ทริปถ่ายภาพ : คุนหมิง-ดินแดงตงซวน-ป่าหิน-ป่าทรายหลากสี-นาหลัวผิง-ช่องแคบหม่าหลิงเหอ-ป่าเขาหมื่นยอด | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พฤหัสบดี ตุลาคม 29 , 2020
Font Size
   
ผิดพลาด
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 71

ทริปถ่ายภาพ : คุนหมิง-ดินแดงตงซวน-ป่าหิน-ป่าทรายหลากสี-นาหลัวผิง-ช่องแคบหม่าหลิงเหอ-ป่าเขาหมื่นยอด

เขียนโดย
Rate this item
(0 โหวต)
ดินแดง
ท่องเที่ยวยูนนาน 7 สี, เป็นสวรรค์ของการถ่ายภาพที่มีสีสัน สนุกกับเส้นทางอันน่าสัมผัส เที่ยวได้ทั้
งปี ถ่ายภาพจุใจ กับเส้นทางใหม่ ดินแดง โหลวผิงนาหอยโข่ง น้ำตกเก้ามังกร หม่าหลิงเหอเขาหมื่นยอด ฯลฯ

เดินทาง 2 ท่าน ขึ้นไป ท่านละ 33,500บาท

เดินทาง 4 ท่าน ขึ้นไป ท่านละ 30,900 บาท

เดินทาง 10 ท่าน ขึ้นไป ท่านละ 29,900 บาท

เดินทาง 15 ท่าน ขึ้นไป ท่านละ 27,900 บาท

ออกเดินทางทุกวันศุกร์ของเดือน ( ทริปนี้มีการเข้าร้าน 3-4 ร้านเพื่อจะได้มีการแวะร้านช้อปปิ้งบ้างค่ะ)

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่แรกกรุงเทพฯ - คุนหมิง

17.30พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ มีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกและจัดเอกสารเ ดินทางให้แก่ท่าน
19.25 ออกเดินทางโดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น เที่ยวบินที่ MU 742
22.35 ถึงสนามบินคุนหมิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่าน เข้าพักผ่อนที่โรงแรม
KING WORLD HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า ราตรีสวัสดิ์

วันที่สองคุนหมิง แผ่นดินแดงตงชวน
เช้า: หลังอาหารเช้าที่โรงแรม , ออกเดินทางสู่แผ่นดินแดงตงชวน, ขับรถยนต์ประมาณ 3-4 ชั่วโมง 165 กิโลเมตร . ชื่นชมวิวทิวทัศน์ริมทาง.ในยูนนานมีชื่อเรียกว่า ที่ราบสูงดินแดง , ที่ราบสูงดินแดงครอบคลุมพื้นที่กว่าครึ่งหนึ่งของยูนนาน , โดยเฉพาะคุนหมิงเป็นเมืองทางตอนเหนือที่เห็นได้เด่นชัด . แผ่นดินแดงผืนใหญ่นี้ดูราวกับเปลวไฟที่เผาผลาญทุ่งหญ้า . โดยมีทุ่งนาสีเขียวแต่งเติมให้ดูเด่น.
เที่ยง: ทานอาหารกลางวันที่แผ่นดินแดง ,หลังอาหารมุ่งสู่บริเวณรอบๆ เพื่อถ่ายภาพริมทาง. ชื่นชมเนินดินเจีดสีและสวนวิจิตร , ในทุ่งนามีป่าไม้และหมุ่บ้าน , สลับกับสีแดง , สีเขียวเข้ม , สีเขียวอ่อน , สีขาว , สีเหลือง , ขึ้นลงตลอดเนินเขา , ประกอบกันเป็นกลุ่มสีก้อนใหญ่,เชื่อมต่อกันไปตลอด, มองสุดลูกหูลูกตา , เป็นทิวทัศนืที่ทำให้คนประหลาดใจ .
ค่ำ: ถ่ายภาพเสร็จเข้า GUEST HOUSE (เป็นที่พักของชาวบ้าน มีน้ำร้อน ห้องพออยู่ได้ อาหารไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่อ ต้องทำใจนิดนึงนะคะ)

วันที่สาม แผ่นดินแดง - คุนหมิง -ตำหลักทองจินเตี้ยน
เช้า: หลังอาหารเช้า, มุ่งหน้าสู่ต่าหม่าข่านเพื่อถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้น นำท่านชมวิวหมู่บ้านต่าหม่าข่านจากเนินดินสูงริมทาง, ถือเป็นทิวทัศน์ท้องทุ่งที่เงียบสงบ . ด้านซ้ายมือสามารถเห็นภูเขาหิมะที่อยู่ไกลๆและภูเขาเล็กๆที่โผล่ขึ้นกลางแผ่นดินแดง , ตรงหน้าด้านขวามือสามารถ ถ่ายภาพหมอกที่ปกคลุมเทือกเขาเป็นชั้นๆ , ดวงอาทิตย์สีแดงขึ้นอยู่ระหว่างท้องฟ้าและแผ่นดิน .ดูราวกับอยู่ใกล้กัน . ถ่ายภาพหมอก ควันที่ลอยมาจากหมู่บ้าน , มีความงดงามที่สุด,จากนั้นกลับคุนหมิง
เที่ยง: ทานอาหารกลางวันที่คุนหมิง ,จากนั้นนำท่านชม ตำหนักทอง ซึ่งนายพลอู๋ซานกุ้ย แห่งราชวงศ์หมิงสร้างขึ้นเพื่อเลียนแบบ พระราชวังหลวงกรุงปักกิ่ง ตำหนักทองแห่งนี้มีหลังคาและฝาผนังที่สร้างด้วยแผ่นทองเหลืองน้ำหนักถึง 380ตัน นับว่าเป็นตำหนักทองที่ใหญ่ที่สุดของเมืองจีน
ค่ำ: ทานอาหารค่ำที่คุนหมิง , หลังจากนั้นเข้าพักที่โรงแรม KING WORLD HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า ราตรีสวัสดิ์วันที่สี่ คุนหมิง-ป่าหิน-ป่าทรายเปลี่ยนสี -หลัวผิง
เช้า: ทานอาหารเช้าที่โรงแรมเสร็จแล้วมุ่งหน้าสู่หลังอาหารนำท่านชม อุทยานป่าหิน ซึ่งเป็นที่อยู่ของชนเผ่าซาหนี แต่เดิมสถานที่แห่งนี้เคยเป็นมหาสมุทรกว้างเวิ้งว้างมาก่อน และก้นทะเลลึกล้วนเป็นชั้นหินปูนทั้งสิ้น แต่จากการผันแปรของพื้นผิวโลกจึงเป็นสาเหตุก่อให้เกิดเป็นอุทยานป่าหินขึ้น ซึ่งใช้เวลายาวนานกว่า 270 ล้านปี จึงได้เป็นป่าหินในปัจจุบันซึ่งมีความสวยงามตามธรรมชาติ ที่มีลักษณะแปลกประหลาด บนเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่า 1,200 ไร่
เที่ยง: ทานอาหารกลางวันที่คุนหมิง ,หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สู่ป่าทรายหลากสี,ระยะทางรถยนต์ประมาณ 1 ชั่วโมง ,ป่าทรายหลากสีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีจุดเด่นมาก . มีพื้นที่ 6 ตารางกิโลเมตร.ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเป็นพันเป็นหมื่นปี,เป็นเสาทราย ที่ประกอบขึ้นจากทราย 7 สี, ยอดเขาทราย , สันทรายและรอยทรายรวมตัวกัน . ภูเขาทรายแต่ละลูกไม่ว่าลูกเดี่ยว , เชื่อมต่อกันอย่าง เป็นระเบียบ , มองไกลๆเหมือนป่า ,มองใกล้ๆเหมือนยอดเขา , ยอดสูงที่สุด 30 กว่าเมตร , ป่าทรายเปลี่ยนสีสันเข้มอ่อนไปตามฤดู เช้า , ค่ำ , ฝน ,ฟ้าปลอดโปร่ง , ใบไม้ผลิ ,ร้อน ,ใบไม้ร่วง , หนาว ,แสงอาทิตย์ส่องทำมุมไม่เหมือนกัน , สามารถทำให้เกิดทิวทัศน์ที่ มีสีสันต่างกัน . รูปทรงที่แปลกประหลาด , สีสันที่ฉูดฉาด , ทิวทัศน์ที่หลากหลาย, ประกอบกันเป็นทิวทัศน์ของป่าทรายที่มีความ หลากหลายในเขตท่องเที่ยว .จากนั้นเดินทางไปเมืองหลัวผิง
ค่ำ:ทานอาหารค่ำที่โหลผิง , หลังจากนั้นเข้าพักที่โรงแรม ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า ราตรีสวัสดิ์


วันที่ห้า หลัวผิง เทือกเขาไก่ทอง น้ำตกเก้ามังกร ซิงอี้
เช้า: ทานอาหารเช้าที่โรงแรมเสร็จแล้วไปถ่ายภาพที่เทือกเขาไก่ทอง,ที่นี่นับเป็นเขตทิวทัศน์ป่าภูเขา , ภูเขาที่นี่เชื่อมต่อกันไม่สิ้นสุด , ยอดเขาดูสูงสง่า .เดินเข้าไปในป่าภูเขา , เกิดจินตนาการถึงไก่ทองขานรับอรุณภายใต้แสงอาทิตย์สาดส่อง , ยอดเขาแหลมรูปลิ่ม , เป็นทิวทัศน์ที่งามสง่าที่จะทำให้คุณมีจินตนาการล่องลอย, จิตใจปลอดโปร่ง . ยามเช้าที่นาหลัวผิงจะมีหมอกมาก , ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษ. ยอดเขา 10 กว่ายอดลอยอยู่ท่ามกลางทะเลหมอก , หมอกขาวล่องลอยมาเบาๆ , ยิ่งบางเบาลงทุกที .เทือกเขาลูกเล็กๆนับไม่ถ้วนล่องลอยออกมาท่ามกลางทะเลหมอก, แต่งแต้มด้วยแสงแดด .ฤดูใบไม้ผลิที่นี่ เป็นทะเลดอกโหยวไช่สีเหลืองทอง.
เที่ยง: ทานอาหารกลางวันที่หลัวผิง , หลังจากนั้นมุ่งหน้าสู่หมู่น้ำตกเก้ามังกร,ตั้งอยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ 22 กิโลเมตรบนแม่น้ำเก้ามังกร. ลักษณะทางธรณีวิทยาที่โดดเด่นก่อให้เกิดการกัดเซาะจากน้ำเป็นเวลายาวนาน, เช่นนี้ก่อให้เกิดชั้นน้ำตก 10 กว่าชั้นที่มีความสูงต่ำกว้าง แคบต่างกัน , ระหว่างชั้นมีแอ่งน้ำตื้นและลึกมากมาย , น้ำตกเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล.ฤดูใบไม้ผลิ, เนินเขารอบๆน้ำตกจะเต็มไปด้วยดอกผักน้ำมัน , เดินเลียบไปตามทางเดินเล็กๆริมแม่น้ำ, ผ่านน้ำตกมังกรเทพและน้ำตกคู่รักมาถึงอ่างเก็บน้ำในจุดสูงสุด , รอบๆบริเวณเต็มไปด้วยดอกผักน้ำมันบานสะพรั่ง , หมู่น้ำตกจะกระโดดอยู่ท่ามกลางทะเลดอกไม้สีเหลืองทอง , เทียบได้กับทะเลดอกผักน้ำมันที่อยู่ท่ามกลางนาขั้นบันได , เป็นทิวทัศน์ที่อยู่นอกเหนือ .หลังจากนั้นมุ่งสู่เมืองซิงอี้แห่งกุ้ยโจว . ทางรถยนต์ประมาณ 2 ชั่วโมง
ค่ำ:ทานอาหารค่ำที่ซิงอี้ , พักโรงแรม 4 ดาวที่ซิงอี้วันที่หก ซิงอี้ หุบเขาหม่าหลิงเหอ ป่าเขาหมื่นยอด - หลัวผิง
เช้า: ทานอาหารเช้าที่โรงแรมเสร็จแล้วมุ่งหน้าสู่หุบเขาหม่าหลิงเหอซึ่งเป็นเขตทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงแห่งชาติ ,ตั้งอยู่เมืองซิงอี้ไปทาง ตะวันออกเฉียงเหนือ 6 กิโลเมตร , ต้นกำเนิดแม่น้ำหม่าหลิงอยู่ที่เขาอูเหมิ่งซานในเขตเทือกเขาไป๋กว่อ,แม่น้ำต้นสายเรียกชิงสุ่ย ,สายกลาง 2 ฝั่งคือหมู่บ้านหม่าเปี๋ยและหม่าหลิ่งจึงเรียกแม่น้ำหม่าหลิ่ง. จากต้นกำเนิดถึงปากแม่น้ำยาวประมาณ 100 กิโลเมตร , ความต่างของระดับน้ำเกือบพันเมตร , ที่ราบกว้างใหญ่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1200 เมตร, แบ่งแยกออกจากกัน 74.8 กิโลเมตร , หุบเขาหม่าหลิงเหอกว้าง 50-150 เมตร, ลึก 120-180 เมตร.หุบเขาหม่าหลิงเหอแสดงออกถึงมุมมองที่แตกต่างเป็นชั้นหินคาร์ส ,ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน,น้ำตก, หน้าผาล้วนมีชื่อ.องค์ประกอบของมันไม่เหมือนหุบเขาทั่วไป, เป็นรอยต่อของแผ่นดินที่ถูกเรียกว่ บาดแผลที่สวยงามที่สุดบนพื้นโลก. เดินลงไปชมวิวถ่ายภาพในหุบแล้ว นั่งลิฟท์ขึ้นมา ซึ่งเป็นลิฟท์ใหญอันดับสองของจีน ความสูง71เมตร
เที่ยง: ทานอาหารกลางวันที่ซิงอี้, จากนั้นมุ่งหน้าสู่ป่าเขาหมื่นยอด, ตั้งอยู่ตอนล่าง 2 ฝั่งตะวันออก-ตกของแม่น้ำหม่าหลิง , แบ่งเป็นป่าภูเขาด้านตะวันออกและตะวันตก.อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2 พันกว่าเมตรบนที่ราบสูงชีเผิ่งกับทะเลสาบเขาหมื่นยอดทางทิศเหนือ. ด้านตะวันตกเฉียงเหนือสูง, ตะวันออกเฉียงใต้ต่ำ ,ประกอบเป็นแนวภูเขารูปห่วง.ยาว 2 ร้อยกว่ากิโลเมตร,กว้าง 30-50 กิโลเมตร ,เมืองซิงอี้มีพื้นที่ 2 พันกว่าตารางกิโลเมตร. เนื่องจากมีลักษณะป่าภูเขา, แบ่งเป็นป่าเขาเจิ้นเฟิง, ป่าเขากระบี่ , ป่าเขาหมู่มังกร ,ป่า เขาอรหันต์ ,ประกอบเป็นทิวทัศน์หน้าผาที่แปลกประหลาดและสง่างาม.ทิวทัศน์ทุ่งนาก็งดงาม, ที่นี่ล้อมรอบด้วยขุนเขา , ต้นไม้เขียวชอุ่ม ,แม่น้ำราวกับเข็มขัดหยก, นาเป็นหมื่นไร่. ฤดูใบไม้ผลิดอกไม้บานสะพรั่ง , ฤดูร้อนทุ่งข้าวสาลีเต็มทุ่ง , ฤดูใบไม้ร่วงกลิ่นข้าวหอมกรุ่น , ฤดูหนาวใบไผ่เขียวขจี จากนั้นเดินทางกลับเมืองหลัวผิง
ค่ำ: ทานอาหารค่ำที่โหลผิง , พักโรงแรม 4 ดาวที่หลัวผิงวันที่เจ็ด หลัวผิง คุนหมิง กรุงเทพฯ
เช้า: หลังอาหารเช้ากลับสู่คุนหมิง , ระยะทางประมาณ 4 ชั่วโมง.
เที่ยง: รับประทานอาหารกลางวันคุนหมิง, เยี่ยมชมซอยจินหม่าปี้จี, ช็อปปิ้งอย่างอิสระที่ถนนคนเดินใจกลางเมืองล้อมรอบด้วยศูนย์การค้า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ยังมีเวลาอิสระช้อปปิ้งยามค่ำคืนอีกนิดหน่อย ก่อนเดินทางไปสนามบิน
23.35 ออกเดินทางจากนครคุนหมิง โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 741
01.00 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

***********************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด
โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

ท่านที่ไม่เคยไปเที่ยวเมืองจีนมาก่อน กรุณาทำความเข้าใจเรื่องนี้ด้วยค่ะ

*** เนื่องจากระบบการจัดทัวร์ในประเทศจีน จะต้องมีการเข้าร้านรวงต่างๆ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียนปฏิบัติ ของทุกกลุ่มที่มา ดังนั้นเราจึงปฏิเสธโปรแกรมเหล่านี้ไม่ได้ เราก็เลยมองให้เป็นเรื่องสนุกกันดีกว่า ร้านที่ต้องเข้าหลักๆคือร้านน้ำชา หยก และบัวหิมะ ช๊อปได้ตามอัธยาศัยไม่มีการบังคับ และการทิปคนขับรถและไกด์ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงถึง คือลูกทัวร์จะต้องทิปกับ คนขับและไกด์จีนโดยตรง โดยเฉลี่ยก็ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน (ง่ายๆคือ 20 หยวนต่อวัน หรือ ประมาณ 100 บาท/วัน) ถ้าบริการดีก็ทิปมากหน่อยได้อันนี้ไม่เป็นไรค่ะ ... ถ้าบริการไม่ดี ท่านทิปน้อยกว่า ก็ได้นะคะ

การเดินทาง

- กรุงเทพ-คุณหมิง-กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์ไชน่าอีสเทิร์น( MU ) ชั้นประหยัด

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก โรงแรม3 และ 4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน
อาหาร ในภัตตาคาร
สภาพอากาศ

- ช่วงเดือนมิถุยายน-สิงหาคม

*สภาพอากาศโดยเฉลี่ย กรุณาเช็คอีกครั้งก่อนการเดินทาง

ข้อมูลอื่นๆ - ไฟฟ้า 220 v ปลั๊กแบบกลม สามรู บางจุดสามารถใช้กับอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้ แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย
- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป

ค่าใช้จ่าย(พ.ค-ส.ค 51)

- เดินทาง 4 ท่าน ขึ้นไป ท่านละ 30,900 บาท

(พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500 บาท)
- เดินทาง 10 ท่าน ขึ้นไป ท่านละ 29,900 บาท

(พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500 บาท)
- เดินทาง 15 ท่าน ขึ้นไป ท่านละ 27,900 บาท

(พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500 บาท)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ ลดท่านละ 3,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) ลดท่านละ2,000 บาท

อัตรานี้รวม - ตั๋วโดยสารสายการบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ภาษีสนามบิน
- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม
- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง
- วีซ่าประเทศจีน
- ที่พักตามระบุในโปรแกรม
- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on - ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม3,500 บาท
จำนวนที่นั่ง 4ท่านขึ้นไป
อกสาร - พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 2 รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel : 081-830-0751 หรือ 02-942-0080

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ หรือ ฝากคำถามไว้ ข้างล่าง content นี้ได้เลยค่ะ

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน