JADE DRAGON SNOW MOUNTAIN (ภูเขาหิมะมังกรหยก) | 玉龙雪山 | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พฤหัสบดี กรกฏาคม 02 , 2020
Font Size
   

JADE DRAGON SNOW MOUNTAIN (ภูเขาหิมะมังกรหยก) | 玉龙雪山

Rate this item
(8 โหวต)
ยอดเขาหิมะมังกรหยก มีจุดสูงสุดคือ ยอดเขาซานจือโตว มีระดับความสูง ราว 5,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล ยอดเขาหิมะมังกรหยก มีจุดสูงสุดคือ ยอดเขาซานจือโตว มีระดับความสูง ราว 5,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล Photo By TravelPro Team.
Shangri-La-2009-04-01-0039

ภุเขาหิมะมังกรหยก ประกอบไปด้วยยอดเขา 13 ยอด มี

ยอดเขาซานจือโตว (Shanzhidou) สูงราว 5,500 เมตร จากระดับน้ำทะเลเป็นยอดเขาสูงสุด ขึ้นไปทางทิศเหนือประมาณ 35 กิโลเมตรของ เมืองโบราณลี่เจียง (Lijiang) แห่งมณฑลหยุนหนาน  (ยูนนาน-Yunnan) เป็นที่ตั้งของภูเขาลูกหนึ่งที่ชาว นาซี แห่งเมืองลี่เจียงนี้เคารพนับถือว่า เป็นภูเขาศักดิ์ประจำเผ่าพันธุ์

ภูเขาลูกนั้นชื่อ ภูเขาหิมะมังกรหยก (Jade Dragon Snow Mountain)

เป็นยอดเขาสูงสุดยาวราว 35 กิโลเมตรและกว้างราว 20 กิโลเมตร อยู่เหนือที่ราบสูงอันกว้างใหญ่ทำให้สามารถมองเห็นยอดเขาอันสง่างามนี้ได้จากระยะไกลๆ
โดยเฉพาะจากใจกลางเมืองโบราณลี่เจียง

เทือกเขามีระยะทางยาว ดูแล้วช่างสงบนิ่งดูน่าค้นหา มีมุมถ่ายภาพมุมหนึ่งของบริเวณนั้นจะมองเห็นยอดเขาทั้ง 13 ยอด ไล่ระดับสูงต่ำ

ผู้คนแถวนั้นจะกล่าวขวัญกันว่านี่คือครีบบนสันหลังของมังกร บนปลายยอดเขาจะถูกปกคลุมด้วยหิมะและธารน้ำแข็ง ยามต้องแสงอาทิตย์ก็จะสะท้องแสงแดดกระทบกับหิมะ 

เป็นแสงสะท้อนระยิบระยับแวววาวดั่งมังกรตัวใหญ่นี้เป็นหยก และนี่เองเป็นที่มาของคำว่า ภูเขาหิมะมังกรหยก

Shangri-La-2006-05-10-0004

ภูเขาหิมะมังกรหยก เป็นที่รู้จักบอกต่อเล่าขานมาตั้งแต่คนโบราณแล้ว ว่าเป็นที่รู้จักกันในนามของ ภูเขาหิมะเทพเจ้ามังกรหยก (The Holy Dragon Snow Mountain)

ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นที่รู้จักเล่าขานกันมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้ว ว่าเป็นที่รู้จักกันในนามของ ภูเขาหิมะเทพเจ้ามังกรหยก (The Holy Dragon Snow Mountain) มาตั้งแต่ต้นราชวงศ์ถัง แม้แต่ข้าราชการในสมัยราชวงศ์หยวนผู้ถูกย้ายจากภาคกลางของจีนให้มาประจำการที่มณฑลหยุนหนาน

ก็ยังเคยเขียนบทกลอนเพื่อเป็นการสรรเสริญแก่ภูเขาลูกนี้

     รวมทั้ง ซู่ เซียเค่อ (Xu Xiake) นักเขียนและนักเดินทางชื่อดังสมัยราชวงศ์หมิงก็ยังได้กล่าวยกย่องภูเขาหิมะมังกรหยกในงานเขียนบันทึกการเดินทางมาถึงที่นี่ของเขา

     ภูเขาหิมะมังกรหยก ยังได้รับการกล่าวถึงเป็นพิเศษในหนังสือชื่อ Famous mountains of the world ซึ่งได้ถูกตีพิมพ์ในสมัยตอนต้นของราชสงศ์ชิงอีกด้วย

ที่ทำให้ภูเขาลูกนี้มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นในยุคปัจจุบันด้วยระหว่างปี ค.ศ. 1922-1949 ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ได้มีชายชาวอเมริกัน-ออสเตรียน ผู้เป็นทั้งนักสำรวจ นักภูมิศาสตร์ นักภาษาศาสตร์ และนักพฤกษศาสตร์นาม โจเซฟ ร็อค
ซึ่งใช้เวลาส่วนใหญ่ของเขาในพื้นที่ของมณฑลหยุนหนาน มณฑลซื่อชวน (Sichuan) มณฑลกานสู่ (Gansu) และทิเบต (Tibet) เพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับผู้คนในแต่ละพื้นที่ ภาษาของพวกเขาและพืชพันธุ์ประจำถิ่น

     ด้วยความหลงไหลใน ภูเขาหิมะมังกรหยก โจเซฟ ร็อค ได้เข้ามาอาศัยอยู่ที่เชิงภูเขาหิมะมังกรหยกนอกเมืองลี่เจียงนานหลายสิบปี จนทำให้ได้ชื่อว่า ราชันย์แห่งลี่เจียง

     ที่นี่เขาได้ศึกษาพันธุ์ไม้ต่างๆ และได้ศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เรียกว่า วัฒนธรรมตงปา (Dongba) จนเขาสามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นและสำคัญที่สุดของเขาเกี่ยวกับเรื่อง

วัฒนธรรมตงปา คือ หนังสือ 2 เล่ม ได้แก่ The Ancient Nakhi Kingdom of Southwest China และ  A Nakhi-English Encyclopedic

Dictionary (Nakhi ก็คือ Naxi)  รวมทั้งได้มีการถ่ายภาพขาว-ดำ ของภูเขาหิมะมังกรหยกส่งไปตีพิมพ์ในหนังสือ National Geography

นั่นทำให้ภูเขาลูกนี้เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก!!!!

ในปี ค.ศ.1963 ทีมนักปีนเขาของจีนสามารถขึ้นถึงยอดสูงสุดของภูเขาลูกนี้ได้

     ในปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเคียงคู่กับเมืองโบราญลี่เจียงของมณฑลหยุนหนาน

     จากการวิจัยของนักธรณีวิทยาได้สันนิษฐานว่าเมืองประมาณ 400ปีมาได้แล้ว บริเวณนี้รอบๆภูเขาหิมะมังกรหยกเคยเป็นมหาสมุทรมาก่อน และพื้นที่นี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆหลายครั้ง กระทั่งภูมิประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นผืนแผ่นดิน

และมีการยกตัวเปลือกโลกขึ้นเป็นภูเขาหิมะมังกรหยก     

thumb_Shangri-La-2006-05-14-0006

ภูเขาหิมะมังกรหยก มีชื่อเสียงในเรื่องทัศนียภาพอันงดงาม ทั้งเป็นแหล่งสันทนาการต่างๆ ทั้งสถานที่เล่นสกี การปีนเขา ไม่เพียงเป็นสถานที่ๆเหมาะแก่การพักผ่อนในวันหยุดเท่านั้น ยังรวมไปถึงเป็นแหล่งสำรวจและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย

เพราะภูเขาลูกนี้เป็นเขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่า โดยเฉพาะสัตว์หายากหลายชนิดรวมทั้งพันธุ์พืช ที่มีการค้นพบว่าหนึ่งในสี่ของพันธุ์พืชทั้งหมดในประเทศจีนพบได้ที่นี่ กับความสูงของยอดเขาทั้ง 13  ยอด ที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 4,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล จึงถูกปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี จนได้ชื่อว่าเป็น

"พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็งธรรมชาติ" เพราะมีธารน้ำแข็งอยู่ทุกชนิด

          ถัดลงมาจากยอดเขาสูง จะเป็นลำธารและสระน้ำธรรมชาติซึ่งเกิดจากน้ำที่ละลายจากหิมะบนยอดเขาไหลผ่านตามหุบเขา เกิดทัศนียภาพที่หลากหลายไปตามความสูงของภูมิประเทศ โดยเฉพาะจุดท่องเที่ยวที่เรียกว่าแม่น้ำขาว  (River of white water) ซึ่งต้นกำเนิดมาจากการละลายของหิมะบนยอดเขา สายน้ำไหลลงมาเรื่อยๆ ผ่านกระบวนการกรองจากชั้นหินทำให้น้ำที่ไหลลงมาตามแม่น้ำใสแจ๋ว หรือ แม่น้ำดำ (River of black water)

thumb_Shangri-La-2007-12-04-0014

          ห่างจากแม่น้ำขาวประมาณ 4 กิโลเมตร ด้วยพื้นของสายน้ำนี้เป็นหินบะซอลต์สีดำ จึงทำให้ผู้คนเรียกชื่อตามสีที่เห็น

และที่โดดเด่นอีกอย่างคือ ทุ่งหญ้า บนภูเขาหิมะมังกรหยก มีทุ่งหญ้าที่มีลักษณะเฉพาะตัวเนื่องจากความแตกต่างของระดับความสูงของภูมิประเทศในยามฤดูใบไม้ผลิดอกไม้ป่าจะพากันออกดอก สะพรั่งยิ่งเข้าสู่งกลางฤดูร้อนดอกไม้จะยิ่งชูช่อหนาแน่นไปทั้งทุ่งกลายเป็นทะเลดอกไม้ที่งดงาม แต่น่าเสียดายว่าใน ฤดูนี้ฝนจะตกชุกจนทำให้หมดสนุกได้
          ทุ่งหญ้าที่มีชื่อเสียงอย่างเช่น ทุกหญ้าบนที่ราบสูง หยุนซานผิง (Yunshanping-ที่ราบสูงดงสน Spruce-Spruce Plateau)  มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าบนที่ราบสูงระดับราว 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล ความงดงามอยู่ที่มีต้นสนขนาดใหญ่ขึ้นอย่างหนาแน่นโอบล้อมอยู่โดยรอบ ยามฤดูร้อนหนุ่มสาวชาวน่าซีจะขึ้นมาร้องเพลงเกี้ยพาราสี แต่ทุกวันนี้ก็จะมีนักร้องขึ้นมาร้องเพลงด้วยเสียงแหลมบาดใจให้ได้ฟัง มี ยอดเขาหิมะมังกรหยก เป็นองค์ประกอบอยู่ด้านหลัง ทั้งมีกระเช้าไฟฟ้าพาขึ้นไปถึงชายที่ราบสูงเลยทีเดียว หรือ ทุ่งหญ้าแห่งที่ราบสูงทะเลแห้ง (Ganhaizi)  ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าที่ราบสูงนี้เคยเป็นทะเลมาก่อน ต่อมาน้ำทะเลได้แห้งเหือดลง ปัจจุบันบริเวณนี้ใช้เป็นที่ทำกิจกรรมต่างๆสำหรับนักท่องเที่ยว อาทิ เป็นที่เปลี่ยนรถบัสเป็นรถไฟฟ้าของอุทยาน เป็นร้านอาหาร เป็นที่พัก รวมทั้งมีการจัดการแสดงอันยิ่งใหญ่ที่มีชื่อว่า Impression Lijiang  หรือ ความประทับใจ ลี่เจียง ของผู้กำกับภาพยนต์ชื่อดังของจีนคือ จางอี้โหมว (Zhang Yimou) 

thumb_Shangri-La-2011-04-12-0127
Shangri-La-2008-10-26-0033

ภูเขาหิมะมังกรหยก

ที่ตั้ง

เมืองลี่เจียง (Lijiang)

มณฑลหยุนหนาน (Yunnan)

ฤดูกาล

มีนาคม-เมษายน ปลายฤดูหนาว ที่ราบสูงทะเลแห้ง ยังมีหิมะบางจุด

พฤษภาาคม ดอกไม้บานสะพรั่งมักจะมีหมอก ฝนเริ่มตก

มิถุนายน-สิงหาคม ฝนตกมีหมอกหนา ดอกไม้ป่าบานทั่วที่ราบสูง

กันยายน-พฤศจิกายน เข้าฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อากาศสดใส อากาศหนาว

ธันวาคม-กุมภาพันธ์ ฤดูหนาว ที่ราบสูงรอบๆยอดเขามีหิมะ

Shangri-La-2011-04-12-0128


ข้อแนะนำ

โดยรอบได้มีการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวใว้มากมาย มีกระเช้าไฟฟ้าอยู่ 3 แห่ง คือ กระเช้าขึ้นที่ราบสูงหยุนซานผิง (Yunshanping) กระเช้าขึ้นที่ ราบจามรี (Mouneugou) และ กระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิวธารน้ำแข็งระดับ 4,506 เมตรจากระดับน้ำทะเล ควรจะมีเวลาให้สถานที่นี้มากสักหน่อย และอากาศจะหนาวเย็นตลอดทั้งปีด้วยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมาก

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : แชงกรีล่า ทัวร์แชงกรีล่า

 

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

TravelProThai.com Facebook Fanpage

Japan.Photo Facebook Fanpage

Zhangjiajie Facebook Fanpage

Jiuzhaigou Facebook Fanpage

Shangri-La Facebook Fanpage

Hong Kong Facebook Fanpage

Xian Facebook Fanpage

  • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
  • Tel : 02-9420080, 02-9420070
  • Call Center : 095-9498002
  • Call Center : 081-6424456
  • Line id : @travelprothai หรือ travelprothai

เพิ่มเพื่อน

Website: www.facebook.com/info.travelprothai E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน