HOT JAPAN @@ รื่นเริงหรรษา ฮอกไกโด Snow Festival (6 วัน 5 คืน) | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พุธ พฤศจิกายน 25 , 2020
Font Size
   
ผิดพลาด
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 71

HOT JAPAN @@ รื่นเริงหรรษา ฮอกไกโด Snow Festival (6 วัน 5 คืน)

Rate this item
(0 โหวต)
Snow festival

รื่นเริงหรรษากับเทศกาล Snow Festival สุดอลังการที่เมืองซัปโปโร โดยแต่ละฤดูนั้นก็จะน่าเที่ยวแตกต่างกันไป มีอากาศที่แสนบริสุทธิ์ เต็มอิ่มกับบรรยากาศของหิมะโปรยปรายเป็นละอองสีขาวพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับน้ำแข็งที่แกะสลักอย่างสวยงามรูปร่างต่างๆ สุดแสนโรแมนติกและน่าประทับใจสุดๆ

กำหนดการเดินทาง : 7 ? 12 กุมภาพันธ์ 2552

----> ราคาท่านละ 64,990 บาท  (ออกเดินทางแน่นอนค่ะ)


?

กำหนดการเดินทาง


วันที่ 1  กรุงเทพฯ ? ไทเป

15.30 น. ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดพบ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารระหว่างประเทศ
ขาออกบริเวณประตู เคาน์เตอร์ S สายการบินไชน่าแอร์ไลน์โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและกระเป๋าแก่ท่าน
17.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป ประเทศไต้หวันด้วยเที่ยวบิน CI 836
22.25 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป
หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไต้หวันแล้ว จึงขอนำทุกท่าน   เดินทางสู่โรงแรม
ในวันนี้เชิญท่านพักผ่อนให้สบายหลังจากการเดินทางไกลและอาจเมื่อยล้าจากการนั่งเครื่องบินมาแล้วหลายชั่วโมง
โรงแรม City Suites Gateway Hotel หรือเทียบเท่า


วันที่ 2  ไทเป - ซัปโปโร

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่สนามบิน
09.35 น. ออกจากสนามบินเถาหยวนกรุงเทเปเพื่อเดินทางสู่ฮอกไกโด โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์เที่ยวบิน CI 130
14.20 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองซัปโปโรเป็นเมืองที่อยู่ทางตะวันตกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะฮอกไกโด วันนี้เริ่มต้นเที่ยวชมเมืองซัปโปโรกันที่ พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร ที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองท่านจะได้ทราบถึงกระบวนการการผลิตเบียร์ในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การนำวัตถุดิบมาผ่านขั้นตอนการผลิต การบ่ม การกลั้น จนกระทั่งสำเร็จรูปออกมาเป็นเครื่องดื่มพรายฟองสีทองชั้นดีจำหน่าย ท่านยังสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำมาจากเบียร์ได้อีกด้วย ชม ?หอนาฬิกา? ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง โดยนอกจากจะใช้บอกเวลาที่เที่ยงตรงแล้ว ยังเปรียบเสมือนสถานที่บอกเล่าเรื่องราวและวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบันรวมเวลากว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งนี้สร้างขึ้นเมืองปี ค.ศ. 1878 ซึ่งเป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น จากนั้น ชมตึกรัฐบาลเก่าของเมืองซัปโปโร ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นกองอำนวยการของข้าหลวงใหญ่และเป็นตึกที่สูงที่สุดของเมืองโดยตัวอาคารภายนอกนั้นได้ใช้อิฐแดงเป็นวัสดุในการก่อสร้างซึ่งดูแล้วสวยแปลกตา ปัจจุบันภายในตึกได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมรวบเรื่องราวประวัติความเป็นมาต่างๆของเมืองซัปโปโร รวมไปถึงเมืองต่างๆบนเกาะฮอกไกโดด้วย


เย็น รับประทานอาหารค่ำสไตล์บาร์บีคิว มีเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆให้ท่านได้ปิ้งย่างบนเตาร้อนๆ
หลังอาหาร นำท่านชมเทศกาลสุดอลังการ ?Sapporo Snow Festival? ที่ยิงใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น เทศกาลที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วญี่ปุ่นและจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อมาชมการแกะสลักน้ำแข็งรูปต่างๆที่สวยงามและปราณีตรอบๆสวนโอโดริใจกลางเมืองซัปโปโร
20.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Sheraton Sapporo Hotel หรือเทียบเท่า

?

วันที่ 3  ซัปโปโร - อาซาฮิคาว่า


เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ ?โรงงานช็อกโกแล็ต? ที่หมู่บ้านอิชิยะซึ่งเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่นท่านสามารถเลือกซื้อช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่ได้นั้นคือ ?ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก? (Shiroi Koibito) หรือเดินถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้สวยงามสไตล์ยุโรป จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านดิวตี้ฟรีของเมืองซัปโปโร


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันราเมนชามร้อนแบบพื้นเมืองของฮอกไกโด
บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองอาซาฮิคาว่า (Asahikawa) เมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากเมืองซัปโปโร อาซาฮิคาว่าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และแวดล้อมไปด้วยขุนเขา แม่น้ำกว่า 20 สาย อีกทั้งยังถือว่าเป็นเหมือนประตูสู่เมืองฟูราโน่อีกด้วย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง เดินทางถึงสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า (Asahiyama Zoo) ซึ่งเป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมที่สุดของญี่ปุ่นเพราะเป็นสวนสัตว์ที่แตกต่างจากสวนสัตว์อื่นๆ โดยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์แห่งนี้สูงถึง 3 ล้านคนต่อปี จุดเด่นของสวนสัตว์แห่งนี้คือความไม่ธรรมดาของสัตว์ต่าง ๆ ที่ไม่ได้ถูกกักขังอยู่ในกรงในแบบที่เคยเห็นในสวนสัตว์ทั่ว ๆ ไป แต่ที่นี่คุณจะได้เห็นความคิดสร้างสรรค์อันยอดเยี่ยมในการออกแบบที่อยู่ของสัตว์ ด้วยแนวความคิดที่ว่า สัตว์ต่าง ๆ ควรจะได้อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นไปตามธรรมชาติของสัตว์นั้น ๆ เพื่อให้พวกเขามีความสุข อีกทั้งยังแฝงกิจกรรมที่สามารถใกล้ชิดสัตว์ต่างๆได้มากยิ่งขึ้นเช่น การทำแทงค์รูปกระบอกยื่นเข้าไปในบ่อของแมวน้ำซึ่งเราสามารถเห็นการเคลื่อนไหว การว่ายน้ำอย่างคล่องแคล่วของแมวน้ำได้อย่างใกล้ชิดที่สุด และท่านสามารถรวมเดินเคียงข้างกับเพนกวินตัวเล็กน่ารักได้เพียงที่นี่ที่เดียวอีกด้วย


เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นแบบ   Nabemono  (สุกี้หม้อไฟสไตล์ญี่ปุ่น) 
หลังอาหารเดินทางเข้าสู่ที่พัก Hotel Crescent Asahikawa หรือเทียบเท่า

วันที่ 4  อาซาฮิคาว่า - ฟูราโน่


เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
หลังอาหารเช้าอันสดใสของฤดูหนาว ออกเดินทางสู่เมืองฟูราโน่ (Furano) จากข้อมูลทางภูมิศาสตร์ฟูราโน่นั้นเป็นเมืองที่อยู่เกือบใจกลางของเกาะฮอกไกโดเลยทีเดียว และยังเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันของต้นไม้ดอกไม้หลากสีหลายชนิดซึ่งสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี โดยในฤดูหนาวที่นี่จะขึ้นชื่อมากทีสุดคือรีสอร์ทชั้นดีที่มีให้เลือกมากมาย อีกทั้งมีกิจกรรมและกีฬาช่วงฤดูหนาวให้สนุกสนานเพลิดเพลินอีกด้วย โดยระหว่างทางเชิญท่านเลือกซื้อสินค้าที่ขึ้นอีกอย่างของเมืองฟูราโน่ โดยสินค้าและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทำมาจากดอกลาเวนเดอร์


เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ฟูราโน่
นำท่านเดินทางสู่โรงแรม จากนั้นสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมรับฤดูหนาวซึ่งมีให้ท่านเลือกมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นสกีเบสิกแบบง่ายๆพอสนุก หรือ โต้ลมหนาวกับ Banana Boat ประลองความเร็วท้าเสียวกับล่องแพบนบน้ำแข็ง Snow Rafting ย้อนวันวานลื่นสไลด์จากเนินเขากับบุ้งกี้พาสนุก Snow Buggy และอื่นๆอีกมากมาย (ทั้งนี้บริษัทได้รวมราคากิจกรรมให้ทุกท่านได้เลือกท่านละหนึ่งชนิดกิจกรรม หากท่านใดสนใจเล่นนอกเหนือจากนี้สามารถรวมกลุ่มประมาณ 8-10 ท่านโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อย) ทั้งนี้การเล่นกิจกรรมต่างๆนั้นขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ ณ เวลานั้น


เย็น รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม
พักโรงแรม Prince New Furano หรือเทียบเท่า

?

วันที่ 5  ฟูราโน่ - โนโบริเบ็ทซึ


เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
หลังจากพักผ่อนเต็มอิ่มพร้อมอาหารเช้าแล้ว เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการเดินทางสู่เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องบ่อน้ำแร่ที่มีแร่ธาตุมากมายและมีประโยชน์สารพัดต่อสุขภาพ โดยที่ญี่ปุ่นนี้การอาบน้ำแร่ถือเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่สืบทอดมาอย่างช้านาน ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงจึงเดินทางถึงที่หมายแรกของเราวันนี้ หมู่บ้านไอนุ เพื่อพบกับชนพื้นเมืองเก่าแก่ของญี่ปุ่น ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไอนุ โดยภายในหมู่บ้านมีการจำลองที่อยู่อาศัย เครื่องมือเครื่องใช้ การใช้ชีวิตของชาวไอนุ พร้อมชมการแสดงระบำพื้นบ้านหรือลองเปลี่ยนชุดเป็นชนพื้นเมืองเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก็ย่อมได้

?

เที่ยง รับประทานอาหารทะเลที่ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ?โนโบริเบ็ทสึ? เพื่อชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล ที่ทางการญี่ปุ่นได้อนุรักษ์ไว้เพราะขณะนี้หมีสีน้ำตาลใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก เชิญทุกท่านถ่ายภาพหมีสีน้ำตาลที่น่ารักไว้เป็นที่ระลึกและเลือกซื้อสินค้าที่มีรูปหมีสีน้ำตาลในแบบต่าง ๆ เป็นของฝาก หลังจากนั้นนำชมบ่อโคลนเดือดที่ ?จิโกกุคานิ? หรือที่เรียกกันว่า ?หุบเขานรก? โดยบ่อโคลนเดือดนี้เป็นบ่อโคลนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมีอยู่ทั่วบริเวณ ซึ่งท่านสามารถเดินชมบ่อโคลนอย่างใกล้ชิด จากนั้นนำท่านสักการะศาลเจ้าที่อยู่ใกล้ๆ ซึ่งชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นให้ความเคารพนับถือกันเป็นอย่างมากมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคน
เย็น เดินทางสู่ที่พักโรงแรม Mahoroba Hotel หรือเทียบเท่า


19:00น. รับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่ต์ ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ำแร่เพื่อความผ่อน   คลาย เพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่   ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของ   โลหิตดีขึ้น

?

วันที่ 6  โนโบริเบ็ทซึ ? Rera Outlet ? กรุงเทพฯ


เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  
เช้าวันนี้ท่านจะรู้สึกผ่อนคลายหลังจากเมื่อคืนได้อาบน้ำแร่เพื่อผ่อนคลาย ออกเดินทางสู่ Rera Outlet Mall ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ซึ่งที่นี่เป็นแหล่งรวมรวบสินค้าหรูแบรนด์เนมจากอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น พบกับสินค้าคุณภาพในราคาที่ท่านพอใจได้จากที่นี่ โดยสินค้าบางรุ่นนั้นถูกกว่าเมืองไทยถึง 50 เปอร์เซ็นเลยทีเดียว


เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อของได้อย่างจุใจ
โดยท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารญี่ปุ่นต้นตำรับหลากหลายชนิดตามความพอใจ
13.30 น. เดินทางสู่สนามบิน
15.20 น. ออกเดินทางจากสนามบิน ชิโตเซ่ ด้วยเที่ยวบิน CI 131
18.45 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน
22.20 น. ออกเดินทางต่อด้วยเที่ยวบินที่ CI 65

?

วันที่ 7  กรุงเทพฯ

01.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพฯ ด้วยเที่ยวบินที่ CI 65

?

อัตราค่าบริการ:
เดินทางช่วง :    7 ? 12 กุมภาพันธ์ 2552    
ผู้ใหญ่ท่านละ :                         64,990.- บาท (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (มีเตียง)  :   61,990.- บาท (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียง) : 54,990.- บาท (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ  : 22,990.- บาท

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน