OCT 2012 : ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง โดยเรือสำราญสุดหรู..ระดับ 6 ดาว “YANGTZE GOLD’’ พร้อมชม 3 มรดกโลก 7 วัน 6 คืน เต็มอิ่ม.. | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
ศุกร์ ตุลาคม 30 , 2020
Font Size
   

OCT 2012 : ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง โดยเรือสำราญสุดหรู..ระดับ 6 ดาว “YANGTZE GOLD’’ พร้อมชม 3 มรดกโลก 7 วัน 6 คืน เต็มอิ่ม.. Featured

Rate this item
(3 โหวต)
บุก..! มหานครฉงชิ่ง  อู่ฮั่น  อู่หลง ชม 3 มรดกโลก ตาจู๋ | ถ้ำฟูหยง | หลุมฟ้าสวรรค์

บุก..! มหานครฉงชิ่ง  อู่ฮั่น  อู่หลง 

อลังการเปิดตำนานใหม่ ชม.. 3 มรดกโลก ตาจู๋ | ถ้ำฟูหยง | หลุมฟ้าสวรรค์ | ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง โดยเรือสำราญระดับตำนาน 6 ดาว "YANGTZE GOLD'' พร้อมชม.. เขื่อนยักษ์ต้าป้าฯลฯ

 ***ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน***

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา คุ้มค่า ได้ภาพสวย

วันเดินทาง
19 - 25 ตุลาคม 2555
1 - 7 ธันวาคม 2555
ราคาท่านละ
52,900 (เต็ม. ออกกรุ๊ปแล้ว)
52,900 .- บาท
View the embedded image gallery online at:
https://www.travelprothai.com/index.php?#sigProGalleriae37a7e2c7d

 

กำหนดการเดินทาง

วันแรก   ดอนเมือง - ฉงชิ่ง - ตาจู๋ (มรดกโลก) - พระพุทธรูปหินแกะสลัก(รวมรถกอล์ฟ)

 • 04.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่รอต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 06.20 น. ออกเดินทางไปนครฉงชิ่ง  โดยเที่ยวบินที่ FD 3820
 • 10.20 น. เดินทางถึงนครฉงชิ่ง  เมืองใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศจีน ที่มีฐานะเทียบเท่า มณฑล (อีก 3 นครคือ ปักกิ่ง,เทียนจิน และ เซี่ยงไฮ้ ) เป็นเมืองท่าริมแม่น้ำแยงซีเกียงมาแต่โบราณ ตัวเมืองตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำแยงซี และแม่น้ำเจียหลิงเจียง ถูกขนานนามว่า เมืองภูเขา เตาไฟ เมืองในหมอก ปัจจุบันเป็นเมืองอุตสาหกรรมหนัก

* หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว... นำท่านไปยังภัตตาคาร

กลางวัน  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าจู๋  ซึ่งมีระยะทางห่างจากเมืองฉงชิ่ง ประมาณ 138 กม. ( 2.30 ช.ม.) ระหว่างทาง แวะเยี่ยมชมทัศนียภาพที่มีชื่อเสียง เขาหินแกะสลัก เป่าติ่งซาน

** เขาแห่งนี้มีพระพุทธรูปหินแกะสลัก ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปลายสมัยราชวงศ์ถัง ราชวงศ์ซ่งเหนือและซ่งใต้ รวม 50,000 กว่ารูป มีรูปร่างลักษณะที่ต่างกันมากมาย ฝีมือประณีตเป็นไปตามแต่ละสมัย ที่มีการแกะสลักเพิ่มเติมขึ้นมา จึงได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ว่า.. เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของโลกในปีค.ศ.1999

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร

 • นำท่านลงเรือสำราญสุดหรู ระดับ 6 ดาว เพื่อเริ่มต้นแห่งการล่องแม่น้ำแยงซีเกียง ที่มีความยาว  192 กม. โดยเรือจะแล่นผ่านบรรดาช่องแคบน้อยใหญ่มากมาย

พักบนเรือสำราญ สุดหรู .. "YANGTZE GOLD'' ระดับ 6 ดาว  

วันที่สอง      ล่องช่องแคบซันเสีย - เมืองเฟิงตู - กัปตันเลี้ยงต้อนรับ+โชว์กิจกรรมศิลปะ

เช้า   รับประทานอาหารเช้าบนเรือ

 • จากนั้นนำท่านล่องเรือชมวิว ช่องแคบซันเสียที่มีความยาว  192 กม. ประกอบด้วยช่องแคบฉวีถังเสีย  อูเสีย  ซีหลิงเสีย มีจุดเริ่มต้นที่เมืองไป๋ตี้เฉิง อำเภอเฟิ่งเจีย มณฑลเสฉวนและสิ้นสุดที่ด่านหนันจินเมืองอี๋ชาง มณฑลเจียงซี ท่านจะได้เพลิดเพลิน รวมทั้งเก็บภาพประทับใจระหว่างล่องเรือ

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ แล้วนำท่านขึ้นฝั่งชม เมืองเฟิงตู

(เล่าว่าเป็นเมืองขนาดกลางตั้งอยู่อำเภอหวั่นเซี่ยน ซึ่งเป็นเมืองนรกจำลอง เกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษ  สร้างตามความเชื่อของชาวจีนในสมัยราชวงศ์หมิง จากลัทธิเต๋าและพุทธ ผสมผสานกัน มีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 400 กว่าปี โดยมีการจำลองเหตุการณ์เรื่องราวตามตำนานต่างๆ )

 • จากนั้นนำท่าน กลับสู่เรือสำราญ

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือ

 • พบกับการเลี้ยงต้อนรับโดย.. กัปตันเรือ และกลาสีเรือ.. อย่างอบอุ่น

พักบนเรือสำราญ สุดหรู .. "YANGTZE GOLD'' ระดับ 6 ดาว  

วันที่สาม        ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง - อูเสีย -  เสี่ยวซันเสีย  - เสียวเสี่ยวซันเสีย - ฉวีถังเสีย

เช้า    รับประทานอาหารเช้าบนเรือ เรือสำราญจะแล่นผ่าน ช่องแคบอูเสีย ซึ่งมีความยาว 42 ก.ม.

** เป็นช่องแคบใหญ่อันดับหนึ่ง ในบรรดาช่องแคบในแม่น้ำแยงซีเกียง เนื่องจากอยู่ในอาณาบริเวณภูเขาหวูซัน จึงมีทัศนียภาพที่โดดเด่นเป็นพิเศษ สองฟากฝั่งจะมีแนวหินผาที่มีลักษณะเหมือนหิน วางเรียงรายซ้อนกันเป็นชั้นอย่างมีระเบียบ ยอดเขา 12 ลูก ยืนเด่นตระหง่านสองฟากฝั่ง เสมือนหนึ่งสร้อยเพชรมรกตอันงดงามเม็ดหนึ่ง บนตลิ่งของแม่น้ำแยงซีเกียง

 • จากนั้น..นำท่านขึ้นฝั่ง เพื่อลงเรือเล็กล่องชมความงามของ เสี่ยวซันเสียและเสี่ยวเสี่ยวซันเสีย ตลอดระยะทาง ท่านจะได้ยลความงดงามของสองฟากฝั่ง พร้อมเก็บภาพความประทับใจ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ หลังอาหารเรือจะแล่นผ่านช่องแคบฉวีถังเสีย เป็นช่องแคบสั้นที่สุดยาวเพียง 8 ก.ม.เท่านั้น

** เป็นช่องแคบดึงดูดใจนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้านตะวันตกของช่องแคบที่มีชื่อว่า ประตูขุยเหมิน กระแสน้ำจะเชี่ยวกรากมาก เรือสำราญต้องฝ่าด่านอันแข็งแกร่งนี้ไปด้วยความทระนง

( เปรียบดั่งคนเมื่อเจออุปสรรคในชีวิต ต้องอย่าท้อถอยที่จะฝ่าฟันไป )

ค่ำ รับประทานอาหารเย็นบนเรือ

พักบนเรือสำราญ สุดหรู .. "YANGTZE GOLD'' ระดับ 6 ดาว   

วันที่สี่       อภิมหาโปรเจ็ค..เขื่อนยักษ์ต้าป้า - กำแพงเมืองโบราณจิงโจว (เก็งจิ๋ว) - อู่ฮั่น - ฉงชิ่ง

เช้า  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ จากนั้นนำท่านขึ้นชมบริเวณตัวเขื่อนยักษ์ซันเสียต้าป้า สร้างขึ้นเพื่อป้องกันอุทกภัย และพัฒนาแม่น้ำแยงซีเกียง ซึ่งเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่มากในยุคปัจจุบัน

* ประกอบด้วยเขื่อนกั้นน้ำ สถานีกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำและประตูน้ำ เรือเข้า - ออก 5 ประตู มีความยาว 2,309 เมตร เขื่อนสูง 185 เมตร ช่องระบายน้ำ 483 เมตร ส่วนใหญ่เป็นวิศวกรชาวจีนออกแบบทั้งหมด

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  นำท่านขึ้นฝั่งที่ เมืองอี๋ชาง เดินทางสู่ เมืองอู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ย ระหว่างทางแวะชม กำแพงเมืองโบราณจิงโจว (เมืองเก็งจิ๋ว) ชื่อโบราณเจียงหลิง กว้าง 3.75 กิโล  มีเนื้อที่ 4.5 ตารางกิโลเมตร ยาว 10.5 กิโล สูง 8.3 เมตร มี 6 ประตู ทุกประตูจะมีป้อมหรือซุ้มอยู่ด้านบน ซึ่งได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี พร้อมชมทัศนียภาพโดยรอบหรือเก็บภาพเป็นที่ระลึก

 • ..... น. ออกเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยเที่ยวบินที่ ................
 • ..... น. เดินทางถึงเมืองฉงชิ่ง และนำท่านไปรับประทานอาหารเย็น ที่ ภัตตาคาร

เย็น  รับประทานอาหารเย็น จากนั้นนำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

พักที่ LAFEE HOTEL ระดับ 4 ดาว.. หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า     ฉงชิ่ง - อู่หลง - ถ้ำฟูหยง (มรดกโลก)- อุทยานเขานางฟ้า - ชมโชว์ Impression Wulong

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่เมือง อู่หลง  (Wulong) เมืองตากอากาศ โอบล้อมด้วยภูเขาสูง มีแม่น้ำอู่เจียงไหลผ่าน ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของฉงชิ่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

* นำท่านไปชม ถ้ำฟูหยง ได้ชื่อว่าเป็นถ้ำที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจีน ค้นพบเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ.1993 ถ้ำหินปูนอายุกว่า 1.2 ล้านปี พื้นที่ประมาณ 37,000 ตารางเมตร ความยาว 2.7 กิโลเมตร กว้าง 50 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยภายในถ้ำประมาณ 16 องศาเซลเซียส โดยมีห้องโถงหลักพื้นที่ประมาณ 11,000 ตารางเมตร

** ให้ท่านได้เพลิดเพลิน กับการเดินเที่ยวชมความงดงามทางธรรมชาติ ที่เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยในรูปต่างๆ ตามแต่จินตนาการของแต่ละคน เช่น ม่านน้ำตก, ธง, ผลองุ่น, ปะการังใต้ทะเล, เส้นผม, เข็ม (ซึ่งมีการจัดแสงสีภายในถ้ำช่วยเพิ่มความงดงามยิ่งนัก)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม อุทยานเขานางฟ้า อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4 A ของประเทศจีน อยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำอวู่เจียง ที่ระดับความสูงเฉลี่ย 1900 เมตรจากระดับน้ำทะเล และมียอดเขาสูงสุดที่ 2033 เมตร

* อุทยานเขานางฟ้า มีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงาม ทางธรรมชาติที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู จนได้รับการขนานนามว่าเป็น ดินแดน 4 สิ่งมหัศจรรย์ คือมีป่าไม้หนาแน่น, ยอดเขาประหลาด, ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และลานหิมะ ในสถานที่เดียวกัน เพียงแต่ต่างฤดูกาลเท่านั้น และที่สำคัญที่สุดคือเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อันดับ 1 ทางภาคใต้ของประเทศจีน

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านชมการแสดง ความประทับใจอวู่หลง (Impression Wulong) อีกหนึ่งผลงานของผู้กำกับมือทอง จางอวี้โหมว ซึ่งเนรมิตหุบเขาเถ้าหยวน ของอวู่หลง ซึ่งล้อมรอบด้วยภูเขาสูง, หุบเหวและความเงียบสงบของธรรมชาติ เป็นฉากหลังบอกเล่าเรื่องราว, วิถีชีวิตและประวัตศาสตร์ของผู้คนเมือง ฉงชิ่ง ผ่านตัวละครกว่า 500 ชีวิต โดยมีคนลากเรือ (ห้าวจือ) เป็นผู้เล่าเรื่อง ประกอบกับการร้องเพลงสด ของนักแสดงกว่า 100 ชีวิต ที่ต้องร้องเพลงประกอบการแสดงตลอด 70 นาที และการใช้เลเซอร์ ระบบ แสง สี เสียง ทำให้การแสดงจบลงด้วยความประทับใจแห่ง.. อวู่หลง

พักที่ YUZHU GARDEN HOTEL ระดับ 4 ดาว.. หรือเทียบเท่า

วันที่หก   หลุมฟ้าสวรรค์ (มรดกโลก) - รอยแยกแห่งปฐพี - ฉงชิ่ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านไปชมอุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งใหม่ล่าสุดที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี ค.ศ.2007 อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์แห่งนี้ เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลก กลายเป็นหลุมธรรมชาติขนาดใหญ่

 • นำท่านโดยสารลิฟท์แก้ว ลงไปสู่หุบเหวเบื้องล่าง ที่ระดับความลึกประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถึงแล้ว จะพบกับเส้นทางเดินเท้า เที่ยวชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของกลุ่มสะพานสวรรค์ (กลุ่มสะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย)

ซึ่งประกอบด้วย 3 สะพาน..

* แห่งแรก คือ .. สะพานมังกรสวรรค์.. ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมื่อมองทะลุออกไปคล้ายกับสะพานเชื่อมสวรรค์กับโลกมนุษย์, สะพานแห่งที่สอง .. สะพานมังกรเขียว ลักษณะเป็นหน้าผาทิ่มแทงไปในท้องฟ้า และสะพานแห่งที่สาม คือ .. สะพานมังกรดำ ลักษณะเป็นโตรกหน้าผาอยู่ในส่วนที่แคบที่สุด แสงผ่านเข้าไปน้อย ทำให้ดูค่อนข้างมืดดำ นอกจากนี้บริเวณหุบเหวด้านล่างยังเป็นที่ตั้งของ โรงเตี๊ยม โบราณ ที่เคยเป็นจุดแวะพักแรมยามค่ำคืน ของคนเดินทางในสมัยโบราณ ที่ใช้เป็นเส้นทางลัดจากมณฑลเสฉวน ไปมณฑลเหอหนาน

** นอกจากนี้ยังเคยใช้เป็นฉากสำคัญของภาพยนตร์จีน เรื่องศึกโค่นบัลลังก์วังทอง ของผู้กำกับชื่อดัง จาง อวี้ โหมว โดยมี 3 นักแสดงชั้นนำ คือ โจว เหวิน ฟะ, เจย์ โชว์ และกงลี่ อิสระถ่ายภาพความงามทางธรรมชาติตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม น้ำตกหุบผาสวรรค์และรอยแยกแห่งปฐพี มรดกโลกทางธรรมชาติระดับ 5A ชมความพิศวงของธรรมชาติ ที่กลั่นแกล้งไว้อย่างลงตัวและสวยงาม ชมสายน้ำของน้ำตกหุบผาสวรรค์ ที่ี่โปรยปรายลงมาแบบสายฝน จากนั้นนำท่านเดินทางกลับฉงชิ่ง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ และนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ LAFEE HOTEL ระดับ 4 ดาว.. หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด    ฉงชิ่ง – กรุงเทพฯ

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร จากนั้นนำท่านไปยังสนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

 • 11.10 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD 3821
 • 13.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*****************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ- ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ สายการบินแอร์เอเซีย (FD) // อู่ฮั่น-ฉงชิ่ง 
สายการบิน ภายในประเทศ

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน ตุลาคม-ธันวาคม อากาศค่อนข้างหนาว

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ  52,900  บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ  50,000 บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 49,900 บาท

อัตรานี้รวม

 

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 13,500 บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

 

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน