NOV 2012 : JAPAN AUTHUM นาโกย่า โอซาก้า | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อังคาร กรกฏาคม 14 , 2020
Font Size
   

NOV 2012 : JAPAN AUTHUM นาโกย่า โอซาก้า

Rate this item
(3 โหวต)
NOV 2012 : JAPAN AUTHUM นาโกย่า โอซาก้า NOV 2012 : JAPAN AUTHUM นาโกย่า โอซาก้า Photo By TravelPro Team. | ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
Pic-AD-Japan381-TravelPro-900

ยกแก๊งค์ ..ตะลุย!! ..ญี่ปุ่น นาโกย่า โอซาก้า ชมเทศกาลใบไม้แดง ช่วงที่สวยที่สุด...

ชมปราสาททอง วัดคิโยมิสึ วัดโทฟุคุจิ วัดโจจาโคจิ  SAGANO TRAIN  ป่าไผ่ วัดเทนริวจิ  สะพาน TOGETSUKYO 

วัดโทไดจิ  โอซาก้า  ถนนมิโดซูจิ ชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า พิพิธภัณฑ์บะหมี่ ริงกุเอ้าเล็ต เอออนพลาซ่า คันไซ ฯลฯ

วันเดินทาง
23 - 28 พฤศจิกายน 2555
ราคาท่านละ
64,900 .- บาท
View the embedded image gallery online at:
https://www.travelprothai.com/index.php?#sigProGalleriafe3f22c4dd

กำหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง    กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • 21:00 น.  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D  เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่สอง    นาโกย่า - ปราสาททอง - วัดคิโยมิสึ - วัดโทฟุคุจิ - ช็อปปิ้ง ย่านกิออนมาชิ

 • 00:10 น. เดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644 *** (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง .... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) ***
 • 07:30 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากทุกท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
* นำท่านชม "ปราสาททอง" หรือเรียกกันว่า "คินคาคุจิ" ปราสาทที่สร้างขึ้น เพื่อเป็นที่อยู่ของโชกุนในสมัยโบราณ ตั้งตระหง่านกลางสระน้ำ โอบล้อมด้วยสวน สไตล์ญี่ปุ่นโบราณที่ได้รับการดูแล และอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม ตัวปราสาทโดดเด่นด้วยสีทอง ส่องประกายระยับยามกระทบแสงอาทิตย์ เงาปราสาททาบลงบนผืนน้ำคล้ายกับมีปราสาทใต้น้ำอีกหนึ่งหลัง ให้ท่านได้เก็บภาพอย่างใกล้ชิดกับตัวปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนำท่านชม"วัดคิโยมิสึ" วัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้   ท่อนซุงนำมาวางเรียงกัน และได้รับการยกย่องให้เป็น มรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และดื่ม "น้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย"

** ที่เชื่อว่า.. เมื่อดื่มแล้วจะประสบความสำเร็จ 3 ด้านคือ "สุขภาพ อายุยืนยาว และ ความสำเร็จด้านการศึกษา" อิสระกับการเลือกซื้อของที่ระลึกบนถนนสาย "กาน้ำชา" อาทิ เครื่องปั้นดินเผาสวยๆ ชาเขียวขนมญี่ปุ่น พวงกุญแจ พัดญี่ปุ่นลายซากุระ ก็สามารถหาซื้อที่นี่ได้เช่นกัน

 • จากนั้น นำทุกท่านเดินทางสู่ "วัดโทฟุคุจิ" เป็นวัดยอดนิยมอันดับต้น ๆ อีกแห่งหนึ่งในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีของเกียวโต โดยเฉพาะภาพจากมุมมหาชน คือ ภาพจากระเบียงไม้ ทางเข้าวัด ที่มองไปอีกฝากฝั่งหนึ่ง จะมองเห็นระเบียงไม้สึเต็นเคียว (Tsuten-kyo) ที่ทอดตัวอยู่เหนือหุบเหว และลำธารด้านล่างที่เต็มไปด้วยต้นไม้ที่พร้อมใจกัน เปลี่ยนเป็นสีแดงสด ที่ถือเป็นจุดขาย และมุมบังคับในการถ่ายรูปของวัดนี้เลยทีเดียว
 • จากนั้น ให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัย ที่ถนนกิออน (ถนนสายเกอิชา) ท่านจะได้พบกับความน่ารักของบรรยากาศเมืองเก่าแก่ ตลอดระหว่างสองข้างทาง นอกจากนี้ท่านยังจะได้เห็นเกอิชาญี่ปุ่น เดินไปมาบริเวณถนนแห่งนี้อีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

** ให้ท่านได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่หรือเรียกอีกอย่างว่า ออนเซ็น (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย

นำท่านเข้าที่พัก MINOO ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม    วัดโจจาโคจิ - SAGANO TRAIN - ป่าไผ่ - วัดเทนริวจิ - สะพาน TOGETSUKYO - โอซาก้า - ตึกอูเมดะ

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรมนำท่านสู่วัด โจจาโคจิ วัดขนาดเล็กนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1596 ด้วยขนาดเล็กอาคารที่น่าสนใจ ประตูวัดมีบรรยากาศที่เงียบสงบ และ สุขุมของวัด รอบๆยังมีต้นเมเปิ้ล และตะไคร่น้ำอยู่เรียงรายข้างเส้นทาง และบันไดที่เดินไปยังตัวอาอารของวัด รวมถึงมุมที่สามารถมองเห็นเมืองเกียวโตได้อีกด้วย

* นำท่านเดินทางสู่เมืองอาราชิยาม่า พาท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติค ที่วิ่งเลียบแม่น้ำผ่านทิวทัศน์หุบเขาอันงดงาม ท่านจะได้ดื่ม ด่ำความงามของธรรมชาติสุดบรรยาย

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดเทนริวจิ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1339 เป็นวัดที่มีสวนญี่ปุ่นเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น และวัดแห่งนี้ยังได้รับการรับรองว่าเป็นมรดกโลกในปี 1994 อีกด้วย
 • จากนั้นนำท่านชมความสวยงาม ร่มรื่น ของทิวไผ่ อันเขียวขจี (Bamboo Groves) นับหมืนต้นตลอดข้างทาง
 • จากนั้นนำชมสะพานโทเก็ตสึเคียว สะพานที่สวยงาม และเป็นบริเวณที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบ และเลื่องลือว่าเป็นจุดชมวิวที่ สวยที่สุดอีกแห่งในเกียวโต

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสู่เมืองโอซาก้า เมืองที่ขี้นขี่อว่าเป็นเมืองแห่ง ธุรกิจ และอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์  

* นำท่านสู่ Umeda Sky Building สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1993 เป็นอาคารแฝดคู่ ชั้นบน 40 ชั้น มีทางเชื่อมกันได้ที่ด้านบน ชั้น 39 เป็นร้านอาหารกลางอากาศ ชั้น 40 มีแกลเลอรี่ และที่ดาดฟ้ามีสวนปลอดโล่งสูงจากพื้นดิน 170 เมตร ซึ่งท่านสามารถมองเห็นเมืองโอซาก้าโดยรอบได้ ภายในตัวอาคารเป็นที่ทำการของบริษัทห้างร้าน โชว์รูม สถานที่จัดงานรื่นเริง หอประชุม โรงภาพยนต์ และที่ใต้ดินชั้นหนึ่งยังมี Food Theme Park "Takimikoji" ซึ่งถูกออกแบบให้เป็น บรรยากาศสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง ท่านสามารถหาอาหารรสชาติเยี่ยมนานาประเภท ทานที่นี่ได้

** ทางด้านทิศใต้ของอาคารมีสวน "Chu-Shizennomori " ไว้ให้ผู้ที่เหน็ดเหนื่อยได้นั่งพักสูดอากาศบริสุทธิ์ ส่วนทางทิศเหนือมีคอร์สสำหรับเดินชมดอกไม้ตามฤดูกาล "Hanano" ซึ่งมักมีผู้คนมาเดินเล่มกันประจำ และที่ลานตรงกลางระหว่างตึกแฝด มักมีเทศกาลระหว่างประเทศต่างๆมาจัด สร้างความครึกครื้นอยู่เสมอๆ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ. ภัตตาคาร

นำท่านเข้าที่พัก RAMADA OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่     นารา - วัดโทไดจิ - สวน โยชิไคเอ็ง - โอซาก้า - ถนน มิโดซูจิ - ชินไซบาชิ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม นำท่านกราบนมัสการขอพรพระพุทธรูปสำริดที่เก่าแก่ ตั้งแต่สมัยคริศตวรรษที่ 18 ณ  "วัดโทไดจิ".…  

* นำท่านชม "วิหารไม้" ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเพลิดเพลินกับความน่ารักของฝูงกวางมากมาย ที่ปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติ  พร้อมป้อนอาหารให้กับกวางที่  "สวนกวาง"เดินทางสู่ สวน โยชิไคเอ็ง เป็นสวนญี่ปุ่นที่สวยงามอยู่ในใจกลางเมืองนารา ภายในประกอบไปด้วยสวน สามแบบ มีความสวยงาม ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะช่วงใบไม้เปลี่ยนสี จะมีความงดงามมากเป็นพิเศษ

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเดินทางสู่โอซาก้า เดินทางสู่ถนนสายหลัก มิโดซูจิ เป็นหน้าเป็นตาสำคัญของเมืองโอซาก้า เริ่มตั้งแต่ Umeda ไปจนถึง Namba ระยะทางราว 4 กิโลเมตร เปิดใช้ตั้งแต่ค.ศ.1937 เป็นถนนที่นายกเทศมนตรีเมือง ระดมทุนสร้างเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองในหนึ่ง ร้อยปีข้างหน้า

** ต้นแปะก๋วยจำนวน 800 ต้นถูกปลูกเรียงรายตามสองข้างทาง สายไฟหรือสายโทรศัพท์ถูกเก็บลงใต้ดินหมด สัมผัสบรรยากาศท่ามกลางใบไม้ที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองงดงาม ของต้นแปะก๋วยสองข้างทาง โดยปกติ เมื่อลูกแปะก๋วยสุกงอม ทางการจะเชิญชวนชาวเมืองมาเก็บกลับไปรับประทานกันที่บ้านเป็นประจำ  

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ "ชินไซบาชิ" ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ไร้ชีดจำกัด บนถนนความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่งมีร้านค้า และห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันตลอดสองข้างทาง กับสินค้ามากมาย ทั้งเสื้อผ้าเก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟชั่นสวยๆ เครื่องสำอาง และสินค้า IT ทั้งหลาย Ipod กล้อง นาฬิกา Mp3 มีให้เลือก และชมกันมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส้นนี้

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

นำท่านเข้าที่พัก RAMADA OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า     ตลาดเช้า - ปราสาทโอซาก้า - พิพิธภัณฑ์ บะหมี่ - ริงกุเอ้าเล็ต - เอออนพลาซ่า คันไซ - สนามบินคันไซ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรมเดินทางสู่ "ปราสาทโอซาก้า" หรือ ปราสาทที่มีฉายาว่า ปราสาทนกกระสาขาว สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองในสมัยโบราณ ตัวปราสาทนั้นตั้งอยู่บนเนินเขาที่ได้มีการสำรวจและพบว่าเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังโบราณมาก่อน ล้อมรอบด้วยกำแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และคูน้ำขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ รินกุพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท แหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายชนิด ในราคาพิเศษกว่า 120 ร้าน รอให้ท่านเลือกซื้อ

* ได้เวลาสมควร.. นำท่านเดินทางสู่ "เอออน พลาซ่า" ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด ทั้งกระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า และยังมี "ร้าน 100 เยน" เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้ง และเลือกซื้อของฝากอย่างเต็มที่ก่อนเดินทางกลับ อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ "เลือกชม และซื้อ" สินค้ากันต่อตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระ (ไม่รวมค่าอาหาร) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ "สนามบินคันไซ"

วันที่หก    สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

 • 00:30 น. เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG673
 • 04.20 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

**************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพฯ-นาโกย่า ,โอซาก้า-กรุงเทพฯ
สายการบินไทย TG

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

- ช่วงเดือนเมษายน อากาศกำลังสบาย ไม่ร้อนไม่หนาว

ข้อมูลอื่นๆ

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็น YEN ไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 64,900 บาท

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี เสริมเตียง      ท่านละ 61,900  บาท

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ไม่เสริมเตียง   ท่านละ 54,900  บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 8,000 บาท

จำนวนที่นั่ง

25 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุในงานมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างมากกว่า 3 หน้า

2. รูปถ่าย ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ (ในกรณีที่สมรสแล้ว)

6. เอกสาร / จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทฯ, หน่วยงานราชการ จำนวน 2 ฉบับ

7. หลักฐานการเงิน / สมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากทุกหน้า ตั้งแต่หน้าแรก (ที่มีขื่อผู้ฝาก) ย้อนหลัง 6 เดือน

8. หรือทะเบียนการค้า ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ

9. ในกรณีที่เป็นนักศึกษา ต้องมีจดหมายรับรองการศึกษาจากสถาบันการศึกษา, บัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

10. ในการยื่นเอกสาร ประกอบการขอวีซ่า การพิจารณาอนุมัติวีซ่า อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯนั้นๆ ซึ่งทางบริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการยื่นเอกสาร และหากในกรณีที่ทางสถานทูต ต้องการให้ผู้ยื่นคำรองขอวีซ่าแสดงตน ท่านต้องพร้อมที่จะแสดงตน (โดยที่จะมีการโทรฯนัดหมายล่วงหน้า)

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน