NOV 2012 : JAPAN โอซาก้า เกียวโต ชมเทศกาลใบไม้แดง 6 วัน 4 คืน โดยการบินไทย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
ศุกร์ ตุลาคม 30 , 2020
Font Size
   

NOV 2012 : JAPAN โอซาก้า เกียวโต ชมเทศกาลใบไม้แดง 6 วัน 4 คืน โดยการบินไทย Featured

Rate this item
(12 โหวต)
ทัวร์ญี่ปุ่น | เยือนนคร..โอซาก้า ท่องเมืองเก่า..เกียวโต ชมเทศกาลใบไม้แดง ในช่วงฤดูกาลที่สวยที่สุด..แห่งปี

ทัวร์ญี่ปุ่น | เที่ยวญี่ปุ่นใบไม้แดง : เยือนนคร..โอซาก้า ท่องเมืองเก่า..เกียวโต ชมเทศกาลใบไม้แดง ในช่วงฤดูกาลที่สวยที่สุด..แห่งปี

เที่ยววัดโทไดจิ ศาลเจ้าทันซัน เมืองเกียวโต นั่งรถไฟสายโรแมนติค พระราชวังอิมพีเรียล(เกียวโต) ศาลเจ้าชิโมคาโมะชมวัดคิโยมิซึ(วัดน้ำใส) วัดนันเซ็นจิวัดเอคันโด(Light Up) โอโกะโตะออนเซ็น เที่ยวชมปราสาทโอซาช้อปปิ้ง ชินไซบาชิ ฯลฯ

เดินทาง 26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2555

ความสวย ความสด ความงดงาม สีแห่งธรรมชาติ ฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง Travel Pro ขอเชิญชวนท่านบันทึกภาพความทรงจำ ของสีสัน ฤดูกาลใบไม้เปลี่ยนสี | "ญี่ปุ่น" เพียบพร้อมด้วยความเจริญ ความร่ำรวยทางเศรษฐกิจ แต่ยังแฝงไว้ด้วยความเจริญทางด้านวัฒนธรรมแห่งการท่องเที่ยว มากมายด้วยสีแห่งการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ณ เมืองโอซาก้า – นารา – เกียวโต พร้อมกับบริการที่ได้มาตรฐาน ทั้งที่พัก อาหารที่เลิศรส และเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รวมถึงช่างภาพที่จะสร้างสรรค์ศิลปะบนภาพถ่ายให้ท่านด้วยความเป็นมืออาชีพ เดินทางด้วยสายการบินไทย สายการบินแห่งชาติ

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา คุ้มค่า ได้ภาพสวย

วันเดินทาง
26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2555
ราคาท่านละ
74,500 .- บาท (เต็ม ปิดกรุ๊ป จ้าา)
View the embedded image gallery online at:
https://www.travelprothai.com/index.php?#sigProGalleria44a0c8bf5c

กำหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง     กรุงเทพฯ - โอซาก้า

 • 21:30 น.  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เค้าเตอร์ D ประตู 3 โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน..
 • 23.30 น.  ออกเดินทางสู่ ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG  622

วันที่สอง    โอซาก้า - นารา - วัดโทไดจิ - ศาลเจ้าทันซัน – โอซาก้า

 • 07:00 น. เดินทางถึงสนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
 • นำคณะผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง NARA  นมัสการพระไดบุทสึ  ณ "วัดนาราโทไดจิ"  ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน ของพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น  เป็นวัดพุทธในเมือง นะระ ประเทศญี่ปุ่น ชมหอไดบุทสึ (Daibutsuden) ที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัด และได้รับการบันทึกว่าเป็น .. อาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • ...เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไดบุทสึขนาดใหญ่ หล่อจากบรอนซ์ นอกจากนี้ วัดนี้ยังเป็นศูนย์กลางของโรงเรียนศาสนา ในสายเคงอนอีกด้วย วัดนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในทะเบียนเดียวกับวัด ศาลเจ้า และสถานที่สำคัญ อื่นๆอีก 7 แห่ง ในเมืองนะระ

  ** ประวัติเมื่อครั้งแรกเริ่มสร้าง ในสมัยเทมเปียว มีผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติ และโรคระบาดอยู่เป็นจำนวนมาก จนกระทั่งปี พ.ศ. 1286 จักรพรรดิโชมุได้ทรงประกาศว่า.. ประชาชนควรจะร่วมกันสร้างพระพุทธรูปขึ้น เพื่อปกป้องตนเองจากภัยพิบัติ เนื่องจากทรงมีความเชื่อว่า .. พระพุทธรูปจะช่วยคุ้มครองประชาชนได้

  ** ตามบันทึกที่เก็บรักษาอยู่ในวัดโทไดจิได้กล่าวว่า.. มีคนมาช่วยสร้างพระพุทธรูป และหอที่ประดิษฐานมากกว่า 2,600,000 คน

  ..การสร้างพระพุทธรูป เริ่มต้นครั้งแรกที่เมือง ชิงะระกิ แต่หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้และแผ่นดินไหว จนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ก็ได้ย้ายสถานที่สร้างมายังเมืองนะระ ในปี พ.ศ.1288 และสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 1294 ต่อมาในปี พ.ศ.1295 ได้มีการจัดพิธีเบิกพระเนตร เพื่อฉลองพระพุทธรูปองค์ใหม่ โดยมีพระภิกษุชาวอินเดียชื่อว่า.. Bodai-senna เป็นผู้ประกอบพิธี ..ตามบันทึกมีผู้มาร่วมพิธีราว 10,000 คน

  หลังจากนั้น... จักรพรรดิโชม ุได้ทรงประกาศให้วัดโทไดจิ เป็นวัดประจำจังหวัดยะมะโตะ และเป็นศูนย์กลางของวัดทั่วราชอาณาจักร    การก่อสร้างขึ้นใหม่หลังสมัยนะระ พระพุทธรูปไดบุทสึ ถูกสร้างขึ้นใหม่หลายครั้ง โดยเหตุผลต่างๆกัน รวมทั้งความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหว และมีการสร้างขึ้นใหม่ 2 ครั้ง ที่มีสาเหตุจากเหตุเพลิงไหม้

  ** โดยพระหัตถ์ทั้งสองข้างที่เห็นในปัจจุบันนี้ สร้างขึ้นในสมัยโมะโมะยะมะ (พ.ศ. 2111-2158) พระเศียรในปัจจุบันนี้ ถูกสร้างขึ้นในสมัยเอโดะ (พ.ศ. 2158-2410) และหอที่ประดิษฐานในปัจจุบันนี้ สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ. 2252 โดยมีขนาดเล็กกว่าอาคารหลังเดิม ราว 30% เดิมทีในบริเวณวัด จะมีเจดีย์สูง 100 เมตร อยู่คู่หนึ่ง ซึ่งจัดว่า..เป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลก ในยุคหลังจากการสร้างพีระมิด แต่ได้พังทลายลงเนื่องจากแผ่นดินไหว

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน   ณ ภัตตาคาร ประเภทอาหารชุดญี่ปุ่น

 • จากนั้นช่วงบ่าย นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าทันซัน เป็นศาลเจ้าที่สวยงามล้อมรอบไปด้วย ต้นเมเปิ้ล ประมาณ 3,000 ต้น และร่มรื่น ไปด้วยพรรณไม้ชนิดต่างๆ มีเจดีย์สูง 13 ชั้นอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมากราบไหว้ รวมทั้งยังเป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียง ในการเที่ยวชม ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อีกแห่งหนึ่งของเมืองนารา  

...หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  ประเภทชาบู ชาบู

 • ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าที่พัก 
 • พักที่..โรงแรม OSAKA NAMBA WASHINGTON หรือเทียบเท่า..

  วันที่สาม    เกียวโต - อะราชิยามะ - รถไฟสายโรแมนติค - พระราชวังอิมพีเรียล(เกียวโต) - ศาลเจ้าชิโมคาโมะ

  เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรมที่พัก หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต จากนั้น..นำท่านเดินทางสู่สถานี คาเมโอกะ ให้ท่านสัมผัสกับการนั่ง รถไฟสายโรแมนติค จากสถานี คาเมโอกะ สู่.. สถานี ซางะ   ซึ่งวิวรอบข้างเป็นภูเขา ที่ปกคลุมด้วยไม้หลากสี เรือพายล่องแม่น้ำสีฟ้าใส

  ** ทันทีที่เดินทางถึง.. นำท่านชมบรรยากาศบริเวณ อะราชิยะมะ สะพานโทเคะทสึ มีความยาว200 เมตร ซึ่งชื่อของสะพานนี้ มีความหมายว่า.. สะพานที่มองเห็นดวงจันทร์อยู่ข้างหน้า เบื้องล่างของสะพานคือ แม่น้ำโออิ ที่ไหลมาจากตาน้ำใน ภูเขาอาราชิยามะ ที่ยังคงความใสสะอาด มานับตั้งแต่อดีต  

  * ซึ่งที่ อะราชิยะมะ แห่งนี้ ..ถือเป็นแหล่งชมธรรมชาติ ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ของเมืองเกียวโต ที่โด่งดังและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ที่นิยมมาท่องเที่ยวเพื่อชื่นชมกับบรรยากาศ หลากสีสันสดใสของ..ใบไม้สีเขียว แดง เหลือง ก่อนที่จะร่วงหล่นจากต้นไปตามฤดูกาล

  • นำท่านชม วัดเรียวอันจิ สร้างเมื่อปี พ.ศ.1993 เป็นวัดแบบเซน ที่มีชื่อเสียงรู้จักกันดี ในกลุ่มที่มีความชอบนั่งสมาธิ และความสงบแบบเซน จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือ.. การจัดสวนหิน ออกแบบโดยโซอะมิ ในปี พ.ศ.2016 ซึ่งเป็นการจัดสวนหิน ..แบบคาเระซันซุยและชมป่าไผ่  

  ** ไผ่ที่ขึ้นอยู่สองข้างทางเสมือนหนึ่งเป็นอุโมงค์ให้เดินผ่าน ถูกปลูกขึ้นตั้งแต่สมัยเฮอัน หรือกว่าพันปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการประดับสวน และชื่นชมความสวยงาม และใช้ในการบำบัดจิตใจมาแต่ครั้งโบราณ จนกระทั่งกาลเวลาผ่านไป ไผ่เหล่านี้ก็ยังได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

  ..เมื่อเข้าสู่ป่าไผ่แล้ว จะได้สัมผัสถึงสายลมจากธรรมชาติที่กระทบกับใบไผ่ ความเขียวขจี และความสดชื่นตลอดเส้นทาง

  • จากนั้นให้ท่านได้ซื้อสินค้าพื้นเมือง ที่อยู่บริเวณเมือง .. อะราชิยามะ

  เที่ยง  อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการถ่ายภาพ

  บ่าย  นำท่านสู่ พระราชวังอิมพีเรียลเกียวโต  ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของครอบครัว ในราชวงศ์ญี่ปุ่น จนกระทั่งเมืองหลวงถูกย้ายไปยังกรุงโตเกียว ในปี 1869  ตั้งอยู่ในบริเวณสวนเกียวโต เงียวเอ็น ล้อมรอบด้วยกำแพงดิน และห้องโถงของพระราชวัง รวมทั้งสวนหย่อม ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 110,000 ตารางเมตร

  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าชิโมคาโมะ http://www.shimogamo-jinja.or.jp/  ตั้งอยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยม ล้อมรอบด้วย..แม่น้ำทาคาโนะ กับ แม่น้ำคาโมะ และเป็นหนึ่งในศาลเจ้าชินโต ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น มาตั้งแต่สมัย เฮอัน ผู้คนมากมายแวะมาเยี่ยมเยือนตลอดทั้งปี เพื่อขอพร ..ในเรื่องต่างๆ

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   ประเภทบาร์บีคิว

  • ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าที่พัก 

  พักที่.. โรงแรม OSAKA NAMBA WASHINGTON เทียบเท่า..

  วันที่สี่     เกียวโต - วัดคิโยมิซึ(วัดน้ำใส) – วัดนันเซ็นจิ – วัดเอคันโด -โอซาก้า

  เช้า   รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต นำท่านสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ  "วัดกิโยมิสึ"  หรือ วัดน้ำใส    ที่ถูกสร้างขึ้นใน ปี 1633

  * วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา  ฮิงาชิยาม่า และด้วยความสามารถทางสถาปัตยกรรม ในสมัยโบราณ ทำให้อารามของวัดแห่งนี้  มีการใช้ท่อนซุงกว่าหลายร้อยท่อน มาขัดสานกันเป็นโครงขึ้นมา เพื่อสร้างพื้นเวทียื่นออกไปกลางภูเขา โดยไม่มีการใช้ตะปู เพื่อยึดท่อนซุงแต่ละชิ้นแม้แต่ตัวเดียว แต่ว่าก็ยังสามารถรองรับน้ำหนัก ของผู้เข้ามาเยี่ยมชมครั้งละมากๆ ได้อย่างไม่มีสะเทือน  อีกทั้งยังมีคำกล่าวเกี่ยวกับลานกว้าง ของวัดแห่งนี้ว่า..  "เวทีแห่งคิโยมิสึ" อีกด้วย

  ** ส่วนจุดเด่นอีกอย่างของวัดแห่งนี้ก็คือ  สายน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 สายที่ไหลลงมาจากเขาฮิงาชิยาม่า  ท่านสามารถดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองได้

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน   ณ ภัตตาคาร ประเภทหม้อไฟร้อนกับเส้นโซบะ

  บ่าย  นำท่านสู่ วัดนันเซนจิ (Nanzenji Temple) วัดเงียบสงบตามแบบเซน ตั้งอยู่กลางป่าสนบริเวณเชิงเขาไดมอนจิยามะ (Daimonjiyama) สร้างในสมัยเฮอัน วัดนันเซนจิเป็นหนึ่งในห้าวัดเซนที่สวยที่สุดของเกียวโตและญี่ปุ่น ประกอบด้วยวิหารใหญ่หนึ่งหลัง และวิหารเล็ก 12 หลัง แต่เปิดให้ชมเพียง 4 หลัง

  ** ในอดีตวัดแห่งนี้ เป็นวังที่ประทับของจักรพรรดิคาเมยามะ (Kameyama) ในช่วงหลังจากที่ทรงสละราชสมบัติในปี 1274 ขณะที่พระชนมายุได้เพียง 26 พรรษาด้วยความเลื่อมใสและศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนา พระองค์ทรงยกวังแห่งนี้ ให้สร้างเป็น ..วัดนันเซนจิเมื่อปี 1291

  • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเอคันโด ที่ได้รับสมญานามว่าเป็น .. วิหารแห่งใบเมเปิ้ล (The temple of maple leaves) อีกทั้งยังได้รับคำยกย่องจากสื่อต่างๆ มากมายว่า.. เป็นสถานที่ชมเมเปิ้ลเปลี่ยนสี ที่งามที่สุดในเกียวโต (The most beautiful red maples spot in Kyoto)  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่โอซาก้า

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   อาหารประเภทญี่ปุ่นแท้หลากหลาย เช่น ซูชิ  ซาชิมิ ปลาย่าง

  • ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าที่พัก

  พักที่.. โรงแรม OSAKA NAMBA WASHINGTON หรือเทียบเท่า..

  วันที่ห้า     เกียวโต - วัดไดโกะ - ซาคะโมโตะ(เคเบิ้ลคาร์) - วัดเอ็นเรียะขุจิ - Special >>> โอโกะโตะออนเซ็น

  เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต เดินทางสู่ วัดไดโกะ

  ** กล่าวกันว่าในปี ค.ศ. 874 มีนักบวชในศาสนาพุทธ ที่มีชื่อว่า.. Rigen Daishi ในวันหนึ่ง ขณะที่นักบวชท่านนี้ ปืนไปบนเขา ที่ความสูง 450 เมตร ซึ่งปัจจุบันคือ ภูเขาไดโกะ ก็ได้พบกับเทพเจ้าประจำหุบเขาแห่งนั้น ปรากฏตัวขึ้น เป็นเหตุให้นักบวชท่านนี้ เกิดแรงบันดาลใจ สร้างอาศรมขึ้น บนเนินเขาแห่งนั้น และวางรูปปั้นคู่ ..ของเจ้าแม่กวนอิมเอาไว้  และนี่ก็คือแหล่งกำเนิดของวัดไดโกะ

  * วัดไดโกะแห่งนี้ ก็ถือเป็นวัดที่เป็นจุดชมความงาม ของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี แห่งหนึ่งของเกียวโตอีกด้วย..

  เที่ยง อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการถ่ายภาพ

  บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ วัดเอ็นเรียะขุจิ ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาฮิเอ บนความสูง 848 เมตร อยู่ระหว่างเมือง เกียวโต และ เมืองโอสึ นำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ ขึ้นสู่วัด .. ให้ท่านได้ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี อันสวยงาม

  ** ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่.. โอโกะโตะออนเซ็น  

  • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม ประเภทอาหารชุดญี่ปุ่น

  • ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าสู่ที่พัก

  พักที่.. โรงแรม TOKYU KYOTO / หรือเทียบเท่า..

  **  หลังรับประทานอาหารค่ำ  ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่าการอาบออนเซ็น  ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าอาบน้ำแร่นั้น จะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีก 

  วันที่หก       โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า -  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

  เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ณ  โรงแรมที่พักหลังจากนั้นนำท่านสู่ มหานคร  OSAKA    

  • จากนั้น.. นำทุกท่านเดินทางเที่ยวชม "ปราสาทโอซาก้า"  ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ที่สร้างโดยโชกุน โตโย โตมิ ฮิเด โยชิ เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่น ของเมืองโอซาก้า  โอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิต ที่สร้างได้อย่างประณีต ปราสาทโอซาก้า เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง ของเมือง.. โอซาก้า

  ** สร้างขึ้นเป็นครั้งแรก บนบริเวณที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-ji เมื่อปีค.ศ.1583 โดย Toyotomi Hideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมียว ผู้พยายามรวบรวมประเทศเป็นครั้งแรก หอคอยประสาท หรือส่วนที่เรียกว่า Tenshukaku แล้วเสร็จลง สองปีต่อมา แต่หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jin ในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆ่าล้างโคตร Tenshukaku ก็ถูกทำลายลงย่อยยับ

  ..ต่อมาได้รับการบูรณะใหม่ ในสมัย Tokugawa แต่น่าเสียดายที่ในปีค.ศ.1665 ได้ถูกฟ้าฝ่าเสียหายย่อยยับอีกครั้งหนึ่ง ทำให้ปราสาทโอซาก้าไม่มี Tenshukaku มานานปี จนกระทั่งในปี 1931 นายกเทศมนตรีเมืองโอซาก้า นาย Seki ได้ขอรับเงินบริจาคจากชาวเมืองจำนวนหนึ่งล้านห้าแสนเยน (เท่ากับราว 75,000 ล้านเยนในปัจจุบันนี้) มาบูรณะปราสาทใหม่ ปราสาทโอซาก้าปัจจุบันสูง 55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ชั้น เครื่องประดับหลังคาและภาพเสือ บนกำแพงตัวปราสาท และหลายๆ ส่วนลงทองสีอร่ามสวยงาม (ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกสำคัญของประเทศ) บนหอคอยชั้น 8 ของ Tenshukaku ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรวม ของเมืองโอซาก้า ..ได้อย่างชัดเจน

  ** ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจากทั้งใน และนอกประเทศ มาเยือนปีละ ราว 1-3 ล้านคน นอกจากตัว Tenshukaku อันงดงามแล้ว ภายในตัวปราสาท ยังมีนิทรรศการแสดงหลักฐาน ภาพเขียน เครื่องแต่งกายโบราณ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับประสาทและตระกูล Toyotomi อยู่ ส่วนบริเวณรอบๆ ปราสาทก็เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีดอกไม้ใบไม้งามสะพรั่งในทุกๆฤดู เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ของชาวเมืองด้วย..

  เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ประเภท RAMEN TV CHAMPION

  บ่าย  นำท่านเดินสู่   SHINSAIBASHI  ROAD   เป็นที่รู้ๆกันดีอยู่ว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งหลักของโอซาก้า  ซึ่งคนไหนมาโอซาก้า แต่ไม่ได้มาช้อปปิ้งที่..ชินไซบาชิ ก็ถือว่ายังมาไม่ถึงโอซาก้ากันเลยทีเดียว โดยเฉพาะจำพวก เครื่องสำอางค์ เสื้อผ้า รองเท้า ของเล่น ของน่ารักๆ กระจุ๊กกระจิ๊ก ชวนให้เสียตังค์ ไว้คอยหลอกล่อให้คุณผู้หญิงเลือกเข้าๆ ออกๆ กันแบบว่า.. เข้าร้านซ้ายที ร้านขวาที ไปตลอดทาง มีเวลาให้ 1 ชั่วโมง ก็หมด 1 ชั่วโมงมีเวลาให้หนึ่งวันก็ไม่พอ

  ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ประเภทบุฟเฟ่ต์นานาชาติจนได้เวลาอันสมควร  นำท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินคันไซ 

  • 00:30 น.  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 673
  • 04:20 น.  เดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

  ************************************************

  รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

  การเดินทาง

  กรุงเทพ-โอซาก้า-กรุงเทพฯ
  สายการบินไทย TG

  - รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

  ที่พัก

  โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

  อาหาร

  ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

  สภาพอากาศ

  - ช่วงเดือนเมษายน อากาศกำลังสบาย ไม่ร้อนไม่หนาว

  ข้อมูลอื่นๆ

  - เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็น YEN ไป

  ค่าใช้จ่าย

  ผู้ใหญ่ ท่านละ 74,500 บาท

  ไม่มีราคาเด็ก

  อัตรานี้รวม

  -ภาษีสนามบิน

  -รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

  -อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

  -ที่พักตามระบุในโปรแกรม

  -ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

  อัตรานี้ไม่รวม

  -เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

  -เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  -ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

  -มินิบาร์ภายในโรงแรม

  add on

  -ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม - บาท

  จำนวนที่นั่ง

  16 ท่านขึ้นไป

  เอกสาร

  1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุในงานมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างมากกว่า 3 หน้า

  2. รูปถ่าย ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

  4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

  5. สำเนาทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ (ในกรณีที่สมรสแล้ว)

  6. เอกสาร / จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทฯ, หน่วยงานราชการ จำนวน 2 ฉบับ

  7. หลักฐานการเงิน / สมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากทุกหน้า ตั้งแต่หน้าแรก (ที่มีขื่อผู้ฝาก) ย้อนหลัง 6 เดือน

  8. หรือทะเบียนการค้า ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ

  9. ในกรณีที่เป็นนักศึกษา ต้องมีจดหมายรับรองการศึกษาจากสถาบันการศึกษา, บัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

  10. ในการยื่นเอกสาร ประกอบการขอวีซ่า การพิจารณาอนุมัติวีซ่า อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯนั้นๆ ซึ่งทางบริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการยื่นเอกสาร และหากในกรณีที่ทางสถานทูต ต้องการให้ผู้ยื่นคำรองขอวีซ่าแสดงตน ท่านต้องพร้อมที่จะแสดงตน (โดยที่จะมีการโทรฯนัดหมายล่วงหน้า)

   

  lanny

  lanny

  Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

  Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน