FEB 2013 : กุ้ยหยาง น้ำตกหวงกั่วซู่ 5 วัน 4 คืน BY CZ (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อาทิตย์ ตุลาคม 25 , 2020
Font Size
   

FEB 2013 : กุ้ยหยาง น้ำตกหวงกั่วซู่ 5 วัน 4 คืน BY CZ (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

เขียนโดย lanny
Rate this item
(2 โหวต)

แพ็คทัวร์ กุ้ยหยาง ชมน้ำตกที่่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีน "น้ำตกหวงกั่วซู่"

พร้อมชมฤดูทุ่งดอกมัสตาร์สที่โหลวผิง ป่าเขาหมื่นยอด หุบเหวน้ำตกร้อยสาย "หม่าหลิงเหอ”  ชม วิวภูเขารูปปิรามิด อันยิ่งใหญ่ตระการตานับหมืนๆ ยอดด้วยความยาวกว่า 500 กม ฯลฯ

((พิเศษ!! ไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวแบบสบายๆ สไตล์ทราเวิลโปร))

TravelPro. เที่ยวกับเรา สนุก คุ้มค่า ได้ภาพสวย

วันเดินทาง
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2556
ราคาท่านละ
34,900 .- บาท

กำหนดการเดินทาง

วันแรก  กรุงเทพฯ - กุ้ยหยาง

  • 13.30  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 (ประตู 9) เคาเตอร์ U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
  • 15.30  เหินฟ้าสู่ กุ้ยหยางโดย สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)เที่ยวบินที่ CZ 3082
  • 22.40  ถึงสนามบินเมืองกุ้ยหยาง นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ขึ้นรถบัสเพื่อเดินทางเข้าพักผ่อนที่โรงแรม  (มีอาหารมื้อดึก) จากนั้นนำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

พักที่ TRADE POINT  HOTEL (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า


วันที่สอง     น้ำตกหวงกั่วซู่ - เขตเทียนซิงเฉียว(เขตคาร์สท์) - ซิงอี้

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

** หลังอาหารนำท่านเดินทางไป ชมน้ำตกหวงกว่อซู่ (ประมาณ 2ชั่วโมง) น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สูง 74 เมตร กว้าง 81 เมตรอันตระการตา และจุดเด่นของน้ำตกหวงกว่อซู่ คือเป็นน้ำตก ที่สามารถชมวิวได้ทั้งจากทั้งด้านหน้า และด้านหลังน้ำตก เป็นอีกความงาม ที่ธรรมชาติได้บรรจงไว้ให้

* น้ำตกหวงกว่อซู่ ประกอบด้วย 3 อัศจรรย์ คือเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย วิวสวยมหัศจรรย์ชมได้ทั้งด้านหน้า และด้านหลัง ฟองของน้ำใส กระจายดุจดังสำลี ยามกลางวันจะเกิดสีรุ้ง และสายหมอกบางๆในยามเย็น น้ำตกมีหลายชั้นจะเป็น น้ำตกซ้อนน้ำตก ถ้ำสุ่ยเหลียน ถ้ำที่อยู่ด้านหลังของน้ำตก และมีน้ำตกลูกอยู่ด้านในถ้ำอีกที ซึ่งใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำ ภาพยนตร์เรื่องไซอิ๋ว นำท่านเดินผ่านม่านน้ำตก ชมสายน้ำที่ตกย้อย ผ่านหน้าท่านประดุจม่านผืนใหญ่ ให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  • จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม เขตท่องเที่ยวใหม่ “สะพานข้ามดวงดาว” (เทียนซิงเฉียว) เดินสะพานข้ามดาวชม “มินิป่าหิน” สวนป่าหินธรรมชาติขนาดเล็ก ที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำใต้ดิน หินก้อนที่นำมาเรียงเป็นสะพาน จะระบุวันเดือนปี ค้นหาก้อนหิน ที่ตรงกับวันเดือนปีเกิดของท่านให้เจอ แล้วอธิษฐานขอพรกับดวงดาว

* นำชมสวนหย่อมธรรมชาติ ชมถ้ำเทียนเฉียว และสะพานฟ้า แวะให้ท่านเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นที่น่าสนใจอาทิ ผ้ามัดย้อม (ผ้าบาติกสีคราม) รองเท้าปักที่เย็บด้วยมือ และของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ จนถึงเวลา นำท่านไปยังเมืองซิงอี้ (ประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง)

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

พักที่ GREEN LAKE  HOTEL(ระดับ 4 ดาว)  หรือเทียบเท่า


วันที่สาม       โหลวผิง - ทุ่งดอกมัสตาร์ส - ป่าเขาหมื่นยอด - ซิงอี้ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

  • นำท่านชมบริเวณโหลวผิง ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีดอกมัสตาร์ด คือ ดินแดนความงดงาม ของทุ่งดอกมัสตาร์ด สีเหลืองอร่ามไปทั่วขุนเขา กลายเป็นความภาคภูมิใจ ที่ต้องการอยากให้คนทั่วโลก ได้รู้จักถ้าพูดถึงความยิ่งใหญ่ ของทุ่งดอกมัสตาร์ด ที่เมืองโหลวผิง แล้ว ก็ต้องบอกยิ่งใหญ่ สุดลูกหูลูกตาทีเดียว ทั้งท้องทุ่งไร่นา ขุนเขา จะแลดูเป็นสีเหลืองไปหมด ด้วยเนื้อแท้ของทุ่ง ดอกมัสตาร์ด หรือ ดอกอิ๊วใช่ฮัว นั้นคือดอกน้ำมัน ที่นำไปสกัดเป็นน้ำมันพืช ที่ใช้บริโภคในเมืองโหลวผิง และเมืองใกล้เคียง

..ส่วนยอดอ่อนก็นำไปทำอาหารได้ รสชาติก็ ใกล้เคียงกับผักกวางตุ้ง ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม จะเป็นช่วงฤดูกาลเพาะปลูกอิ๊วใช่ฮัว และเป็นช่วงที่กำลังผลิดอกบาน จนกลายเป็นความงดงามที่คนจีนเอง ยังนิยมชมชอบ  

** จากอุตสาหกรรมทางเกษตร ได้กลายมาเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยว แห่ไปชมความงามของทุ่งดอกมัสตาร์ด ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนมีนาคม อาจพอมีเหลือให้เห็นบ้างในช่วงต้นเมษายน แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่พลังศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ชี้ให้เห็นว่า อนาคตข้างหน้าอาจเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น  และกลายเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น เพราะภาพความงดงาม อันยิ่งใหญ่ของทุ่งดอกไม้

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  • จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ป่าเขาหมื่นยอด (ว่านฟงหลิน) เป็นภาพพาโนรามาอันมโหฬาร และยิ่งใหญ่ของภูเขาหินปูนรูปโดม รูปกรวย รูปปิรามิดที่ปรากฏเป็นภูเขาหินปูน ยาวพรืดสลับซับซ้อนแน่น ขนัดไปสุดสายตา ยอดเขาเรียงรายนับพันนับหมื่นยอด ท่ามกลางไร่น่า แม่น้ำ และหมู่บ้านผสมผสานกัน ภูมิประเทศอันสวยงามมหัศจรรย์หาชมได้ยากนัก
  • จากนั้นนำท่านเที่ยวชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เขาเต้านม เป็นเขาที่อยู่กลางทุ่งนา ลักษณะและรูปร่างมองคล้ายเต้านม ของสตรีทั้งสองข้างซึ่งมีขนาด ใกล้เคียงกันอย่างไม่น่าเชื่อถ่ายภาพเก็บความประทับใจ ถึงเวลานำท่านเดินทางกลับซิงอี้

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

พักที่ GREEN LAKE HOTEL (ระดับ 4 ดาว)  หรือเทียบเท่า


วันที่สี่    หุบเหวน้ำตกร้อยสาย หม่าหลิงเหอ - กุ้ยหยาง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

* นำท่านเดินทางไปยัง สะพานเป่ยผานเจียง ชมหุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ (ห่างจากเมืองซิ่งยี่  ประมาณ 60 กิโลเมตร) สถานที่ท่องเที่ยว สวยงามระดับโลกของประเทศจีน แม่น้ำหม่าหลิงเหอ ใช้เวลาล้านๆ ปีกัดเซาะส่วนหนึ่งของภูเขาหมื่นยอด จนกลายเป็นหุบเหว ขนาดมโหฬาร ที่มีความลึกอยู่ระดับราว 200 - 400 เมตร.

..ตลอดความยาวของหุบเหวนี้ มีสายน้ำตกลงมาจากหน้าผาทั้งสองข้าง หน้าน้ำหลากสายน้ำจะแสนตระการตา หน้าน้ำน้อยมีน้ำตกเล็กๆ ไหลสู่หุบเหวนี้เรียงร้อยเหมือนสร้อยไข่มุกเส้นเล็กๆ

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองกุ้ยหยาง (เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ชมวิวระหว่างทางในช่วงฤดูหนาว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ TRADE POINT HOTEL (ระดับ 4 ดาว)  หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า    กุ้ยหยาง - กรุงเทพฯ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับ

  • 09.50  เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) เที่ยวบินที่ CZ 3081
  • 14.25  เดินทางกลับถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพฯ พร้อมความประทับใจ

 

*********************************


การเดินทาง

กรุงเทพ-กุ้ยหยาง-กรุงเทพฯ
สายการบิน CHINA SOUNTERN AIRLINES (CZ)

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

- ช่วงเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม  อากาศหนาว

ข้อมูลอื่นๆ

- ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 34,900 .- บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ 32,900 .- บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 31,900 .- บาท

อัตรานี้รวม

- ภาษีสนามบิน

- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

- ที่พักตามระบุในโปรแกรม

- ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

- ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 5,000 .- บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

- พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน