Hongkong Promotion : ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
เสาร์ ตุลาคม 31 , 2020
Font Size
   

Hongkong Promotion : ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน 4 วัน 3 คืน

Rate this item
(5 โหวต)
Travelpro-2011-09-18-0034

SPECIAL PROMOTION !!  โปรสุดแรง.. ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ The Venetian 4 วัน 3 คืน...โดยเครื่อง AIRBUS A380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก ที่พัก 4 ดาว ..พักฮ่องกง 1 คืน.อาหารสไตล์กวางตุ้งขึ้นชื่อ...

แถมฟรี กระเป๋า SAMSONITE มูลค่า 2,500 บาท !!

7-10, 14-17, 21-24, 28-31 กรกฏาคม 2555
11-14, 12-15 สิงหาคม 2555
6-9, 13-16, 20-23, 27-30 กันยายน 2555
16,999 .- บาท
17,999 .- บาท
16,999 .- บาท
View the embedded image gallery online at:
https://www.travelprothai.com/index.php?#sigProGalleria84cba25f63

กำหนดการเดินทาง

วันแรก   กรุงเทพ – ฮ่องกง – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

  • 11.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารต่างประเทศ อาคาร 9 เคาน์เตอร์ T ประตู 7 สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ
  • 13.45 น. เหินฟ้าสู่ ฮ่องกง เที่ยวบินที่ EK 384  (มื้อที่ 1 )
  • 17.30 น. เดินทางถึง ฮ่องกง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ของจีน โดยมาเก๊าอยู่ทางฝั่งตะวันตกห่างไปราว 61 กิโลเมตร เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านประมงเล็กๆ แห่งหนึ่ง ในเขตอำเภอซินอัน เมืองเซินเจิ้น หลังจากจีนพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่นเกาะฮ่องกงและเกาลูนจึงถูกครอบครองโดยอังกฤษในปี 1842 และ 1860 ตามลำดับ ต่อมาภายหลังในปี 1898 อังกฤษได้ทำสัญญา‘เช่าซื้อ’พื้นที่ทางตอนใต้ของลำน้ำเซินเจิ้น ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า ‘เขตดินแดนใหม่’ รวมทั้งเกาะรอบข้างซึ่งมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กว่าเมื่อครั้งอังกฤษเข้ายึดครองในสมัยสงครามฝิ่นเกือบสิบเท่า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 

  • นำท่านเข้าที่พัก

พักที่ NEWTON PLACE  HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สอง  วิคทอเรีย – อ่าวน้ำตื้น – วัดแชกงหมิว – จูไห่

เช้า   (มื้อที่ 2 )  บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วิคทอเรีย VICTORIA ชมความสวยงามของอ่าววิคทอเรีย ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และชมสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างอันทันสมัยยุคปัจจุบัน อาทิเช่น ตึก EXCHANGE SQUARE อาคาร BANK OF CHINA TOWER, ตึก HONG KONG BANK และตึกเอมไพร์ที่สูงที่สุด 101 ชั้น ณ ปัจจุบัน ฯลฯ หลังจากนั้นนำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของเกาะฮ่องกง

เที่ยง  (มื้อที่ 3 )  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ “อ่าวน้ำตื้น  Repulse Bay” หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้ สวนที่สุดแห่งหนึ่งและยังใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง นำท่านกราบนมัสการขอพรจากองค์รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณ ชายหาด REPULSE  BAY นำท่านข้ามสะพานต่ออายุ ซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดเชอกุง หรือที่รู้จักกันดีในนามของ “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน วัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่ของจีน ซึ่งชาวฮ่องกงและไทย จะไปสักการะผู้ที่เกิดปีชง จะแคล้วคลาดในเรื่องที่ไม่ดีทุกเรื่อง  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ท่าเรือโดยสารเรือสู่เมืองจูไห่

ค่ำ  (มื้อที่ 4 ) บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าที่พัก (พักที่จูไห่)  

พักที่ XIAN QUAN HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สาม   วัดไป๋หลิน (วัดดอกบัวขาว) – ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย – อลังการโชว์หยวนหมิง

ช้า  (มื้อที่ 5 )  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านกราบนมัสการเทพเจ้ากวนอู, เทพเจ้าโชคลาภ, เจ้าแม่กวนอิม เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดไป๋หลิน หรือวัดดอกบัวขาว ซึ่งเป็นวัดที่ชาวเมืองจูไห่ให้ความเคารพนับถือ จากนั้นแวะผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาล เป่าฟู่หลิงหรือ “บัวหิมะ” ของแท้ 100% ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อนเช่น น้ำร้อนลวก หรือ น้ำมัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพองแผลที่โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานานและช่วยแก้ปัญหา สิว ฝ้า จุดด่างดำบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส จากนั้นชม ร้านผ้าไหมจีน

เที่ยง  (มื้อที่ 6 )  บริการอาหารกลางวัน  เมนูซีฟู๊ด เป๋าฮื้อ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารพาท่านช้อปปิ้ง ณ แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเมืองจูไห่ ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย ซึ่งเป็นตลาดช้อปปิ้งสินค้าอาทิ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า สินค้าที่ระลึก ฯลฯ ซึ่งเป็นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูก อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

ค่ำ  (มื้อที่ 7 )  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่าน ชมอลังการโชว์หยวนหมิง ประกอบด้วยการแสดง แสง สี เสียง ชุดต่างๆ ยิ่งใหญ่อลังการ อาทิเช่น เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษก เป็นต้น จบการแสดง  นำท่านเดินทางเข้าที่พัก (พักที่จูไห่) 

พักที่ XIAN QUAN HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สี่       จูไห่ – มาเก๊า  - เจ้าแม่กวนอิมโปรตุเกส – วัดเจ้าแม่กวนอิม – วิหารเซนต์ปอล – เซนาโด้ – เวเนเชี่ยน -  ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

เช้า  (มื้อที่ 8 )  บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารนำท่าน พาท่านชม องค์รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมโปรตุเกส สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้มาเก๊า เนื่องในโอกาสที่โปรตุเกสส่งมอบเกาะมาเก๊าคืนให้กับจีน ลักษณะขององค์รูปปั้นนี้ เป็นรูปปั้นสีทองที่มีใบหน้าละม้ายคล้ายพระแม่มารี ประดิษฐานบนฐานดอกบัว จากนั้นนมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มีอายุกว่า 600 ปี ความเก่าแก่และความงดงามของสถานที่แห่งนี้ ทำให้เกิดตำนานเล่าขานอยู่หลายเรื่องรวมถึงเกิดเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญขึ้นคือ การลงสนธิสัญญามิตรภาพระหว่างอเมริกาและจีน นำท่านชม วิหารเซนต์ปอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ด้านหลังของโบสถ์มีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติของโบสถ์ ซึ่งโบสถ์เซนต์ปอลนี้ ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์แห่งศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในดินแดนตะวันออกไกล จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านการค้าเซนาโด้สแควร์โดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่นเปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ที่นี่จัดว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งซึ่งรวมไว้ด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้าแฟชั่น สินค้าแบรนด์เนม เฟอร์นิเจอร์โบราณ เครื่องประดับ รวมไปถึงของที่ระลึก ภัตตาคารอาหารโปรตุเกส อาหารแมคกานีส และอาหารจีนตามแบบตำรับดั่งเดิม รวมไปถึงร้านขนมอบ ขนมพื้นเมือง ร้านขายสินค้าเพื่อสุขภาพ ร้านขายยาทั้งแบบแผนโบราณ และปัจจุบัน ฯลฯ เรียกว่ามาที่นี่ที่เดียวก็ได้ของครบครัน ถูกใจสาวนักช๊อปอย่างมากๆและนอกจากที่เซนาโด้สแควร์จะเป็นแหล่งชอปปิ้งยอดนิยมแล้ว ที่นี่ยังมีความโดดเด่นในแง่ของสถาปัตกรรม แค่เพียงพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้อง เป็นลอนคลื่นเหมือนท้องทะเลก็โดดเด่นและงดงามแปลกมากแล้ว และย่านนี้ยังรายล้อมไปด้วยอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปหลากสีสันสวยงามยิ่งนัก ทำให้รู้สึกเหมือนกับว่ากำลังเดินช้อปปิ้งอยู่ในมหานครลอนดอนอย่างไรอย่างนั้น

เที่ยง  (มื้อที่ 9 )  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร....พาท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ช้อปปิ้งที่แกรนด์ พบกับร้านค้าแบนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ที่เปิดพร้อมให้บริการแก่ท่าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคาร กว่า 30 แห่ง เพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ พร้อมให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศการล่องเรือเวนิสที่อิตาลี สถาปัตยกรรมเวนิวสตรีทสเคปสีสันสดใส เดอะแกรนด์คาแนลช้อปส์ตั้งอยู่ใจกลางโรงแรมเดอะเวเนเชี่ยน มาเก๊า รีสอร์ท โอเต็ล ศูนย์การค้าในร่มสุดหรูพื้นที่กว้าง 1 ล้านตารางฟุต ที่รวมเอาความสวยงามแบบเวนิส สะพานรูปโค้งและลำคลองคดเคี้ยว สมควรแก่เวลานำท่านโดยสารเรือสู่สนามบินฮ่องกง

  • 22.25 น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ EK385 (บริการอาหารบนเครื่อง (มื้อที่ 10 )
  • 00.05 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

********************************************************************


รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ
สายการบิน Emirates (EK)

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 3 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

- ช่วงเดือนกรกฏาคม , สิงหาคม อากาศเย็นสบาย ไม่หนาวจนเกินไป

ข้อมูลอื่นๆ

- ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 16,999 บาท (ไม่แจกกระเป๋า)

เด็กเสริมเตียง 16,999 บาท

เด็กไม่เสริมเตียง 15,999 บาท

อัตรานี้รวม

 

- ภาษีสนามบิน

- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

- ที่พักตามระบุในโปรแกรม

- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

*** ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นวันละ 10 HKD/ คน / วัน , คนขับรถวันละ 10 HKD/ คน / วัน , หัวหน้าทัวร์ วันละ 10 HKD/คน/วัน ***

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

- ค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ

- ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี)

add on

- ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 4,900 บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป (ในกรณีไม่ถึง 15 ท่าน ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

เอกสาร

- พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

 

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน