FEB 2013 :ทริปถ่ายภาพ คุนหมิง ตงชวน หยวนหยาง โหลวผิง 8 วัน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พุธ พฤศจิกายน 25 , 2020
Font Size
   

FEB 2013 :ทริปถ่ายภาพ คุนหมิง ตงชวน หยวนหยาง โหลวผิง 8 วัน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

เขียนโดย lanny
Rate this item
(1 โหวต)

Kunming Photo Trip "นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน" ทริปสำหรับผู้ที่ชอบ การถ่ายภาพและท่องเที่ยวธรรมชาติ 

ทริปถ่ายภาพ คุนหมิง | ตงชวน | หยวนหยาง | โหลวผิง : บิน TG

เก็บภาพถ่ายทุ่งดอกมัสตาส สีเหลืองเต็มท้องทุ่ง ชมดินสีแดงที่ตงชวน ประทับใจกับภาพพระอาทิตย์ขึ้น แวะชมพระอาทิตย์ตกดิน ชื่นชมและร่วมถ่ายภาพ วัฒนธรรมของชาวฮานี นาขั้นบันไดหยวนหยาง ตามจุดท่องเที่ยวต่างๆ 

(( เที่ยวแบบไม่เข้าร้าน เที่ยวสบาย.. สไตล์ทราเวิลโปร​ ))

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา สนุก คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

วันเดินทาง
13 - 20 กุมภาพันธ์ 2556
ราคาท่านละ
30,500 .- บาท (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

กำหนดการเดินทาง

วันแรก     กรุงเทพฯ - คุนหมิง - ตงชวน - ดินสีแดง - พระอาทิตย์ตก

 • 08.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย ประตู 4 มีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวย ความสะดวกและจัดเอกสารเดินทางให้แก่ท่าน
 • 10.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612 (รับประทานอาหารกลางวันบนเครื่อง)
 • 14.05 น.  ถึงสนามบินคุนหมิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย

  นำท่านเดินทางสู่แผ่นดินแดงตง ชวนขับรถยนต์ประมาณ 4 ชั่วโมง 165 กิโลเมตร ชื่นชมวิวทิวทัศน์ริม ทางในยูนนานมีชื่อเรียกว่า “ที่ราบสูงดินแดง” ที่ราบสูงดินแดงครอบคลุมพื้นที่กว่าครึ่งหนึ่งของยูนนาน โดยเฉพาะคุนหมิงเป็นเมืองทางตอน  เหนือที่เห็นได้เด่นชัด วันนี้ถ่ายภาพชมวิวจนถึงพระอาทิตย์ตก

เย็น  รับประทานอาหารเย็น

 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

พักที่ โรงแรม ตงชวน ระดับ 3 ดาว

 

วันที่สอง     หงถู่ดี้ - เที่ยวชมตามจุด (Jin xiu yuan/ Le pu ao /Duo yi shu /Luo xia gou)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  (อาหารกล่อง ) หลังอาหารเช้าหลังอาหารเช้า มุ่งหน้าชื่นชม และถ่ายภาพดวงอาทิตย์ขึ้น ที่ต่าหม่าข่าน มองหมู่บ้านต่าหม่าข่าน ลงมาจากเนินสูงริมทางหลวง เป็นทิวทัศน์ท้องทุ่งที่เงียบสงบ

** ด้านซ้ายมือสามารถมองเห็นภูเขาหิมะ ที่อยู่ไกลๆ และแผ่นดินสีแดง ที่อยู่ใกล้พร้อมกับภูเขาลูกเล็กๆ ที่เผยให้เห็นดินสีแดง เบื้องหน้าด้านขวามือ สามารถถ่ายภาพเทือกเขาเป็นชั้นๆ พร้อมกับหมอกสีขาวที่ลอยล่อง ดวงอาทิตย์สีแดงลอยอยู่ระหว่างฟ้ากับดิน ทำมุมกับหมู่บ้านบนแผ่นดินสีแดง, ถ่ายภาพควันไฟ จากการทำอาหารที่ลอยอ้อยอิ่ง งดงามเป็นที่สุด

บ่าย  รับประทานอาหาร เที่ยง หลังอาหาร หลังจากนั้นมุ่งหน้าสู่ทุ่งนาจันทรา ต้นไม้เทพยดา เล่อผู่อาวเป็นต้นเพื่อชื่นชม และถ่ายภาพทิวทัศน์ที่สวยงาม รอบๆบริเวณ ที่นี่ยังมีนาขั้นบันได ที่สามารถเพาะปลูกข้าวนาน้ำได้ มีบางส่วน เหมือนนาขั้นบันไดหยวนหยาง แต่มีขนาดเล็กกว่าฤดูใบไม้ผลิ

..สามารถถ่ายภาพบรรยากาศ หลังจากการทดน้ำเข้านาได้ ฤดูใบไม้ร่วงกลับเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทอง ฤดูที่เหมาะสมที่สุด ในการถ่ายภาพแผ่นดินสีแดงคือเดือน 5 ถึงเดือน 11 ซึ่ง เป็นฤดูเก็บเกี่ยว เป็นช่วงเวลาที่ธัญพืช ซึ่งเพิ่งถูกเก็บเกี่ยวในท้องนาผืนใหญ่ กับแผ่นดินสีแดง ประกอบกันขึ้นเป็นกลุ่มสี ทึ่มีรูปร่างแตกต่างกัน แต่งแต้มด้วยกลุ่มคนที่กำลังเก็บเกี่ยว และไถนา

** เพิ่มเติมความมีชีวิตชีวา ให้กับภาพถ่ายได้ไม่น้อย ส่วนในฤดูกาลอื่น ก็มีสีเขียวของธัญพืช และแผ่นดินสีแดงประกอบกันเป็นแถบเส้นที่สวยงาม โดยเฉพาะในเดือนแปด เดือนเก้า ดอกผักน้ำมันแปลงใหญ่ และสีแดงของดอกข้าวสาลีผสมผสาน กับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงประกอบเป็นผืนภาพ แห่งการเปลี่ยนแปลง ที่มีสีสันวิจิตรงดงาม ที่ไม่อาจคาดเดาได้ จนถึงตอนเย็น ชื่นชมพระอาทิตย์ตก ถ่ายภาพเป็นที่ประทับใจ

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น

 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

พักที่ ตงชวน ระดับ 3 ดาว

 

วันที่สาม     ตงชวน - ป่าทรายหลากสี - โหลวผิง - ถ่ายตามจุดข้างทาง

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก  

 • จากนั้นนำท่านเดินทางไปโหลวผิง (เดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง) จุดไหนสวย แวะถ่ายรูปตามทาง ชมป่าทรายหลากสี ป่าทรายหลากสีเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่มีจุดเด่นมาก มีพื้นที่ 6 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ เป็นพันเป็นหมื่นปี

** เป็นเสาทราย ที่ประกอบขึ้นจากทราย 7 สียอดเขาทราย สันทรายและรอยทรายรวมตัวกัน ภูเขาทรายแต่ละลูกไม่ว่าลูกเดี่ยว , เชื่อมต่อกันอย่าง เป็นระเบียบ มองไกลๆเหมือนป่า มองใกล้ๆเหมือนยอดเขา, ยอดสูงที่สุด 30 กว่าเมตร ป่าทรายเปลี่ยนสีสันเข้มอ่อน ไปตามฤดู เช้า, ค่ำ, ฝน, ฟ้าปลอดโปร่ง, ใบไม้ผลิ, ร้อน, ใบไม้ร่วง, หนาว, แสงอาทิตย์ส่องทำมุมไม่เหมือนกัน สามารถทำให้เกิดทิวทัศน์ที่ มีสีสันต่างกัน รูปทรงที่แปลกประหลาด สีสันที่ฉูดฉาด ทิวทัศน์ที่หลากหลาย ประกอบกันเป็นทิวทัศน์ของป่าทรายที่มีความ หลากหลายในเขตท่องเที่ยว

เที่ยง  ทานอาหารกลางวัน ช่วงบ่ายเดินทางต่อไปยังโหลวผิง ชมวิวระหว่างทาง ถึงโหลวผิงช่วงเย็นๆโหลวผิง ซึ่งเป็น สถานที่ที่มีดอกมัสตาร์ด คือ ดินแดนความงดงามของทุ่งดอกมัสตาร์ด สีเหลืองอร่ามไปทั่วขุนเขา กลายเป็นความภาคภูมิใจ ที่ต้องการอยากให้คนทั่วโลกได้รู้จัก

** ถ้าพูดถึงความยิ่งใหญ่ของทุ่งดอกมัสตาร์ด ที่เมืองโหล่วผิงแล้ว ก็ต้องบอกยิ่งใหญ่สุดลูกหูลูกตาทีเดียว ทั้งท้องทุ่งไร่นา ขุนเขา จะแลดูเป็นสีเหลืองไปหมด ด้วยเนื้อแท้ของทุ่ง ดอกมัสตาร์ด หรือ ดอกอิ๊วใช่ฮัว นั้นคือดอกน้ำมัน ที่นำไปสกัดเป็นน้ำมันพืช ที่ใช้บริโภคในเมืองโหล่วผิง และเมืองใกล้เคียง ส่วนยอดอ่อนก็นำไปทำอาหารได้ รสชาติก็ ใกล้เคียงกับผักกวางตุ้ง ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม จะเป็นช่วงฤดูกาลเพาะปลูกอิ๊วใช่ฮัว และเป็นช่วงที่กำลังผลิดอกบาน

.. จนกลายเป็นความงดงาม ที่คนจีนเองยังนิยมชมชอบ จากอุตสาหกรรมทางเกษตร ได้กลายมาเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่สามารถดึงดูด ให้นักท่องเที่ยวแห่ไปชมความงาม ของทุ่งดอกมัสตาร์ด ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงเดือนมีนาคม อาจพอมีเหลือให้เห็นบ้าง ในช่วงต้นเมษายน แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่พลังศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ชี้ให้เห็นว่า อนาคตข้างหน้า อาจเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น และกลายเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น เพราะภาพความงดงามอันยิ่งใหญ่ของทุ่งดอกไม้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ

 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ โหลวผิง ระดับ 3 ดาว

 

วันที่สี่       น้ำตกเก้ามังกร (ขึ้นกระเช้า)- เทือกเขาไก่ทอง - ทุ่งมัสตาร์ดโหลวผิง - นาก้อนหอย - โหลวผิง

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก

 • จากนั้นนำท่านชมน้ำตกเก้ามังกร ตั้งอยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ 22 กิโลเมตร บนแม่น้ำเก้ามังกร ลักษณะทางธรณีวิทยาที่โดดเด่น ก่อให้เกิดการกัดเซาะจากน้ำ เป็นเวลายาวนานเช่นนี้ ก่อให้เกิดชั้นน้ำตก 10 กว่าชั้นที่มีความสูงต่ำกว้าง แคบต่างกัน ระหว่างชั้นมีแอ่งน้ำตื้น และลึกมากมาย  

** น้ำตกเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ฤดูใบไม้ผลิเนินเขารอบๆน้ำตก จะเต็มไปด้วยดอกผักน้ำมัน  เดินเลียบไปตามทางเดินเล็กๆ ริมแม่น้ำ ผ่านน้ำตกมังกรเทพ และน้ำตก คู่รักมาถึงอ่างเก็บน้ำในจุดสูงสุด รอบๆบริเวณ เต็มไปด้วยดอกผักน้ำมันบานสะพรั่ง หมู่น้ำตก จะกระโดดอยู่ท่ามกลางทะเลดอกไม้สีเหลืองทอง เทียบได้กับทะเลดอกผักน้ำมัน ที่อยู่ท่ามกลางนาขั้นบันได  

..จนถึงเวลาอันควร นำท่านเดินทางกลับสู่คุนหมิง

 • จากนั้นชม เทือกเขาไก่ทอง ที่นี่นับเป็นเขตทิวทัศน์ป่าภูเขา ภูเขาที่นี่เชื่อมต่อกันไม่สิ้นสุด ยอดเขาดูสูงสง่า เดินเข้าไปในป่าภูเขา  เกิดจินตนาการถึง “ไก่ทองขานรับอรุณ” ภายใต้แสงอาทิตย์สาดส่อง  ยอดเขาแหลมรูปลิ่ม เป็นทิวทัศน์ที่งามสง่า ที่จะทำให้คุณมีจินตนาการล่องลอย จิตใจปลอดโปร่ง

** ยามเช้าที่นา หลัวผิง จะมีหมอกมาก ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษ ยอดเขา 10 กว่ายอด ลอยอยู่ท่ามกลางทะเลหมอก หมอกขาวล่องลอยมาเบาๆ ยิ่งบางเบาลงทุกที เทือกเขาลูกเล็กๆ นับไม่ถ้วนล่องลอยออกมา ท่ามกลางทะเลหมอก แต่งแต้มด้วยแสงแดด ฤดูใบไม้ผลิที่นี่ เป็นทะเลดอกโหยวไช่สีเหลืองทอง

บ่าย  รับประทานอาหารเที่ยง

 • จากนั้นนำท่านชมทุ่งดอกมัสตาร์ด  ช่วงเวลาที่เหมาะที่สุด ในการมาเยือนควรเป็นระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นมีนาคม เพราะดอกมัสตาร์ด หรือดอกอิ๊วไช่ฮัว สีเหลืองอร่าม จะบานสะพรั่งตลอดสองข้างทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่เมืองโหลวผิง(Luoping)

* ซึ่งเราเดินทางไปพักครั้งนี้ จะมีจุดชมวิวที่ภูเขาไก่ทอง ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนนอกเมือง ออกไปราว 2 กิโลเมตร บริเวณนี้จะมีเนินเขาน้อยใหญ่ รูปทรงแปลกๆ ผุดขึ้นกลางท้องทุ่งนา ที่ปลูกดอกมัสตาร์ดมากมาย สุดสายตา ควรมาชมในเวลาเย็น จะได้เห็นทุ่งดอกไม้เป็นสีทองอร่าม ชมนาก้นหอย ซึ่งดอกไม้จะขดเป็นรูปก้นหอย ทั่วทั้งหุบเขา สวยงามมาก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ

 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ โหลวผิง ระดับ 4 ดาว

 

วันที่ห้า     โหลวผิง - หยวนหยาง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หยวนหยาง (ใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง) แวะชมวิวระหว่าง ทาง จุดไหนสวยสามารถลงแวะเก็บภาพได้

บ่าย  รับประทานอาหารเที่ยง เดินทางต่อสู่หยวนหยาง จนถึงตอนเย็น ถึงจุดชมทิวทัศน์พระอาทิตย์ตก เหล่าหู่จุ่ย แห่งนาขั้นบันไดหยวนหยาง, ชื่นชมและถ่ายภาพดวงอาทิตย์ตก.

** ยืนอยู่จุดสูงสุด ของเหล่าหู่จุ่ย มองลงมาที่นาขั้นบันได เหมิ่งผิ่น ลักษณะนาขั้นบันไดเหมิ่งผิ่น เหมือนดอกไม้สีขาว ขนาดใหญ่เบ่งบาน มีลักษณะพิเศษแตกต่างกัน 3000 กว่าไร่ ราวกับงูเป็นหมื่นตัว ขดกันเป็นรูปเกสรดอกไม้  เมื่อแสงอาทิตย์สาดส่อง กระทบดูราวกับระลอกคลื่น ซึ่งเกิดจากงูเป็นหมื่นตัว แต่งเติมด้วยห้างนากว่าร้อยหลัง ดูราวกับเรือลำเล็กลอยอยู่ ทำให้คนรู้สึกประหลาดใจเป็นที่สุด

..จนถูกนักถ่ายภาพเรียกว่าเป็น ทิวทัศน์นาขั้นบันได ที่สง่างามที่สุดในโลก และถูกนิตยสารฝรั่งเศส จัดให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ด ที่ถูกค้นพบใหม่ในปี 1993

ค่ำ รับประทานอาหารเย็นที่ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ หยวนหยาง ระดับ 3 ดาว

 

วันที่หก     พระอาทิยต์ขึ้น DUO YI SHU - ตลาดชนเผ่าฮานี - นาขั้นบันได - หมู่บ้านชาวฮานี - พระอาทิตย์ตกปากเสือโคร่ง

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก  

 • ชมและถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้น นาขั้นบันไดตัวอีซุ่ มีเขตที่ติดภูเขาใหญ่ 3 ด้าน ด้านหนึ่งตกลงสู่หุบเขา ดูเหมือนอ่าวขนาดใหญ่ มีหมู่บ้านตั้งอยู่รอบภูเขาทั้ง 3 ด้านมากมายนับไม่ถ้วน เป็นหลังๆ เหมือนดอกเห็ดและเรือใบ พื้นที่นาขั้นบันไดกว่า 6000 ไร่เรียงเป็นแนวนอน

* จากตะวันออกสู่ตะวันตก เมื่อมองจากภูเขาบนที่สูง หลังหมู่บ้านเขาหญ้าเหลือง ราวกับม้าพุ่งทะยานและงูยาวโลดเต้น นาขั้นบันได ส่วนบนดูราวกับงูนับหมื่นตัว เลื้อยไปมา นากว่าหกพันไร่มีแหล่งน้ำบริบูรณ์ อ่าวใหญ่ดอกไม้ขาว ดูเหมือนน้ำตกพวยพุ่งออกมา สง่างามหาใดเปรียบ

...ที่นี่ใน 1 ปี มีทะเลเมฆ ปกคลุม 2 ร้อยกว่าวัน ทะเลเมฆหยุดอยู่ที่อ่าวใหญ่ ไม่ยอมพัดไป ลอยไปมาทางตะวันออก และตะวันตก เดี๋ยวลอยขึ้นลอยลง ครู่หนึ่งก็หายไป ครู่หนึ่งก็ลอยขึ้นเทียมฟ้า เดี๋ยวก็ลอยลงมาปกคลุมนา ขั้นบันไดและหมู่บ้านเป็นชั้นๆ  ครั้นแล้วก็ลอยลงมา, เผยให้เห็นนาขั้นบันได เป็นชั้นๆ และหมู่บ้านราวกับท้องฟ้าพลิกกลับด้าน.

**เป็นจุดถ่ายภาพทะเลเมฆ นาขั้นบันได และหมู่บ้านที่ดีที่สุด หลังจากถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นแล้ว ก็เป็นกิจกรรมอิสระ สามารถเดินตามถนนเล็กๆ ไปสู่นาขั้นบันได และสัมผัสขนบประเพณีพื้นเมือง ของชนเผ่าฮาหนีในหมู่บ้านได้

บ่าย  ทานอาหารกลางวัน มุ่งหน้าสู่หมู่บ้านพื้นเมือง ชิ่งโข่ว

* ถ่ายภาพนาขั้นบันไดริมทาง สัมผัสสถาปัตยกรรมขนบประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวเผ่าฮาหนี

 • 16.00 น. มาถึงจุดชมวิว ป้าต๋า ที่โรงงานชาหมู่บ้านหมาลี่ เพื่อชมนาขั้นบันได ซึ่งอยู่ตรงหน้ากว่าหมื่นไร่ ดูราวกับทะเลผืนใหญ่, เกิดเป็นระลอกคลื่น พัดมาอยู่ตรงหน้า ทิวทัศน์สง่างามอย่างยิ่ง

..ทุกวันหลังสี่โมง, ระลอกคลื่นสีขาวจะพัดสู่ทิศตะวันตก, ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีชมพู สีแดง ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นสีชมพู, สีขาว เป็นสถานที่ชื่นชม และถ่ายภาพนาขั้นบันได ที่เปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาที่ดีที่สุด ชมพระอาทิตย์ตก ที่จุดปากเสือโคร่ง จนถึงเวลา

ค่ำ รับประทานอาหารเย็นที่ ภัตตาคาร

 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ หยวนหยาง ระดับ 3 ดาว

วันที่เจ็ด   หยวนหยาง - คุนหมิง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางออกจากหยวนหยาง สู่คุนหมิง(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมง)  ระหว่างทางชมทิวทัศน์ ของภูเขาและท่องทุ่งอันสวยงาม

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านเดินทางต้อสู่คุนหมิง เดินทางถึงช่วงเย็นๆ

เย็น  นำท่านไปรับประทานอาหารเย็น จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ โรงแรม JIN JIANG HOTEL ตึก A ระดับ 4 ดาว

 

วันที่แปด    ถ่ายรูปนงนางนวล - คุนหมิง - กรุงเทพฯ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 • จากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปนกนางนวล ซึ่งจะมีเฉพาะช่วงหน้าหนาว เท่านั้น อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

 • จากนั้นได้เวลานำท่านสู่สนามบิน
 • 15.20 น. ออกเดินทางจากนครคุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612
 • 16.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

***************************************************

 

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ- คุนหมิง -กรุงเทพฯ
สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 3,4 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน (เนื่องจากทริปนี้เป็นทริปเที่ยวชนบท โรงแรมตามเส้นทางจะไม่มีระดับ 4 ดาว แต่ทางบริษัทฯ จะหาโรงแรมดีที่สุดค่ะ)

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ อากาศหนาว

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 30,500 บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ 28,500  บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 27,500 บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 4,000 บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน