ทัวร์เกาหลี | Korea Big Concert !! 4 Day 3 Night | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พุธ กันยายน 23 , 2020
Font Size
   
ผิดพลาด
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 71

ทัวร์เกาหลี | Korea Big Concert !! 4 Day 3 Night

Rate this item
(0 โหวต)
korea korea
Lotte_06

โซลทาวเวอร์ (Teddy Bear Mesuem) ทงแดมุน ... คลองชองเกชอน ... ศูนย์โสมรัฐบาล ... ศูนย์วัฒนธรรมกิมจิ ?? สวนสนุกล็อตเต้เวิล์ด ... Kyobo Book Store?? ช้อปปิ้งอินซาดง ...? บ้านสี่ฤดู ... ช้อปปิ้งย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก ... Cosmetic Duty Free ? ชมคอนเสิร์ต Bigbang ?? ช้อปปิ้งตลาดยอดนิยม

เดินทาง 28-31 ม.ค 2553 ราคา >> 34,000 บาท

?

กำหนดวันเดินทาง :? 28 ? 31 มกราคม 2553

วันที่ 1?????? กรุงเทพฯ ( สนามบินสุวรรณภูมิ)

04 . 30??? คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4? เคาน์เตอร์? Q พร้อมสัมภาระ และพบเจ้าหน้าที่บริษัท
อำนวยความสะดวก
06 . 30??? คณะออกเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ สู่สนามบิน ประเทศใต้หวัน โดยสายการบินอีวีเอ แอร์?? BR076????
14 . 45??? คณะออกเดินทางจากสนามบิน ประเทศใต้หวัน สู่ประเทศเกาหลี โดยสายการบินอีวีเอ แอร์?? BR160

ข้อแนะนำ? เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมที่พักในเกาหลี จะมีบริกรน้อยมาก ต่างจังหวัดไม่มีบริกร ของเหลวที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตร บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้นำเข้าประเทศเกาหลี เพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ และหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ?
ตามกำหนดการ?คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ( กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกในการนัดหมายเวลา ประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง )
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (ชาบู ชาบู หรือสุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ ?ประกอบด้วยหมูสไลด์ ผักบำรุงสุขภาพ เห็ดต่างๆ น้ำซุปร้อนๆ และเส้นอุด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทานชาบู พร้อมข้าวสวย น้ำจิ้มซีอิ๊วเกาหลี และเครื่องเคียงต่างๆ) พิเศษ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มสุกี้ จากเมืองไทย?? หลังจากรับประทานอาหารเป็นที่เรียบร้อย? นำท่าน ย้อนรอยละครซีรีย์ชื่อดัง "MY NAME IS? KIM SAM SOON" และ F4 เขานัมซาน ภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร บนยอดเขา???? มี? หอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซล ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกักซัน และถ้า หันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ำฮันกังอีกทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หมีเทดดี้แบร์? เมื่อเต็มอิ่มกับบรรยากาศแล้ว นำท่านเข้าสู้แหล่งช้อปปิ้งตลาดยอดนิยมตลาดทงแดมุน ตลาดสินค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย สินค้าขึ้นชื่อที่นี่ คือ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย???? และ??? อื่นๆอีกมากมาย ตลาดนี้มีชื่อเสียงในเรื่องสินค้า เนื่องจากเสื้อผ้าที่ขายที่นี่เหมือนกับสินค้าในห้างดัง แต่ราคาถูกกว่า หลังจากเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งแล้ว นำคณะพักผ่อนหย่อนใจ ณ คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวงแต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ ทำให้กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 กิโลเมตร ที่มีแต่น้ำใสจนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธ์ที่กำลังแหวกว่ายไปมา ปัจจุบันโครงการชองเกชอนได้กลายเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ งานแสดงศิลปะต่าง ๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทั้งสองฝั่งคลองที่ในยามค่ำคืนจะเต็มไปด้วยแสง สี สวยงามน่าชม? เมื่อถึงเวลาอันสมควรแล้ว
นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


วันที่? 2???????? ศูนย์โสมรัฐบาล ? ศูนย์วัฒนธรรมกิมจิ ? สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ ? Kyobo Book Store ? ช้อปปิ้งตลาดอินซาดง - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง

เช้า รับประทานอาหาร ณ? ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำคณะช้อปปิ้งที่ ศูนย์โสมรัฐบาล ได้รับการรับรองจากรัฐบาลเกาหลีว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดของประเทศ และรับฟังข้อมูลความรู้จากผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะเปิดเผยเคล็ดลับให้กับผู้มาเยือนเท่านั้น ปัจจุบันโสมเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีได้รับการยอมรับและพิสูจน์แล้วว่ามีคุณค่า
ทางโภชนาการสูงอุดมไปด้วยสารอาหารธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและที่สำคัญที่สุดราคาโสมที่ประเทศเกาหลีถูกกว่าประเทศไทยถึง 2 เท่า จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ศูนย์วัฒนธรรมกิมจิ ( Kimchi School ) เรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจิโดยที่ท่านสามารถลองทำกิมจิพร้อมทั้งนำกลับไปเป็นของฝากได้ด้วย นอกจากนี้ยังได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี ( ฮันบก ) และถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกได้อีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (คาลบี? เนื้อซี่โครงหมูหมักได้ที่ย่างบนเตาร้อนๆ เป็นอาหารยอดนิยมของคนเกาหลี เสริ์ฟพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ) เมื่อเต็มอิ่มกับอาหารมื้อกลางวันแล้ว นำคณะเดินทางไปยัง???? Lotte World? สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี? ซึ่งเป็นสวนสนุกอีกแห่งหนึ่งของประเทศเกาหลี? มีทั้งส่วนอินดอร์ และเอ้าท์ดอร์? ท่านจะได้พบกับขบวนพาเหรดตัวการ์ตูนน่ารัก ๆ การเต้นรำแฟนซี? ปราสาทเจ้าหญิง? โชว์นานาชาติ หรือจะเป็นม้าหมุนแสนสวยที่เป็นฉากหนึ่งที่ใช้ในการถ่ายทำละครเรื่องบันไดรักสู่สวรรค์? (Stairsway to the Heaven)? อีกทั้งสนุกสนานกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดที่มีไว้ต้อนรับเด็กๆ? และผู้ใหญ่ทุก ๆ ท่าน? นอกจากนั้นท่านยังสามารถช็อปปิ้ง? เลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ได้ที่? ห้างล็อตเต้ (Lotte Department Store)?? ซึ่งตั้งอยู่ติดกับบริเวณของสวนสนุก และด้านล่าง ยังมีลานสเก็ตน้ำแข็งไว้บริการอีกด้วย เมื่อเต็มอิ่มกับความสนุกสนานเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ จากนั้นพาท่านเข้าชม Kyobo Book Store เป็นร้านหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี มีหนังสือมากมายหลายอย่างให้ซื้อกัน อาทิเช่น หนังสือแบรนด์เนมของเกาหลี , Photo Book , Magazine Fashion แล้วอื่นๆอีกเพียบ ทุกท่านจะได้เพลิดเพลินและช็อปปิ้งกันได้ตามอัธยาศัย เมื่อเต็มอิ่มกันแล้วนำท่านเดินทางสู่ ย่านอินซาดง สัมผัสวัฒนธรรมประเพณีแบบเกาหลีในใจกลางเมือง? ซึ่งมีทั้งห้องแสดงงานศิลปะ ร้านขายเครื่องแกะสลักแบบพี้นเมือง? ร้านขายวัตถุโบราณ? ภัตตาคารและโรงน้ำชาตามแบบเกาหลี??? เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ตัองการพบกับวัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม(ในช่วงเสาร์-อาทิตย์นั้นอินซาดงจะเป็นเขตปลอดยานพาหนะและมีตลาดนัดขายของเก่าเครื่องประดับ? งานศิลปะต่างๆ?? และยังสามารถพบผลิตภัณฑ์จากทั่วทุกมุมโลก) จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัยที่? ตลาดเมียงดง? แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์เกาหลี? โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องสำอางค์ชื่อดัง อาทิ Etude House, Laneige, Skin Food? และ The Face Shop? ตลาดนัมแดมุน เป็นตลาดขายส่งชื่อดังของเกาหลี ท่านสามารถหาซื้อสินค้าได้ทุกชนิดที่ต้องการ? เช่น เสื้อผ้า รองเท้าหลากหลายแบบ เครื่องใช้ในบ้าน อาหารการกินและขนมอร่อยๆ เครื่องมือช่าง เครื่องครัว เครื่องแก้วและเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ อีกทั้งยังมีห้างสุดหรู ?ชินเซเกะ? ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังได้ด้วย?
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น? ณ? ภัตตาคาร (เมนูบุฟเฟ่ต์ อาหารนานาชาติ พร้อมขาปูยักษ์ และอาหารทะเลสดๆ นานาชนิดให้ท่านได้เลือก รับประทาน ตามอัธยาศัย)
นำคณะเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


วันที่ 3???????????? บ้านสี่ฤดู ?? ช้อปปิ้งย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก? ?? Cosmetic Duty Free ? ชมคอนเสิร์ตบิ๊กแบง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า? ณ? ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู้ บ้านสี่ฤดูย้อนรอยกับฉากประทับใจต่างๆในการเยี่ยมชมบ้านสี่ฤดูของผู้กำกับ ยุน ซุก โฮ? ผู้จุดประกระแสนิยมวัฒนธรรมของเกาหลี ผ่านละครดัง Winter Love Song , Autumn In My Heart , Summer Scent , Spring Waltz สำหรับทุกท่านที่เป็นแฟนละคร เมื่อได้มาเยือนสถานที่นี้ก็จะสามารถนึกได้เลยว่า จุดนี้เคยอยู่ในละครเรื่องอะไร หากโชคดีก็จะได้เจอดาราเจ้าของเรื่องนี้ เข้ามาเยี่ยมที่นี่? จากนั้นนำท่านเข้าสู่ย่านว๊อคกิ้งสตรีทแถวมหาวิทยาลัยฮงอิก เดินชมบรรยากาศร้านค้าต่างๆ ซึ่งจัดตกแต่งไว้อย่างสวยงามและ? มีสไตล์ อีกมากมาย? สามารถ
ช้อปปิ้งได้ในราคานักศึกษา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร? (พุลโกกิ เนื้อหมูหมักกับซอสเกาหลีผัดบนกระทะ นำไปคลุกเคล้ากับผักต่างๆ เสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยและเครื่องเคียง)???? จากนั้นนำท่านเดินทางสู้ Cosmetic Duty Free ศูนย์รวมเครื่องสำอางชั้นนำ อาทิเช่น Roju Kiss , Lotree , Face Shop , Tony Moly และอื่นๆอีกมากมาย ท่านสามารถช็อปปิ้งได้อย่างจุใจและได้สินค้าราคาถูกมากกว่าเมืองไทยถึง 2 เท่า?
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น? ณ? ภัตตาคาร (ซัมแกทัง? หรือ ไก่ตุ๋นโสมเกาหลี อาหารยอดนิยมตำหรับชาววัง นำไก่ทั้งตัวมาตุ๋นรวมกับโสม และสมุนไพรต่างๆ เสิร์ฟพร้อมกับเหล้าโสมและเครื่องเคียงต่างๆ)จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าชมคอนเสิร์ต Big Bang ?Big Show Concert? หลังจากเต็มอิ่มจุใจกับคอนเสิร์ตแล้ว
นำคณะเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 4?????????? ศูนย์อัญมณีพลอยสีม่วง ? ซุปเปอร์มาร์เก็ต? - มิซารัง พิซซ่า ? รายการเพลงSBS? อินกิกาโย ? สนามบิน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า? ณ? ภัตตาคาร หลังจากรับประทานอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว?
นำคณะเข้าเยี่ยมชม ศูนย์อัญมณีแอมมิทิส หรือ ศูนย์อัญมณีพลอยสีม่วง? ซึ่งเป็นโรงงานผลิตและส่งออกอัญมณีที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ชาวเกาหลีเชื่อกันว่าอัญมณีสีม่วงเป็นอัญมณีนำโชคและมีความงามไม่แพ้ที่ใดในโลก จากนั้นพาท่านแวะช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต????? (เพื่อละลายเงินวอน) มีสินค้าต่างๆมากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาล และของที่ระลึกต่างๆ ในราคาพิเศษซื้อ 5 แถม 1? พร้อมบริการแพ็คสัมภาระฟรี!!???
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน? ณ? ภัตตาคาร ( มิซารัง พิซซ่า เป็นร้านพิซซ่าของจุนซู (เซีย) หนึ่งในสมาชิกของวงทงบังชินกิ เป็นพิซซ่าที่อร่อยมากๆ ) จากนั้นนำท่านเดินทางเยี่ยมชม สถานีโทรทัศน์ SBS ชมสตูดิโอและชมการถ่ายทำรายการเพลงยอดนิยม SBS Ingigayo ท่านจะได้พบกับศิลปินที่หลากหลายความสามารถของประเทศเกาหลีใต้ ได้ร่วมสัมผัสการถ่ายทำรายการอย่างใกล้ชิด
17 . 00 น.?คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน?
19.15 น. คณะออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติอินชอน สู่สนามบินประเทศใต้หวันโดยสายการบินอีวีเอ แอร์? BR159???
01.40? น.?คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย? โดยสวัสดิภาพและความประทับใจโดยสายการบินอีวีเอ แอร์? BR075

?

?

อัตราค่าบริการ

28-31 มกราคม 2553

ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ท่านละ

34,000 บาท

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง ท่านละ

33,000 บาท

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง ท่านละ

32,000 บาท

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ

31,000 บาท

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

5,000 บาท

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน