PROMOTION !! : ภูฏาน ทัวร์วัฒนธรรม 6 วัน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พุธ กันยายน 23 , 2020
Font Size
   

PROMOTION !! : ภูฏาน ทัวร์วัฒนธรรม 6 วัน Featured

Rate this item
(2 โหวต)
Bhutan-25-02-2012-0034

125px-Flag_of_Bhutan   * * * Land of the Thunder Dragon * * *  

ทัวร์วัฒนธรรม 6 วัน ภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า

  " Haa Festival "  พาโร ทิมพู วังดี พูนาคา เทศกาลหุบเขาฮา พิชิตทักซัง

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา คุ้มค่า ได้ภาพสวย

6 - 11 กรกฏาคม 2555
เลื่อกวันเดินทางได้เอง
เลื่อกวันเดินทางได้เอง
เลื่อกวันเดินทางได้เอง
จำนวน 15 ท่านขึ้นไป ท่านละ 59,900 บาท
จำนวน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 61,000 บาท
จำนวน 2 ท่านขึ้นไป ท่านละ 66,000 บาท
เดินทาง 1 ท่าน ท่านละ 73,000 บาท

View the embedded image gallery online at:
https://www.travelprothai.com/index.php?#sigProGalleria06230e12cd

กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่ง   กรุงเทพฯ - พาโร - ทิมพู (54km/1 ½ hr)

 • 04:30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 แถว W ประตู 9 เช็คอินสายการบิน Druk Air สายการบินแห่งชาติภูฏาน กรุงเทพฯ-พาโร เที่ยวบินที่ KB 127
 • 06.50 น. เหินฟ้าสู่เมืองพาโร
 • 09:50 น. เดินทางถึงเมืองพาโร (2,280m)
 • 09:20 น. เครื่องบินเหินฟ้าต่อไปยังเมืองพาโร
 • 10:20 น. เดินทางถึงเมืองพาโร (2,280m)

** ตอนนำเครื่องลงท่านจะได้สัมผัสกับขุนเขาอันกว้างใหญ่ใกล้แค่เอื้อม ดุจดั่งเข้าสู่อ้อมกอดของหุบเขาแห่งเมืองพาโร สำหรับท่านที่รักการถ่ายภาพ ความอลังการของทิวทัศน์จะทำให้ท่านได้ภาพที่งดงาม อัศจรรย์ที่สุดภาพหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้

* ท่านจะได้รับการประทับตราวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่พาโร เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับอยู่ที่สนามบิน (แนะนำให้แลกเงินให้เรียบร้อยจากภายในอาคารสนามบิน เลี้ยวขวาเมื่อพ้นจากห้องรับกระเป๋า อยู่ทางไปห้องน้ำภายในสนามบิน)

 • จากนั้นเที่ยวชม ป้อมรินปุง(ป้อมแห่งอัญมณี) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ ป้อมพาโร สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1645 ทางเดินเข้าป้อมมีธงมนต์เรียงรายสองข้างทาง

** นำไปสู่สะพานไม้แสนสวยหลังคามุงด้วยกระเบื้องหิน และอยู่ติดกับป้อมยามสองหลัง เหนือขึ้นไปมีอาคารหอสังเกตการณ์ของป้อม รินปุง ในปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี 1968  และได้ชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุด แห่งหนึ่งในเอเชีย แต่กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุง เพราะได้รับความเสียหาย จากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อตุลาคม 2554

* ปัจจุบันป้อมพาโรมีฐานะเป็นศูนย์กลาง ในการบริหารปกครองของเขตปกครองพาโร และเป็นที่ตั้งของอารามหลวง ซึ่งมีพระจำวัดอยู่ราว 200รูป หอกลาง (อุตซี)ของป้อม ถึงเป็นหนึ่งในงานเครื่องไม้ที่งามที่สุดในภูฎาน

 • จากนั้นเที่ยวชม วัดคิชุลาคัง หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศภูฏาน สร้างโดยกษัตริย์ธิเบตในปี ค.ศ.659 ท่านจะได้พบกับต้นส้มศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุถึง 600ปี แต่ยังให้ผลตลอดทั้งปี 
 • จากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองทิมพู เป็นเมืองหลวงที่มีเสน่ห์อยู่ใจกลางหิมาลัย เพราะไม่เหมือนเมืองหลวงที่ใดในโลก อาคารบ้านเรือนยังคงเอกลักษณ์ ตามสถาปัตยกรรมภูฎานดั้งเดิม

** พาท่านแวะเที่ยวตลาดนัดสุดสัปดาห์ ซึ่งชาวบ้านจากทั่วประเทศ จะนำผลผลิตของตนมาขายในตลาดนี้ เดินเที่ยวชมย่านใจกลางเมืองทิมพู เข้าพักโรงแรมที่เมืองทิมพู

พักที่ โรงแรม ณ.เมืองทิมพู  

วันที่สอง   ทิมพู - วังดี/พูนาคา  (70km/3hrs)

 • หลังอาหารเช้าที่โรงแรม เช็คเอ๊าท์ จากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองพูนาคา ทิวทัศน์ระหว่างทางจะเต็มไปด้วยความสวยงาม ของต้นไม้ในเขตอัลไพน์สลับกับพืชเขตร้อน ระหว่างทาง แวะโดชูลาพาส ที่ระดับความสูง 3150 เมตร จากระดับน้ำทะเล

** เป็นจุดชมวิวภูเขาหิมาลัยด้านตะวันตกอันตระการตา พร้อมยอดเขาต่างๆเรียงราย รวมไปถึงยอดเขาที่สูงที่สุดอย่างโชโมฮารี (7328 เมตร) ชม 108 สถูป สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นเมืองปีค.ศ.2005 เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับทหารวีรชนชาวภูฏาน ที่เสียชีวิตจากสงครามอัสสัม

 • ชมความงามของวัดดรุกวังเยลลาคัง ที่ราชินีในรัชกาลที่4 สร้างถวายแด่กษัตริย์องค์ที่4 ด้านในวัดมีภาพเขียนของเจ้าหญิง และเจ้าชายทุกพระองค์ในรูปของนางฟ้าและเทวดา และภาพเขียนเล่าเรื่องราวประวัติของภูฎาน เมื่อถึงเมืองพูนาคา เยี่ยมชม ป้อมพูนาคา ซึ่งได้รับการขนานนามว่า เป็นวังแห่งความสุข “ Palace of Great Happiness” และเป็นหนึ่งในป้องปราการ ที่สวยงามที่สุดในภูฏาน

** เป็นป้อมที่สร้างเป็นอันดับสองของภูฏาน ในอดีตเมื่อครั้งเมืองพูนาคายังเป็นเมืองหลวง ป้อมนี้ได้ถูกใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธี ขึ้นครองราชย์ ขององค์ปฐมกษัตริย์ แห่งภูฎาน ในวันที่ 17 ธันวาคม 1907 และใช้เป็นที่ทำการของรัฐบาล ปัจจุบันเป็นที่พักในฤดูหนาวของพระชั้นผู้ใหญ่ ป้อมนี้ตั้งอยู่ ณ บริเวณที่แม่น้ำ Phochu และ แม่น้ำ Mochu ไหลมาบรรจบกัน  

 • จากนั้นเดินขึ้นเนินไปชมวัดชิมิลาคัง วัดที่อยู่บนยอดเนิน ใจกลางหุบเขา สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1499 โดยลามะที่มีชื่อเสียงมาก นามว่าท่าน Lama Drukpa Kunley พระลามะรูปนี้มีวิธีเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบที่พิสดารจากปกติ แต่ก็แฝงไว้ซึ่งข้อคิดตามหลักพุทธนิกายมหายาน ที่วัดแห่งนี้ชาวบ้านเชื่อกันว่า หากใครมาอธิฐานขอบุตรก็จะได้สมใจ ค้างคืนที่เมืองวังดี (Alt.1240m)

พักที่ โรงแรม ณ.เมืองวังดี

วันที่สาม   วังดี - ทิมพู (70km/3hrs) 

 • หลังอาหารเช้าที่โรงแรม เช็คเอ๊าท์ จากนั้นมุ่งหน้ากลับสู่เมืองทิมพู เมื่อถึงเมืองทิมพู พาท่านชมวิวเมืองทิมพูที่ หอคอย BBS ซึ่งเป็นที่หนุ่มสาวขนานนามว่าเป็น สถานที่โรแมนติก หรือ Romantic Point แล้วไปเที่ยวชมสัตว์ประจำชาติภูฏานที่ สวนสัตว์ทาคิน

** ชมตัวทาคิน สัตว์ประจำชาติของประเทศภูฏาน มีหัวเหมือนแพะ ตัวเหมือนวัว เป็นสัตว์ในตำนานของชาวภูฎาน จากนั้นเที่ยวชม Memorial Chorten อนุสรณ์สถาน ที่สร้างในปี 1974 เพื่อเป็นอนุสรณ์สำหรับอดีตกษัตริย์ภูฏานองค์ที่สามที่ล่วงลับ

* ที่นี่ท่านจะได้เห็นชาวภูฎาน และศาสนิกชนจำนวนมาก มานั่งสวดมนต์หมุนกงล้อมนตรา และเดินเวียนเทียนรอบสถูป

 • จากนั้นนำท่านสู่ป้อมทาชิโช  ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานที่ใช้ทรงงานของกษัตริย์ ประกอบไปด้วยท้องพระโรง และศาสนสถานอยู่ภายใน คืนนี้พักที่เมืองทิมพู (Alt; 2320m)

พักที่ โรงแรม ณ.เมืองทิมพู

วันที่สี่    ทิมพู - หุบเขาฮา - เทศกาลหุบเขาฮา (102km/ 3-4hr)

 •            หลังอาหารเช้า เช็คเอ๊าท์เพื่อเดินทางสู่หุบเขาฮา ทิวทัศน์สองข้างทางสวยงามจับใจ อาจได้เห็นฝูงจามรีระหว่างทาง แต่เดิมหุบเขาฮา ไม่อนุญาติให้ชาวต่างชาติเข้าไปท่องเที่ยว จนเมื่อปี2001 รัฐบาลภูฎาน ได้เปิดพื้นที่ให้โอกาส นักท่องเที่ยวต่างถิ่นได้สัมผัสชีวิต ที่ยังไม่ถูกเจือปนจากโลกภายนอก

** หุบเขาฮา เป็นที่ประทับของพระมารดา ของพระราชินี ในรัชกาลที่ 4 ห้อมล้อมด้วยป่าเขา เต็มไปด้วยศาลเจ้าเก่าแก่โบราณ ในหุบเขาจะเห็นทุ่งข้าวฟ่าง ข้าวบาร์เล่ย์ และไร่มันฝรั่ง หยุดถ่ายภาพ เขาเทพเจ้าสามลูก โดยเชื่อว่าเป็นที่สถิตของเทพเจ้า ผู้คุ้มครองชาวเมือง ในหุบเขาฮา และเป็นที่มาของตำนาน และชื่อหุบเขาฮา

* เมื่อเข้าสู่เมืองฮา เข้าร่วมชมงานเทศกาลหุบเขาฮาที่จะจัดประจำทุกปี โดยรวบรวมเอกลักษณ์ของภูฎาน และของหุบเขาฮามาในงานนี้ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬา ประจำชาติของภูฎาน เช่น กีฬายิงธนู กีฬาลูกดอก เป็นต้น และยังมีการแสดงระบำหน้ากากและระบำพื้นบ้าน จากนั้นพาท่านไปยัง วัด Black Dove & White Dove

 • จากนั้นขับรถชมหมู่บ้านในหุบเขาเรื่อยไปจนถึงสุดเขตถนนบริเวณชายแดนภูฎาน-ทิเบตที่ Damthang Valley จากนั้น คืนนี้ค้างคืนที่หุบเขาฮา (Alt; 2670m)

  พักที่ โรงแรม ณ.หุบเขาฮา

วันที่ห้า    หุบเขาฮา - พาโร - พิชิตวัดทักซัง (54km/1 ½ hr)

 •          หลังอาหารเช้าที่โรงแรม เช็คเอ๊าท์ - จากนั้นเดินทางสู่เมืองพาโร ระหว่างทางผ่านช่องเขา เชเลลาพาส (3810m) แวะถ่ายภาพ กับป้ายแสดงความสูง และ ธงมนต์ ที่ถูกผูกไว้ทั่วทั้งช่องเขา

* เมื่อเดินทางถึงเมืองพาโร พาท่านเดินขึ้นสักการะวัดทักซัง หรือ วัดถ้ำเสือ วัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในภูฎาน วัดทักซัง หรือ วัดถ้ำเสือ เป็นศาสนสถานที่มหัศจรรย์ เพราะตัววัดเหมือนเกาะอยู่บนหน้าผาหิน ที่มีความสูงถึง 900 เมตร วัดจากที่ราบพาโร

** ตำนานกล่าวไว้ว่าท่าน Guru Padmasambhava หรือ พระปทุมสมภพในภาคยักษ์ หรือพระศาสดาองค์ที่สอง ตามความเชื่อของชาวภูฏาน ได้เหาะมาบนหลังเสือตัวเมีย มายังหน้าผาแห่งนี้ เพื่อทำวิปัสนากรรมฐาน จึงได้ชื่อว่าถ้ำเสือ หลังจากที่สำเร็จสมาธิแล้ว ท่านจึงได้สร้างศาสนสถานแห่งนี้ขึ้น  

** ชาวภูฏานส่วนใหญ่ มีความปรารถนาแรงกล้า ที่จะได้ขึ้นมาแสวงบุญที่ Taksang สักครั้งหนึ่งในชีวิต ใช้เวลาการปีนเขาจะใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง (ไป-กลับ)

 • ช่วงเย็นรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร  คืนนี้พักค้างคืนที่เมืองพาโร (Alt; 2280m)

พักที่ โรงแรม ณ.เมืองพาโร

หมายเหตุ - มีม้า/ลา/ล่อ บริการขี่ขึ้นวัดทักซัง ไปถึงใกล้ๆจุดชมวิว 

 (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละประมาณ $12-15 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับคนเลี้ยงม้า)

จากนั้นต้องเดินเท้าต่อไปยังวัด ระยะทางอีกประมาณ 2 กิโลเมตร โดยต้องลงและขึ้นบันไดไปตลอดทาง ขาลาต้องเดินลงเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นั่งม้าลง เพราะจะอันตรายเกินไปสำหรับทางลงเขาการขี่ม้าขึ้นเขาไปถึงจุดชมวิวใช้เวลาประมาณ  1 ชั่วโมง เดินเท้าอีกประมาณ 1 ชั่วโมงเพื่อไปถึงตัววัด เดินเที่ยวภายในวัดอีกประมาณ 1-2 ชั่วโมง 

 (วัดปิดไม่เกิน 4.30 โมงเย็นในฤดูหนาว และ 5 โมงเย็นในฤดูอื่นๆ)

ใช้เวลาเดินลงเขาประมาณ 2-3 ชั่วโมง แล้วแต่ความเร็วในการเดินของแต่ละคน แนะนำให้คำนวนเวลาและสปีดของท่าน และคณะเพื่อให้เดินลงถึงตีนเขาตอนฟ้ายังไม่มืด มิเช่นนั้น อาจหลงทางและ อากาศหนาว 

 (ในฤดูหนาว ฟ้าจะมืดตอนประมาณ 5 โมงเย็น และ ในฤดูอื่นๆ ฟ้าจะมืดตอนใกล้ๆ 6 โมงเย็น – เวลาอาจคลาดเคลื่อนราว 30นาที แล้วแต่สภาพอากาศ ณ วันนั้น) 

 แนะนำให้เชื่อฟังคำแนะนำของไกด์อย่างเคร่งครัด หากถึงเวลาลงเขา ควรลงตามคำแนะนำ

วันที่หก   พาโร - กรุงเทพฯ
 ** หลังอาหารเช้า นำท่านสู่สนามบินนานาชาติพาโร **

 • 09:10 น.  เช็คอินที่สนามบินพาโร สายการบิน Druk Air เที่ยวบินที่ KB126 พาโร-กรุงเทพฯ
 • 11:10 น.  เครื่องบินเหินฟ้าจากสนามบินพาโร
 • 16.15 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

*******************************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

- กรุงเทพ-พาโร-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 3ดาว+ ถึง 4 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

- ช่วงเดือนกรกฏาคม - สิงหาคม อากาศเย็นสบาย ไม่หนาวจนเกินไป

ข้อมูลอื่นๆ

- ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป  ท่านละ 59,900 บาท

กรุ๊ปตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป (พักคู่ )ท่านละ 61,900 บาท

กรุ๊ปตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป (พักคู่) ท่านละ 66,900  บาท

เดินทาง 1 ท่าน                   ท่านละ 73,000  บาท

อัตรานี้รวม

 

- ภาษีสนามบิน

- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

- ที่พักตามระบุในโปรแกรม

- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

- ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 5,000บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป (ในกรณีไม่ถึง 15 ท่าน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

เอกสาร

- พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

 

 

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน