NEW YEAR 2013 : เกาหลี Ski & Snow Shock Price 5วัน 3คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อาทิตย์ ตุลาคม 25 , 2020
Font Size
   

NEW YEAR 2013 : เกาหลี Ski & Snow Shock Price 5วัน 3คืน Featured

Rate this item
(4 โหวต)
NEW YEAR 2013 : เกาหลี Ski & Snow Shock Price 5วัน 3คืน Photo By TravelPro Team. | ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทัวร์เกาหลี 2556 | NEW YEAR 2013 : เกาหลี Ski & Snow Shock Price  5วัน 3คืน

หนาวนี้ที่เกาหลี KOREA SKI & SNOW SHOCK PRICE โดยสายการบิน Jeju Air.

สัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส | ชมเกาะนามิ ซึ่งเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำละคร WINTER  LOVE  SONG | ลิ้มรสสตรอเบอร์รี่เกาหลีสดๆ | เรียนรู้วิธีการทำกิมจิ | เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่่างๆ บนลานสกี Yangj i pine ski |สนุกสนานไปกับสวนสนุก เอเวอร์แลนด์  ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก | ชมพระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน ฯลฯ | ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท

ออกเดินทางวันที่  11-15, 16-20, 25-29 มกราคม 2556 | 30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2556 | 10-14, 15-19, 21-25, 23-27 กุมภาพันธ์ 2556 | 27 ก.พ. - 3 มี.ค. 2556

เดินทางวันที่
Period ตั้งแต่ 11 ม.ค. ถึง 3 มี.ค. 2556
ราคา ( Join Group )
22,900-

กำหนดการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ

 • 22.00 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ S (เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน Jeju Air ) 

วันที่สอง        กรุงเทพฯ - อินชอน - หมู่บ้านฝรั่งเศส - เกาะนามิ - ไร่สตรอเบอร์รี่ - โรงเรียนกิมจิ

 • 00.45 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน Jeju Air เที่ยวบินที่ 7C2202
 • 08.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น)

..นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว  

 • จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านฝรั่งเศส La Provence สัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส มีตึกเป็นสีต่างๆ สีสรรค์สดใสบ้านเรือน ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์ ในฝรั่งเศส ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม ด้านจะมีร้านค้าต่างๆสไตล์ฝรั่งเศส เช่น ร้านขายเบเกอรี่ ร้านขายเครื่องครัว ร้านขายต้นไม้และดอกไม้ ร้านขายไอศครีม ไว้ให้ท่านได้ชมและเลือกซื้อได้

** ให้ท่านได้อิสระเก็บภาพความประทับใจ และหมู่บ้านแห่งนี้ ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำ ภาพยนต์เกาหลีที่โด่งดัง มาหลายเรื่องอีกด้วย

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชุนชอน "เมืองแห่งทะเลสาบ" มีฐานะเป็นเมืองของจังหวัดคังวันโด

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย "ทักคาลบี้" ไก่บาบีคิวผัดซอสเกาหลี เป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองชุนชอน โดยนำไก่บาบีคิว ต้อก (ข้าวเหนียวปั้นเกาหลี) มันหวาน ผักต่างๆ ลงผัดกับซอสพริกเกาหลี ในกระทะแบน

..วิธีการทานแบบเมี่ยงคำไทย โดยห่อกับผักกาดแก้ว เมื่อทานไประยะหนึ่งจะนำข้าวสวย และสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกับทักคาลบี เพื่อให้เกิดอาหารชนิดใหม่ คือ ทักคาลบีบกคึม หรือข้าวผัดพริกไก่ที่ทั้งหอมน่ารับประทาน เสริฟพร้อมเครื่องเคียง 

บ่าย นำท่านชม เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND)

* ชมทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ ถ่ายทำละครทีวี "WINTER LOVE SONG" อันโด่งดังไปทั่วทั้งเกาหลีและเอเชีย เกาะนามินี้มีรูปร่างคล้ายใบไม้ ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮัน

** ท่านสามารถ ชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่น การเดินเล่นเที่ยวชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้ แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้า ผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด เลือกนั่งที่ม้านั่งริมฝั่ง เพื่อชมบรรยากาศโรแมนติค ใต้เงาไม้

..พร้อมมีเวลาให้ท่าน ได้เก็บโลเคชั่นประทับใจ ให้ท่านได้อิสระเลือกชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ หรือจะเลือกขี่จักรยานชมวิวเหมือนฉากในละครตามอัธยาศัยจนได้เวลาสมควรอำลาเกาะนามิ

 • จากนั้นนำท่านสู่  ไร่สตรอเบอร์รี่ ขอเชิญท่านลิ้มรสสตรอเบอร์รี่เกาหลีสดๆ พร้อมชมบรรยากาศภายในไร่ ซึ่งท่านจะได้พบกับวิถีชีวิต ชาวไร่สตรอเบอร์รี่ของเกาหลี ว่ามีวิธีการปลูกอย่างไร จึงได้ผลสตรอเบอร์รี่ที่ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ และหวานหอม ชวนน่ารับประทาน เป็นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีเอง และชาวต่างชาติ และยังเป็นผลไม้ส่งออกของประเทศอีกด้วย

** ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษา และท่านยังสามารถเลือกซื้อสตรอเบอร์รี่ ได้จากภายในไร่ได้อีกด้วย  

* นำท่านสู่ โรงเรียนกิมจิ เรียนรู้วิธีการทำกิมจิ กิมจิเป็นผักดองที่ สามารถเก็บไว้ได้นาน และเป็นอาหารที่ขึ้นโต๊ะชาวเกาหลี ทุกมื้อปัจจุบันนี้กิมจิ เป็นที่นิยมแพร่หลายที่ไม่ว่ามื้อไหน ก็จะต้องมีกิมจิ เป็นส่วนประกอบ อยู่ในอาหารมื้อนั้นๆ ด้วยทุกครั้งไป และกิมจินี้ยังมีมากกว่า 100 ชนิด ให้เลือกรับประทาน..

..ให้ท่านฝึกลองทำ และได้ชิมกิมจิ ฝีมือของตัวท่านเอง โดยมีวิทยากรสอนทุกวิธีการทำ และขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบให้ท่าน ทุกขึ้นตอน และสามารถนำกลับมาเป็นของฝากได้ พิเศษ...ให้ท่านได้ทดลองสวมชุดฮันบก ชุดประจำชาติเกาหลี เพื่อเก็บภาพแห่งความประทับใจ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย "ชาบูชาบู"อาหารพื้นเมืองของเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟ ของญี่ปุ่น โดยนำเครื่องเคียงต่าง ๆ เช่นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู โอเด้ง เบคอนหมูที่จัดเตรียมไว้ มาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อ

** เวลาทานเติมน้ำซุปชาบูปรุงรส แล้วต้มให้เดือด แล้วจึงนำอุด้งสดลงต้ม สามารถรับประทานเป็นอุด้งร้อน และ ทานพร้อมข้าวสวยร้อน น้ำจิ้มซีอิ้วเกาหลี และเครื่องเคียงนานาชนิด

พักที่ โรงแรม New Rasung Hotel หรือเทียบเท่า, เมืองซูวอน 

วันที่สาม สกีรีสอร์ท - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซล - ช้อปปิ้งทงแดมุน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ สกีรีสอร์ท

 • จากนั้นท่านได้อิสระเพลิดเพลิน กับกิจกรรมต่าง ๆ บนลานสกี  Yangj i pine ski เพลิดเพลินกับลานหิมะที่กว้างใหญ่ และเนินเล่นสกีระดับต่าง ๆ กระเช้าลิฟท์ เนินเขาเล่นสโนสเลด ทางรีสอร์ทยังมีหลากหลายบริการอื่นๆ สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเล่นสกี เช่น  ร้านอาหาร คอฟฟี่ช้อป ซุปเปอร์มาเก็ดไว้บริการ (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าชุดอุปกรณ์การเล่นสกี, เครื่องเล่นต่างๆและครูฝึกสอน)

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

** บริการท่านด้วย "คาลบี้" หมูย่างเกาหลี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลี ที่เลื่องชื่อ และรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม นำหมูสเต๊กส่วนที่ติดกับกระดูก(เชื่อว่าเป็นส่วนที่อร่อยที่สุด) ย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม และตัดเป็นชิ้นพอคำ ห่อทานแบบเมี่ยงคำไทย โดยใส่น้ำจิ้มเต้าเจียวและเครื่องเคียงที่ชอบ หรือข้าวสวยร้อนตามที่ชอบ บริการเครื่องเคียงต่างๆ

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ .. ซึ่งถูกขนานนามว่าดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชม ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก

..ที่นี่ท่านจะพบเจ้าป่าสิงโต และเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถ ได้เป็นอย่างดี หรือเข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยังสามารถสนุกกับ เครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซทัวร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซึ่งกำลังบานสะพรั่ง อวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ)

** ชมกิจกรรม และการแสดงต่างๆ ที่จัดตามตารางประจำวัน ด้วยบัตรเข้าชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นได้ทุกเครื่องเล่น ไม่จำกัดรอบ เลือกชม และเลือกซื้อช้อบปิ้งในร้านค้า ของที่ระลึกต่างๆอย่างมากมาย

 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ กรุงโซล

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย "ซัมเกทัง"อาหารชาววัง ในสมัยก่อน

* ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบำรุง และเสริมสุขภาพ เสริฟท่านละ 1 ตัวในหม้อดินร้อน ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดง เกาลัด เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำและเกลือ

 • จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ตลาดทงแดมุน มีสิ้นค้าต่างๆให้ท่านได้เลือกซื้อ เช่น เสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้า กระเป๋า และอื่นๆอีกมากมาย

ที่พัก โรงแรม Prime In Seoul Hotel หรือเทียบเท่า, เมืองโซล

วันที่สี่ บลูเฮ้าส์ - พระราชวังเคียงบ็อค - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน - ศูนย์โสม - Cosmetic Shop - Duty Free - ช้อปปิ้งเมียงดง - Fanta Stick Show หรือ Drumcat Show

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  

 • จากนั้นนำท่านผ่านชม บลูเฮ้าท์ ทำเนียบของประธานาธิบดี แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ที่อนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ พร้อมชมทัศนีย ภาพอันสวยงาม ของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ำพุ ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ย ที่ดีที่สุดของกรุงโซล  

** จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี ชมประวัติย้อนเรื่องราว และสัมผัสกับวิถีชีวิต ความเป็นมาของคนเกาหลี ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน ผ่านทางห้องแสดงหุ่น จำซึ่งท่านจะได้ซึมซับวิถีชีวิตที่แสดงวัฒนธรรม และธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ที่ผ่านมากว่า 5,000 ปี

 • จากนั้นนำท่านชม พระราชวังเคียงบ๊อคคุง พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 โดยใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณ โดยเป็นทั้งที่ประทับ และฐานอำนาจของพระเจ้าแทโจ และต่อเนื่องมาถึงกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอล  

** พระที่นั่งคึนชองจอน ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ว่าราชการ ต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ่น ได้สร้างอาคารรัฐสภา ขนาดยักษ์ขึ้นคั่น แสดงถึงความต้องการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กับราษฎร อาคารหลังนี้ได้ถูกรื้อถอนไป ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการปลดแอก จากญี่ปุ่น ภายในเขตพระราชวัง ยังมีพระตำหนักเคียวฮเวรู ลักษณะเป็นอาคารสองชั้น โดยตัวพระตำหนักถูกสร้าง ให้ยื่นออกไปกลางสระน้ำ ที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์

..สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็น สถานที่สำหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทาน พระราชวังนี้ถือเป็นพระราชวังที่ใหญ่ ที่สุดของเกาหลีประกอบด้วย หมู่อาคารต่างๆ มากมายอาทิ พลับพลากลางน้ำ, ท้องพระโรงที่ใช้ออกว่าราชการ ฯลฯ

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

* บริการท่านด้วย "บุลโกกิ" เนื้อหมูสดหมักผัดซ๊อส และเครื่องเทศ จนได้ที่แล้วนำมาใส่บนกระทะ ผัดกับกะหล่ำปีสด และวุ้นเส้นของเกาหลีมีน้ำขลุกขลิก รสชาติออกหวานเล็กน้อย พร้อมกับเสริฟข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ

บ่าย นำท่านสู่ ศูนย์โสม .. ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพ ว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสม ที่มีคุณภาพดีที่ที่สุด และราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อนำไปบำรุงร่างกาย หรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ  

 • จากนั้นนำท่านชม Cosmetic Shop ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ ชื่อดังของเกาหลี มากมายหลายแบรนด์ดัง อาทิ เช่น W.S.Nature, Rojukiss, Missha เป็นต้น.

* จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Duty Free จากนั้นให้ท่าน ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น แหล่งรวมเครื่องสำอางค์ชื่อดัง อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, Missha เป็นต้น.

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

..บริการท่านด้วย "บิบิมบัพ" อาหารครบคุณค่าโภชนาการ ที่คนเกาหลีนิยมทาน กันมากที่สุด นำข้าวสวยใส่ในหม้อดินร้อน นำส่วนผสมต่างๆ จัดเรียงบนข้าวสวย

** เวลาทานนำไข่ไก่ และซอสบิมบับ ผสมคลุกเคล้ากับข้าว และส่วนผสมต่างๆ ให้เนียนจนเข้ากันเสริฟพร้อมซุปชาบู โอเด้ง และสาหร่าย ซึ่งนับเป็นเมนูที่ได้รับความนิยม และดีต่อสุขภาพของชาวเกาหลี

 • จากนั้นนำท่านชม Fantastic Show หรือ Drumcat Show โชว์ชื่อดัง ที่กำลังได้รับความนิยม เป็นอย่างมาก และมีการเปิดการแสดงมาแล้ว ทั่วเอเชีย และเมืองไทยมาแล้วอีกด้วย

ที่พัก โรงแรม Prime In Seoul Hotel หรือเทียบเท่า, เมืองโซล

วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานอเมทิส - โซลทาวเวอร์ - Trick Eye Museum - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน - กรุงเทพฯ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  

 • จากนั้นนำท่านชม ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามู ของเกาหลี ที่นำมาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบำรุงร่างกาย

* จากนั้นนำท่านสู่ โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีม่วง ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี  ซึ่งชาวโสมเชื่อว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนี้ติดตัวไว้ จะทำให้มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต

 • จากนั้นนำท่านสัมผัสกับจุดชมวิวของกรุงโซล ที่ยอดเขาเขานัมซัน ภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร

* นำท่านชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล

..นำท่านสามารถชมทัศนียภาพ ของกรุงโซล จากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศา โดยสามารถมองได้ถึง เขาพูกักซัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ำฮันกัง

 • จากนั้นให้ท่านชมเลือกซื้อตุ๊กตาหมีเท็ดดี้แบร์ ในแบบต่างๆ กลับไปเป็นของฝาก ได้ที่ด้านล่างของโซลทาวเวอร์ได้อีกด้วย *** ราคาไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ชมวิวยอดหอคอย และค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้แบร์

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

** บริการท่านด้วย "โอซัมบุลโกกิ" เนื้อหมูและปลาหมึกย่างบาร์บีคิว หมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลี โดยการนำบาร์บีคิวหมูปลาหมึก ลงในกระทะครึ่งวงกลม พร้อมน้ำซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทาน พร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย หากต้องการแบบรสชาติเกาหลีแท้ๆ ก็สามารถใส่กิมจ ิหมักลงต้มด้วย ก็จะได้รสชาติอีกแบบหนึ่ง

บ่าย จากนั้นนำท่านชม Trick Eye Museum พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ

** ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจ กับศิลปะแนวใหม่ ชมภาพวาดในลักษณะ 3 มิติเสมือนภาพวาดมีชีวิต

** ให้ท่านได้สัมผัสการถ่ายรูปแบบใหม่ เหมือนกับได้เข้าร่วมเข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของภาพเลยทีเดียว

 • จากนั้นนำท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
..โดยระหว่างทาง นำท่านช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมาย ให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาล และของที่ระลึกต่างๆ
 • 19.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Jeju Air เที่ยวบินที่ 7C2201
 • 23.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

******************************************

การเดินทาง

กรุงเทพ-อินชอน-กรุงเทพฯ
สายการบิน Jeju Air

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน ธันวาคม-มกราคม อากาศหนาวมีหิมะ

ข้อมูลอื่นๆ

- เตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นวอนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 31,900 บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ-  บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ - บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 5,900 บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

chanidapa yungyuen

chanidapa yungyuen

ศิลปะ ดนตรี ท่องเที่ยว Wink

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน