JAPAN SAKURA 2013: ชมเทศกาลดอกซากุระ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ โอไดบะ ช้อปปิ้งจุใจ พร้อมชิมขาปูยักษ์ โดยการบินไทย TG | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
ศุกร์ ตุลาคม 30 , 2020
Font Size
   

JAPAN SAKURA 2013: ชมเทศกาลดอกซากุระ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ โอไดบะ ช้อปปิ้งจุใจ พร้อมชิมขาปูยักษ์ โดยการบินไทย TG

Rate this item
(2 โหวต)
JAPAN SAKURA 2013: ชมเทศกาลดอกซากุระ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ โอไดบะ ช้อปปิ้งจุใจ พร้อมชิมขาปูยักษ์ โดยการบินไทย TG JAPAN SAKURA 2013: ชมเทศกาลดอกซากุระ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ โอไดบะ ช้อปปิ้งจุใจ พร้อมชิมขาปูยักษ์ โดยการบินไทย TG Photo By TravelPro Team. | ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
MAR 2013 : ทัวร์ญี่ปุ่น | ซากุระ โตเกียว - ฟูจิชัง - อาบน้ำแร่ - ช้อปปิ้งชินจูกุ  6 วัน 4 คืน  นาโงย่า – นาริตะ -ทะเลสาปฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – หุบเขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ - โกเท็มบะ เอ๊าท์เล็ต – ภูเขาไฟฟูจิ – วัดอาซากุซะ – ช๊อปปิ้งชินจูกุสวนสนุก โตเกียวดีสนีย์แลนด์ – วัดนาริตะซัน – ห้างอิออน ฯลฯ

MAR 2013 : ทัวร์ญี่ปุ่น | ซากุระ โตเกียว - ฟูจิชัง - อาบน้ำแร่ - ช้อปปิ้งชินจูกุ  6 วัน 4 คืน  นาโงย่า – นาริตะ -ทะเลสาปฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – หุบเขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ - โกเท็มบะ เอ๊าท์เล็ต – ภูเขาไฟฟูจิ – วัดอาซากุซะ – ช๊อปปิ้งชินจูกุสวนสนุก โตเกียวดีสนีย์แลนด์ – วัดนาริตะซัน – ห้างอิออน ฯลฯ

วันเดินทาง
28 มีนาคม - 2 เมษายน 2556
ราคาท่านละ
62,900 .- บาท
 

กำหนดการเดินทาง

วันแรก  กรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ

  • 22.00น.       พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ชั้นผู้โดยสารขาออก) ประตูทางเข้าที่ 3 เคาน์เตอร์ D เพื่อเตรียมตัวเดินทาง นำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอินของ สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร ตลอดจนสัมภาระในการเดินทางของท่าน

วันที่สอง  นาโงย่า-วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–หุบเขาโอวาคุดานิ -ช้อปปิ้งโกเท็มบะเอ้าท์เล็ท–ออนเซ็น

  • 00.05น.       ออกเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า โดยสารการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 644 (ใช้เวลาในการเดินทาง 5.30 ชั่วโมง)
  • 07.30น.       (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า 2 ชม.) ถึงท่าอากาศยานเซนแทร์ เมืองนาโงย่า  ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของญี่ปุ่น พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางไปเยี่ยมชมความงามของ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ นำท่านทุกท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของ ภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใสท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพในอีกมิติหนึ่ง ที่มีความงดงามราวกับภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบ  เปรียบดั่งสะท้อนจากกระจกใสบานใหญ่

เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง ที่ ภัตตาคาร  KOHANZO (BENTO SET) นำท่าน นั่งกระเช้า ขึ้นสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ เพื่อชมบ่อน้ำแร่กำมะถันที่สามารถต้มไข่ให้สุกได้ และเชื่อกันว่า เมื่อกินไข่ดำ 1 ฟองสามารถทำให้อายุของท่านยืนขึ้นอีกประมาณ 7 ปี จากนั้น นำท่านช้อปปิ้งสุดมันส์กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ โกเทมบะแฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ  MK Michel Klein, Morgan,  Elle,Cynthia  Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋าไฮไซ Bally, Prada, Gucci,  Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ  หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้าอื่นๆอีกมากมาย 

เย็น       รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม FUJI NOBOU บริการท่านด้วย บุฟเฟ่ต์เมนูอาหารญี่ปุ่น ให้ท่านได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นหลากหลาย  อิ่มเอมทั้งอาหารคาวและหวานแบบดั้งเดิมในบรรยากาศญี่ปุ่น พร้อมเสิร์ฟขาปูยักษ์!! เนื้อปูรสหวานจิ้มด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด

*** หลังรับประทานอาหารค่ำให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ "ออนเซ็น"แบบญี่ปุ่น ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเมื่อได้แช่ออนเซ็นแล้วช่วยให้ระบบ หมุนเวียนโลหิตได้ดีขึ้น และจะทำให้ผิวพรรณสวยงามเปล่งปลั่งดูมีสุขภาพดี และยังช่วยผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าให้ความรู้สึกสดชื่นสบายตัว ***

ที่พัก : นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FUJINOBOU  HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม  ภูเขาไฟฟูจิ – OSHINO HAKAI – วัดอาซากุซะ – ช๊อปปิ้งชินจูกุ

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ  ภูเขาไฟอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ชมความงามของ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์และสวยงามที่สุดในโลก จนได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยขนาดไม่มีลูกใดมาเทียบเคียงได้ และมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) จากระดับน้ำทะเล

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูปิ้งย่างบนหินภูเขาไฟ)จากนั้นนำท่านชมบ่อน้ำโอชิโนะฮัคไค (oshino hakkai ) บ่อโอชิโนะฮัคไค เป็นบ่อน้ำที่แปดในโอชิโนะ มีอายุมามากกว่า 1,200 ปี เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิ ที่ใช้เวลาอันยาวนาน ในการไหลลงมาสู่พื้นดินและซึมซาบไปยังบ่อน้ำแต่ละบ่อ น้ำที่อยู่ในบ่อเป็นน้ำที่ใสสะอาดและสดชื่นมาก ในปี 1985 สถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน 100 อันดับ แหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น พร้อมทั้งบริเวณโดยรอบ สามารถเดินเล่นชมดอกไม้และวิวของภูเขาไฟฟูจิได้  จากนั้น นำท่านไปกราบนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซะกุซะ ที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงโตเกียว ซึ่งเจ้าแม่กวนอิม มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร ณ ประตูคามินาริโมงิ ของวัดยังมีความประทับใจด้วย โคมไฟกระดาษสีแดง ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีความสูงถึง 4.5 เมตร น้ำหนัก 130 กิโลกรัม สองข้างโคมเป็นรูป เทพเจ้าแห่งลม และ ฟ้าผ่า เชื่อว่าเป็นเทพเจ้าผู้คอยปกปักรักษาสันติภาพแห่งโลกนำความอุดม สมบูรณ์สู่ผลผลิตข้าวของญี่ปุ่น ถ้ามีเวลาเชิญเลือกชม – เช่าวัตถุมงคล เครื่องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้เพื่อเป็นมงคล จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ "ชินจูกุ" ย่าน ช้อปปิ้งสินค้าชื่อดัง และแหล่งความบันเทิงยามค่ำคืน ศูนย์รวมร้านค้าจัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลากสไตล์ รวมถึงร้านขายสินค้าชื่อดังเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน 100 yen สินค้าภายในร้านจะราคา 100 เยนเท่ากันหมด ที่มีทั้งเครื่องสำอาง กิ๊ฟช็อป ขนม และสินค้ามากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากของขวัญกลับบ้านได้ในราคาสบายกระเป๋า อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบนด์เนมดัง อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือ สินค้าเอาใจคุณผู้หญิง อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK-II ใน ราคาถูกกว่าเมืองไทย

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ที่ ภัตตาคาร ( BUFFET SHABU SHABU )

ที่พัก : นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NEW TAKANAWA PRINCE หรือเทียบเท่า

วันที่สี่    โตเกียวดีสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) มีรถบัส ไปกลับ

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกซึ่งเป็นที่ไม่มีกำแพงอายุสำหรับผู้มาเยือน ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเหรียญสหรัฐ ท่านจะได้สัมผัสกับตัวเอกของ มิกกี้เม้าส์ โดนัล ดั๊กส์ และเหล่าเพื่อนๆการ์ตูนจากวอลล์ดิสนีย์ มากมาย อีกทั้งเครื่องเล่นที่พร้อมสร้างความหฤหรรษ์ และความตื่นเต้นให้ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น Big Thunder Mountain นั่งรถไฟตะลุยเหมืองแร่, Splash Mountain ล่องแก่งไปในดินแดนของกระต่ายน้อย จนถึงจุดไคล์แม๊กซ์กับการดิ่งลงจากความสูงกว่าตึก 2 ชั้นสู่ผืนน้ำที่อยู่ด้านล่าง

เที่ยง      เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่านอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นในโซนต่างๆ เริ่มด้วย Hunted Mansion บ้านผีสิงรูปแบบใหม่ที่น่ารัก   ไม่น่าหวาดกลัวอย่างที่คิด กระทั่งถึงส่วนสำคัญนั่นคือ Space Mountain การผจญภัยไปบนอวกาศที่น่าตื่นตา โลดโผนและหวาดเสียว จากนั้น ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับขบวนแสง สี เสียง ตระการตาของเหล่าตัวการ์ตูนทั้งหลาย จากการชม ขบวนอิเล็คทริคพราเหรด

ค่ำ        เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่านอิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก : นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  NARITA PORT HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า    สวนอุเอโนะ – ชมดอกซากุระ – ชมเมืองใหม่ ODAIBA

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ อูเอโนะพาร์ค สวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดของกรุงโตเกียว ชมดอกซากุระ  ดอกไม้ประจำชาติที่แย้มบานสะพรั่งเป็นสีชมพูตัดกับท้องฟ้าสีคราม ให้ท่านได้เลือกมุมประทับใจบันทึกภาพอันงดงามตามอัธยาศัย

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (BUFFET ปิ้งย่าง) จากนั้น นำท่านเดินทางไปยังโอไดบะ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังฮอตฮิตติดอันดับต้นๆของโตเกียวโอไดบะเป็นเกาะใหม่ทางอ่าวโตเกียวที่เกิดจากการถมทะเลด้วยขยะมีสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆมากมายข้ามสะพาน Rainbow Bridge สามารถชมวิวทะเลและเกาะโอไดบะไปเพลินๆ นำท่านชมเทพีเสรีภาพ จากตรงนั้นจะสามารถมองเห็น Rainbow Bridge และ Tokyo Tower ได้ และที่นี่มีห้างใหญ่ๆให้เดินช๊อปปิ้งกันอย่างจุใจ

เย็น      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)

ที่พัก : นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NARITA PORT HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก    วัดนาริตะ – ช๊อปปิ้งห้างอิออน – กรุงเทพฯ

เช้า       รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  นำท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะ เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองนาริตะ ซึ่งสร้างเสร็จเมื่อกุมภาพันธ์ ปีค.ศ. 940 จุดเด่นของวัดนี้คือ เทวรูปฟุโดเมียวโอ ซึ่งเป็นเทพระดับสูงของลัทธิชินกอน แกะสลักและถวายโดย โคโบไดชิ ตามคำสั่งของจักรพรรดิซากะ วัดแห่งนี้มีผู้มาสักการะมากกว่า 10 ล้านคนต่อปี และได้รับความนิยมอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันขึ้นปีใหม่จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เลือกซื้อ "เครื่องราง" หรือ "ฮู้" รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมายในราคาที่เป็นกันเอง

เที่ยง    อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง  นำท่านเดินทางสู่ ห้างอิออน ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ของเมืองนาริตะ ให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายชนิด ที่รอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์  ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

  • 17.25น.       ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 677
  • 21.55น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

*************************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพฯ - นาโงก่า / นาริตะ - กรุงเทพฯ  สายการบิน TG

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือนมีนาคม เมษายน อากาศเย็น

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็น YEN ไป


ค่าใช้จ่าย

-ผู้ใหญ่ ท่านละ 62,900 บาท

-เด็กไม่เสริมเตียง ลด 58,900 บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 9,900 บาท

จำนวนที่นั่ง

16 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุในงานมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างมากกว่า 3 หน้า

2. รูปถ่าย ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ (ในกรณีที่สมรสแล้ว)

6. เอกสาร / จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทฯ, หน่วยงานราชการ จำนวน 2 ฉบับ

7. หลักฐานการเงิน / สมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากทุกหน้า ตั้งแต่หน้าแรก (ที่มีขื่อผู้ฝาก) ย้อนหลัง 6 เดือน

8. หรือทะเบียนการค้า ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ

9. ในกรณีที่เป็นนักศึกษา ต้องมีจดหมายรับรองการศึกษาจากสถาบันการศึกษา, บัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

10. ในการยื่นเอกสาร ประกอบการขอวีซ่า การพิจารณาอนุมัติวีซ่า อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯนั้นๆ ซึ่งทางบริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการยื่นเอกสาร และหากในกรณีที่ทางสถานทูต ต้องการให้ผู้ยื่นคำรองขอวีซ่าแสดงตน ท่านต้องพร้อมที่จะแสดงตน (โดยที่จะมีการโทรฯนัดหมายล่วงหน้า)


ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน