใหญ่ในเวลา 13:00 น. ของทุกวันตลอด 150 ปี ที่ผ่านมา, โบสถ์เซนต์มากาเร็ต สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อรำลึกถึงพระมารดา ของกษัตริย์เดวิดที่ 1

** แล้วเข้าสู่พระราชฐานชั้นใน ส่วนที่เป็น The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศ์แห่งสก็อต ห้องประทับ และห้องมหามงกุฎ และ Great Hall เคยเป็นทั้งห้องจัดเลี้ยง, การประชุมสภา, โรงเรือนทหาร และโรงพยาบาลมาแล้ว ในแต่ละยุคสมัยปัจจุบัน จัดแสดงเกี่ยวกับ อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการสงคราม บันทึกภาพสวยตามอัธยาศัย

.. เดินเล่นบนถนนสายหลักของ เอดินเบิร์ก คือ รอยัลไมล์ (The Royal Mile) ซึ่งสร้างตามแนวสันเขา เชื่อมโยงพื้นที่ประวัติศาสตร์ ระหว่างปราสาทเอดินเบิร์ก และพระราชวังฯ  และสวนพฤกษศาสตร์

** โดยเฉพาะปราสาทเอดินเบิร์ก เป็นปราสาทที่เป็นสถานที่เปิดตัว ของหนังสือเรื่องแฮรี่ พอตเตอร์ เนื่องจากมีลักษณะใกล้เคียงฉากเมืองแม่มดในท้องเรื่อง

 • จากนั้นนำท่านเข้าชม โรงบ่มสก๊อตช์วิสกี้ ตำนานแห่งกลิ่นอันหอมกรุ่นและรสชาติแสนนุ่มนวล

** ท่านจะได้ชมการสาธิตการผลิตสก๊อตช์วิสกี้ และตื่นเต้นกับการชมหมู่บ้านชาว สก๊อตจำลองเมื่อ 300 ปีที่ผ่านมา 

** ชมอนุสาวรีย์บ็อบบี้ สุนัขพันธุ์สกายเทอเรียร์ที่โด่งดังที่สุดตัวหนึ่งของโลก ต้นแบบแห่งความซื่อสัตย์ และจงรักภักดีต่อนายผู้เลี้ยง

บ่าย  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองหลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองสเตอร์ลิ่ง (เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองเล็กที่อยู่ไม่ไกลจากเอดินเบิร์ก สถานที่แห่งนี้ เดิมเป็นทุ่งหญ้ากว้างๆ ที่ใช้เป็นสมรภูมิในการรบ ของชนเผ่าสก๊อตแลนด์ ที่รวบรวมตัวกัน เข้าต่อต้านและขับไล่ ทหารอังกฤษที่คอยรังแก และรีดภาษีจากชาวสก๊อตฯ จนเกิดเป็นสงครามของการประกาศอิสรภาพ

** นำท่านชม วอลเลซ โมนิวเมนท์ อนุสรณ์แห่งวีรบุรุษนักรบชาวสกอตติซ เซอร์วิลเลี่ยม วอลเลซ วีรบุรุษแห่งสก๊อตแลนด์ ในสงครามที่ต่อสู้กับอังกฤษ ที่สะพานสเตอร์ลิ่ง ในปี ค.ศ. 1297

.. เรื่องราวของเขา ถูกนำไป สร้างเป็นภาพยนตร์ชื่อดังเรื่อง Braveheart แสดงนำโดยเมล กิ๊บสัน

 • จากนั้นนำท่านดินทาง สู่ ตัวเมืองสเตอร์ลิ่ง แล้วนำท่านเข้าชม ปราสาทสเตอร์ลิ่ง ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาไฟที่มอดแล้ว เป็นจุดยุทธ์ศาสตร์ ที่สำคัญในการรบ ตั้งแต่สมัยยุคเหล็ก อยู่สูงจากพื้นดินถึง 250 ฟุต ปราสาทสเตอร์ลิง เป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุด และสำคัญที่สุดปราสาทหนึ่ง ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ และทางด้านสถาปัตยกรรมของสกอตแลนด์

** ตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนินคาลเซิลฮิลล์ ซึ่งเป็นเนินที่เกิดจากหินภูเขาไฟโบราณ และล้อมรอบสามด้านด้วยผาสูงชัน ที่ทำให้เหมาะแก่การป้องกันตน ตำแหน่งที่ดีทางยุทธศาสตร์ทำให้ ที่ตั้งของปราสาทมีความสำคัญ มาตั้งแต่ยุคโบราณ สิ่งก่อสร้างหลัก ส่วนใหญ่สร้างมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 และ 16 สิ่งก่อสร้างจากคริสต์ศตวรรษที่ 14 ก็ยังคง มีหลงเหลืออยู่บ้าง

.. แต่ส่วนที่ใช้ในการป้องกันด้านนอก ทางด้านตัวเมืองสร้างมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 พระมหากษัตริย์และพระราชินีแห่งสก๊อตแลนด์ หลายพระองค์ได้รับการสวมมงกุฎที่สเตอร์ลิง รวมทั้งสมเด็จพระราชินีนาถแมรีที่ 1 แห่งสกอตแลนด์ ในปี ค.ศ. 1543

** ปราสาทสเตอร์ลิง ถูกล้อมด้วยกันอย่างน้อยแปดครั้ง รวมทั้งหลายครั้งระหว่างสงครามอิสรภาพสกอตแลนด์ ครั้งสุดท้ายในปี ค.ศ. 1746 เมื่อ ชาร์ลส์ เอ็ดเวิร์ด สจวต หรือ "Bonnie Prince Charlie" พยายามยึดปราสาทแต่ไม่สำเร็จ ณ บริเวณลานหน้าปราสาทฯ ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์กษัตริย์โรเบิร์ต บรูซ ซึ่งรบชนะอังกฤษ  เห็นทิวทัศน์รอบเมืองที่สวยงาม เมืองสเตอร์ลิงเป็นเมืองหลวงเก่าของสก็อตแลนด์ซึ่งตั้งอยู่ล้อมรอบปราสาทสเตอร์ลิง

** พื้นที่นี้เป็นจุดเชื่อมระหว่าง Highland และ Lowland ของสก็อตแลนด์ ทำให้เมืองสเตอร์ลิงในสมัยก่อนนั้น ถูกใช้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าขาย ของคนในประเทศ และถูกเรียกว่า Market Town 

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  หลังอาหาร นำท่านเดินทาง สู่ ที่พัก

พักที่ โรงแรม Adamo Stirling Hotel

วันที่สี่   เมืองสเตอร์ลิ่ง – Loch Ness – Loch Lomond – กลาสโกลว์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทาง สู่ ศูนย์นิทรรศการเกี่ยวกับทะเลสาบล๊อคเนส ที่ Drumnadrochit (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) แหล่งทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ ทางตอนเหนือของแคว้นสกอตแลนด์

** สหราชอาณาจักร ในสถานที่ที่เรียกว่า เกรตเกลน (Great Glen) มีชื่อเสียง ในเรื่องของสัตว์ประหลาดที่มีชื่อว่า เนสซี (Nessie) จัดเป็นทะเลสาบ ที่ใหญ่ที่สุด ในซีกโลกทางเหนือ

 • นำท่านชม ศูนย์นิทรรศการเกี่ยวกับทะเลสาบล็อคเนส และความลึกลับของสัตว์ประหลาดเนสซี นอกจากจะได้สนุก สนานกับเรื่องราวลึกลับ ของเจ้าสัตว์ประหลาด ทั้งแสง,เสียงที่ทันสมัยแล้ว ท่านจะยังจะมีโอกาสได้ล่องเรือ ในทะเลสาบล็อคเนส เพื่อชมความงามของธรรมชาติ ที่สะท้อนกับผืนนํ้า ดุจดั่งกระจกเงาของทะเลสา บล็อคเนส (1 ช.ม.)

.. ไปตามลำน้ำของทะเลสาบ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 22 ตารางไมล์ มีความยาวถึง 23 ไมล์ และความลึกโดยเฉลี่ย 754 ฟุต ร่วมกันค้นหาเรื่องราวอันเป็นตำนาน ที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ เรื่องเจ้ามอนสเตอร์น้อยเนสซี่ ที่หลายคนเชื่อว่า เป็นเรื่องอุปโหลกลวงโลก

** จากหลักฐานรูปถ่ายหลายรูป ตั้งแต่ปี 1933 ที่อ้างว่า สามารถเก็บภาพเจ้าเนสซี่ใต้น้ำได้ บางภาพก็ถูกยืนยัน เป็นภาพหลอกลวง นักวิทยาศาสตร์บางคน ให้ความเห็นว่า อุณหภูมิน้ำเย็นขนาดนั้น ไม่น่าจะมีสัตว์ขนาดใหญ่อาศัยอยู่ได้ อย่างไรก็ตามเจ้ามอนสเตอร์น้อย เนสซี่ ก็เป็นแม่เหล็ก ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก มาหลายทศวรรษแล้ว

.. พร้อมถ่ายภาพกับปราสาทเออร์เกิร์ต (Urquhart Castle) ซากปราสาท ที่มีประวัติมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 6

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  หลังอาหาร นำท่านเดินทาง สู่ เมืองกลาสโกลว์ (ประมาณ 2 ชั่วโมง) ระหว่างทางชื่นชมกับธรรมชาติ ของเขตไฮส์แลนด์ ซึ่งเป็นดินแดนที่อยู่ทางตอนเหนือของเกาะอังกฤษ มากมายด้วยป่าไม้ที่ยังอุดมสมบูรณ์ และยังมากมายด้วยทะเลสาบ

.. แวะพักการเดินทาง ที่ ทะเลสาบโลมอน Loch Lomond ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุด ในสหราชอาณาจักร

 • จากนั้นเดินทาง สู่ เมืองกลาสโกว์ (ประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่ใหญ่ที่สุดของสกอตแลนด์ เมืองที่มีเอกลัษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น เมืองแห่งนี้มีค  วามเจริญรุ่งเรืองทางศิลปะแบบวิกตอเรียนที่สวยงามที่สุดใน สหราชอาณาจักร เป็นศูนย์กลางของงาน สถาปัตยกรรมและงานดีไซน์ อีกทั้งยังได้ชื่อว่า เป็นเมืองที่คึกคักที่สุดในสก็อตแลนด์ และเป็นเมืองที่มีแม่น้ำไคลด์ไหลผ่าน ต้นแบบเมืองแห่งวัฒนธรรมของทวีปยุโรป (Europe’s city of culture) เมืองศูนย์กลางการเงินอันดับสามของ UK  คณะเดินทางถึงเมืองกลาสโกลว์

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

** นำท่านเข้าที่พัก

พักที่ โรงแรม Carlton Glasgow Hotel

 

วันที่ห้า  กลาสโกลว์ – เมืองวินเดอร์เมียร – Hadeianswall – นิวคลาสเซิล

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นำท่านชมเมืองกลาสโกว์ โดยเริ่มต้น ด้วยการนำท่านชมจัตุรัสจอร์ส สแควร์ George Square จัตุรัสฯกลางเมืองกลาสโกว์ ที่เป็นศูนย์กลางทางการค้า ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อาคารหอการค้าที่ออกแบบโดย จอห์นเบอร์เนต และเปิดใน 1874 และในปี ค.ศ.1907 มีการเติมโดยหอโดมบนซึ่งเป็นที่ตั้งอยู่

** อีกด้านหนึ่งของจัตุรัสเป็นที่ตั้งของ Bank of Scotland รูปปั้นรอบๆ จัตุรัสฯ ประกอบด้วย สมเด็จพระราชินีวิกตอเรีย และพระราชสวามี Prince Albert , กวี Robert Burns และ โทมัส แคมป์เบล , ประดิษฐ์ เจมส์วัตต์ , นักเคมี โทมัสเกรแฮม , นายพล เซอร์ จอห์นมัวร์ 

 • จากนั้น นำท่านเดินทางผ่านพิพิธภัณฑ์ เซ็นต์ Mungo เพื่อนำท่าน สู่มหาวิหารกลาสโกว์ ซึ่งกล่าวกันว่าสร้างในปี ค.ศ. 1136 แทนที่โบสถ์เก่าแก ่ที่สร้างขึ้นโดยเซนต์ Mungo วิหารที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่มีหลังคาแหลมสูง ประดับประดาด้วยกระจกสีอันงดงาม เป็นที่เชื่อกันในเมือง ได้ก่อตั้งขึ้นโดยนักบุญ Kentigern รู้จักกันทั่วไปว่าเซนต์ Mungo ซึ่งสร้างเสร็จในราวคริสตศตวรรษที่ 13 และยังเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ ในการทำพิธีทางศาสนา ของชาวคริสต์นิกาย โปรแตสแตนท์

(การเข้าชมวิหารแห่งกลาสโกว์นั้น จะต้องได้รับอนุญาตก่อน และจะต้องเป็นวันที่ ไม่มีการทำพิธีทางศาสนาภายในโบสถ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำชมภายในโบสถ์ หากไม่ได้รับอนุญาต หากทางโบสถ์มีงานหรือพิธีการ)

 • จากนั้นนำท่านผ่านชมอาคาร People’s Palace and Winter Garden เป็นพิพิธภัณฑ์บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตผู้คนกลาสโกว์ และมีสวนไม้เมืองร้อน ครอบด้วยเรือนกระจกแล้วนำท่านถ่ายภาพกับอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ที่ได้รับการกล่าวขานว่าดีที่สุด 1 ใน 10 ของโลก ภายในยังประกอบด้วยโรงภาพยนตร์IMAX ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะอังกฤษ มีขนาดที่นั่ง 370 ที่นั่ง ซึ่งเปิดเมื่อปี ค.ศ. 2001

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน หลังอาหาร นำท่านเดินทางต่อ สู่ กำแพงเฮเดรียน (ระยะทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) สร้างขึ้นหลังจากที่จักรพรรดิเฮเดรียน (ค.ศ. 76 - ค.ศ. 138) ตลอดเส้นทางการ เดินทางผ่านชมทัศนียภาพของเขตชนบท แบบสก๊อตแลนด์ ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นแบบอังกฤษ ที่มากมายไปด้วยทุ่งหญ้า และทุ่งเลี้ยงสัตว์

** จนกระทั่งเข้าสู่เขตกำแพงฯ นำท่านชมกำแพงเฮเดรียน ซึ่งเป็น “กำแพงโรมัน” (limes) ของเขตแดนทางเหนือของบริเตน และเป็นกำแพง ที่สร้างเสริมอย่างแข็งแรงที่สุดในจักรวรรดิ

.. นอกจากจะใช้ในการป้องกันศัตรูแล้ว ประตูกำแพงก็ยังใช้เป็นด่านศุลกากร ในการเรียกเก็บภาษีสินค้าด้วย

** กำแพงเฮเดรียนบางครั้ง ก็เรียกกันง่ายๆ ว่า “กำแพงโรมัน” กำแพงเฮเดรียน ได้รับฐานะเป็นมรดกโลก โดยยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987 องค์การอนุรักษ์มรดกอังกฤษ (English Heritage) ซึ่งเป็นองค์กรราชการ ในการบริหารสิ่งแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ของอังกฤษ บรรยายกำแพงเฮเดรียน ว่าเป็น “อนุสาวรีย์ที่สำคัญที่สุด ที่สร้างโดยโรมันในบริเตน กำแพงเฮเดรียน มีความยาวทั้งสิ้นด้วยกัน 80 โรมันไมล์ (73.5 ไมล์หรือ 117 กิโลเมตร) ความหนาและความสูงของกำแพง ก็ขึ้นอยู่กับวัสดุก่อสร้าง ที่หาได้ในบริเวณที่สร้างกำแพง ทางด้านตะวันออก ของแม่น้ำเอิร์ทธิง (River  Irthing)

.. สร้างจาก หินสี่เหลี่ยมหนา 3 เมตร (9.7 ฟุต) และสูง 5-6 เมตร (16-20 ฟุต) ขณะที่ทางด้านตะวันตกของแม่น้ำสร้างด้วยดิน/หญ้าที่หนา 6 เมตร (20 ฟุต) และสูง 3.5 เมตร (11.5 ฟุต) ตัวเลขนี้ไม่รวมโครงสร้างอื่นๆ นอกตัวกำแพงที่รวมทั้งคู, หอสังเกตการณ์ และป้อม ส่วนกลางของกำแพงหนา 8 โรมันฟุต (7.8 ฟุต หรือ 2.4 เมตร) บนฐานกว้าง 3.0 เมตร (10 ฟุต) บางส่วนของกำแพงที่เหลือยู่ก็สูงถึง 3.0 เมตร (10 ฟุต)

 • จากนั้นนำท่าน สู่ นิวคาสเซิล (ประมาณ 45 นาที) เมืองอุตสาหกรรมทางตอนเหนือของอังกฤษ

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน หลังอาหารนำเข้าที่พัก

 พักที่โรงแรม COPTHORNE หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก  นิวคลาสเซิล – ยอร์ค

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรมหลังอาหาร นำท่านเดินทาง สู่ เมืองยอร์ค เมืองแห่งป้อมปราการ ด้านป้องกันข้าศึก ที่สำคัญทางภาคเหนือของอังกฤษ ครั้งสมัยที่รบพุ่งกับสก๊อตแลนด์ (ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำท่าน และคณะแวะชมถ่ายรูปกับ Bolton Castle

** นำท่านชม สถาปัตยกรรมการก่อสร้าง ที่สร้างในสมัยปี ค.ศ. 1378-1399 โดย ริชาร์ด เลอ สคอล๊อป ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการเมือง จนได้รับการแต่งตั้งเป็น ลอร์ด ริชาร์ด กลายเป็นตระกูลขุนนางที่เก่าแก่ และยังเป็นสถานที่มีวัฒนธรรม การดื่มน้ำชาแบบอังกฤษดั้งเดิมด้วย นำท่านลองดื่มชาสไตล์อังกฤษ พร้อมขนมที่เป็นเอกลักษณ์ของ Yorkshire Crisps 

 • จากนั้นนำท่านเดินต่อต่อ ในเวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมงแวะชม Castle Howard อยู่ทางเหนือของยอร์ค ประมาณ 24 กิโลเมตร ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทที่มีห้องมากกว่า 140 ห้อง และสวนที่ตกแต่งรอบๆ ปราสาทขนาดใหญ่ โดยกินพื้นที่อาณาเขตมากกว่า 13,000 เอเคอร์ ทำท่านถ่ายรูปกับปราสาท Howord ปราสาทแห่งนี้ ออกแบบสร้างโดย เซอร์ริชาร์ด แวนเบิร์ก ในระหว่างปี ค.ศ. 1699 – 1712 เพื่อเป็นอัครสถานที่พำนักของตระกูล ฮาร์ดเวิร์ด
 • จากนั้น นำท่านเดินทางต่อ สู่ เมืองยอร์ค ประมาณ .40 นาทีเมืองยอร์ค (York) เมืองสุดท้ายที่เป็นเมืองมรดกด้าน ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของอังกฤษคือ เมืองยอร์ค (York) เป็นเมืองที่มีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี เคยได้รับรางวัลเมืองท่องเที่ยวแห่งยุโรปเมื่อปี 2007 มีทั้งกำแพงเมืองเก่าแก่ และมหาวิหารศิลปะแบบโกธิค มีชื่อว่า York Minster นอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ได้รับอิทธิมาจากพวกโรมัน ไวกิ้ง และยุโรปชาติอื่นๆ ที่เคย เข้ามาตั้งรกรากที่นี่ด้วย

** ยอร์คเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีบทบาทมาเกือบตลอด 2,000 ปีที่ก่อตั้งมา เมืองยอร์คก่อตั้งเป็นเมืองป้อมปราการเอบอราคุม (Eboracum) ในปี ค.ศ. 71 โดยโรมัน และได้รับเลือกให้เป็นเมืองหลวง ของบริทาเนียน้อย (Britannia Inferior) ระหว่างสมัยโรมัน

.. บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ เช่นจักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราช มีส่วนเกี่ยวข้องกับเมือง จักรวรรดิโรมัน ทั้งหมดปกครองจากยอร์ค เป็นเวลาสองปี โดยจักรพรรดิเซ็พติเมียส เซเวรัส (Septimius Severus) หลังจาก ชนแองเกิลเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ยอร์คก็ได้รับชื่อใหม่เป็น “Eoferwic” ของราชอาณาจักรนอร์ทธัมเบรีย

** เมื่อชนไวกิงเข้ายึดเมืองในปี ค.ศ. 866 ก็เปลี่ยนชื่อเมืองเป็น จอร์วิค ของราชอาณาจักรจอร์วิค (Jorvik) ที่มีอาณาบริเวณ ครอบคลุมทางบริเวณตอนเหนือของอังกฤษ เกือบทั้งหมด จนกระทั่งปี ค.ศ. 1000 เมืองจึงมารู้จักกันในชื่อ “ยอร์ค”

เที่ยง  คณะเดินทางถึงเมืองยอร์ค รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชมวิหารแห่งยอร์ค สัญลักษณ์ที่สำคัญของเมือง เป็นมหาวิหาร ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในยุโรปตอนเหนือ มหาวิหารยอร์ค มีชื่อเป็นทางการว่า “The Cathedral and Metro political Church of St Peter in York” เป็นคริสต์ศาสนสถาน ระดับมหาวิหาร ที่สร้างเป็นแบบโกธิค ที่ใหญ่ที่เป็นที่สอง รองจากมหาวิหาร โคโลญจ์ ในประเทศเยอรมนี ทางตอนเหนือของทวีปยุโรป

** มหาวิหารยอร์ค ตั้งอยู่ที่เมืองยอร์คในมณฑลยอร์คเชีอร์ ทางตอนเหนือของ สหราชอาณาจักร เป็นที่ตั้งของอัครสังฆราชแห่งยอร์ค ซึ่งเป็นตำแหน่ง รองจากอัครสังฆราช แห่งแคนเตอร์บรี ผู้เป็นประมุขของนิกายเชิร์ชออฟอิงแลนด์ มหาวิหารยอร์ค ถือกันว่าเป็น “high church” ของแองโกล-คาทอลิก (Anglo-Catholicism) ของวัดแองกลิคัน ทางเดินกลาง ที่สร้างแบบกอธิควิจิตร (Decorated Gothic) และหอประชุมสงฆ์ บริเวณร้องเพลงสวด และทางด้านหลังเป็นแบบโกธิคแบบ โกอธิคสูง (Perpendicular Gothic) ทางด้านเหนือของแขนกางเขน เป็นแบบโกธิคอังกฤษตอนต้น ทางเดินกลางมีหน้าต่างเหนือบานประตู ที่สร้างเมื่อ ค.ศ. 1338 และด้านตรงข้ามทางหลังวัด บริเวณชาเปลพระแม่มารี มีหน้าต่างใหญ่ชื่อ “Great East Window” สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1408

** ภายในมีการประดับประดา ด้วยกระจกสีรูปดอกไม้ขนาดใหญ่ จนเป็นที่มาของชื่อสงครามดอกกุหลาบ (War OF The Roses) ช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ และการแย่งชิงราชสมบัติของราชวงศ์อังกฤษ ทางด้านเหนือของแขนกางเขน มีหน้าต่างที่เรียกว่า “Five Sisters Window” แต่ละแกนของหน้าต่าง สูงถึง 16 เมตร หรือประมาณ 9 ชั่วคน

.. ทางด้านใต้ เป็นหน้าต่างกุหลาบ ที่มีชื่อเสียงมาก และเป็นหน้าต่างประดับกระจกสี ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 • จากนั้นนำท่านเดินชมตัวเมืองเก่า ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแคว้นยอร์คเซียร์ ด้านหลังเป็นกำแพงเมือง (City Wall) เดินเล่นในถนน Shambles เป็นถนนแคบๆ ที่มีร้านค้า และผู้คนนิยมมาเดินซื้อสินค้ากันเต็มไปหมด Copper gate Shopping แหล่งช็อปปิ้งของเมือง York อิสระตามอัธยาศัย

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  หลังอาหาร นำท่านเดินทาง สู่ที่พัก

พักที่ โรงแรม The Royal York Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด  ยอร์ค – แมนเซสเตอร์ – สแตรทฟอร์ด

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม (ระยะทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง) นำท่านออกเดินทาง สู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) เมืองอุตสาหกรรมหลักที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดของอังกฤษ

** นำท่านชมเมืองแมนเชสเตอร์ ที่ท่านจะประทับใจ ในความงดงามทางด้านสถาปัตยกรรม สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และความมีอัธยาศัยไมตรีที่มีมาอย่างยาวนาน พื้นที่หรือถนนสายต่างๆ ที่มีชีวิตชีวา ด้วยพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ 

 • จากนั้นนำท่านชมศาลาว่าการเมืองแมนเชสเตอร์ ซึ่งเป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียที่พบในแมนเชสเตอร์ และเป็นที่ตั้งของสภาเมืองแมนเชสเตอร์ 

** นำท่านเข้า สู่ พิพิธภัณฑ์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และเข้า ชมสนามโอล์ดแทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium) ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด (Manchester United Museum) สนามแห่งนี้ มีฉายาว่า เดอะ เธียเตอร์ ออฟ ดรีมส์ ตั้งอยู่บนถนนแทร็ฟฟอร์ด สตรีต อยู่ฝั่งตะวันตกของเมืองแมนเชสเตอร์ จุคนดูได้ 76,0000 คน ให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมปีศาจแดงภายในร้าน The Manchester United Mega Store ภายในสนามโอล์ดแทรฟฟอร์ด

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลังอาหาร นำท่านเดินทาง สู่ สแตรทฟอร์ด อัพออน เอวอนระยะทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง เมืองสแตรทฟอร์ด อัพออน เอวอน (Stratford  Upon Avon) เมืองเล็กๆ น่ารัก บ้านเกิดของคีตกวีเอก วิลเลี่ยม เชคสเปียร์ เมืองเก่าที่สุด ของมณฑลวอร์วิคเชียร์ และเป็นเมืองศูนย์กลาง การค้าขายที่สำคัญในอดีต ทั้งยังเป็นเมืองที่มีการผสมผสานกัน ระหว่างมรดกทางวัฒนธรรม และการละครอย่างน่าอัศจรรย์

 • 15.00 น. (เวลาโดยประมาณ) คณะเดินทางถึงเมืองสแตรทฟอร์ด-อัพพอน-เอวอน เป็นเมืองสำคัญด้านวรรณกรรมของอังกฤษ เนื่องจากเป็นบ้านเกิดของวิลเลียมส์ เช็คสเปียร์ กวีเอกผู้ยิ่งใหญ่ของโลก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเอวอน แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ คือบ้านเกิดของเช็คสเปียร ์และโบสถ์ที่ฝั่งศพของเขา บ้านเช็คสเปียร์ถือได้ว่า เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมแบบทิวดอร์ รอบบ้านตกแต่งด้วยสวนในสไตล์อังกฤษ ที่มีการผสมผสานกัน ระหว่างมรดกทางวัฒนธรรม และการละครอย่างน่าอัศจรรย์

** นำท่านสู่ ถนนเฮนรี่ ถนนคนเดินมากมาย ด้วยบ้านที่สร้างด้วยสไตล์ ทิวดอร์ น่ารักตั้งเรียงรายเป็นทิวแถว เชิญท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ บ้านเกิดของเช็คสเปียร์ ที่เป็นบ้านไม้กึ่งซุง ที่อนุรักษ์ไว้อย่างดี

 1. ชมบ้านแอนน์ ฮาธาเวย์และบ้าน ที่เช็คสเปียร์ถือกำเนิด เพื่อจะได้เข้าใจชีวิตและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับกวีเอก
 2. ชมโบสถ์ โฮลี่ ทรินิตี้ Holy trinity ที่สวยงามเพื่อชมหลุมฝังศพ ของเช็คสเปียร์ นอกจากชื่อเสียงและความสำคัญด้านวรรณคดีแล้ว ในเมืองสแตรทฟอร์ด ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เยี่ยมชม และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ล่องเรือไปในแม่น้ำเอวอน 
 3. นำท่านชม หมีเทดดี้ แบร์ นับร้อยในคฤหาสน์ ที่ครั้งหนึ่งเป็นของพระเจ้าเฮนรี่ ที่ 8 หรือเข้าชมคฤหาสน์เก่าแก่ ที่สวยงามที่สุดในสหราชอาณาจักรและสวนที่ตกแต่ง อย่างตระการตา
 • จากนั้นเชิญท่านอิสระกับการเดินชมเมืองที่แสนน่ารักและเป็นเอกลักษณ์
 • 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารไทย Thai Boathouse หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

พักที่ โรงแรม Ettington Park Hotel

วันที่แปด  สแตรทฟอร์ด – สโตนเฮ้นจ์ สิ่งมหัศจรรย์ของโลก – ลอนดอน

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม ระยะทางประมาณ 2.10 ชั่วโมงหลังอาหาร นำท่านเดินทาง สู่ สโตนเฮ้นจ์ (STONEHENGE) กลุ่มวงหินปริศนา ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองซัลลิสเบอรี่ มณฑลวิลไซร์ ซึ่งจนถึงวันนี้ยังไม่สามารถหาคำตอบได้อย่างแน่ชัดว่า สร้างขึ้นมาทำไม? ใครคือผู้สร้าง?

** มีการตั้งข้อสังเกตมากมายไม่ว่ามนุษย์ต่างดาวมาสร้างไว้ หรือผู้มีอำนาจมากมายที่สามารถขนบรรดาก้อนหินขนาดใหญ่เหล่านี้มารวมกันไว้ได้ จนมีตำนานเล่าขานกันในเรื่องของเทพนิยายต่างๆ มากมาย

 • 10.20 น. นำท่านชมหมู่ก้อนหิน สโตนเฮ้นจ์ ที่ตั้งอยู่ในลานกว้าง มีแนวหินเรียงราย ราวๆ 3 กิโลเมตร และ มีกลุ่มหินใหญ่ประมาณ 30 ก้อน ตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลม กว้าง 30 เมตร โดยไม่มีร่องรอยของความเป็นมา และไม่ปรากฏว่ามีการขน หรือสิ่งปรักหักพังในการก่อสร้าง

** บริเวณที่ดังกล่าวอยู่ให้เป็นปัญหา คาดว่าสร้างขึ้น ตั้งแต่ก่อน ค.ศ.ประมาณ 2,000 ปี ซึ่งหิน 16 ใน 30 ก้อน ที่ตั้งอยู่รอบนอก เฉลี่ยแล้วสูง 4 เมตร หนัก 26 ตัน นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประหลาด ว่าหินก้อนใหญ่ ๆ เหล่านี้ มาตั้งอยู่เป็นกลุ่มก้อนได้อย่างไร ใช้อะไรยกหินก้อน ที่หนักๆ หลายๆ ตันขึ้นวางซ้อนกันได้

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ระยะเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมงหลังอาหารเดินทาง สู่ มหานครลอนดอน (London) เมืองหลวงแห่งสหราชอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ ดินแดนที่มีเรื่องราวและประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยิ่งใหญ่ ยาวนาน

 • 16.00 น. คณะเดินทางถึง มหานครลอนดอน นำท่าน สู่ ย่านช้อปปิ้งบนถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด เดินสำรวจราคาสินค้าคุณภาพดีจากห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อาทิ เซลฟริดจ์, มาร์คแอนด์ สเปนเซอร์ ฯลฯ
 • 18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย นำเข้าที่พัก  

พักที่โรงแรม Thistle Marble Arch Hotel  หรือระดับเดียวกัน

วันที่เก้า  ลอนดอนทาวเวอร์ – ลอนดอน อายส์ – บริทิชมิวเซี่ยม - ห้างแฮรอดส์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรมหลังอาหารเช้า นำท่านชมมหาลอนดอนมหานครที่ยิ่งใหญ่ แวะถ่ายรูปหน้า พระราชวังบัคกิ้งแฮม ผ่านชมสถานที่สำคัญๆ อาทิ พิคาเดลลี่ เซอร์คัส, จัตุรัสทราฟัลการ์ อนุสรณ์ของท่านนายพลลอร์ดเนลสัน ผ่านย่านธุรกิจ การเงิน การธนาคารในซิตี้ออฟ ลอนดอน มหาวิหารเซนต์ปอล 

 • นำท่านเข้าชมราชสมบัติ แห่งราชวงศ์อังกฤษในป้อมปราการแห่งลอนดอน หรือ Tower Of London ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับ เพชร สตาร์ออฟแอฟริกา ขนาดกว่า 500 และ 300 กะรัต ซึ่งประดับอยู่ด้านหน้าของมหามงกุฎและคฑา ประจำพระองค์ของพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 ท่านจะมีโอกาสถ่ายภาพกับ สะพานทาวเวอร์ออฟลอนดอนที่ สวยงามที่สุดที่ทอดข้ามแม่น้ำเทมส์

** นำท่านบันทึกภาพของวิหารเวสท์มิน สเตอร์ แอมบี้ อาคารรัฐสภา และหอนาฬิกาบิ๊กเบ็น สัญลักษณ์ของมหานครลอนดอนที่โด่งดังไปทั่วโลก

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ  Gold Mine (เมนูพิเศษกุ้งมังกร+เป็ดย่างอันโด่งดัง) หลังอาหาร นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ เดอะลอนดอนอายส์ (The London Eyes) ที่บริษัท บริติชแอร์เวย์เป็นผู้สร้างขึ้น เพื่อร่วมฉลองปี 2000 เมื่อ 9 ปีที่ผ่านมา ชมวิวสุดสวยของลอนดอน

 • จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์อังกฤษ (British Museum) พิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในอังกฤษ มีความเก่าแก่ถึง 256 ปี มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของมนุษย์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1753 ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดงานศิลปะ ภาพวาด และโบราณวัตถุต่างๆ จากทวีปทั่วทุกมุมโลก อาทิ เปอร์เชีย, อียิปต์, กรีก, อินเดีย, จีน ด้วยวัตถุโบราณล้ำค่าทางประวัติศาสตร์มีมากกว่า 7 ล้านชิ้น 

** จากนั้นนำท่านสู่ห้างแฮรอดส์ ห้างสรรพสินค้าชื่อดังที่มีชื่อเสียง ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม ต่างๆ มากมาย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน  หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับที่พัก หรือให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย ในย่านแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียง

พักที่โรงแรม Thistle Marble Arch Hotel  หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สิบ  ลอนดอน – วินด์เซอร์ – กรุงเทพฯ

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมหลังอาหาร นำท่านเดินทาง สู่ เมืองวินด์เซอร์ (Windsor) เพื่อนำท่านเข้าชมพระราชวังวินด์เซอร์ ปราสาทในรูปแบบของอังกฤษโบราณ หนึ่งในที่ประทับในช่วงฤดูร้อน ของราชวงศ์อังกฤษ

** นำชมภายในของพระราชวังวินด์เซอร์ ที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมอย่างสวยงาม หลังการถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อหลายปีก่อน ในพระราชวัง ท่านจะได้ชมเครื่องใช้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สวยงามมากๆ พระราชวังวินด์เซอร์ Windsor Castle เป็นพระราชวัง ตั้งอยู่ที่วินด์เซอร์,

.. มลฑลบาร์คเชอร์ในสหราชอาณาจักร สร้างโดยสมเด็จพระเจ้าวิล เลี่ยมที่ 1 แห่งอังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1070 สถาปัตยกรรมเป็นแบบโรมาเนสก์ พระราชวังวินด์เซอร์เป็นพระราชฐาน ที่ยังมีผู้อยู่อาศัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นพระราชฐานที่เก่าที่สุด ที่มีผู้อยู่อาศัยที่ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่เริ่มสร้าง เนื้อที่การใช้สอยมีทั้งหมดด้วยกัน 484,000 ตารางฟุต หรือ 45,000 ตารางเมตร

** พระมหากษัตริย์และกษัตรีย์แห่งอังกฤษเกือบทุกพระองค์ มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการสร้าง และการวิวัฒนาการของ พระราชวังวินด์เซอร์โดยตลอด พระราชวังเคยใช้เป็นป้อมปราการ ที่อยู่อาศัยที่ประทับอย่างเป็นทางการ และบางครั้งเรือนจำ ประวัติของพระราชวัง จึงเกี่ยวพันกับประวัติของพระมหากษัตริย์ และกษัตรีย์ของอังกฤษอย่างใกล้ชิด

การศึกษาประวัติก็ทำได้ โดยการศึกษาจากประวัติของรัชสมัยต่างๆ ของพระมหากษัตริย์ที่มาประทับ ในยามสงบจากศึกสงคราม พระราชวังก็ได้รับการขยายเพิ่มเติม ด้วยห้องชุดสำหรับเป็นที่อยู่อาศัย ยามสงครามพระราชวังก็ใช้เป็นป้อมปราการ ด้วยการสร้างเสริมอย่างแน่นหนา ระบบนี้ก็ยังใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

 • จากนั้นนำท่านเดินทางย่านเมืองเก่า ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และยังคงรักษาสภาพบ้านเรือนและอาคารให้เป็นแบบดั้งเดิมได้อย่างคงทน และยาวนาน

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน หลังอาหาร

** นำท่านเดินทาง สู่ ย่านธุรกิจ แหล่งการค้าสินค้าราคาโรงงาน Outlet Mall / Bicester ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับรายการช้อปปิ้งสินค้ายี่ห้อดังมากมาย อิสระกับรายการอาหารค่ำ เพื่อความเพลิดเพลินกับรายการช้อปปิ้ง

 • 18.30 น. ได้เวลาเดินทาง สู่ สนามบินฮีทโธรว์ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 • 19.30 น. (เวลาประมาณ) คณะเดนทางถึงสนามบิน ให้ท่านได้มีเวลาทำรายการ Tax Refund
 • 22.05 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ BA 009

วันที่สิบเอ็ด   กรุงเทพฯ

 • 15.20 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

 

*********************************

หมายเหตุ.. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเดินทางท่องเที่ยว ก่อน-หลัง ได้ตามความเหมาะสมของรายการ โดยที่มิต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า แต่ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลักใหญ่ บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนของสายการบินในการจำหน่ายตั๋วโดยสาร และตัวแทนในการจัดเตรียมโรงแรม, ที่พัก, รถท่องเที่ยว หากเกินกรณี การจลาจล ประท้วงหยุดงาน ภัยธรรมชาติ ที่นอกเหนือจากการควบคุม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะเกิดขึ้น แต่จะประสานงาน เอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านและคณะ และในกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงกำหนดการบินของสายการบินนั้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯจะเอื้ออำนวยความสะดวกแด่ท่านในกรณีพิเศษเช่นกัน

**** เที่ยวจริง เที่ยวครบ เที่ยวสนุก พร้อมการันตี ภาพสวยๆ สำหรับทุกท่าน ****

การเดินทาง

กรุงเทพ-ลอนดอน-กรุงเทพฯ // ตั๋วภายใน ลอนดอน-เอดินเบิร์ก
สายการบิน BRITIST AIRWAYS  (BA)

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-กรุณาตรวจสอบอีกครั้งก่อนเดินทาง

ข้อมูลอื่นๆ

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็น ดอลล่าร์ ไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ ---- บาท

เด็ก   ท่านละ ----- บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม ---- บาท

จำนวนที่นั่ง

18 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

หนังสือเดินทาง 

-หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6  เดือน  (สําหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 

- หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า

รูปถ่าย

- รูปถ่าย ถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2 x 1.5 นิ้ว จํานวน 6 ใบ (ใช้รูปสีพื้นหลังขาว ถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งขยายจากฟิล์มเท่านั้น รูปโพลาลอยด์/สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป

หลักฐานการเงิน  2 ชุด

- สําเนาสมุดเงินฝากส่วนตัวของผู้เดินทางตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าปัจจุบัน (และควรปรับยอดสมุดเงินฝากให้เรียบร้อยก่อนถ่ายสําเนา) พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสําเนา

- หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร โดยไม่ต้องระบุชื่อสถานฑูต กรุณายื่นขอจากธนาคาร โดยใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 วัน (เป็นเอกสารที่สําคัญมาก ในการยื่นขอวีซ่า) ** สถานฑูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเล่มจริงของท่านในบางกรณี(ไม่แนะนําให้ใช้บัญชีกระแสรายวัน)  หลักฐานการทํางาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันทั้นน)  2 ชุด

กรณีเป็นพนักงาน

- หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯ ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด และ สลิปเงินเดือน

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

- สําเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสําเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสําเนาไม่เกิน 3 เดือน)

กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)

- หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยู่และสําเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสําเนา สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาใบสูติบัตร และสําเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)  กรุณาเซ็นชื่อรับรองสําเนาเอกสารทุกฉบับ   2 ชุด

กรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี 

- ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง จะต้องไปทําหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากอําเภอ หรือเขตที่ท่านอยู่โดยระบุชื่อผู้ที่เด็กเดินทางไปด้วย พร้อมแนบบัตรประชาชนของบิดาร/มารดา- เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่นสําเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็กเด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้นเช่น หนังสือรับรองบุตร  บุญธรรม เป็นต้น

กรณีสมรสแล้ว

 - สําเนาทะเบียนสมรส, สําเนาใบหย่า หรือ สําเนาใบมรณะบัตร (กรณี คู่สมรสเสียชีวิต) พร้อมทังเซ็นชื่อรับรองสําเนา

สําหรับวีซ่าอังกฤษ

-     ลูกค้าต้องไปสถานฑูตด้วยตัวเองเพื่อสแกนด์นิ้วมือ

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน