MAR 2013 : ซากุระ โตเกียว 4 วัน 3 คืน | บิน DL | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
ศุกร์ พฤษภาคม 29 , 2020
Font Size
   

MAR 2013 : ซากุระ โตเกียว 4 วัน 3 คืน | บิน DL

Rate this item
(1 โหวต)
MAR 2013 : ทัวร์ญี่ปุ่น | ซากุระ โตเกียว - ฟูจิชัง - อาบน้ำแร่ - ช้อปปิ้งชินจูกุ  4 วัน 3 คืน | บิน DL MAR 2013 : ทัวร์ญี่ปุ่น | ซากุระ โตเกียว - ฟูจิชัง - อาบน้ำแร่ - ช้อปปิ้งชินจูกุ 4 วัน 3 คืน | บิน DL Photo By TravelPro Team. | ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
MAR 2013 : ทัวร์ญี่ปุ่น | ซากุระ โตเกียว - ฟูจิชัง - อาบน้ำแร่ - ช้อปปิ้งชินจูกุ  4 วัน 3 คืน | บิน DL | japan-30-11-2012-0026

MAR 2013 : ทัวร์ญี่ปุ่น | ซากุระ โตเกียว - ฟูจิชัง - อาบน้ำแร่ - ช้อปปิ้งชินจูกุ  4 วัน 3 คืน | บิน DL | เข้าโตเกียว ออกโตเกียว ขึ้นสู่ ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น | ล่องเรือทะเลสาบอาชิ เป็นเรือโจรสลัดย้อนยุค และสัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามดั่งภาพวาดสะท้อนลงทะเลสาบ | อาบน้ำแร่(ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า | ชมวัดอาซะกุสะ เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว และยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่สง่างาม | ช้อปปิ้งเสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์เนม ย่าน ถนน ชินจูกุ ฯลฯ | เดินทางวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2556 ราคาท่านละ 43,900 บาท | บินสายการบิน DELTA   AIRLINES (DL) 

วันเดินทาง
27-31 มี.ค. 2556
ราคาท่านละ
43,900 .- บาท
View the embedded image gallery online at:
https://www.travelprothai.com/index.php?#sigProGalleria89265c1a37

กำหนดการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพ – นาริตะ

  • 03.30น.       สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ N ประตู 7 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกท่าน
  • 05.55น.       ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ...ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน DELTA   AIRLINES  เที่ยวบินที่ DL 284
  • 12.00น.       บริการอาหารเที่ยงบนเครื่อง
  • 15.55น.     เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ขอนำท่านเข้าสู่ที่พัก เพื่อผ่อนคลายและยืดเส้นยืดสาย หลังจากที่นั่งเครื่องบินมาเป็นเวลานานหลายชั่วโมง อิสระตามอัธยาศัย

เย็น              บริการอาหารเย็น (บุฟเฟต์ปู)

หลังอาหาร ให้ท่านได้สัมผัสกับการอาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างว่าออนเซ็น (ONSEN) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดี ผิวพรรณสดใส สุขภาพดี ผ่อนคลายความเมื่อยล้า และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายอีกด้วย

ที่พัก :  Tominoko Hotel  หรือเทียบเท่า

วันที่สอง นาริตะ – ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – โกเทมบะ เอาท์เลต – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โตเกียว

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล ณ ที่แห่งนี้ท่านจะได้พบกับความสวยงามของตัวภูเขา ความหนาวเย็น และวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ ให้ทุกท่านได้บันทึกภาพความประทับใจเก็บไว้เป็นที่ระลึกและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกรูปภูเขาไฟฟูจิ

ลงจากภูเขาไฟฟูจิ นำท่านเข้าสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino-Hakkai) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในละแวกทะเลสาบทั้ง 5 ของภูเขาไฟฟูจิ อยู่ระหว่าง ทะเลสาบ Kawaguchiko และ Yamanakako ด้านในมีบ่อน้ำบ่ออื่นๆ ทั้งหมด 8 บ่อ เกิดจากการหลอมละลายของหิมะและไหลลงมาจากภูเขาไฟฟูจิ ซึมผ่านชั้นของลาวาที่เป็นรูพรุน ใช้เวลานานถึง 80 ปี ทำให้น้ำในบ่อที่หมู่บ้านนี้ใสมาก ในปี 1985 ได้รับเลือกให้เป็นแหล่งน้ำที่ดี 1 ใน 100 ของแหล่งน้ำในญี่ปุ่น ทั้งในด้านคุณภาพ ปริมาณ และทัศนียภาพที่งดงาม ในวันที่ทัศนียภาพดีอาจจะได้เห็นภาพสะท้อนบนพื้นน้ำในบ่อที่สวยงามมาก บ่อน้ำพุธรรมชาติทั้ง 8 บ่อ มีความเชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อที่ว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นที่สถิตย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จนมีชื่อเรียกว่า "Springs of the Gods" หรือ น้ำพุของเทพเจ้า ดังนั้นคนมักจะมาขอพรกัน ซึ่งแต่ละบ่อก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์ที่แตกต่างกันไป เช่น เรื่องสุขภาพ คู่ครอง ฯลฯ

เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  นำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ โกเทมบะ เอาท์เลต แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ที่ร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น HUSH PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ  จากนั้นนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ใช้เวลาในการล่องเรือ 40 นาที เพื่อไปยังท่า Hakonemachi โดยตัวเรือจะถูกตกแต่งให้เป็นเรือโจรสลัดย้อนยุค ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามดั่งภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบ

เย็น              บริการอาหารเย็น 

ที่พัก : Fujinobo Kaen Hotel  หรือเทียบเท่า

วันที่สาม อิสระเต็มวันกับย่านชอปปิ้งชื้อดังแห่งกรุงโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ เมือง โตเกียว  เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น เขตเมืองที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก  จากนั้นให้ท่านได้เลือก ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน เพิ่มท่านละ 2,900 บาท รวมค่ารถไฟในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง]

 เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เที่ยวบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR'S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบของ WALT DISDEY เช่น มิกกี้เม้าส์, มินนิเม้าส์, โดนัลดั๊ก ฯลฯ หรือ ช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มที่ ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ

 สำหรับท่านที่เลือกที่จะอิสระในเมืองโตเกียว ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจากมัคคุเทศก์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปปิ้งในย่านการค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง ย่านฮาราจูกุ ท่านจะได้พบกับการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนว ตามสไตล์วัยรุ่นญี่ปุ่น การแต่งกายเลียนแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนต่างๆที่แต่ละคนแต่งมาโชว์ตามท้องถนน เพลิดเพลินกับการช้อบปิ้งกับร้านค้าหลากหลาย สองฝั่งถนน ทาเคชิตะ และ โอโมเตะซันโด ร้าน Kiddyland ศูนย์รวมของเล่นหลากหลาย น่ารัก และ แปลกๆ เหมาะสำหรับเป็นของฝากเด็กเล็ก เด็กโต ตุ๊กตาบลายด์ สนูปปี้ คิตตี้ คาแรคเตอร่ต่างๆ หรือ เกมส์ ของเด็กเล่นที่หลากหลายให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อหาอย่างจุใจ  อิสระช้อปปิ้งต่อย่าน"ชิบูย่า" ย่านวัยรุ่นชื่อดังอีกแห่งของมหานครโตเกียวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นทันสมัยของหนุ่มสาวชาวแดนปลาคิบจากร้านค้ามากมาย มากกว่า 100 ร้านค้า และ "ตึก 109" ตึกชื่อดังที่เป็นสัญลักษณ์ของย่านนั้น ... พร้อมทั้ง "เลือกชมและซื้อ" สินค้ามากมายอาทิ เสื้อผ้า เครื่องสำอาง, รองเท้า, กระเป๋า และที่ควรพลาดชม "ของเล่นสำหรับผู้ใหญ่" ท่านที่ชื่นชอบของคุณภาพดีราคาประหยัด ต้องไม่พลาด "ร้าน 100 เยน

                         * เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ำ 

ที่พัก : Washington Hotel  หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ โตเกียว – พระราชวังอิมพีเรียล สะพานนิจูบาชิ – วัดอาซากุสะ – Duty Free –โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม)– ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม                   

 นำท่านสู่ สะพานนิจูบาชิ เป็นสะพานที่พาดผ่านคูชั้นในเข้าไปในพระราชวังอิมพีเรียล จัดเป็นสะพานที่มีทัศนียภาพสวยงามและเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น นอกจากความงามแล้ว นิจูบาชิยังทำหน้าที่เป็นประตูเข้าสู่เขตพระราชฐานด้วย แต่ประชาชนทั่วไปเข้าไปไม่ได้  ยกเว้นในวันที่ 2 มกราคมและวันเฉลิมพระชนม์พระจักรพรรดิเท่านั้น จึงจะอนุญาตให้ประชาชนข้ามสะพานเข้าไปเฝ้าชมพระบารมีของพระจักรพรรดิได้อย่างใกล้ชิด

 จากนั้นนำท่านชม วัดอาซะกุสะ ซึ่งเป็นวัด เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ภายใน ยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ท่านจะได้เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความ สูงถึง 4.50 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่กลาง ลานวัดแห่งนี้ จากนั้นนำให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้าน ดิวตี้ฟรี เมื่อเลือกซื้อสินค้าอย่างจุใจแล้วนำท่านผ่านชม Tokyo Sky Tree หรือเรียกว่า โตเกียวทาวเวอร์แห่งใหม่ เป็นหอกระจายคลื่นตั้งอยู่ที่เขตซุมิตะ กรุงโตเกียว ปัจจุบันเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สูดในประเทศญี่ปุ่น ที่ความสูง 634 เมตร ในปัจจุบันโตเกียวสกายทรีได้กลายเป็นหอคอยสื่อสารที่สูงที่สุดในโลก สูงกว่าโตเกียวทาวเวอร์ (สูง 333 เมตร) เนื่องจากโตเกียวทาวเวอร์มีความสูงไม่พอที่จะส่งสัญญาณคลื่นโทรทัศน์แบบดิจิตอลให้ครอบคลุมได้ เพราะมีอาคารและตึกสูงจำนวนมากสร้างขึ้นบังสัญญาณบริเวณใจกลางเมือง จึงมีโครงการก่อสร้างโตเกียวสกายทรีทาวเวอร์แห่งนี้ขึ้น

เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร                   

 นำท่านเดินทางสู่ ถนนชินจูกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย และนาฬิกา เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า  แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย

  • 16.00น.       นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ
  • 18.20น.       เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน DELTA   AIRLINES  เที่ยวบินที่ DL 283

*************************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพฯ - นาริตะ / นาริตะ - กรุงเทพฯ  สายการบิน TG

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน -พฤศจิกา อากาศเย็นสบาย ค่อนไปทางหนาว

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็น YEN ไป


ค่าใช้จ่าย

-ผู้ใหญ่ ท่านละ ---- บาท

-เด็กเสริมเตียง ลด ---- บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 7,500 บาท

จำนวนที่นั่ง

30 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุในงานมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างมากกว่า 3 หน้า

2. รูปถ่าย ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ (ในกรณีที่สมรสแล้ว)

6. เอกสาร / จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทฯ, หน่วยงานราชการ จำนวน 2 ฉบับ

7. หลักฐานการเงิน / สมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากทุกหน้า ตั้งแต่หน้าแรก (ที่มีขื่อผู้ฝาก) ย้อนหลัง 6 เดือน

8. หรือทะเบียนการค้า ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ

9. ในกรณีที่เป็นนักศึกษา ต้องมีจดหมายรับรองการศึกษาจากสถาบันการศึกษา, บัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

10. ในการยื่นเอกสาร ประกอบการขอวีซ่า การพิจารณาอนุมัติวีซ่า อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯนั้นๆ ซึ่งทางบริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการยื่นเอกสาร และหากในกรณีที่ทางสถานทูต ต้องการให้ผู้ยื่นคำรองขอวีซ่าแสดงตน ท่านต้องพร้อมที่จะแสดงตน (โดยที่จะมีการโทรฯนัดหมายล่วงหน้า)


ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

chanidapa yungyuen

chanidapa yungyuen

ศิลปะ ดนตรี ท่องเที่ยว Wink

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน