AUGUST PROMOTION !! : คุนหมิง-ป่าหิน-ถ้ำจิ่วเซียง 4 วัน 3 คืน โดยการบินไทย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
ศุกร์ ตุลาคม 30 , 2020
Font Size
   

AUGUST PROMOTION !! : คุนหมิง-ป่าหิน-ถ้ำจิ่วเซียง 4 วัน 3 คืน โดยการบินไทย

เขียนโดย lanny
Rate this item
(2 โหวต)
ทัวร์คุนหมิง : ถนนคนเดิน | ไก่เขียว ม้าทอง | คุนหมิง : TravelProThai-17-042010-0015

800px-Flag_of_the_Peoples_Republic_of_China  AUGUST SPECIAL PROMOTION !! 

คุนหมิง ดินแดนแห่งฤดูใบไม้ผลิตลอดปี โดยสารโดยการบินไทย TG 

เที่ยวป่าหินมหัศจรรย์ ถ้ำจิ่วเชียง วัดหยวนทง ฯลฯ

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา คุ้มค่า ได้ภาพสวย

วันเดินทาง
26 - 29 กรกฏาคม 2555
9 - 12 สิงหาคม 2555 (ช่วงวันแม่)
ราคาท่านละ
19,900 .- บาท
21,900 .- บาท
View the embedded image gallery online at:
https://www.travelprothai.com/index.php?#sigProGalleria4296417fbc

กำหนดการเดินทาง

วันแรก      กรุงเทพฯ - คุนหมิง - ซีซาน - ประตูมังกร - ทะเลสาบเตียนฉือ

  • 08.30 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย ประตู 4 มีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวย ความ สะดวกและจัดเอกสารเดินทางให้แก่ท่าน
  • 10.55 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612 (รับประทานอาหารกลางวันบนเครื่อง)
  • 14.05 น.  ถึงสนามบินคุนหมิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่ เขาซีซาน ซึ่งมีรูปร่างเหมือนหญิงสาวนอนอยู่ จึงเรียกกันว่าเขานางนอน
* นำท่านลอดประตูมังกร ที่เขาซีซาน ชาวจีนโบราณเชื่อกันว่าเป็นประตูสิริมงคล หากใครได้เดินผ่านประตูแห่งนี้จะมีโชคลาภและความมั่งคั่ง พร้อมชมทัศนียภาพอันงดงามของ ทะเลสาบเตียนฉือ ที่ตำหนักอี้เหอหยวนได้ลอกเลียน แบบไปสร้างเป็นพระราชวังฤดูร้อน และตั้งชื่อว่าทำเลสาบคุนหมิง ท่านสามารถช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกในราคาที่ท่านสามารถต่อรองได้ พร้อมเพลิดเพลินกับการชมทัศนียภาพของขุนเขา อันงดงามและน่าประทับใจ

เย็น  รับประทานอาหารเย็น เสร็จแล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักโรงแรม KING WORLD HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง   คุนหมิง - ถ้ำจิ่วเซียง - อุทธยานป่าหิน

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินสู่ ถ้ำจิ่วเซียง ซึ่งอยู่ห่างจากคุนหมิง ประมาณ 96 กม. ภายในถ้ำมี       หินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา มีลำธารไหลผ่านภายในถ้ำประกอบด้วย ธารน้ำตกหุบเขาลึก และยังมีถ้ำเล็กๆ อยู่ภายในเช่น ถ้ำช้างเผือก ถ้ำค้างคาว วังเทพธิดา ฯลฯ

** ซึ่งท่านจะได้เดินบนเส้นทางที่ขนานไปกับผนังถ้ำ เบื้องล่างเป็นผืนน้ำกว้าง อีกทั้งยังมีน้ำตกขนาดใหญ่ ซึ่งท่านจะได้ชมหินงอกหินย้อย รูปร่างแปลกตาที่เต็มไปด้วยสีสันสวยงาม ซึ่งประกอบเสมือนเป็นโลกใต้ดินได้อย่างน่าอัศจรรย์ ดังคำกลอนที่กล่าวไว้ว่า “บนดินชมป่าหิน ใต้ดินชมถ้ำจิ่วเซียง”

  • จากนั้นนั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามเทือกเขามองชมทิวทัศน์ป่าเขา

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ ป่าหินงาม ที่จะทำให้ท่านตื่นตาตื่นใจ กับหินหลากชนิดที่มีรูปร่างพิสดาร ซึ่งมีอาณาเขตกว้างขวางถึง 4,000 ไร่ ชมหินรูปร่างต่างๆ ที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลกว่า 2 – 3 ร้อยล้านปี และนับว่าเป็น “ป่าหินที่ใหญ่ที่สุดของโลก” ซึ่งสมัยก่อนเป็นเพียงหินปูนที่อยู่ใต้ผืนน้ำ

** ครั้นเวลาผ่านไป ความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ได้ทำให้เปลือกโลกเกิดการดันตัวสูงขึ้น จึงกลายเป็น “ป่าหิน” ที่ผุดขึ้นเหนือพื้นดิน และแทบไม่น่าเชื่อเลยว่า การกัดเซาะของสายฝนที่ตกลงมา จะสามารถทำให้หินที่ว่าแกร่ง แปรเปลี่ยนรูปร่างไป มองดูเหมือนภูผา เสมือนหญิงงามในวรรณคดี เส้นทางที่ดูวนเวียน และเร้นลับประดุจเขาวงกต ที่ดูราวกับว่าไม่สิ้นสุด ชวนให้น่าติดตามยิ่งนัก เช่น หินนางคอย เจ้าแม่กวนอิมสระล้างดาบ

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

พักโรงแรม XING YA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม   ป่าหิน - คุนหมิง - วัดหยวนถง - ตำหนักทองจินเตี้ยน

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก จากกนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมือง คุนหมิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองคุนหมิงและไปที่วัดหยวนทง ซึ่งเป็น“วัดใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง” มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของเมืองคุนหมิง ให้ท่านชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงาม สระน้ำใสสะอาด ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมิง

** นำท่านนมัสการพระพุทธชินราชจำลองซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทยมาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้ ในสมัยของ พณ.ท่านเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรี

  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตำหนักทอง ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง อดีตเคยเป็นที่พักของอู๋ซันกุ้ย “ขุนศึกผู้ขายชาติ” และนางงามเฉินหยวนหยวน เป็นตำหนักแห่งเดียวที่มีฝาผนังและหลังคา สร้างด้วยทองเหลือง จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่น จึงได้ชื่อว่า “ตำหนักทอง”

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักโรงแรม KING WORLD HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สี่     คุนหมิง - ช้อปปิ้งตลาดโบ๊เบ๊ - กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านอิสระช้อปปิ้ง เพื่อของฝากของที่ระลึก และตลาดสินค้าราคาถูกให้ท่านเลือกมากมายได้ตามอัธยาศัย

กลางวัน  รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร (สุกี้เห็ด) จากนั้นได้เวลานำท่านสู่สนามบิน

  • 15.20 น. ออกเดินทางจากนครคุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612
  • 16.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

************************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ-คุนหมิง-กรุงเทพฯ
สายการบินไทย (TG)

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

- ช่วงเดือนสิงหาคม อากาศเย็นสบาย ไม่หนาวจนเกินไป

ข้อมูลอื่นๆ

- ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

- ผู้ใหญ่ ท่านละ 19,900 บาท

- เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี เสริมเตียง ท่านละ 18,900  บาท

- เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ไม่เสริมเตียง ท่านละ 17,900  บาท

อัตรานี้รวม

- ภาษีสนามบิน

- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

- ที่พักตามระบุในโปรแกรม

- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

- ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 3,000บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป (ในกรณีไม่ถึง 15 ท่าน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

เอกสาร

- พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน