APR 2013 : โตเกียว โอซาก้า 7 วัน 4 คืน ชม SNOW WALL โดย สายการบินไทยแอร์เวย์ | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
ศุกร์ ตุลาคม 30 , 2020
Font Size
   

APR 2013 : โตเกียว โอซาก้า 7 วัน 4 คืน ชม SNOW WALL โดย สายการบินไทยแอร์เวย์ Featured

Rate this item
(2 โหวต)
APR 2013 : ทัวร์ญี่ปุ่น 2556 : ญี่ปุ่น | 日本国 | Japan 2013 SNOW WALL โตเกียว โอซาก้า | 7DAY 4 NIGHT | TG

APR 2013 : ทัวร์ญี่ปุ่น 2556 : ญี่ปุ่น | 日本国 | Japan 2013 SNOW WALL โตเกียว โอซาก้า 7DAY 4 NIGHT | TG

ชมกำแพงหิมะ เจแปน แอลป์ (เทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น) เที่ยวโตเกียว โอซาก้า ช้อปปิ้งตึกใหม่ โตเกียว สกายทรี  ภูเขาไฟฟูจิ ชมปราสาทโอซาก้า | เดินทาง 30 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2556

พิเศษ!! เมนูขาปูยักษ์ ...

TRAVELPRO. FOR PHOTO TRAVELING

วันเดินทาง
30 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2556
ราคาท่านละ
58,900 .- บาท
View the embedded image gallery online at:
https://www.travelprothai.com/index.php?#sigProGalleria45c85670bd

กำหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - นาริตะ

 • 21:00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก ด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง
 • 23.50 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 642

วันที่สอง  นาริตะ - วัดอาซากุสะ - โตเกียว สกาย ทรี - ศาลเจ้าเมจิ - ช้อปปิ้งฮาราจูกุ - ช้อปปิ้งชินจูกุ

 • 08:10 น.  เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

  .. หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านชม "วัดเซ็นโซจิ" หรือ "วัดอาซากุสะ" วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไร ให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ "คามินาริมง(ประตูฟ้าคำรณ)" ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น "โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก" แขวนอยู่ โดยมีถนนร้านค้า "ถนนนากามิเสะ"

  ** แหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น หรือ  "ขนมอาเกมันจู" ขนมขึ้นชื่อของวัดอาซากุสะ ก็สามารถหาซื้อได้ที่ถนนแห่งนี้

 • จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ "โตเกียว สกายทรี" หรือ โตเกียวทาวเวอร์แห่งใหม่ แห่งนี้ยังมีร้านค้ามากมายให้ท่านเดินช้อปปิ้งกันอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

* นำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลที่ "ศาลเจ้าเมจิ" ศาลเจ้าชินโตที่สำคัญของมหานครโตเกียว ได้เคยถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1958 โดยมีเอกลักษณ์เด่น คือ.. ซุ้มประตูที่ทำด้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

 • จากนั้นนำท่านเดินช้อปปิ้งยังย่าน "ฮาราจูกุ" แหล่งรวมแฟชั่นทันสมัยของวัยรุ่นญี่ปุ่น อิสระกับการช้อปปิ้งยัง "ตรอกทาเคชิตะ" สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านขายของวัยรุ่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋าร้านฟาสท์ฟูด ร้านเครปญี่ปุ่นอร่อยๆ มากมาย

* วันสุดสัปดาห์จะเป็นแหล่งนัดพบของพวก " COSPLAY " มักมาแต่งหน้า และเปลี่ยนเสื้อผ้ากัน หรือเลือกช้อปปิ้งบนถนน     "โอโมเตะซันโด" ย่านสำหรับคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย แลพหรูหรา ด้วยแบรนด์ร้านค้า ชั้นนำมากมาย ที่เรียงรายตลอดสองข้างทาง ไม่ว่าจะเป็น DIOR, LOUIS VUITTON, TOD'S เป็นต้น

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ "ชินจูกุ" นำท่านช้อปปิ้งกันต่อ กับย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่ง ของกรุงโตเกียว ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่น เดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย

** เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสุดIPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP, นาฬิกา, เสื้อผ้า, รองเท้าแฟชั่นทันสมัย และเครื่องสำอาง เป็นต้น..

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารค่ำ) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ NEW CITY SHINJUKU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม  โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต - สวนสันติภาพ - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะฮัคไค - คาวาคูจิโกะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

* นำท่านเดินทางสู่ "โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต" แหล่งรวมสินค้านำเข้า และสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์ มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ  MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ

** เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ

** เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ

** รองเท้าแฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ

..หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู  Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย

 • จากนั้นนำท่านแวะชมความงาม ของพันธุ์ไม้นานาพันธุ์มากมายที่ "สวนสันติภาพ" หรือ "เฮวะโคเอน" อนุสรณ์สถานสงครามเกาหลี โดยภายในสวนแห่งนี้มีรูปปั้นสิงโต 7 ตัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเหล่าประเทศที่เข้าร่วม ในสงครามในครั้งนั้นด้วยสิงโต 1 ใน 7 ตัวนั้นเป็นสิงโต ที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยด้วย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ "ภูเขาไฟฟูจิ" ที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่น ด้วยความสูง 3,776 เมตร จากระดับน้ำทะเล

* นำท่านขึ้นชมความงาม กันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ "ชั้น 5" ของภูเขาไฟ ฟูจิ(หรือชั้นสูงสุดที่ทางอุทยานฯ อนุญาตให้ขึ้นได้ในวันนั้นๆ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟ ที่สามารถมองเห็นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบ

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ "โอชิโนะ ฮัคไค" บ่อน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดิน และซึมไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อ ดังนั้นน้ำที่อยู่ในบ่อ จะเป็นน้ำที่ใสสะอาดและสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำ จากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นอีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูขาปูยักษ์)

พักที่ TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่า

:: ให้ท่านได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่หรือเรียกอีกอย่างว่า ออนเซ็น (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดี, ผิวพรรณสดใส, สุขภาพดี, ผ่อนคลายความอีกด้วย ::

วันที่สี่   ปราสาทมัตสึโมโต้ - ช้อปปิ้งนากามาจิ - ทาคายาม่า - ช้อปปิ้งซันมาชิซึจิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

* นำท่านชม "ปราสาทมัตสึโมโต้" จุดแวะชมที่สำคัญของเมือง ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1504 ระหว่างช่วงที่โกลาหลของสงครามกลางเมือง โดยที่กำแพงหินกับคูน้ำ ที่อยู่รอบปราสาทแห่งนี้เท่านั้น ที่ยังคงสภาพเดิมเหมือนเมื่อครั้งอดีต บางครั้งปราสาทหลังนี้ก็ถูกเรียกว่า "ปราสาทอีกา" หรือ "ปราสาทดำ" นั่นก็เพราะด้านนอกของปราสาทได้ใช้สีดำเป็น สีหลักในการก่อสร้าง

 • จากนั้นนำท่านสู่ย่าน "นากามาจิ" ให้ท่านได้เดินเล่นชมย่านที่อยู่อาศัย  และย่านการค้าในสมัยโบราณที่โดดเด่นด้วยกำแพงสีขาว ตัดกับสีดำ ปัจจุบันอาคารหลายแห่งถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ร้านค้า ร้านอาหาร และโรงแรม อิสระให้ท่าน ซื้อของที่ระลึก หรือถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

* นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เมืองเล็กในหุบเขา ที่มีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ และยังคงอนุรักษ์ความเก่าแก่ ของสถานที่ต่าง ๆ ให้เหมือนกับในสมัยอดีตไม่ว่าจะเป็น วัด ศาลเจ้า สะพาน ตลาดเช้า หรือว่าจะเป็นบ้านเรือน ที่จัดตกแต่งได้อย่างน่ารัก และลงตัวกับบรรยากาศอันร่มรื่น แบบเมืองเกียวโตในอดีต จนได้ชื่อว่าเป็น ลิตเติ้ลเกียวโต นอกจากนี้ในสมัยนารา ช่างไม้ของเมืองทาคายาม่า ยังได้ถูกจารึกว่าเป็นช่างไม้ฝีมือดี มีชื่อเสียงที่สุด

* นำท่านไปยัง "ซันมาชิซึจิ" ย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อนได้เป็นอย่างดี สัมผัสบรรยากาศบ้านเรือน ร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ที่ซ่อนตัวอยู่ในบ้าน แต่ละหลัง อย่างกลมกลืน

:: อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึก หรือหามุมถูกใจ บันทึกภาพตามอัธยาศัย ::

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า  ตลาดเช้า - เจแปน แอลป์ (เทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น) - เขื่อนคุโรเบะ - นาโกย่า - ช้อปปิ้งย่ายซาคาเอะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

 • นำท่านชม "ตลาดเช้า" เกิดขึ้นเมื่อสมัยเอโดะ 200 ปีที่ผ่านมา โดยพวกเกษตรกร ได้นำเอาผลิตผลจำพวกดอกไม้ พืชผักมาจำหน่ายเอง อีกทั้งของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อ  ของเมืองทาคายาม่าด้วย

* จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เจแปน แอลป์ ขึ้นกระเช้ารางไฟฟ้าสู่สถานี บิโจไดระ ระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร

 • จากนั้นนั่งรถบัสสู่ สถานีมูโรโดะ ระหว่างนี้ท่านเสามารถเก็บภาพความประทับใจ กับบรรยากาศที่ล้อมรอบไปด้วยยอดเขาหลายลูก รวมทั้งยอดเขาทาเทะยาม่าที่สวยงาม ด้วยความสูง 3,015 เมตร สูงเป็นที่ 2 รองจากภูเขาไฟฟูจิ

* หลังจากนั้นเดินทางต่อด้วย การนั่งรถที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ซึ่งวิ่งลอดอุโมงค์ที่มีความยาว 3.6 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 10 นาที เพื่อเดินทางสู่สถานี ไดคันโบะ ยอดเขาทาเทยาม่า อีกฟากหนึ่งของภูเขา เดินทางสู่ยอดเขาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม ของเทือกเขาแอลป์ในประเทศญี่ปุ่น

** หลังจากนั้นเดินทางต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่ที่พิเศษคือไม่มีเสากลางรองรับ สร้างความท้าทายให้ผู้ที่มาเยือน เจแปน แอลป์ได้ตื่นเต้นเร้าใจลงสู่สถานี คุโรเบะไดระ

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

* นำท่านนั่งกระเช้ารางไฟฟ้า ลอดอุโมงค์สู่ เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเขื่อนกั้นน้ำขนาดใหญ่ที่สุด ของประเทศญี่ปุ่น ที่แห่งนี้มีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี ถูกโอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูก ชมทัศนียภาพอันมหัศจรรย์ เขื่อนแห่งนี้มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกว้างถึง 492 เมตร

** ใช้เวลาในการก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มบุกเบิก จนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาในการสร้าง 4 ปี

* นำท่าน เดินเท้าข้ามสันเขื่อนเป็นระยะทางถึง 800 เมตร

 • จากนั้นต่อด้วยการนั่งรถ ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ ลอดอุโมงค์เข้าสู่สถานี โอกิซาว่า

พิเศษสุด !! *** นำท่านชมความอลังการของกำแพงหิมะขนาดมหึมา (SNOW WALL) ที่มีความสูงถึง 16 เมตร ในระหว่างการเดินทางสู่หุบเขาแอลป์ ***

 • จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่า ไปยังย่าน "ซาคาเอะ" แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของนาโกย่า ให้ท่านได้เพลินเพลินกับการซื้อสินค้าหลากหลาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้าแฟชั่น และสินค้าแบรนเนมอย่างจุใจ
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารค่ำ) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

พักที่ NAGOYA KKR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - เออนพลาซ่า - สนามบินคันไซ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

* นำท่านเดินทางสู่ "หมู่บ้านชิราคาวาโกะ" หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งคำว่ากัสโช แปลว่าพนมมือ โครงสร้าง บ้านที่สร้างขึ้นจะคล้ายกับ การพนมมือ และสร้างโดยที่ไม่ได้ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรง และสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้

** ให้ท่านได้เยี่ยมชม และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารกลางวัน) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

* นำท่านเดินทางสู่เมืองโอซาก้า ไปยัง "ปราสาทโอซาก้า" หรือ ปราสาทที่มีฉายาว่า ปราสาทนกกระสาขาว สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองในสมัยโบราณ ตัวปราสาทนั้นตั้งอยู่บนเนินเขา ที่ได้มีการสำรวจและพบว่า เคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังโบราณมาก่อน

..ล้อมรอบด้วยกำแพงหินแกรนิตขนาดมหึมา และ คูน้ำขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึก

 • จากนั้นนำท่านไปยัง "ชินไซบาชิ" ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกับการ ช้อปปิ้งไร้ชีดจำกัด บนถนนความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่งมีร้านค้า และห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันตลอดสองข้างทาง กับสินค้ามากมาย ทั้งเสื้อผ้ากระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง และสินค้า IT ทั้งหลาย Ipod กล้อง นาฬิกา Mp3 มีให้เลือก และชมกันมากมายหลากหลาย แบบบนถนนเส้นนี้

* จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ "เอออน พลาซ่า" ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนานาชนิด ทั้งกระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า และยังมี "ร้าน 100 เยน" เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้ง และเลือกซื้อของฝาก อย่างเต็มที่ก่อนเดินทางกลับ

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ แบบอิสระ (ไม่รวมอาหารค่ำ) เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

 • สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

วันที่เจ็ด  สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

 • 00:30 น. เหินฟ้าสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG673
 • 04:30 น.  เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

*************************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ-นาริตะ / คันไซ-กรุงเทพฯ สายการบินไทย TG

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน -พฤศจิกา อากาศเย็นสบาย ค่อนไปทางหนาว

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็น YEN ไป


ค่าใช้จ่าย

-ผู้ใหญ่ ท่านละ 58,900 บาท

-เด็กเสริมเตียง ลด 4,000 บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 10,000 บาท

จำนวนที่นั่ง

16 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุในงานมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างมากกว่า 3 หน้า

2. รูปถ่าย ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ (ในกรณีที่สมรสแล้ว)

6. เอกสาร / จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทฯ, หน่วยงานราชการ จำนวน 2 ฉบับ

7. หลักฐานการเงิน / สมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากทุกหน้า ตั้งแต่หน้าแรก (ที่มีขื่อผู้ฝาก) ย้อนหลัง 6 เดือน

8. หรือทะเบียนการค้า ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ

9. ในกรณีที่เป็นนักศึกษา ต้องมีจดหมายรับรองการศึกษาจากสถาบันการศึกษา, บัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

10. ในการยื่นเอกสาร ประกอบการขอวีซ่า การพิจารณาอนุมัติวีซ่า อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯนั้นๆ ซึ่งทางบริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการยื่นเอกสาร และหากในกรณีที่ทางสถานทูต ต้องการให้ผู้ยื่นคำรองขอวีซ่าแสดงตน ท่านต้องพร้อมที่จะแสดงตน (โดยที่จะมีการโทรฯนัดหมายล่วงหน้า)


ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

 

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน