ทริปถ่ายภาพ: คุณหมิง หยวนหยาง ตงซวน เดินทาง พ.ค-ก.ย 51 ( 5 คืน 6 วัน ) | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อาทิตย์ พฤษภาคม 31 , 2020
Font Size
   
ผิดพลาด
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 71

ทริปถ่ายภาพ: คุณหมิง หยวนหยาง ตงซวน เดินทาง พ.ค-ก.ย 51 ( 5 คืน 6 วัน )

เขียนโดย
Rate this item
(1 โหวต)
นาขั้นบันไดหยวนหยาง

คุนหมิง-นาขั้นบันไดหยวนหยาง-เมืองเก้าเจี้ยวสุ่ย-ดินแดงตงซวน5คืน6 วัน โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น แอร์ไลน์ ( MU )

เดินทาง2 ท่าน ขึ้นไป ท่านละ29,900 บาท

เดินทาง 4 ท่าน ขึ้นไป ท่านละ27,900บาท

เดินทาง 10 ท่าน ขึ้นไป ท่านละ26,900บาท
เดินทาง 15 ท่าน ขึ้นไป ท่านละ25,900บาท

***อัตตราใหม่ รวมภาษีน้ำมันที่เพิ่มขึ้นแล้วค่ะ***

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ-คุนหมิง
17.30พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ มีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกและจัดเอกสารเ ดินทางให้แก่ท่าน
19.25 ออกเดินทางโดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์น เที่ยวบินที่ MU 742
22.35 ถึงสนามบินคุนหมิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่าน เข้าพักผ่อนที่โรงแรมKING WORLD HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง คุนหมิง แผ่นดินแดงตงชวน
เช้า หลังอาหารเช้าที่โรงแรม , ออกเดินทางสู่แผ่นดินแดงตงชวน, ขับรถยนต์ประมาณ 3-4 ชั่วโมง 165 กิโลเมตร . ชื่นชมวิวทิวทัศน์ริม ทาง.ในยูนนานมีชื่อเรียกว่า ที่ราบสูงดินแดง , ที่ราบสูงดินแดงครอบคลุมพื้นที่กว่าครึ่งหนึ่งของยูนนาน , โดยเฉพาะคุนหมิงเป็นเมืองทางตอนเหนือที่เห็นได้เด่นชัด . แผ่นดินแดงผืนใหญ่นี้ดูราวกับเปลวไฟที่เผาผลาญทุ่งหญ้า โดยมีทุ่งนาสีเขียวแต่งเติมให้ดูเด่น
เที่ยง ทานอาหารกลางวันที่แผ่นดินแดง ,หลังอาหารมุ่งสู่บริเวณรอบๆ เพื่อถ่ายภาพริมทาง., ในทุ่งนามีป่าไม้และหมุ่บ้าน , สลับกับสีแดง , สีเขียวเข้ม , สีเขียวอ่อน , สีขาว , สีเหลือง , ขึ้นลงตลอดเนินเขา , ประกอบกันเป็นกลุ่มสีก้อนใหญ่, เชื่อมต่อกันไปตลอด, มองสุดลูกหูลูกตา , เป็นทิวทัศนืที่ทำให้คนประหลาดใจ เดินทางสู่นา, ต้นไม้เทพ , เล่อผู่อาว และสวนวิจิตร เป็นต้นเพื่อชมทิวทัศน์และถ่ายภาพ . รอบๆบริเวณนี้เป็นนาขั้นบันไดที่ใช้ปลูกข้าว , มีส่วนที่เหมือนกับนาขั้นบันไดหยวนหยาง , แต่มีขนาดเล็กกว่า. ในฤดูใบไม้ผลิสามารถถ่ายภาพทิวทัศน์หลังจากการทดน้ำ , ฤดูใบไม้ผลิก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองทอง . ช่วงฤดูที่ดีที่สุดที่เหมาะกับการถ่ายภาพคือตั้งแต่เดือน 5 ถึงเดือน 11 ,ซึ่งเป็นฤดูแห่งการเก็บเกี่ยว . ช่วงนี้พืชไร่ที่ถูกเก็บเกี่ยวกับสีสันที่ต่างกันแห่งแผ่นดินแดง , ในนี้จะถูกแต่งเติมด้วยผู้คนที่ กำลังเก็บเกี่ยว , ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมีชีวิตให้กับภาพ. ส่วนในฤดูอื่นก็มีสีเขียวของพืชไร่กับเส้นทางที่สวยงามของแผ่นดินแดง , โดยเฉพาะเดือน 8 และเดือน 9, แปลงดอกผักน้ำมันกับดอกมัสตาร์ดผืนใหญ่กับอากาศในวันฟ้าปลอดโปร่งและฝนตกผสมกลมกลืนกัน ,ประกอบเป็นภาพที่มีสีสันของการเปลี่ยนแปลงเป็นผืนๆต่อกัน. ถ่ายภาพชมวิวจนถึงพระอาธิตย์ตก
เย็น รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร เสร็จแล้วนำท่านเข้าโรงแรมที่พัก พัก. Guesthouse
(เป็นที่พักของชาวบ้าน แบบ2ดาว มีน้ำร้านอาบน้ำได้ ห้องพออยู่ได้ อาหารไม่ค่อยดี ทำใจหน่อยนะครับ)

วันที่สาม แผ่นดินแดง - คุนหมิง -เจี้ยนส่วย-เมืองเก่าเจี้ยนส่วย-โชว์พื้นเมือง
เช้า หลังอาหารเช้า, มุ่งหน้าสู่ต่าหม่าข่านเพื่อถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้น นำท่านชมวิวหมู่บ้านต่าหม่าข่านจากเนินดินสูงริมทาง, ถือเป็นทิวทัศน์ท้องทุ่งที่เงียบสงบ . ด้านซ้ายมือสามารถเห็นภูเขาหิมะที่อยู่ไกลๆและภูเขาเล็กๆที่โผล่ขึ้นกลางแผ่นดินแดง , ตรงหน้าด้านขวามือสามารถ ถ่ายภาพหมอกที่ปกคลุมเทือกเขาเป็นชั้นๆ , ดวงอาทิตย์สีแดงขึ้นอยู่ระหว่างท้องฟ้าและแผ่นดิน .ดูราวกับอยู่ใกล้กัน . ถ่ายภาพหมอก ควันที่ลอยมาจากหมู่บ้าน , มีความงดงามที่สุด,จากนั้นกลับคุนหมิง เดินทางประมาณ3ชั่งโมง
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร คุนหมิง นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองเจี้ยนสุ่ย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงไปถึงเมืองเจี้ยนสุ่ย จากนั้นนำท่านชมเมืองโบราณเจี้ยนสุ่ย เมืองเก่าเจี้ยนสุ่ยตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองคุนหมิง 220 กิโลเมตร . เดิมเรียกว่าปู้โถว , ปาเตี้ยนก็เรียก . เป็นเขตอธิปไตยของหนานจ้าวในสมัยถังหยวนเหอ ( ก่อนหลัง 810ปี ) ได้สร้างเมืองฮุ่ยลี่ , ขึ้นกับผู้บัญชาการทหารทงไห่ . ฮุ่ยลี่เป็นภาษาอี๋โบราณ , แล้วก็หมายถึงทะเลใหญ่ . ภาษาฮั่นแปลเป็นเจี้ยนสุ่ย . สมัยหยวนก่อตั้งเป็นรัฐสุ่ย , ขึ้นกับเขตหลินอาน ( เขตในปกครองทงไห่ ) , พร้องทั้งประกาศจัดตั้งหลินอาน ,กว่างซี, หยวนเจียงเป็นต้น ที่เจี้ยนสุ่ย , ขึ้นตรงกับ หลินอาน , กว่างซี( ปัจจุบันคืออำเภอหลู๋ซี ) , เขตหยวนเจียงเป็นต้น สมัยหมิงยังเรียกรัฐเจี้ยนสุ่ย , เปลี่ยนจากเขตเป็นจังหวัดหลินอานย้ายไปเจี้ยนสุ่ย , สมัยชิงเฉียนหลงเปลี่ยนจากรัฐเจี้ยนสุ่ยเป็นอำเภอเจี้ยนสุ่ย . เดือนแรกของสมัยหมิ๋นกว๋อเปลี่ยนจากอำเภอเจี้ยนสุ่ยเป็นอำเภอหลินอาน , ปีต่อ ๆ มาจึงกลับมาเรียกอำเภอเจี้ยนสุ่ย เมือง เจี้ยนสุ่ยเมื่อก่อนเป็นเมืองที่สร้างด้วยดินในสมัยหนานจ้าว , ปีที่20 สมัหมิงหงอู่ ( ปี 1387 ) สร้างขยายเป็นเมืองที่สร้างด้วยอิฐ . เมื่อหลี่ติ้งกว๋อเข้ายึดครองเมืองหลินอาน , เมืองทางด้านใต้-เหนือ-ตะวันตก 3 เมืองก็ตกอยู่ในไฟสงคราม , ปีที่ 4 ในสมัยคังซีจึงกลับมาบูรณะซ้ำ , ภายหลังกกลับมาสื่อมโทรมอีก . เหลือเพียงหอเฉาหยางด้านประตูตะวันออก , แม้ว่า จะผ่านสงครามและแผ่นดินไหวมาแล้วหลายครั้ง , จนถึงปัจจุบันเกือบหกร้อยปี , แต่ก็ยังดูสง่างาม . อำเภอเจี้ยนสุ่ย ในสมัยหยวนก็เริ่มเปิดการเรียนในวัด ในสมัยหมิงหงก็เริ่มเปิดการเรียนในจังหวัด ระหว่างสมัยว่านลี่จึงเริ่มเปิด การเรียนบัณฑิตในรัฐเจี้ยนสุ่ย . ก่อนและหลังสมัยราชวงศ์ชิงมีการสร้างหอสมุด 4 หอได้แก่ฉงเจิ้ง , ฮ่วนเหวิน , ฉงเหวินและฉวี่เจียง . ในสมัยนั้น , มีการเรียกว่า หลินป้านปั่ง, เป็นที่แสดงผลการสอบ ของบัณฑิตจอหงวนในมณฑลหยุนหนาน , บัณฑิตจากจังหวัดหลินอานสอบได้ประมาณครึ่งหนึ่ง , พอที่จะเรียกไดว่าผู้ชนะแห่งหยุนหนาน , ซึ่งพบได้ไม่มากทั่วประเทศ . ในปี 1994 เจี้ยนสุ่ยได้รับรับการอนุมัติจากสภาการบริหารประเทศให้เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นลำดับที่ 3 แห่งประเทศจีน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่เมืองโบราณเจี้ยนสุ่ย , หลังจากนั้นรับชมการแสดงระบำพื้นเมือง <ทำนองเจี้นสุ่ยเล็ก >
จากนั้น นำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม.............ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า


วันที่สี่ เมืองเก่าเจี้ยนส่วย- บ้านตระกูล จู - หมู่บ้านเก่าตระกูลจาง- หยวนหยาง - พระอาทิตย์ตก
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสู่สวนดอกไม้บ้านตระกูลจูซึ่งเป็นบ้านพื้นเมืองที่โดดเด่นของเขตเตียนหนาน , มีขนาดยิ่งใหญ่ซึ่งบิดาของจูกว่างฝู , จูเฉิงจางซึ่งเป็นคนเจี้ยนสุ่ยในสมัยชิงเป็นผู้สร้างก่อนและหลังปี ค.ศ.1905 , จนถึงปี ค.ศ.1911 จึงเสร็จสิ้น . เป็นบ้านแบบสวนดอกไม้ที่มีศาลบรรพบุรุษ , ที่อยู่อาศัยและสวนส่วนตัวซึ่งอยู่ในที่เดียวกัน . การก่อสร้าง ประณีตสวยงามลวดลายประตูหน้าต่าง สง่างามทั้งนอกและใน เป็นท่วงทำนองที่ดูเคร่งขรึมได้ถูกยกย่องเป็น สวนใหญ่ที่ดารดาษลานตาแห่งเตียนหนาน . สิ่งก่อสร้างทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ 2 หมื่นกว่าตารางเมตร , พื้นที่สิ่งก่อสร้าง ราว 5000 กว่าตารางเมตรและนำท่านชมหมู่บ้านเก่าตระกูลจาง
เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยงที่ ภัตตาคาร
เดินทางสู่หยวนหยาง นาขั้นบันไดหยวนหยางแห่งหงเหอมีขนาดยิ่งใหญ่ มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล , ทอดยาวตลอดแนวชายฝั่งด้านทิศใต้ของแม่น้ำหงเหอ ,อำเภอหยวนหยาง ลวี่ชุนและจินผิง . ในเขตอำเภอหยวนหยางมีพื้นที่นาขั้นบันได 170,000 ไร่ , เป็นเขตศูนย์กลางของนาขั้นบันไดหยวนหยางแห่งหงเหอ ในเขตอำเภอหยวนหยางทั้งหมดเป็นภูเขาสูงชัน , นาขั้นบันไดทั้งหมดถูกสร้างขึ้นมาบนเนินเขา . ความชันของนาขั้นบันไดอยู่ระหว่าง 15-75 องศา . เมื่อกล่าวถึงเนินเขาแล้ว , นาขั้นบันไดที่สูงที่สุดมีกว่า 3000 ขั้น , เป็นสิ่งที่พบได้น้อยทั้งในจีนและต่างประเทศ ทัศนียภาพปากเสือโคร่งครอบคลุมถึงเหมิ่งผิ่น , ถงผู่ , อาเหมิ่งค่งเขตเป่าซานไจ้เป็นต้นมีกว่า 6000 ไร่, เขตทัศนียภาพตัวอีซู่ครอบคลุมถึงตัวอีซู่ , ไอ้ชุน , ต้าหว่าเจอเป็นต้นมีกว่าหมื่นไร่ . นาขั้นบันไดที่มากมายเช่นนี้ , อยู่ท่ามกลางแมกไม้เขียวชอุ่ม , อยู่ใต้ทะเลเมฆที่ปกคลุม ประกอบขึ้นเป็นทัศนียภาพที่มหัศจรรย์ . เขตทัศนียภาพเหล่านี้ก็คือเขตอนุรักษ์ ที่ในปัจจุบันกำลังเตรียมยื่นจดทะเบียนเป็นมรดกโลก และชมพระอาทิตย์ตก
ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
จากนั้น นำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม.............ระดับ3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า พระอาทิยต์ขึ้น DUO YI SHU หมู่บ้านชาวฮานี พระอาทิตย์ตก BA DA
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม ออกเดินทางสู่จุดชมวิวตัวอีซู่ , ชื่นชมและถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้น . เขตทัศนียภาพนาขั้นบันไดตัวอีซู่มี 3 ด้านติดภูเขาใหญ่1 ด้านตกลงในหุบเขา , มีลักษณะเหมือนกับอ่าวใหญ่ . ทอดเต็มภูเขา 3 ด้านที่มีหมู่บ้านมากมายบ้านรูปดอกเห็ดแต่ละหลังราวกับเรือใบที่รอกางใบออก ; นาขั้นบันได 6000 ไร่เรียงเป็นแนวขวางตลอดจากตะวันออกถึงตะวันตก ยืนชมวิวอยู่ที่สูงๆ บนภูเขาด้านหลังหมู่บ้านหวงเฉ่าหลิ่ง ราวกับม้าหมื่นตัวควบตะบึง เหมือนงูตัวยาวเริงระบำส่วนครึ่งบนของนาขั้นบันไดทั้งแปลงดูคดเคี้ยว ราวกับงูหมื่นตัวเลื้อยขยุกขยิกส่วนครึ่งล่างค่อยข้างชันตรงลงสู่บ่อลึก , ดูราวกับหอเอนทำให้คนอกสั่นขวัญแขวนนาขั้นบันได 6000 ไร่มีแหล่งน้ำบริบูรณ์ อ่าวใหญ่ดอกไม้ขาวดูราวกับน้ำตกขนาดมหึมาที่พุ่งจากทางใต้สู่เหนือ งามสง่าหาใดเปรียบที่นี่ใน 1 ปีมีทะเลเมฆโอบล้อม 200 วัน ทะเลเมฆหยุดนิ่งอยู่ที่อ่าวไม่ลอยออกไป , เดี๋ยวไปทางตะวันออกตะวันตกเดี๋ยวไปทางเหนือใต้ ครู่หนึ่งก้ไร้ร่องรอยอีกครู่หนึ่งก็เป็นหมอกระฟ้า ครู่หนึ่งก็ลอยลงด้านล่าง ปกคลุมแต่ละชั้นของนาขั้นบันไดหมู่บ้านยามเมื่อมันลอยขึ้นด้านบนก็จะปรากฏนาขั้นบันไดขึ้นเป็นชั้น ๆ วนซ้ำกันไปเช่นนี้ตลอดวัน แต่ละครั้งก็มีความแปลกพิเศษเป็นทัศนียภาพที่ดีที่สุดในการเที่ยวชมถ่ายภาพทะเลเมฆนาขั้นบันไดและหมู่บ้านภูเขาหลังจากถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเป็นกิจกรรมอิสระสามารถเดินเลียบไปตามถนนเล็กๆระหว่างหมู่บ้านไปถึงนา ขั้นบันไดและหมู่บ้านเพื่อทำความเข้าใจกับประเพณีท้องถิ่นของชาวฮาหนี
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ที่ ภัตตาคาร
หลังอาหารกลางวันแล้วแสงอาทิตย์จะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นพักผ่อนครู่หนึ่งจึงออกเดินทางสู่หมู่บ้านพื้นเมืองชิ่งโข่ว ชมทัศนียภาพสถาปัตยกรรมของชาวฮาหนี , ทำความเข้าใจ , สังเกต , และซาบซึ้งกับวัฒนธรรมของชาวฮาหนี
ค่ำ หลังพระอาทิตย์ตกจึงกลับโรงแรมเพื่อรับประทานอาหาร
นำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม หยวนหยาง

วันที่หก หยวนหยาง - คุนหมิง - กรุงเทพฯ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางออกจากหยวนหยาง สู่คุนหมิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมงค่ะ) ระหว่างทางชมทิวทัศน์ ของภูเขาและท่องทุ่งอันสาวงาม
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ที่ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองคุนหมิง
มีเวลาอิสระ นำท่านไปยังแหล่งช้อปปิ้งที่ถนนคนเดิน มีสินค้าหลากหลายชนิดให้ท่านเลือกช้อปจุใจ
เย็นรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
23.35 ออกเดินทางจากนครคุนหมิง โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 741
01.00 เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

-------------------------
รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด
โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ


ท่านที่ไม่เคยไปเที่ยวเมืองจีนมาก่อน กรุณาทำความเข้าใจเรื่องนี้ด้วยค่ะ

*** เนื่องจากระบบการจัดทัวร์ในประเทศจีน จะต้องมีการเข้าร้านรวงต่างๆ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียนปฏิบัติ ของทุกกลุ่มที่มา ดังนั้นเราจึงปฏิเสธโปรแกรมเหล่านี้ไม่ได้ เราก็เลยมองให้เป็นเรื่องสนุกกันดีกว่า ร้านที่ต้องเข้าหลักๆคือร้านน้ำชา หยก และบัวหิมะ ช๊อปได้ตามอัธยาศัยไม่มีการบังคับ และการทิปคนขับรถและไกด์ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงถึง คือลูกทัวร์จะต้องทิปกับ คนขับและไกด์จีนโดยตรง โดยเฉลี่ยก็ 10 หยวนต่อคน ต่อวัน (ง่ายๆคือ 20 หยวนต่อวัน หรือ ประมาณ 100 บาท/วัน) ถ้าบริการดีก็ทิปมากหน่อยได้อันนี้ไม่เป็นไรค่ะ ... ถ้าบริการไม่ดี ท่านทิปน้อยกว่า ก็ได้นะคะ

การเดินทาง - กรุงเทพ-คุณหมิง-กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์ไชน่าอีสเทิร์น( MU ) ชั้นประหยัด - รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง
ที่พัก โรงแรม3 และ 4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน
อาหาร ในภัตตาคาร
สภาพอากาศ

- ช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม

*สภาพอากาศโดยเฉลี่ย กรุณาเช็คอีกครั้งก่อนการเดินทาง

ข้อมูลอื่นๆ - ไฟฟ้า 220 v ปลั๊กแบบกลม สามรู บางจุดสามารถใช้กับอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้ แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย
- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป

ค่าใช้จ่าย(พ.ค-ก.ย 51)

- เดินทาง 4 ท่าน ขึ้นไป ท่านละ 27,900 บาท

(พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500 บาท)
- เดินทาง 10 ท่าน ขึ้นไป ท่านละ 26,900 บาท

(พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500 บาท)
- เดินทาง 15 ท่าน ขึ้นไป ท่านละ 25,900 บาท

(พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,500 บาท)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ ลดท่านละ 3,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) ลดท่านละ2,000 บาท

อัตรานี้รวม - ตั๋วโดยสารสายการบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ภาษีสนามบิน
- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม
- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง
- วีซ่าประเทศจีน
- ที่พักตามระบุในโปรแกรม
- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on - ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม- บาท
จำนวนที่นั่ง 15 ท่านขึ้นไป
อกสาร - พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 2 รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel : 081-830-0751 หรือ 02-942-0080

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้

หรือ ฝากคำถามไว้ ข้างล่าง content นี้ได้เลยค่ะ

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน