APR 2012 : เที่ยวปักกิ่ง เทียนสิน 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พุธ ธันวาคม 02 , 2020
Font Size
   

APR 2012 : เที่ยวปักกิ่ง เทียนสิน 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย Featured

Rate this item
(1 โหวต)

beijing-2012-02-08-0002

untitled *** ฉลองเทศกาลสงกรานต์ *** 

เที่ยวปักกิ่ง เทียนสิน 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์

พิชิตกำแพงหมื่นลี้ ชมความยิ่งใหญ่พระราชวังโบราณ ตื่นตาสนามกีฬาระดับโลก. สนามกีฬารังนก นั่งรถไฟความเร็วสูง 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อลังการ 2 โชว์..หน้ากากทองคำ และกายกรรมก้องโลก

 อาหารพิเศษ ~ เป็ดปักกิ่ง...สุกี้มองโกล...อิ่มไม่อั้น...ซีฟู๊ต บุฟเฟ่ต์ Tang Ren Jie

TravelPro. เที่ยวกับเรา คุ้มค่า ได้ภาพสวย

วันเดินทาง
13 - 18 เมษายน 2555
ราคาท่านละ
32,900 บาท

กำหนดการเดินทาง

 

วันแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – ปักกิ่ง

21.30 น.     คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกตรวจเอกสารและที่นั่งก่อนการเดินทาง

23.50 น.     ออกเดินทางสู่ ปักกิ่ง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG674

 

วันที่สอง   ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-สนามกีฬาโอลิมปิก 2008-กายกรรมปักกิ่ง

05.30 น.       เดินทางถึง มหานครปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร พร้อมเสิร์ฟกาแฟ ไมโล/โอวัลติน ชาร้อน

** หลังอาหารนำท่านชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสที่กว้างที่สุดในโลก ชมศาลาประชาคมที่สามารถบรรจุคนได้นับหมื่นคน ชมอนุสาวรีย์วีรชนพร้อมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

 • จากนั้นนำท่านชม พระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้าม ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงรวม 24 รัชกาล ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้องบนเนื้อที่กว่า 720,000 ตารางเมตร

กลางวัน           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารให้ท่านได้ลอง ชิมชาอวู่หลง ของปักกิ่งและชาที่มีชื่อเสียงต่างๆ

 • จากนั้นนำท่านเข้าชม สนามกีฬาแห่งชาติปักกิ่ง (BIRD NAST) เป็นสนามกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2008 ที่ถูกจัดขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง

** ก่อสร้างเมื่อเดือนธันวาคม 2546 ได้รับการออกแบบ Herzog and Demeuron (สวิสเซอร์แลนด์) และสถาบันออกแบบสถาปัตยกรรมจีน ครอบคลุมพื้นที่ 258,000 ตารางเมตร และมีขนาดความจุ 1 แสนที่นั่ง (ค่าบัตรผ่านประตูเฉพาะเข้าชมสนามกีฬารังนกรวมไว้ในรายการแล้ว)

 • จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของ “สระว่ายน้ำแห่งชาติ” (GYMNASIUM ฟองน้ำ) ซึ่งใช้ในการแข่งขันกีฬาทางน้ำ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสนามกีฬารังนก

ค่ำ                  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสเป็ดปักกิ่งขนานแท้ หลังอาหารนำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง ชื่อก้องโลก สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก

No.9 Dacheng Road Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่สาม    พระราชวังฤดูร้อน-พระราชวังฤดูร้อน-ไนท์ทัวร์หวังฝู่จิ่ง

เช้า                 บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านชม พระราชวังฤดูร้อนหรืออุทยานอี้เหอหยวน ซึ่งเป็นพระราชวังที่พระนางซูสีไทเฮาทรงโปรดปรานมาก อีกทั้งเป็นสถานที่ว่าราชการของพระนางด้วย ท่านจะได้ชมความงามของทะเลสาบคุนหมิง ทะเลสาบยักษ์ที่ขุดด้วยแรงงานคน ภูเขาจำลอง ศาลาแบบต่างๆ ซึ่งล้วนแต่สวยงามตระการตา จากนั้นนำท่านแวะซื้อ ครีมไข่มุก บำรุงผิวที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ

กลางวัน           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับแพทย์โบราณ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีน ที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรค โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หอบวงสรวงฟ้าเทียนถาน ซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่สง่างาม มีความสูง 38 เมตร และมี เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 30 เมตร ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1420 ช่วงเวลาเดียวกันกับพระราชวังต้องห้าม และใช้เวลาในการสร้างถึง 14 ปี ที่นี่เคยถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวง เทพยดาฟ้าดิน ของจักรพรรดิในสมัยโบราณเพื่อคุ้มครองเหล่าปวงประชาชาวจีน ให้มีความสมบูรณ์ทางพืชพันธุ์ธัญญาหาร
 • จากนั้นนำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่สไตล์จีนสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังไม่รู้จักมากนัก “The place” หรือ ซื่อ เม่า เทียน เจีย ตั้งอยู่บนถนนตงต้าเฉียวลู่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้า สำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักแห่งใหม่ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย เลยก็ว่าได้

** เป็นแหล่งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิเช่น ZARA, MNG, PRONMOD, MEXX เป็นต้น นอกจากเป็นแหล่งช้อปปิ้งแล้ว สถานที่แห่งนี้ท่านยังจะได้ชมเพดานจอ LCD หรือท้องฟ้ายักษ์ ที่ไม่มีให้เห็นที่ใดในโลก เป็นจอ LCD ขนาดความกว้าง 6,000 ตารางเมตร จัดตกแต่งตามฤดูกาล ให้ท่านได้เพลิดเพลินจนสมควรแก่เวลา

เย็น                บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านถนนหวั่งฝู่จิ่ง ในยามค่ำคืนเป็นถนนคนเดิน ที่มีบรรยากาศแบบยุโรป มีตึกที่ทันสมัยสวยงามมากมาย และเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีสินค้านานาชนิดเช่นเสื้อผ้า กระเป๋า ขนม ยาจีน ต่างๆ เป็นต้น จนสมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก

 No.9 Dacheng Road Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่สี่     ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน(ด่านปาต้าหลิง)-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง-โชว์หน้ากากทองคำ-THE PLACE

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก  หลังอาหารนำท่านสู่ กำแพงเมืองจีน (ขึ้นกระเช้าด่านปาต้าหลิง) เป็นกำแพงเมืองจีนที่ถือว่า เป็นด่านที่สวยที่สุดของกำแพงเมืองจีน

 • นำท่านนั่ง กระเช้าชมความงามของสถานที่แห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของกำแพงเมืองจีน และวิวทิวทัศน์ ที่สวยงาม ท่านจะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุค กลาง ที่สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาวกว่า 6,350  ก.ม. ก่อสร้างขึ้น ครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปีก่อน โดยเมืองต่างๆ แต่เมื่อจักรพรรดิ์จิ๋นซี ผู้รวบรวม ประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่นได้ครองแผ่นดิน จึงสั่งให้เชื่อมกำแพงเมืองต่างๆ เข้าด้วยกัน ตัวกำแพงสูง 7 เมตร กว้าง 6 เมตร

** ว่ากันว่าถ้านำวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกำแพงแห่งนี้มา สร้างกำแพงที่มีความหนา1 เมตร สูง 5 เมตร จะได้กำแพงที่มีความยาวรอบโลกจากนั้น ให้ท่านเยี่ยมชม โรงงานผลิตหยก ที่ขึ้นชื่อของชาวจีน ที่มีความเชื่อว่ามีหยกไว้เป็นสิ่ง ที่ให้ความคุ้มครอง 

กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหลังอาหารนำท่านชม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งของกรุงปักกิ่ง ชมเรื่องราวประวัติศาสตร์จีนในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ ซึ่งสร้างไว้ใหญ่โตและงดงาม ก่อนเดินทางกลับเข้าเมืองปักกิ่ง แวะ โรงงานบัวหิมะ แวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวก เป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง

 • จากนั้นชมโชว์หน้ากากทองคำ

เย็น             บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก

 No.9 Dacheng Road Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ห้า    ปักกิ่ง-เทียนสิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองเทียนสิน เมืองใหญ่อันดับต้นๆของจีน (120 กม.) ชมผังเมืองตึกรามบ้านช่อง ถูกจัดระเบียบคล้ายกับมหานครเซี่ยงไฮ้ ในปลายทศวรรต 1800 ที่นี่เคยรุ่งเรืองเป็นเมืองท่าศูนย์กลางการค้าขายของจีนมาก่อน  

** เที่ยวชมถนนวัฒนธรรมโบราณ (กู่เหวินฮั่วเจีย) ที่เป็นศูนย์รวมของร้านรวงที่จำหน่าย หนังสือ เครื่องกระเบื้อง พรม งานฝีมือ ของที่ระลึกต่างๆ รวมถึงอาหารและของพื้นเมือง  

 • นำท่านไปชมศาลหม่าโจ้ว นมัสการหม่าโจ้ว (เจ้าแม่ทับทิม) เทพธิดาผู้พิทักษ์นักเดินทาง เชื่อว่านมัสการเหม่าโจ้วแล้วจะเดินทางโดยสวัสดิภาพ

กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมวัดกวนอิม “เจี้ยนฝูกวานยินซื่อ” มีพื้นที่ 8,400 ตารางเมตร นมัสการเจ้าแม่กวนอิมพันตาพันมือ สูง 8.6 เมตร ของล้ำค่าชิ้นที่หนึ่งของวัดนี้ ภายในวัดมีต้นกุยซู่ มีอายุกว่า 600 ปี ถือเป็นของล้ำค่าสิ่งที่สอง และสิ่งล้ำค่าชิ้นที่สาม คือ ระฆังโบราณสมัยราชวงศ์ซ่ง เส้นผ่าศูนย์ กลาง 2 เมตร ทำด้วยทองแดงน้ำหนัก 5 ตัน

** เสร็จแล้วเดินทางกลับกรุงปักกิ่ง โดยรถไฟความเร็วสูง ซึ่งได้พัฒนาเทคโนโลยีจนก้าวล้ำทันสมัยเช่นเดียวกับญี่ปุ่น และยุโรป ด้วยการเดินทางไปยังเมืองเทียนจิน ระยะทาง 137  กิโลเมตร ภายในเวลา 30 นาที รถไฟขบวนนี้วิ่งด้วยความเร็ว 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เย็น              บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก

 No.9 Dacheng Road Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่หก    ปักกิ่ง-พิพิธภัณฑ์ผีเซี๊ยะ-วัดลามะ-ตลาดรัสเซีย-กรุงเทพฯ

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารแวะฟังความเป็นมา และความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับฮวงจุ้ย และ ผีเซี๊ยะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภ เงินทองของจีนที่ พิพิธภัณฑ์ผีเซี๊ยะ

 • จากนั้นท่านไหว้พระที่ วัดลามะ ซึ่งในอดีตเคยเป็นพระราชวังเก่าที่ประทับของจักรพรรดิหย่งเจิ้นองค์ชายสี่แห่งราชวงค์ชิงและเป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลง นำท่านนมัสการพระพุทธเจ้าปรางค์อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อเป็นสิริมงคล ชมพระพุทธรูปไม้ที่แกะสลักจากไม้จันทร์มีความสูงถึง 26 เมตรหลัง

** จากนั้นนำท่านชม โรงงานผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม อาทิเช่น ผ้าห่มเสื้อผ้า รองเท้า ผ้าพันคอ เป็นต้น

กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ ตลาดรัสเซีย ซึ่งเป็นตลาดขายสินค้านานาชนิดราคาถูกทั้งขายส่ง  และขายปลีก  อาทิเช่น  เสื้อผ้า  รองเท้า  นาฬิกา  ตุ๊กตา เป็นต้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

17.05 น.         ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG615

21.20 น.         ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

************************************************


การเดินทาง

กรุงเทพ-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ
สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

- ช่วงเดือน เมษายน อากาศปกติ ไม่หนาว

ข้อมูลอื่นๆ

- ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 32,900 บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ 32,900 บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 31,900 บาท

อัตรานี้รวม

- ภาษีสนามบิน

- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

- ที่พักตามระบุในโปรแกรม

- ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

- ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 5,000 บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

- พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

TravelProThai.com Facebook Fanpage

Japan.Photo Facebook Fanpage

Zhangjiajie Facebook Fanpage

Jiuzhaigou Facebook Fanpage

Shangri-La Facebook Fanpage

Hong Kong Facebook Fanpage

Xian Facebook Fanpage

 • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
 • Tel : 02-9420080, 02-9420070
 • Call Center : 095-9498002
 • Call Center : 081-6424456
 • Line id : @travelprothai หรือ travelprothai

เพิ่มเพื่อน

Website: www.facebook.com/info.travelprothai E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน